Skal forsyningssektoren kommercialiseres?

Dansk forsyningspolitik står ved en skillevej – regeringen nedkom sidste år med en strategi, der reelt vil kommercialisere sektoren og ændre en langvarig tradition for lokal styring og medbestemmelse. Sagt på en anden måde er vi på vej bort fra den model, hvor borgerne selv ejer de virksomheder, som sørger for, at der er vand og varme i de danske hjem.

Men er det klogt at kommercialisere forsyningssektoren? Og er det så dårlig en ide med kommunalt- og forbrugerejede forsyningsvirksomheder, sådan som regeringen og en rapport fra McKinsey antyder? Kort sagt - skal forsyningerne være på borgernes hænder, eller skal sektoren kommercialiseres?

Det er blandt de spørgsmål som Dansk Fjernvarme, Middelgrundens Vindmøllelaug, Kooperationen og Danske Vandværker tager op på en konference på Christiansborg 14. marts. På konferencen deltager også repræsentanter fra organisationer, eksperter, tænketanke og politikere med pulsen på forsyningsområdet.

Direktør i Danske Vandværker, Allan Weirup, som er både indlægsholder og debattør på konferencen, siger:

”Vi stiller store spørgsmålstegn ved regeringens nye strategi for forsyningsområdet og tror ikke på, at den vil give forbrugerne bedre og billigere forsyning. Vi har en ganske unik model her til lands, og forsyningsområdet er en af hjørnestenene i vores samfund og meget vigtig i danskernes dagligdag. I sektoren arbejder vi konstant for at sikre lavere priser, grøn omstilling og lokale arbejdspladser”. 

Deltagelse er gratis, og du skal melde dig til senest 10. marts. http://kooperationen.dk/vores-faellesskab/konference-om-faellesskaber/program-konference/

Afbud: Ved manglende afbud på e-mail kontakt@kooperationen.dk vil man blive opkrævet 500 kroner.

Spørgsmål? – kontakt pressemedarbejder i Danske Vandværker, Dorthe G. Rasmussen, dr@danskevv.dk mobil 2670 7106.