Beredskab ved akutte forureninger

- eller anden situation uden normal forsyning

Hvis drikkevandet bliver forurenet er det en alvorlig trussel mod forbrugernes sundhed, og der skal handles hurtigt. Har I styr på, hvordan I skal håndtere sådan en situation? Hent værktøjer og gode råd her.

Beredskabsplan
Alle vandværker skal udarbejde en beredskabsplan, der beskriver, hvad der skal ske, hvis uheldet der sker akutte drikkevandforureninger.

Beredskabsplanen er en køreplan, der beskriver, hvordan vandværket skal håndtere en situation, hvor den normale forsyning ikke kan opretholdes. Det kan for eksempel være ved akutte forureninger, ledningsbrud eller strømsvigt.

Planlægningen af beredskabet bør ske i et samarbejde med kommunen og alle vandværkerne i kommunen - det er derfor en god ide at koordinere arbejdet i vandrådet.

Beredskabsstyrelsens guide med praktiske råd
Guiden, som du kan hente til højre her på siden, indeholder en samling gode råd og anbefalinger, der er baseret på erfaringer fra konkrete drikkevandsforureninger.

Første del af guiden fokuserer på, hvordan beredskabet kan planlægges.

Anden del giver gode råd til, hvordan I kan gribe en konkret forureningssituation an.

I guiden er der en række cases, der beskriver konkrete forureningssituationer.

Ligesom I kan hente praktisk inspiration til alarmeringsplan, pressemeddelelser og løbesedler.