Bestyrelsesarbejde 

Her på siderne finder du en stribe informationer om bestyrelsens rolle og ansvar.

Samarbejde og sammenlægning
I guiden kan I hent gode ideer til, hvordan I stabler et sundt samarbejde mellem to eller flere vandværker på benene, hvordan I kan samarbejde om at etablere fælles rørforbindelse og gå sammen om at ansætte medarbejdere, samt hvordan I kan arbejde med en egentlig sammenlægning af flere vandværker. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen udstikker retningslinjerne for driften af vandværket.
Læs også om den folkevalgte revisors arbejde.
Hent skabeloner til at planlægge og gennemføre en generalforsamling.

Vedtægter
Vedtægterne definerer vandværkets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter. Hent skabeloner til standardvedtægter

Regulativ
Et regulativ er en "leveringsbetingelse", der beskriver vandværkets ansvar, pligter og rettigheder i forhold til forbrugerne, og ansvarsfordelingen er mellem forbruger og vandværk.

Selskabsændring
Vandværker, der i dag er interessentskaber ændrer selskabsform til andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar a.m.b.a. Men husk tinglysning, hvis der er tale om fast ejendom.

Personale
Vandværker med ansat personale skal være opmærksomme på, at ansatte har krav på at få et ansættelsesbevis.