Grundvandsbeskyttelse

Vi beskytter vores fælles grundvand mod foruering i stedet for at rense det. Arbejdet med at beskytte vores grundvand foregår statsligt og kommunalt og i samarbejde med vandråd og de enkelte vandværker.

Læs med her, hvad du især skal være opmærksom på.