Pressemeddelelse

Løfte til FVD: Alligevel ingen bredbåndsledninger i drikkevandet

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen vil fremsætte en ændring til et lovforslag, så der alligevel ikke kommer bredbåndledninger ind i de rør, der forsyner os med rent drikkevand.

Det sker efter, at Danske Vandværker – FVD – tager afstand fra et lovforslag om bedre og hurtigere adgang til internettet.

I et høringssvar skriver Danske Vandværker, at forsyningen af drikkevand skal ske i helt lukkede systemer for at undgå forurening af drikkevandet. Derfor går det ikke, at man ud fra en økonomisk betragtning lovgiver om, at man gerne må lægge bredbånd ind i drikkevandsledningerne.

”Idéen om bredbånd i vores drikkevand er stærkt bekymrende, fordi drikkevand skal leve op til nogle kvalitetskrav, der er højere end kravene til fødevarer”, siger direktør i FVD Allan Weirup.

”Og det er vigtigt at beskytte kvaliteten af drikkevandet og værne om danskernes sundhed ved at sige fra over for bredbåndsledninger i drikkevandet. Derfor glæder vi os over ministerens lydhørhed”, fortsætter han.

Lovforslaget skal nu i 2. behandling i Folketinget.

Fakta
Folketinget behandler for tiden lovforslag L 157, hvis hovedformål er at skabe bedre rammebetingelser for udbredelsen og anvendelsen af elektroniske kommunikationsnet og – tjenester. Loven er en implementering i dansk ret af EU’s infrastrukturdirektiv.

Et af formålene med lovforslaget er at mindske omkostningerne ved at etablere bredbånd, og ifølge lovforslaget skal det gøres ved at lægge bredbåndsledninger ind i blandt andet drikkevandsledninger.

Yderligere information
Allan Weirup, direktør, telefon 40 20 92 42
Pernille Weile, rådgiver, telefon 56 14 42 42