Fakta om drikkevand

Der er høje krav til kvaliteten af vores drikkevand, og fordi vores drikkevand er grundvand, der kun har fået en simpel vandbehandling, stiller det høje krav til beskyttelse af vores grundvand.  

  • En gennemsnitsfamilie bruger ca. 84 kubikmeter vand om året.

  • Omkring halvdelen af befolkningen får leveret vand fra et forbrugerejet vandværk, resten får vand fra et kommunalt ejet vandselskab.

  • I Danmark bruger vi grundvand, der efter en simpel vandbehandling pumpes ud til forbrugerne som drikkevand.

  • Vandværksdrift er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og forbrugerejede vandværker må derfor ikke tjene penge. Vandværksdrift er altså nonprofit.

  • En gennemsnitsfamilie sparer 435 kr. på vandregningen, hvis de får vand fra et forbrugerejet vandværk. Priserne er 25% højere hos de kommunalt ejede vandselskaber end hos de forbrugerejede vandværker. Tal fra Konkurrencestyrelsens seneste prisopgørelser.