Kursusudvalg 

Danske Vandværkers kursusudvalg varetager og koordinerer kursus- og uddannelsesrelaterede opgaver.

Kursusudvalgets medlemmer

  • Kurt B. Jensen, Region Øst
  • Søren Andersen, Region Fyn
  • Erik R. Skjøtt, Region Nord
  • Niels Christian Ravn, Region Midt
  • Thorkild Jensen, Region Syd
  • Niels Grann, sekretær for udvalget og kursuskonsulent i Danske Vandværker