Teknisk Forum: 
Tænketank og problemknuser

Teknisk Forum afdækker og analyserer de tekniske og praktiske sider af de mærkesager, som Danske vandværker arbejder med. 

Emner som Teknisk Forum arbejder med:

 • Energioptimeret vandværksdrift
  Værktøjer til hvordan vandværker kan gribe processen an samt en oversigt over de mest oplagte steder, hvor energiforbruget kan nedbringes.

 • Reduceret vandspild
  Værktøjer til hvordan vandværker kan gribe arbejdet an.

 • Generationsskifte
  Værktøj, der hjælper vandværkerne med at gennemføre et generationsskifte. Teknisk Forum bidrager med oplæg til, hvordan det sikres, at den tekniske og praktiske viden bliver overdraget til nye kræfter.
  Værktøjet udarbejdes sammen med Danske vandværkers rådgivningsteam. 

 • Sammenlægninger
  Drejebog til vandværker, der ønsker at lægge sig sammen. Teknisk Forum bidrager med oplæg til, hvordan overdragelsen af den tekniske viden sker.
  Drejebogen vil indeholde både juridiske, økonomiske og tekniske aspekter og udarbejdes sammen med Danske Vandværkers rådgivningsteam.

 

Studie- og udviklingsopgaver

Alle studie og udviklingsopgaver, der munder ud i værktøjer og anbefalinger, bliver formidlet i danske vandværkers medier: 

 • hjemmeside
 • nyhedsbrev
 • Vandposten.