Pressemeddelelse

Kuldsejlet vandforlig: Manglende politisk forhandlingsvilje koster forbrugerne dyre vandpenge

Så må vi endegyldigt vinke farvel til en revision af vandsektorloven – i hvert fald på denne side af et folketingsvalg. Det står klart, efter regeringen har opdateret lovkataloget og dermed har taget vandsektorloven af programmet.

Løft alle forbrugerejede vandværker ud og giv ensartet regulering
Danske Vandværker - FVD - mener fortsat, at de forbrugerejede vandværker helt skal fritages fra vandsektorloven. Det vil give en ensartet regulering af alle forbrugerejede vandværker.

”Vi fornemmede, at der var ved at være politisk enighed om, at kun de allerstørste forbrugerejede vandværker skulle være omfattet af loven, så det ærgrer os selvfølgelig, at en revision af loven nu ser ud til helt at være taget af programmet”, siger Ole Wiil, der er landsformand for Danske Vandværker – FVD.

Ole Wiil håber dog, at en udskydelse af lovændringen vil føre til, at der sker en mere gennemgribende ændring, således at de forbrugerejede vandværker løftes helt ud af loven. Den hidtil foreslåede ændring af loven ville nemlig føre til, at kun 10-16 af de i alt 2.500 forbrugerejende vandværker i landet ville være omfattet af loven, og det mener formanden ikke giver nogen mening.

”Med en så beskeden andel er det i min optik logisk at tage skridtet fuld ud og fritage alle de forbrugerejede værker helt fra vandsektorloven. Det hele bliver mere smidigt, og vi undgår et administrativt helvede med to lovkomplekser, der regulerer de forbrugerejede vandværker”, siger Ole Wiil.

Danske Vandværker - FVD fremhæver bl.a. følgende fordele ved helt at undtage de forbrugerejede vandværker fra loven:

De forbrugerejende værker vil være ens regulerede
Branchen skal derfor ikke forholde sig til flere forskellige regelsæt, hvilket minimerer bureaukrati og omkostninger og øger gennemsigtigheden til gavn for forbrugerne.

Når vandsektorloven og reguleringen kun omfatter de kommunalt ejede værker, vil der være større ensartethed, hvilket kan forenkle, målrette og optimere reguleringen.
Skatten er helt uafklaret
Skattebetalingen er også en af de helt store udfordringer, der martrer de forbrugerejede vandværker.

Skattebetalingen rammer skævt, da størrelsen på skatten afhænger af mange forskellige faktorer på de enkelte vandværker. Det er helt urimeligt.

”Sektoren står med uafklarede spørgsmål om de enorme summer, som vandværkerne betaler i skat. Summer, som er langt større end tidligere antaget. Det belaster vandværkernes forbrugere hårdt, da vandprisen stiger. Det er stik imod hensigten med vandsektorloven, som netop blev sat i verden for at skaffe forbrugerne rent og billigt vand. Og ikke at skævvride priserne, der kan variere selv inden for den samme kommune”, siger Ole Wiil.

FVD opfordrer derfor endnu engang til, at de forbrugerejede vandværker undtages for vandsektorloven til gavn for forbrugerne.

Fakta

Grænse på 800.000 m3 vil omfatte 10 af landets omkring 2.500 forbrugerejede vandværker.
Grænse på 600.000 m3 vil omfatte 16 af landets omkring 2.500 forbrugerejede vandværker.
Grænse på 400.000 m3 vil omfatte 43 af landets omkring 2.500 forbrugerejede vandværker.

Yderligere information
Ole Wiil, landsformand, mobil: 21 75 72 44
Allan Weirup, direktør, mobil: 40 20 92 42