Standardvedtægter

Vedtægter er foreningens spilleregler. Men hvad skal der står, og hvordan gør man?

Vedtægter regulerer forholdet mellem vandforsyningen og andre juridiske personer. Det vil sige selskabets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter.

Indadtil regulerer vedtægter forholdet mellem medlemmerne om det økonomiske ansvar, regnskabs- og budgetforhold, bestyrelseskompetence, generalforsamling, vedtægtsændringer og selskabets opløsning.

Vedtægter er alene en intern sag imellem andelshaverne/interessenterne i vandværket og skal vedtages på generalforsamlingen. Vedtægter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen med mindre kommunen er økonomisk garant.

Vedtægter skal indeholde bestemmelser om selve selskabet, menes alle bestemmelser om levering af vand findes i regulativet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem regulativet og vedtægter er det regulativet, der gælder, da regulativet er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningsloven og dermed har gyldighed svarende til dansk lovgivning.