Strategi 2020:
Danske Vandværker på vej mod 2020

Hvem er Danske Vandværker
Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker.

Medlemsskaren tæller også vandbranchens industri og leverandører.

Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om forsyning af drikkevand.

Vision
Vi vil være en slagkraftig organisation, der varetager vandværkernes interesser.

Det skal være attraktivt at være medlem af Danske Vandværker.

Mission
Danske Vandværker hjælper de forbrugerejede vandværker med at drive vandværket effektivt og sikkert.

Det gør vi ved at arbejde med at sikre optimale rammebetingelser og ved at levere medlemsrådgivning, information, uddannelse, netværk og indkøbsfællesskab.

Sådan skaber vi værdi for medlemmerne
Overordnet set skaber Danske Vandværker værdi for medlemmerne indenfor seks hovedområder:

Interessevaretagelse
Danske Vandværker har historisk mange succeshistorier med det politiske arbejde, hvor vi varetager interesserne for omkring 2.000 forbrugerejede vandværker. Dette arbejde vil vi styrke gennem de kommende år.

Rådgivning
Vi vil sikre vandværkerne den rådgivning, der er behov for i hverdagen, og udvider derfor rådgivningen så den fremover både omfatter juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning og rådgivning om praktisk vandværksdrift.

Tilgængeligheden skal være i top, så det i løbet af dagen er let at få kontakt til rådgiverne og få hurtige og kvalificerede svar.

Information
Danske Vandværker er for de fleste vandværker den primære kilde til relevant information om vandsektoren, og sådan skal det også være fremover.

Dette sikres gennem bl.a. magasinet Vandposten, hjemmeside, intranet, nyhedsbreve, messer, foredrag, arrangementer og meget mere.

Uddannelse
Danske Vandværker vil være den førende udbyder af kurser indenfor vandsektoren, så alle i branchen har mulighed for at holde sig opdateret, og har mulighed for at være klædt på til dagligdagens udfordringer.

Derfor udvides udbuddet af kurser. Kurserne er på højt fagligt niveau, og det tilstræbes, at kurserne er konkurrencedygtige. 

Netværk
Alle i vandbranchen har brug for at indgå i netværk. Både for at udveksle erfaringer med andre, for at tilegne sig viden og for at stå stærkere i forhandlinger med myndigheder og andre interessenter.

Derfor har Danske Vandværker været katalysatoren i oprettelsen af vandråd og andre netværksgrupper rundt om i landet, og i de kommende år vil vi arbejde for at gøre disse netværk stærkere, så de skaber øget værdi for vandværkerne. Samtidig oprettes nye netværksgrupper efter behov, og hvor der opstår ønsker fra medlemmerne.

Indkøbsfællesskab
Danske Vandværker hjælper i flere sammenhænge vandværkerne med at købe ind sammen, og dermed få fordelagtige priser. Eksempelvis opnår mange så store besparelser på at anvende Danske Vandværkers forsikringsordning, at det alene betaler kontingentet til foreningen. Disse attraktive ordninger vil vi fastholde, og om muligt udbygge i de kommende år.

Danske Vandværkers 2020 mål

  • Øget synlighed
  • Øget politisk indflydelse
  • Højt fagligt niveau
  • Højere medlemsandele
  • Aktive og velfungerende vandråd
  • Aktive og velfungerende regioner
  • Tilfredse medlemmer
  • Tilfredse medarbejdere


Danske Vandværkers repræsentantskab vedtog den 21. august 2015 efter indstilling fra landsbestyrelsen en ny strategiplan, der skal styrke organisationen yderligere frem mod år 2020.