Vandbehandling

Behandling af råvand til drikkevandskvalitet.

.:. Simpel vandbehandling

.:. Udvidet vandbehandling

Udvidet vandbehandling bruges typisk i forbindelse med:

- Naturligt forekomne problemstoffer eksempelvis NVOC eller klorid
- Menneskeskabe eksempelvis nitrat, pesticider eller opløsningsmidler
- Kalkindholdet ønskes nedbragt.