Pressemeddelelse

Danske Vandværker:

Det skal være nemmere at drive vandværk

Det skal være nemmere at drive vandværk, så forbrugerne sikres lavest mulige priser og høj sikkerhed. Det er budskabet i Danske Vandværkers nye strategi, som offentliggøres lørdag.

De administrative byrder vokser næsten dagligt og trods gode politiske hensigter om afbureaukratisering og forenkling, så går det fortsat den gale vej. Den udvikling vil Danske Vandværker kæmpe for at undgå.

Samtidig vil brancheforeningen i endnu højere grad støtte medlemmerne gennem rådgivning, information, uddannelse og netværksgrupper, så de har de bedste muligheder for at drive vandforsyningen effektivt og til gavn for forbrugerne. Det er hovedtrækkene i en strategisk satsning, som Danske Vandværker offentliggør i magasinet Vandposten på lørdag, og som skal udrulles over de kommende fem år.

Et eksempel på gode politiske intentioner, der ender galt, er forliget om vandsektorloven, der blev indgået i foråret.

“Vi ser nogle rigtig gode politiske intentioner om afbureaukratisering og forenkling i forliget, men når forliget har været gennem embedsmændene og er omsat til et lovforslag, så efterlader det ikke de store chancer for, at det bliver til virkelighed - tværtimod”, siger Ole Wiil, landsformand i Danske Vandværker.

Baggrunden for den store strategiske satsning med øget rådgivning, information og uddannelse skal også ses i lyset af de øgede administrative byrder for vandforsyningerne.

“Det er i dag langt mere administrativt kompliceret at drive vandværk end for blot få år siden, og det er ved at tage pusten fra de mindste vandværker og er også en urimelig byrde for de store. Det er vi nødt til at lave om på, så vandværkerne kan bruge tiden på at levere billigt vand på en sikker måde i stedet for at administrere sig ihjel. Og sideløbende må vi så gøre en indsats for at støtte dem bedst muligt”, forklarer Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker.

Om Danske Vandværker
Danske Vandværker er brancheorganisation for landets forbrugerejede vandværker, som tilsammen forsyner ca. halvdelen af danskerne med vand. Hertil kommer en række kommunalt ejede vandforsyninger samt vandbranchens leverandører.

Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om den danske drikkevandsforsyning.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye strategiske satsning skifter foreningen navn fra FVD – Foreningen af vandværker i Danmark til Danske Vandværker.

Yderligere information
Allan Weirup, direktør, mobil 40 20 92 42
Ole Wil, landsformand, mobil 21 75 72 44

Du kan læse mere om Danske Vandværkers strategiske satsning i artiklen Et nyt afsæt fra magasinet Vandposten, der udkommer lørdag d. 19. september.