Danske Vandværker

Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker.

Medlemsskaren tæller også vandbranchens industri og leverandører.

Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om forsyning af drikkevand.

Vision

Vi vil være en slagkraftig organisation, der varetager vandværkernes interesser. Det skal være attraktivt at være medlem af Danske Vandværker.

Mission

Danske Vandværker hjælper de forbrugerejede vandværker med at drive vandværket effektivt og sikkert.

Det gør vi ved at arbejde med at sikre optimale rammebetingelser og ved at levere medlemsrådgivning, information, uddannelse, netværk og indkøbsfællesskab.