25 meter-zone

25 meter-zonen er en generel beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer. 

Beskyttelseszonen er indført for at beskytte boringerne mod forurening, da der kan opstå en såkaldt ”tragteffekt” rundt om en indvindingsboring. Tragteffekten betyder, at stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.

Det skal beskyttelseszonen forhindre. Derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider i en zone på 25 meter i radius om en indvindingsboring. Forbuddet gælder både på erhvervsmæssige og offentlige arealer.

Erstatning

Det er ejeren af jorden – oftest en landmand – der skal sørge for at overholde reglerne. Det er også landmanden, der har krav på at få udbetalt en årlig erstatning for det tab han har. 

Erstatningen fastsættes for et år af gangen.