Vandprisen stiger på grund af urimelige skatter

Vandværkerne kommer til at betale et tocifret milliardbeløb til staten i form af helt uforudsete og urimelige skatteregninger, og den regning kan de kun sende videre til forbrugerne. Det har Danmarks Radio i dag sat fokus på.

Årsagen til de forhøjede priser på vand skyldes den såkaldte vandsektorlov, som trådte i kraft i 2010. Vand er vores fælles eje og et samfundsanliggende, og derfor må vandværkerne ikke tjene penge og skabe overskud – driften skal hvile-i-sig-selv.

Alligevel opkræver SKAT selskabsskat, som om vandværket har overskud og en handelsværdi. Disse skattemæssige kunstgreb hænger jo ikke sammen med, at driften skal hvile i sig selv.

I forarbejderne til loven blev vandværkerne lovet, at de kunne afskrive visse investeringer for at holde vandpriserne nede. Det er den aftale mellem politikere og vandværker, som SKAT går stik imod og sender kæmpe skatteregninger ud til vandværkerne. Og det er forbrugerne, der kommer til at betale.

”Vi protesterer over, at vandforbrugerne bliver en ny malkeko for regeringens økonomiske ministerier. Vandværkerne har kun ét sted at sende denne uforudsete skatteregning hen – og det er til forbrugerne. Det, der er ekstra bizart ved hele denne affære, er, at skatteregningerne rammer fuldstændigt tilfældigt, da vandværkerne ikke er ens og har vidt forskellige forhold, der afgør niveauet af de skattemæssige afskrivninger”, siger Ole Wiil, landsformand i FVD, der er talerør for 2.000 forbrugerejede vandværker, der leverer vand til 2 mio. forbrugere.

Vandværkerne en ny malkeko
Skiftende skatteministre afviser, at der er et problem med skatteproblematikken, og spørgsmålet om skatten var også en del af forklaringen på, at forhandlingerne om revisionen af vandsektorloven brød sammen kort før jul.

”FVD appellerede i efteråret 2014 kraftigt til både skatteministeren og miljøministeren om at inddrage skattespørgsmålet i forhandlingerne om vandsektorloven. Desværre har regeringen ikke vist vilje til at finde en politisk løsning på skattespørgsmålet. Derimod ville regeringen igangsætte en undersøgelse af skattetrykkets omfang. Det løser ikke de økonomiske problemer, som vandværkerne står med. Og det er ærgerligt, for det ville virkelig klæde regeringen at få arbejdstøjet på”, siger Ole Wiil.

”Nu ser FVD og DANVA ikke anden udvej end af løfte skattespørgsmålet over til de private domstole”, slutter Ole Wiil.

Yderligere information
Ole Wiil, Landsformand i FVD
Mobil 21 75 72 44
Mail ow@fvd.dk