Pressemeddelelse

Skatteminister vil lette skatten på grøn energi

Danske Vandværker har i dag drøftet to centrale uhensigtsmæssigheder i skattereglerne med skatteminister Karsten Lauritzen. Konklusionen er, at ministeren vil fremsætte et lovforslag, der letter skatten på grøn energi.

1) Beskatning af grøn energi
SKAT har oplyst, at et vandværk bliver skattepligtigt, hvis det sætter solceller op, også selv om el-produktionen er meget begrænset og alene bruges internt i vandværket. Den tidligere skatteminister lovede inden sin afgang, at han ville foreslå en lov-ændring, der kunne løse dette problem.

”I dag har vi drøftet dette spørgsmål med skatteminister Karsten Lauritzen, og der vil blive fremsat et lovforslag efter jul, der skal rette op på denne uhensigtsmæssighed”, siger Ole Wiil, landsformand i Danske Vandværker.

2) Beskatning af vandværker
I forliget om vandsektorlov 1 blev der lagt op til, at vandværkerne ikke skal betale skat i næv-neværdigt omfang, hvilket heller ikke synes rimeligt, da vandværker er underlagt et ”hvile i sig selv-princip” og således ikke må have overskud. SKATs praksis på området har imidlertid ført til omfattende skattebetalinger for landets vandværker. Hvordan vil ministeren sikre at skattebetalingen begrænses?

”Jeg fik helt klart det indtryk, at ministeren har forståelse for, at det omfattende skattetryk, vandværkerne kæmper med ikke er holdbart i længden. Ministeren afventer dog, at analysen af skatteproblematikken ligger færdig i fjerde kvartal, og kunne derfor ikke komme nærmere ind på en eventuel løsning”, fortæller Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker.

Yderligere information
Allan Weirup, direktør, mobil 4020 9242
Ole Wiil, landsformand, mobil 2175 7244