Ledninger og vandanlæg

Når vandværket skal have en ny boring, skal I være opmærksom på, at der skal en tilladelse til boringen.

Både boringen og anlæg af ledninger kræver, at vandværket udbetaler en kompensation til lodsejeren.

Når I lægger ledninger i vejen er det typisk efter det såkaldte gæsteprincip.