Distribution af drikkevand

Distribution af drikkevandet fra vandværket til forbrugeren.

Regulativ
Et regulativ er en "leveringsbetingelse", der beskriver vandværkets ansvar, pligter og rettigheder i forhold til forbrugerne samt ansvarsfordelingen er mellem forbruger og vandværk.

Målere 
Fjernaflæsning af og kontrol af målere - læs gode råd og regler her: 

Ledninger
Placering, registrering og eventuelt tinglysning af vandledningerne er også et emne, som kræver stor opmærksomhed hos vandværket.

Planlægning af ledningsarbejde
Placering og afstande af ledninger, dimensioner af ledninger, drikkevandsmærkning med mere