Teknisk Forum - Kommissorium

  • Teknisk Forums opgave er at opsamle teknisk viden og erfaring på den driftsmæssige side af vandsektoren.

  • Teknisk Forum er et selvstændigt organ under Danske Vandværker med eget driftsbudget og egen organisationsopbygning.

  • Teknisk Forums medlemmer er valgt på 5 regionsmøder. Vælges kan kun ansat driftspersonel fra vandværker, der er aktive medlemmer af Danske Vandværker. Medlemmer af Danske Vandværkers Landsbestyrelse og Repræsentantskab kan ikke vælges.

  • Teknisk Forum består af 10 medlemmer plus 5 suppleanter og konstituerer sig selv efter gældende vedtægter.

  • Teknisk Forum skal i den udstrækning det findes relevant søge hjælp hos leverandører for derved at kunne højne det aktuelle tekniske niveau på alle fronter.

  • Teknisk Forum skal sørge for at kommunikere iagttagelser og viden om vandforsyningsteknik (eks. sundhed, sikkerhed, drift og hygiejne) i diverse medier til gavn for alle Danske Vandværkers medlemmer i tæt samarbejde med Danske Vandværkers kommunikationsmedarbejdere.

  • Teknisk Forum skal aktivt søge at få etableret eksterne og interne forbindelse der kan bibringe rådets medlemmer større viden og indsigt i hele det teknologiske område på alle trin i distributionen af drikkevand.

  • Teknisk Forums medlemmer kan vælges af landsbestyrelsen til at repræsentere foreningen i diverse komiteer og eksterne arbejdsgrupper.

  • Teknisk Forum skal gennem vedtægtsbestemt observatørstatus bidrage til Landsbestyrelsens og Repræsentantskabets tekniske viden og forståelse. Landsbestyrelsen kan videreformidle spørgsmål og temaer som Teknisk Forum kan bearbejde.

  • Teknisk Forums medlemmer deltager som observatører i repræsentantskabsseminar og repræsentantskabsmøder.