Generalforsamling

Vandværkets interne øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen.

På generalforsamlingen bliver det besluttet, hvordan bestyrelsen skal forvalte økonomien, og hvilke tiltag der skal udføres i vandværket. Kort sagt er det generalforsamlingen, som udstikker retningslinjerne for driften af vandværket.

Det er også på generalforsamlingen, at vandværkets fremlagte regnskaber bliver godkendt og formandens beretning tages til efterretning.

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes normalt af bestyrelsen, når der er tale om den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling
Den kan dog indkaldes af en nærmere defineret mængde af andelshaverne, når disse kræver det.