Pressemeddelelse

Navnenyt: Ny FVD-direktør vil lytte og søge dialog

Allan Weirup tiltræder stillingen som direktør i Foreningen af Vandværker i Danmark per 1. februar.

Allan Weirup er 50 år og kommer fra et job som direktør i Guldborgsund Forsyning. Han er uddannet civiløkonom fra CBS og har efterfølgende suppleret med en MBA - Master of Business and Administration, fra Syddansk Universitet. Hertil kommer lederuddannelse samt efteruddannelse inden for især kommunikation, medietræning og HR.

Når Allan Weirup tiltræder jobbet, går han i dialog for at udarbejde en ny foreningsstrategi, der udstikker den retning, som FVD skal gå i de kommende år. Derfor bruger han sin første tid som direktør på at rejse rundt i hele landet og lytte til gode input fra medlemmer og interessenter.

”Jeg er meget nysgerrig efter at høre om de udfordringer medlemmerne står med, og hvad der i det hele taget rør sig i deres hverdag. Jeg er som ny direktør optaget af, hvordan medlemmerne oplever FVD, og hvordan, de mener, vi kan blive bedre. Jeg vil lytte opmærksomt og opfordre til dialog. Forhåbentlig får jeg en masse gode input, som jeg vil basere et oplæg til en foreningsstrategi på”, siger han.

Allan Weirup vil også øge foreningens synlighed over for pressen, politikere, embedsmænd og organisationer.

”Jeg har allerede en række møder med politikere, embedsmænd og organisationer i kalenderen. Mange af de uløste udfordringer, de forbrugerejede vandværker står med, skal der findes politiske løsninger på. Jeg tænker især på vandsektorloven og på skatteproblematikken, som skal på dagsordenen på møderne. Men også andre sager så som en ændret holdning til brugen af udvidet vandbehandling bliver en sag, der skal sættes fokus på”.

De seneste seks år har Allan Weirup været direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan har stået i spidsen for transformationen af den kommunale forsyning til et privat vandselskab. Ligesom Allan har været med til at sikre forbrugerne på Lolland-Falster drikkevand produceret efter ISO 22000-principper. Disse principper sidestiller vandværker med levnedsmiddelvirksomheder og anvender de samme værktøjer til dokumentation af vandkvaliteten, som fødevarevirksomheder bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden.

”Allan er særdeles kompetent. Han har kendskab til branchen og hans erfaring og fokus er et perfekt match for den decentrale vandforsyning og i særdeleshed for FVD som en stærk og central interesseorganisation”, siger Ole Wiil, landsformand i FVD.

”Jeg ser frem til at samarbejde med Allan om at sikre fornuftige rammevilkår for vand-værkerne og deres driftsvilkår i fremtiden”, fortsætter Ole Wiil.

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en interesseorganisation for godt 2.000 forbrugerejede vandværker over hele landet.

Yderligere information

Landsformand Ole Wiil, mobil: 21 75 72 44
Kommende direktør Allan Weirup, mobil: 41 87 69 03