Det går den rigtige vej med grundvandet


Der er grund til optimisme. 

Den årlige GEUS-status for grundvandet bekræfter, at det nytter at beskytte vores grundvand. Både i forhold til det vand, vi drikker her og nu, og i forhold til det fremtidige vand som vores børnebørn skal drikke.

Den netop udkomne GEUS-status for grundvandet viser, at der er fremgang at spore både med hensyn til rester af nitrat og sprøjtemidler i grundvandet.

”Det er glædeligt nyt. Det viser, at det nytter at gøre en indsats. Men derfor skal vi jo ikke sidde på hænderne. Der skal fortsat være fokus på grundvandsbeskyttelsen på mange forskellige planer”, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker – FVD.

FVD er med i en landsdækkende kampagne Sprøjtefri have, der skal oplyse haveejerne om, at det har negative konsekvenser, når de bruger sprøjtemidler i private haver. Når vi ser en effekt af landbrugets indsats, så vil samme metode jo også virke hos haveejerne til gavn for vores grundvand, som bliver til det drikkevand, som vores børnebørn skal drikke”, siger Allan Weirup.

”Drikkevandet skal selvfølgelig altid skal leve op til de høje kvalitetskrav, som vi har i Danmark. Med den positive udvikling, vi ser i GEUS-rapporten, og med fortsat målrettet indsats er grundvandskvaliteten heldigvis på vej i den rigtige retning”, siger Allan Weirup.

Mindre sprøjtemidler og nitrat i grundvandet
”Den netop offentliggjorte GEUS-status viser, at på det helt generelle plan, er både nitratindholdet og rester af sprøjtegifte i de øverste lag af grundvandet faldet. Det er gode nyheder, da det viser, at det nytter at beskytte grundvandet, og at fremtidens grundvandsressource bliver bedre og renere”, siger Robert Jensen, rådgiver i FVD.

I de dybere lag af grundvandet ses stadig spor af tidligere tiders brug af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der i dag er forbudte. I vandsektoren arbejder vi professionelt med at tage højde for disse sprøjtemiddelrester, inden vandet sendes ud til forbrugeren.

”Det er rigtig godt, at vi nu har et effektivt varslingssystem, der advarer os, hvis godkendte sprøjtemidler er ved at sive ned i grundvandet. Den sidste nye rapport fra varslingssystemet – Varslingssystem til udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) - viser heldigvis, at grænseværdierne for de godkendte sprøjtemidler ikke overskrides,” siger Robert Jensen og fortsætter:

”Det betyder, at vi undgår at komme i en situation, hvor vi bliver indhentet af fortidens synder".

Fakta
I de øvre grundvandslag - som bliver til fremtidens grundvand
Her ses en faldende tendens af rester fra nitrat og sprøjtemidler.
Det tegner godt for fremtidens drikkevand til vores børnebørn, da vi kan se en positiv effekt af grundvandsbeskyttelsen.

I de dybere grundvandslag – det vand vandværkerne pumper op og sender ud til forbrugerne
Her kæmper vi stadig med ”fortidens synder” forstået på den måde, at tidligere tiders manglende regulering af brug af sprøjtemidler, som i dag er forbudte, stadig kan findes i vandanalyserne.

Yderligere information
Allan Weirup, direktør, mobil 40 20 92 42
Robert Jensen, rådgiver, mobil 42 92 74 14