Organisationen

Landsbestyrelse 

Landsbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver region.

.:. Medlemmer af landsbestyrelsen

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af de fem regioners bestyrelsesmedlemmer.

.:. Region Nord

.:. Region Midt

.:. Region Syd

.:. Region Fyn

.:. Region Øst