Pressen skriver

Landmand bryder princip og melder sig ud af lille vandværk
Det er en principsag, når en storforbruger af vand melder sig ud af et lille vandværk. Alligevel har sagen ikke skabt politisk debat. En landmand, der har gård tæt på Kvislemark, har fået lov til at melde sig ud af Sandved Vandværk. Han er vandværkets suverænt største kunde, da hans driver et landbrug med 65 malkekøer. De drikker hver over 100 liter vand om dagen. Vandet til malkekøerne vil han fremover hente fra egen boring. Det er et flertal i byrådets tekniske udvalg, der har givet den 30-årige landmand Andreas Sejersbøl tilladelse til at trække sit landbrug ud af det fælles vandværk. Han fortsætter dog som privatkunde i Sandved Vandværk.
Sjællandske, 24-05-2017

Vandværksbestyrelse for retten
Tre andelshavere fra Hundested har anlagt sag mod Halsnæs Vandforsyning, da man mener, at bestyrelsen på ulovlig vis har fået en vedtægtsændring igennem, således at bestyrelsen -modsat de øvrige andelshavere -kan stille til generalforsamlinger med et ubegrænset antal fuldmagter og derved i alle sager »sætte sig« på flertallet. Sagen er indbragt for retten af de to tidligere byrådsmedlemmer Poula Thrane og Elsebeth Vedel samt sidstnævntes mand Ole Vedel, men ingen af de tre ønsker -efter rådgivning fra deres advokat -at udtale sig til avisen før sagen kommer for retten i Hillerød.
Frederiksborg Amts Avis, 24-05-2017

Sluk tørsten gratis og miljøvenligt på Amager
Byens vandposte med koldt og gratis drikkevand er nu åbne for sommeren. Hvis du bliver tørstig på løbe-eller gåturen, så er der ingen grund til at købe en flaske vand. Københavns Kommune har netop åbnet sine offentlige vandposte med koldt og gratis drikkevand, og der er flere af dem på Amager, blandt andet Christmas Møllers Plads, Ørestads Boulevard, ved Amager Strandpark, på Kastrup Fort og ved en række af bydelens legepladser. Ud over at spare penge, gavner de også miljøet. Ifølge HOFOR er postevand hele 900 gange mere miljøvenligt end flaskevand. Det skyldes blandt andet, at postevandet ikke kommes på flasker af plastic, der bliver transporteret rundt i lastbiler.
Der er 65 vandposte i alt fordelt over hele København på gader, i parker, ved legepladser eller turistattraktioner.
Amager Lokalavis, 23-05-2017

Kvægbonde: - Vi bønder går også ned med flaget
Kvægbonde Kristian Højgaard fra Harlev vest for Aarhus er ikke bleg for at indrømme, at en trussel mod hans og familiens økonomi kan få en ellers stærk landmand til at bævre. En sådan trussel anser han Aarhus Kommunes bebudede pesticidforbud for at være. ”Jeg vil ikke blande mig i, om et forbud mod sprøjtemidler er rigtigt eller forkert. Men man skal bare huske, at midlerne er med til at sikre vores produktion af foderafgrøder, så vi er selvforsynende. Så hvis udbyttet falder, skal vi ud og købe det foder, der mangler. Det er meget dyrt”, siger den 38-årige landmand. ”Jeg vil tro, at et forbud vil koste vores bedrift i omegnen af 300.000 kroner om året. Så mange penge gør ikke noget godt for min nattesøvn, og derfor er jeg glad for tilbuddet om psykologisk hjælp. Vi bønder går også ned med flaget, og så skal vi have hjælp til at komme ovenpå”, siger Kristian Højgaard.
Ekstra Bladet, 22-05-2017

Tunnelvand tappes fra skovens dyb
Det oprindelige projekt til brug af lollandsk grundvand til støbningen af tunnelelementerne er lavet så meget om, at der er lavet en ny VVMscreening. De planlagte nye vandboringer, der skal sikre tilstrækkeligt lollandsk grundvand til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, er flyttet fra Erikstrup og ind i skoven Skånings Have. Ændringen i projektet har betydet, at der skulle laves en helt ny vurdering af den virkning, projektet kan have på miljøet. Den såkaldte VVM-screening er nu sendt i høring frem til 1. juni.
Lolland-Falsters Folketidende, 20-05-2017

Cowi-rapport om grundvand er færdig til august
Der har været meget debat i landbrugsmedierne om grundvandssagen, påpeger Esben Lunde Larsen. Sidst i august lander en uvildig grundvandsrapport på miljø-ogfødevareminister Esben Lunde Larsens (V) bord. Den eksterne kulegravning udarbejdes af Cowi, og den er bestilt af ministeren, der har ønsket en ekstern undersøgelse udenom sin egen miljøstyrelse. Analysen og dens rapport er bestilt på baggrund af den store debat gennem året omkring Danmarks overvågning og indberetning af nitratindholdet i grundvand efter nitratdirektivet og vandrammedirektivet.
Effektivt Landbrug, 20-05-2017

Gode råd: Sådan undgår du sprøjtemidler i din have
Danske Vandværker guider til at undgå skadelige sprøjtemidler i haven. Sprøjtemidler kan sive ned i jorden og forurene grundvandet, der ellers er grunden til, at vi kan drikke rent vand direkte fra hanen - i modsætning til mange andre lande i verden.
Fyens Stiftstidende, 19-05-2017

Ny sikkerhedsledning mellem vandværkerne i Vester Hassing og Gandrup
I disse dage arbejdes der på at etablere en sikkerhedsvandledning mellem Vester Hassing Vandværk og Gandrup Vandværks ledningsnet ved Teglværksvej. ”Rørledningen bliver lidt over tre km lang. Når etableringsarbejdet er tilendebragt i juli måned, vil der være 100 procents forsyningssikkerhed for forbrugerne i de to byer”, fortæller formanden for Gandrup Vandværk Henning Sloth. Gandrup Vandværk er i stand til at forsyne forbrugere ved Vester Hassing Vandværk, hvis vandværket her bliver nødt til at lukke ned. Ligeledes vil Vester Hassing Vandværk kunne forsyne forbrugere i Gandrup. På Vester Hassing Vandværks generalforsamling tidligere på året fortalte formanden John Cocks om sikkerhedsledningen, der står i omkring 2.7 mio. kroner. Vester Hassing Vandværk betaler 60 procent af udgiften og Gandrup Vandværk 40 procent. Driftsudgifterne deles ligeligt.
Vodskov Avis, 16-05-2017

Drikkevandet i fare
Planerne om at hente vand op fra jorden til forsyning af varme-forbrugere i Dronninglund, falder ikke i god jord alle steder. Østvendsyssel Råvandsforsyning har gjort indsigelse over planerne om et varmepumpe-projekt til Brønderslev Kommune. Østvendsyssel Råvandsforsyning er et forsyningsselskab ejet af Dronninglund og Asaa Vandværker i fællesskab. Disse vandværker aftager rent grundvand fra kildepladser i Tusbro. Vandværkerne filtrer og ilter vandet, hvorefter dette rene vand sendes ud til ca. 3800 forbrugere.
Nordjyske Stiftstidende, 17-05-2017

Ministeren kom helt tæt på vandmasserne
Der var fint besøg mandag middag, da energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) gæstede Børkop Vandværk. Årsagen til besøget hænger sammen med et regnestykke, som driftsleder Per Møller fra Børkop Vandværk har begået. Heri belyser han den åbenlyse merudgift, som administrative og bureaukratiske manøvrer koster forbrugerne - altså vandværkets kunder. Og det er vel at mærke administration og bureaukrati, som vandværket - præcis som alle andre vandværket i kongeriet - er blevet pålagt i forbindelse med større ændringer i Vandsektorloven, der trådte i kraft for godt et år siden. Vandsektorloven er ret kompleks for menigmand, men den indebærer blandt andet, at der er indført indtægtsrammer i stedet for prislofter.
VejleAmtsFolkeblad, 16-05-2017

Vandværkernes kildefelter skal fremtidssikres
Til den seneste temadag for Vejen Vandråd var budskabet fra projektchef og geolog Lars Storkholm klart. Vandværkerne har en vigtig opgave i at vedligeholde og fremtidssikre deres kildefelter, hvis de fortsat vil være på forkant med udviklingen. Op mod 60 personer fra 18 offentlige og private vandværker i Vejen Kommune var den 20. april 2017 samlet til vandrådsmøde i Brørup. Med udførte sagsreferencer fra Rødding Vandværk og Vejen Vand A/S fortalte projektchef og geolog hos DGE Lars Storkholm om udpegning og etablering af kildepladser, filterplaceringer, prøvepumpning og risikovurdering. Vandværkerne fik blandt andet svar på, hvad der skal til, hvis de ønsker at etablere nye kildefelter, hvordan det foregår i praksis og hvad de i den forbindelse bør være opmærksomme på.
Dge.dk, 16-05-201

Gode råd for 615 mio. kroner
Når borgerne i Aalborg Kommune betaler for kloak, vand og varme til kommunens forsyningsselskaber, ender en betragtelig del af pengene hos private rådgivningsfirmaer. Siden 2004 har kommunens fire største forsyningsselskaber således betalt i alt 710 millioner kroner til private rådgivningsfirmaer. Det viser en aktindsigt i udgifterne til eksterne rådgivere i forsyningsselskaberne, som NORDJYSKE har fået. Udgifterne til private rådgivere er størst i spildevandsselskabet Aalborg Kloak A/ S, som har betalt i alt 612 millioner kroner til eksterne konsulenter. Heraf er alene de 511 millioner kroner endt i kassen hos tre store, private rådgivningsfirmaer på forsyningsområdet med rådgivningsvirksomheden EnviDan som den største modtager.
Nordjyske Stiftstidende, 16-05-2017

Kampen for de giftfrie haver
HØNG: Fuglenes kåde sang, og forårsløg, der pibler frem. Det er forår i haven. Også mellem fliserne og i indkørslen skyder det grønne op og frister haveejere til at gribe dunken med RoundUp-sprøjtegiften eller planteværn, som mange ynder at benævne giften. Men der er hjælp at hente. Flere steder i landet tilbyder Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med projekt Giftfri Have at indsamle sprøjtegift og aflevere det som farligt affald på genbrugspladsen. Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening er med igen i år, når der er Folkemøde i Høng.
Kalundborg Nyt, 16-05-2017

Vandværk putter postevand på flaske for at beskytte grundvand
Produktet Mols Vand er skabt af vandværket Djurs Vand, som håber det kan være med til at sikre grundvandet mod forurening. I princippet er det bare ganske almindeligt postevand fra hanen, der er hældt på flasker.
Ikke desto mindre håber vandværket Djurs Vand på at sælge 200.000 flasker Mols Vand det første år. Overskuddet fra flaskesalget skal bruges til at investere i sikring af grundvandet.
Umiddelbart kunne det godt lyde som noget af en molbohistorie, men der er ifølge direktøren for Djurs Vand en mening med galskaben. "Vi er klar over, at miljømæssigt er det her projekt måske lidt knold og tot. At vi putter vand fra vandhanen på flaske, men når alternativet er at købe vand fra Frankrig eller Italien, så er det trods alt bedre med lokalproduceret vand. Så sparer man på transporten og Co2", siger direktør for Djurs Vand Tonny Sædam Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND. En af hovedårsagerne til projektet er, at der skal rejses kapital til at sikre nogle af de store skovområder på Mols, hvor vandet trækkes op fra.
Tv2 Østjylland, 15-05-2017

Ny skov skal sikre drikkevandet
65.000 træer skal beskytte grundvandet, som forsyningsselskabet Ewii pumper ud til forbrugernes vandhaner.I dag begynder Ewii arbejdet med at plante de mange træer ved Trudsbro Vandværk ved Lunderskov vest for Kolding. Det er planen, at træerne skal være grundstammen i en skov, som skal stå til evig tid. "Der kommer ingen pesticider eller andre stoffer, der kan sive ned og ødelægge grundvandet. Det kan vi garantere ved, at vi har en skov, som vi selv er herre over" siger Ewiis pressemanager, Claus Blem.
DR Trekanten, 15-05-2017

Buskampagne mod sprøjtegift
En dråbe er nok til at forurene vandet i en hel bus. I maj og juni kører fire busser i Køge Kommune rundt med et klart budskab på bagsmækken: Lad være med at bruge sprøjtegifte i din have -det forurener grundvandet! Faktisk er en enkelt dråbe nok til at forurene 60.000 liter rent drikkevand. Det er ligeså meget vand, som der kan være i en bus og svarer til en enkelt persons forbrug af drikkevand i mere end ét år. Med den rullende kampagne " Drop sprøjtegift i haven - én dråbe er nok" sætter vandværkerne i området fokus på, hvor stor skade de kemiske ukrudtsmidler kan volde for vores rene grundvand. Der hentes rigtig meget drikkevand i den vestlige del af Køge Kommune; den tidligere Skovbo Kommune. I alt omkring otte millioner kubikmeter, som drikkes af cirka 200.000 borgere i Køge og Hovedstadsområdet.
Dagbladet, 11-05-2017

DEBAT: Salg af et kommunalt forsyningsselskab til en privat ejer udelukker muligheden for at optage lån i KommuneKredit.
Og regeringens intention er klar: Målet er privatisering. Vores vand, varme og affald har historisk været forankret i fællesskabsløsninger og uden profit. Den gode gamle andelstanke, hvor selskaberne er til for borgerne, har givet de bedste og billigste løsninger. Men efter liberaliseringen af elsektoren har de liberalistiske ideologer nu kastet kampen ind på at få resten af forsyningsselskaberne ud af fælleskabstankegangen. Vi stiller i dag politiske krav til vores fælles forsyninger, og vi stiller en billig økonomi til rådighed for selskaberne i form af lån med kommunegaranti.Et af mange angreb på vor forsyningssektor er, at regeringen nu vil fjerne disse billige lånemuligheder og i stedet kaste forsyningsselskaberne ud på det kommercielle lånemarked. Men hvorfor skal et privat finansmarked kunne tjene på det? Venstre har glemt sine rødder i andelsbevægelsen, skader den bæredygtige omstilling, og gør det dyrere for forbrugerne og erhvervslivet. Så intentionen er klar: Målet er privatisering og at få markedskræfter til at råde over vores fælles løsninger.
Altinget, 11-05-2017, debatindlæg af Søren Egge Rasmussen, EL

Dyre private lån kan ramme udkantsområder
Forsyningen af rent drikkevand, spildevand, affald og varme risikerer at blive dobbelt så dyr i renteudgifter, hvis selskaberne bliver privatiseret, og ikke længere kan låne penge hos KommuneKredit. Hvis der politisk åbnes op for, at private kan overtage eksempelvis forsyningen af affaldsforbrænding og fjernvarme, kan det betyde store regionale forskelle, når selskaberne skal ud på det private lånemarked. Forsyningsselskaber i velstillede områder af landet kan få lån, mens landområderne vil skulle betale en højere rente eller få nej til lån. Sådan lyder advarslen fra KommuneKredit, der i dag låner penge til de kommunale forsyningsselskaber til en billig rente uanset hvor i landet, selskaberne befinder sig.
Arbejderen.dk, 10-05-2017

Drikkedunke til skoleelever
Forsyningen uddeler igen i år drikkedunke til eleverne i indskolingen i kommunens skoler. HVOR kommer vandet fra? Det spørgsmål bliver skoleelever i Frederikshavn Kommune spurgt om i forbindelse med at Forsyningen besøger flere skoler for at give drikkedunke til elever i 0.-2. klasse. Elevernes bud på spørgsmålet har indtil videre været mange og kloge - heriblandt mener de, at vandet kommer fra vandhaner, fra skyerne på himlen, fra renseanlæggene eller at vandet sprøjter op fra store gejsere. På skolerne fortæller Lenette Klejn fra Forsyningen, at vi henter drikkevandet fra grundvandet i ca. 60 meters dybde, hvilket svarer til Cloostårnets højde. Det friske drikkevand, som vi tapper fra hanerne, har måske været igennem en dinosaurer, eller forældrene kan have kørt på slæde på vandet i form af sne. Vandet er sidenhen sivet ned i jorden, hvor det er blevet til grundvand. Vi pumper vandet op fra jorden, og filtrerer det på vandværkerne. Herefter fører vi det ud til vandhaner til boliger, på virksomheder, til skoler mv. i kommunen.
Lokalavisen Frederikshavn, 10-05-2017

Gæsteprincippet for ledninger under udvikling
Sager om, hvem der skal betale for omlægninger af ledninger til for eksempel el eller vand, vægtes højt af Højesteret, som netop har besluttet, at endnu en sag var principiel nok til, at landsretten skulle behandle den i første instans. Det store ledningsnet i Danmark er betydningsfuldt for vores hverdag og af stor samfundsøkonomisk betydning. Det sikrer vores forsyning af energi, vand og telekommunikation, og det leder vores spildevand væk. Ledninger anbringes typisk under veje, og som konsekvens af de senere års store ændringer i den danske infrastruktur har mange ledninger skullet flyttes. Dette har medført en række sager om, hvem der skal betale for flytningerne - grundejeren eller ledningsejeren (som typisk vil være et forsyningsselskab). Da ledningerne oftest er meget omkostningsfulde at flytte, og da retsstillingen ikke er helt klar, er mange af sagerne endt i Højesteret. Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.
Berlingske, 10-05-2017

Betydning af -bioporer- for pesticidnedsivning på lerjord
Bioporer, dannet af regnorme og rødder, kan sandsynligvis have stor betydning for pesticidnedsivning på lerjord. En ny rapport viser, at der i moræneler kan forekomme talrige såkaldte bioporer fra jordoverfladen og i hvert fald ned til 5-6 meters dybde. Bioporerne øverst i jorden er dannede af regnorme, og under pløjelaget stammer bioporerne sandsynligvis fra rødder efter tidligere træbevoksning, muligvis fra forhistorisk skov. De påviste bioporer har sandsynligvis stor betydning for pesticidnedsivning på lerjord, og kan derfor være vigtige i relation til udpegning af særligt pesticidfølsomme arealer på lerjorde. Den observerede forekomst svarer til resultaterne fra tidligere undersøgelser og tyder på, at lignende dybe -fossile- rodkanaler kan være udbredt i moræneler og i visse områder og årstider muligvis nå ubrudt ned til grundvandet.
Mst.dk (Miljøstyrelsen), 08-05-2017

Klimabølgen er skyllet over land
På få år er mentaliteten ændret. Vi oversvømmes af klimasikringsprojekter. Men kravet om 25% kommunal betaling truer med at bremse udviklingen. Først kom de store skybrud. Derefter kom kravet om klimatilpasningsplaner i alle landets kommuner og arbejdet med at udarbejde dem. Og så -endelig -begyndte de færdige klimasikringsanlæg at pible ud. Der er for alvor kommet hul på bylden efter flere års tilløb og planlægning, og i den sidste tid har Grønt Miljøs redaktion svømmet i pressemeddelelser om påbegyndte og færdiggjorte klimatilpasningsprojekter. Vi har derfor taget en snak med flere centrale parter i branchen for at høre hvordan de ser udviklingen og fremtiden for klimasikringen af Danmark.
Grønt Miljø, 08-05-2017

Nu skal de sidste landmænd i Aarhus berede sig på pesticidforbud
30 vandværker rundt om Aarhus sørger hver dag for at hive rent grundvand op til kommunens borgere. Det skal de blive ved med i mange år ud i fremtiden, og derfor går Aarhus Kommune nu i gang med at udarbejde tredje og sidste plan for at beskytte grundvandet omkring byen. Planen skal dække landområder, hvor grundvandet er sårbart i den nordvestlige del af kommunen. Når den nye plan er vedtaget i slutningen af 2017, vil den sammen med Indsatsplan Stautrup Åbo og Beder slutte en beskyttende halvcirkel fra Malling og Solbjerg til Brabrand og Harlev og op til Løgten og Spørring. Teknik og Miljø er ved at sende breve til alle lodsejere, der kan blive berørt, og i brevene er det forklaret, hvilke konsekvenser planen kan få. Lodsejerne har derefter fire uger til at komme med bemærkninger til planen, inden et endeligt forslag til en indsatsplan bliver fremlagt for byrådet.
Jyllands-posten.dk, 07-05-2017

Så må vandet igen drikkes direkte fra hanerne
Nye prøveresultater fra lørdag viser, at der ikke længere er bakterier i drikkevandet på Nordværket i Viborg, derfor behøver borgerne ikke længere koge deres drikkevand. Effektiviteten af UV-behandlingen er afhængig af drikkevandets kemiske sammensætning, blandt andet vandets hårdhed.
Viborg.netavis.nu, 07-05-2017

Rekordtilslutning til vandværk
I 2016 er der tilsluttet 145 enfamilieshuse, 67 rækkehuse samt 30 lejligheder, det er mere end dobbelt så mange som i rekordåret 2015. Det var det glade budskab på Støvring vandværks generalforsamling på Shell Motel fra bestyrelsesformanden. I årsberetningen kunne han også oplyse, at vandværket har besluttet at udskifte de gamle målere til elektroniske målere med fjernaflæsning. I 2016 er der udskiftet 2000 målere, og der resterende 1160. Udskiftningen betyder at forbrugere fremover slipper for at foretage måleaflæsninger, både til vandværket og Rebild Forsyning, som der er indgået en aftale med om aflevering af målerdata. Støvring Vandværket er også i gang med en renoveringsplan for udskiftning af stikledninger og vandstik på gader, hvor der ligger jernrør. Vandværket har tre boringer i Buderupholm, der skal lukkes ned indenfor de næste syv år på grund af et stigende nitratindhold.
Nordjyske Stiftstidende, 05-05-2017

Nej, vi skal ikke belønne uansvarlig brug af sprøjtegifte
Landbruget har brugt de mest populære pesticider så meget, at ukrudt og svampesygdomme i marken er blevet resistente over for stofferne i en rasende fart. Så nu må der andre midler til at slå dem ned, hvis ikke udbyttet skal falde. Danmark ar godkendt 154 aktive stoffer til at bekæmpe ukrudt, svampe og skadedyr på markerne. I Tyskland er det 168. Forskellen skyldes Danmarks strenge krav om at beskytte grundvandet, som urenset pumpes ud i vores vandhaner. De krav lemper et bredt politisk flertal nu for første gang. Det sker for at få fem ekstra aktivstoffer igennem, så græsset og svampene med kemi kan holdes ude af de hvedemarker, som skal fordre svinene og køerne. Lempelsen med faktor 7,5 er i sig selv ufarlig for sundheden, fordi den kun vedrører nedbrydningsprodukter, metabolitter, som ikke er sundhedsskadelige. Koncentrationen er flere hundrede gange lavere, end myndighederne tillader som sprøjterester i vores fødevarer. Desuden, argumenterer flertallet og landbruget, vil det føre til mindre brug af ukrudtssprøjterne, fordi doserne kan holdes nede, når der kommer nye midler, som ukrudt og svampe ikke er resistente over for. Alligevel er der grund til at råbe vagt i gevær. Argumenterne ovenfor overser nemlig det helt grundlæggende: Det er landmændene selv, som har fremkaldt problemet med resistens. Nu belønner vi dem ved at slække miljøstandarden, så de kan få flere midler at sprøjte med.
Ingeniøren, 05-05-2017, leder af Trine Reitz Bjerregaard Chefredaktør

Multiforsyning er ikke en malkemaskine
Sikker forsyning af Danmark med fjernvarme, gas, el, vand, spildevand og affaldsindsamling er grundlaget for et effektivt og velfungerende samfund. For nylig kunne Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker, Danmarks Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker præsentere et fælles udspil, »Vi forsyner Danmark«, hvor vi giver vores bud på en retning for udviklingen af fremtidens forsyningssektor.
Aoh.dk (Abonnementsområde), 04-05-2017, debatindlæg af Kim Behnke

Analyse: Store multiforsynings-selskaber er et effektivt alternativ
Ny analyse har set på effektiviseringsgevinsten i en sammenlægning af forsynings-virksomheder på tværs af sektorerne i stedet for en konsolidering inden for hver af sektorerne, vand, gas, varme og el. Selskaberne, der forsyner os med vand, el, varme og gas, er under massivt pres for at gøre det billigere blandt andet gennem at slå selskaberne sammen. Som indspark i den debat har Dansk Energi fået undersøgt, om der er økonomisk fornuft i, at man slår selskaberne sammen på tværs af forsyningsarterne i stedet for indenfor hver forsyningsart. Konklusionen på analysen som er udført af analysevirksomheden Quartz er, at en målrettet konsolidering på tværs af sektorerne vil kunne spare lidt mindre end ved en sektoropdelt konsolidering. Konkret mellem 1,7 og 2 mia. kroner ud af samlede omkostninger til forsyning med vand, varme, el og gas på 12,8 mia. kroner (2015). En sektoropdelt konsolidering er tidligere beregnet til at kunne give 2,3 mia. kroner. Analysen er til debat på et dialogmøde med politikere og branchen torsdag.
Ing.dk (Ingeniøren), 04-05-2017

Bakteriejagten er intens på vandværk
Andre installationer end den nu lukkede vandtank på Nordværket er under mistanke for at have sluppet overfladevand ind i systemet, oplyser afdelingschef Mogens Brems Knudsen, Energi Viborg Vand. Også onsdag tog teknikerne to serier af prøver. Resultatet af tirsdagens to serier betød, at Energi Viborg holdt fast i bakteriealarmen. Med andre ord bør forbrugerne fortsat koge drikkevandet, skønt ingen bakterier har vist sig i de ledninger, der går ud til forbrugerne. Afdelingschefen regner med, at han i aften kan komme med en melding om de seneste målinger.
Viborg Stifts Folkeblad, 04-05-2017

Ny undersøgelse: Familier spiser sig fri for gift
Økologisk kost i 14 dage har reduceret sprøjtegift i urinen betydeligt hos fem test-familier. I februar lod fem familier sig teste for sprøjtegift før og efter en periode på 14 dage, hvor de skulle spise og drikke økologisk. Undersøgelsen er foretaget for Danmarks Naturfredningsforening. Før undersøgelsen spiste de fem familier primært konventionelle fødevarer, og her fandt man sprøjtegiftrester i 51 procent af urinprøverne. Efter 14 dage med økologisk kost var andelen af urinprøver med sprøjtegift faldet til 23 procent, og selve koncentrationen af sprøjtegift var reduceret betydeligt.
Aars Avis, 03-05-2017 

Silkeborg-firma renser vandledninger med slushice
Silkeborg-ingerniørfirmaet Envidan A/ S har lige nu gang i et projekt, som medvirker til sikre rent og klart vand i hanerne. Det handler om, at der med tiden opsamles store mængder aflejringer og film inde i vandledningerne. Derfor er det nødvendigt at rense indvendigt, og Envidan-ingeniør Gudmundur Andresson er med til at teste og udvikle en særlig is-metode. Metoden er oprindeligt udviklet af firmaet Suez fra Bristol i England, og det handler om at sende en form for slushice gennem vandsystemet.
Midtjyllands Avis, 01-05-2017

Blødgøringsanlæg godkendes til drikkevand
Anlæg til fjernelse af kalk i vandet er blevet godkendt i Danmark til drikkevandsbrug. Det betyder nye muligheder for VVS-installatører, der nu kan installere godkendte kalkfjerningsanlæg til forbrugere. Kalk i vandet er til stor gene mange steder. Belægningerne skæmmer på badeværelset og sætter sig på indersiden af eksempelvis elkedler. Det irriterer og kræver grove rengøringsmetoder, men det er ikke alle steder, man kan komme til med kost og kemikalier. I rør, armaturer og lukkede installationer som eksempelvis vandtanke ophober kalken sig også, og det nedsætter på sigt virkningsgraden og kan føre til dyre reparationer. Første juli 2016 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der moderniserer den eksisterende drikkevandsbekendtgørelse. Det betyder, at det tyske certifikat DVGW implementeres i det danske regelsæt om markedsføring og salg af byggevarer, der er i kontakt med drikkevand. Dermed er der nu åbnet op for, at kalkfjerningsanlæg, som både fjerner kalk i brugsvand og drikkevand, kan installeres i stor skala i Danmark.
Installator.dk, 01-05-2017

Vi kan ikke sprøjte os ud af resistens
Økonomisk pressede landmænd tilsidesætter rådene fra egne rådgivere og forskere og planter markerne til med hvede år efter år. Resultatet er sprøjtemidler, der ikke længere virker. Dilemmaet er tydeligt: Hvis landmændene gør, som politikerne ønsker, så skifter de i stigende grad til de pesticider, som belaster miljøet mindst. De samme pesticider er en del af ukrudtet allerede blevet resistent over for, og når selektionstrykket bliver endnu højere, bliver resistensen mere udbredt. Det kan betyde, at landmændene skal sprøjte mere og på lang sigt bliver presset til at benytte skrappere sager. Derfor var en undersøgelse af resistens på de danske marker en del af den forrige politiske aftale om pesticider. Da seniorforsker Solvejg Mathiassen fra Aarhus Universitet sidste år lagde sidste hånd på undersøgelsen, sad hun for første gang med et billede af, hvor udbredt resistent ukrudt er på landets marker. Det var langtfra et skønmaleri.
Ingeniøren, 28-04-2017

Uhørt at hæve grænseværdier for giftstoffer
At hæve grænseværdien for kemirester i drikkevandet truer ikke folkesundheden, men det svækker forsigtighedsprincippet, påpeger professor. Det er højst usædvanligt, at et politisk flertal i Folketinget i sidste uge valgte at hæve grænseværdien for grund-og drikkevandets indhold af nedbrydningsprodukter fra pesticider. Men netop dén grænseværdi er også usædvanlig. Modsat langt hovedparten af de øvrige grænseværdier, som skal beskytte os mod kemiske stoffer i skadelige koncentrationer, er grænseværdien for sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter nemlig politisk bestemt og ikke fastsat ud fra en sundhedsmæssig vurdering. Den nye og forhøjede grænseværdi er valgt, fordi den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed, Efsa, vurderer, at koncentrationen på 0,75 mikrogram pr. liter stadig er så lav, at der kun er risiko for sundheden, hvis stofferne er potentielt kræftfremkaldende.
Ingeniøren, 28.04.2017

Ingeniørerne: Tre skridt til flere grønne kompetencer
Den grønne sektor er ramt af mangel på kompetencer, og det skal vi rette op på nu hvis vi skal indfri potentialet for eksport af vand-, energi- og miljøydelser, mener Per Diget fra IDA. Eksporten af vand-, energi- og miljøydelser har været i god vækst siden 2010 og potentialet er vokset år for år og vurderes til at fortsætte med at vokse.
Altinget.dk/Forsyning, 27-04-2017

Formand til regionsråd: I er nogle tøsedrenge
De lokale politikere står sammen om en massiv protest mod planer om en ny grusgrav i Vridsløsemagle. Nu skal regionens politikere bearbejdes, lyder det. I er nogle tøsedrenge. Så direkte er udmeldingen fra plan-og miljøudvalgsformand Flemming Andersen (V) til de 39 politikere fra Region Hovedstaden, som glimrede ved deres fravær til et borgermøde i Vridsløsemagle, hvor der var debat om regionens ønske om at udlægge et område til grusgrav klods op af den historiske landsby. Alle 41 regionsrådspolitikere var inviteret, men kun to mødte op, da byrådet i Høje-Taastrup behandlede et høringssvar til regionen om den nye Råstofplan.
Dagbladet, 26-04-2017

Viborg Kommune opfordrer borgerne til sprøjtefri haver
Viborg Kommune opfordrer i en ny kampagne hus- og haveejere, der bor oven på deres drikkevandsboring, til at undgå at bruge sprøjtemidler. Sprøjte- og ukrudtsmidler kan skade grundvandet. Derfor sender Viborg Kommune i den kommende tid et brev til de hus- og haveejere, som bor oven på deres drikkevandsboring. I brevet lyder budskabet, at det er en god idé helt at undgå brugen af sprøjtemidler. Borgerne informeres også om, hvor de får deres vand fra og hvilket vandværk, de bor ved siden af. Nye borgerne i lokalområdet ved måske ikke, at de bor tæt på vandværket, og at det har stor betydning for, hvordan man behandler den jord, hvor vandet siver ned og danner det fremtidige grundvand.
Viborg.netavis.nu, tirsdag 25-04-2017

Lyd løser kalkproblemerne
Et stort kalkindhold i vandet medfører mange problemer for både industrien og private. Men kalken rummer også gode egenskaber, der går tabt, når man renser vandet kemisk. AMTech Aqua Miljø kan ved hjælp af lyd sørge for, at vandet bibeholder kalken uden at den aflejres uønskede steder. Aqua Miljø har valgt at løse kalkproblemet ved at ændre kalkens struktur, i stedet for at fjerne det, helt uden brug af kemiske hjælpemidler. Det betyder, at vores drikkevand bevarer de gode helbredsmæssige egenskaber uden, at man må slås med de normale kalkudfordringer.
Bygge-Anlaegsavisen.dk, 25-04-2017

Mors klar til at gå foran i forsyning
Det er kun otte år siden, at Folketinget valgte at flytte vand-og spildevandsvirksomhed fra kommunerne over i selvstændige, kommunalt ejede virksomheder. Sidenhen er der indført flere tiltag for at adskille drift og myndighed og samtidig spare ressourcer inden for forsyning af vand, varme, el, it med mere. Det kan give knaster og gnister, når man som politisk udpeget eller valgt bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab skal forsøge at manøvrere mellem ejer-og forbrugerinteresser. Og det er netop den slags dilemmaer, som vil blive vendt og drejet og belyst på højt niveau, når Mors tager initiativ til et kursusforløb i professionelt bestyrelsesarbejde i forsyningsselskaber.
Thisted Dagblad, 25-04-2017

Vandværk pumper mere vand, men sparer strøm
Vandværket i Øster Hurup ved den nordjyske østkyst fik i efteråret 2016 et nyt område, det skulle forsyne med vand. Et mindre vandværk i oplandet skulle nedlægges, og Øster Hurup Vandværkskulle derfor udvide pumpekapaciteten, da det lille vandværk ligger cirka to km fra pumpestationen. Driftsleder Martin Bach ville gerne sikre, at alle forbrugere i området fortsat var sikret et stabilt vandtryk og høj komfort. Da han sammenlignede strømforbruget i januar 2017 med strømforbruget fra januar 2016, konstaterede han en markant strømbesparelse. Og det på trods af, at der blev pumpet væsentligt flere kubikmeter. Besparelsen skyldtes, at Øster Hurup Vandværk havde fået installeret en ny pumpeløsning på en del af ledningsnettet. Det vil sige en betragtelig strømbesparelse på 40 procent.
Licitationen - Byggeriets Dagblad, 25-04-2017

Skal finde 20 mio. kroner
Byråd kan ikke finde penge -nu skal vandværker lægge ud. Vandværkerne eller Vandsamarbejde Aalborg skal finde 20 mio. kr. mere til opkøb af arealer/ ejendom, der kan indgå i jordfordelingen i Aalborg Sydøst i forbindelse med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Det mener miljø-og energiudvalget, der har godkendt, at Vandsamarbejde Aalborg tilkendegiver at ville købe " rest arealer", og gives mandat til at indgå forhandling med relevante ejere om køb af arealer/ ejendomme inden for Vandsamarbejde Aalborgs område. Der har ikke været et flertal i byrådet for at finde midlerne på kommunens budget.
Nordjyske Stiftstidende, 24-04-2017

Politisk flertal vil mindske brug af sprøjtemidler
Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF nået til enighed om en plan for sprøjtemidler for 2017-2021. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet skriver, at aftalen vil reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes. Det er minister Esben Lunde Larsen (V) godt tilfreds med. ”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ambitiøs plan, hvor vi er enige om, at pesticider skal bruges mindst muligt. Derfor holder vi fast i den ambitiøse målsætning om at mindske belastningen fra pesticider”, siger han. Tidligere på ugen forlod Enhedslisten og Alternativet forhandlingerne. Partierne mente, at aftalen ville lempe reglerne for drikkevandsbeskyttelse.
DR.dk, 21-04-2017

Bredt politisk flertal bag ny plan for pesticidbrug
Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny plan for pesticidbrug for 2017 -2021. Med aftalen fastholdes et ambitiøst mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes. Pesticider skal anvendes med fornuft, omtanke og med udgangspunkt i den nyeste forskning. Det er baggrunden for den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Med den nye plan fastholdes målet om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider. For at forebygge at planter, svampe og skadedyr bliver resistente over for pesticider, er partierne blevet enige om, at det skal være muligt at få godkendt nye pesticider, som ikke udgør en risiko for grundvandet.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 21-04-2017

Pesticid-aftale på trapperne
Forbud tæt ved grundvandsboringer samt flere tilladelser af pesticider kan være på vej, viser udkast til aftaletekst. I udkastet lægges der op til en række initiativer, som ifølge teksten -giver jordbrugserhvervene stabile produktionsvilkår uden at gå på kompromis med beskyttelse af grundvand, miljø, sundhed og fødevaresikkerhed.
Altinget.dk/Miljoe, 21-04-2017

Teknologivirksomhed: Vi mangler lovgivning for digital forsyning
Vand- og varmeforsyningen bør på lige fod med elforsyningen sikres retten til at indsamle data. Et nødvendigt værktøj til at skabe smart cities, skriver marketingdirektøren for Kamstrup, Jesper Daugaard. Udviklingen af intelligente målere startede med ambitionen om at automatisere afregning af energiforbrug og har givet os muligheden for at samle data ind fra netværket, som forsyner os alle med vand og energi.
Altinget.dk, debat, 21-04-2017

Det rene van(d) vid? sommerhusejer fik kæmperegning
Efter at være kommet på plads i det nybyggede sommerhus i Dalby Huse, efter det gamle blev oversvømmet og skulle rives ned, har en vandregning slået skår i glæden. 40.000 kroner, så meget lyder regningen på. Med andre ord skulle der i løbet af de 4-5 måneder, sommerhuset var beboet sidste sommer, være brugt vand svarende til 225 sommerhuses vandforbrug på et år. I følge afregningen fra vandværket er der forsvundet 450.000 liter vand fra matriklen, men ifølge ejeren er der tale om en fejl. Det eksisterende fritidshus væltede med stormfloden Bodil, og Thomas Kirkegaard har selv aflæst måleren i alle årene, også før Bodil, hvor vandmåleren stod på 142. Da vandværket kontrolaflæser den i år, står den på over 500. Der må have været et læk i løbet af de år. Det er med andre ord 100 pct sikkert, at vandet ikke er lækket i år. Vandet er løbet gennem måleren, som ikke viser tegn på utæthed, og derfor skal pengene betales," fastslår formand for Dalby Huse Strands Vandværk.
Lokalavisen Frederikssund Weekend, 20-04-2017

El og al går fra forhandling om sprøjtegift
Enhedslisten og Alternativet forlod onsdag forhandlingerne om en ny sprøjtemiddelstrategi, der skal gælde fra 2017 til 2021. Det sker, fordi aftalen kan få store negative konsekvenser for drikkevandet i Danmark, oplyste de to partier. Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, mener, at et flertal i Folketinget er på vej til at lempe reglerne for drikkevandsbeskyttelsen og forhøje grænseværdierne for at tillade farlige kemikalier.
Politiken, 20. april 2017  

Mareridtet er overstået
Atter rent vand hos alle 152 forbrugere i Maglebrænde Vandværk. Det lille vandværk blev i februar ramt af en omfattende forurening, da en spildevandsledning blev koblet til vandværksvand på Soshøjvej. Beboere hentede vand ved vandværket, og der blev kørt tanke ud til grisefarme og kostald, samt til slagteren i Maglebrænde. For 13 af forbrugerne varede mareridtet lidt længere end for hovedparten af forbrugerne, men nu er vandet i hanerne atter garanteret rent. Guldborgsund Kommune og Sundhedsstyrelsen havde efter et samråd tidligere på dagen vurderet, at vandet til de 13 ejendomme nu igen kan anvendes helt uden restriktioner.
Nordfalsters Avis, 18-04-2017

Kom med dokumentation
I et læserindlæg skriver Steen Birkedal Nielsen, at når indholdet af nitrat i drikkevandet er lavt er det fordi " det er logisk nok, fordi vandværkerne allerede har lukket de forurenede boringer". Denne formulering er besnærende og tilforladelig - men lukker vandværkerne for produktionsboringer, blot fordi nitratindholdet er over grænseværdien på 50 mg pr liter? Retorisk snilde benyttes jo ofte til at dække over usandheder og fordi noget er logisk, betyder det ikke at det rent faktisk sker i virkelighedens verden. Umiddelbart burde det være let at tjekke, om udsagnet om lukkede boringer er rigtigt, nemlig ved at læse i GEUS' (staten) årlige statistikker. Heri er forklaringen på det lave indhold af nitrat i vandværkernes boringer igennem årene fra 1990 altid beskrevet således " at boringer med et højt nitratindhold typisk lukkes og erstattes af dybere boringer". Dette postulat minder i meget høj grad om Steen Birkedal Nielsens formulering -og ja, fristende er det at lade sig inspirere af den statslige standardformulering. Hele diskussionen omkring grundvandsstatistikken handler imidlertid ikke om retorik, men om hvad der er " fup eller fakta".
Nordjyske Stiftstidende, 18-04-2017, læserbrev

Sprøjtegifti vand skyldes byggefejl
Efter fredagens undersøgelse kan eksperter fra Rambøll nu afsløre en mulig årsag til Veflinge Vandværkssprøjtegiftramte boring. Alarmklokkerne kunne have ringet hos Nordfyns Kommunes Natur-og miljøafdeling allerede i 2012, hvor en række målinger henover året viste en alvorlig stigning i indholdet af sprøjtegiften Bentazon i vandværkets ene boring. Havde man allerede dengang iværksat en undersøgelse af boringens beskaffenhed, havde borgerne sandsynligvis været sparet for en årrække med gentagne overskridelser af grænseværdier i drikkevandet. I en foreløbig konklusion, efter en undersøgelse af eksperter fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, peger pilen i retning af, at det er en dobbelt byggefejl under selve etableringen af boringen, der har forårsaget indsivning af forurenet vand fra de øvre jordlag.
Fyens Stiftstidende, 14-04-2017

Sådan kan du koble fra vandværket
Nu skal der vedtages klare retningslinjer i Ringkøbing-Skjern, hvornår man kan kræve, at forbrugere tilslutter eller afkobler sig fra et alment vandværk. Der har været flere sager, hvor kommunen har tilladt, at folk benyttede egne boringer; disse sager er blevet påklaget af vandværkerne, og ligger i øjeblikket til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Teknik- og miljøudvalget har netop behandlet sagen, hvor administrationen stillede to forslag til fremtidige retningslinjer: - Ved nytilslutning til et alment vandværk skal der i fremtiden kun stilles krav om tilslutning for den del af ejendommen, hvor der er lovkrav om drikkevandskvalitet. - For de dele af ejendom, der ikke er omfattet af lovkrav om kvaliteten af drikkevandet, skal det være muligt at blive frakoblet et alment vandværk. Udvalget besluttede at lade administrationen arbejde videre med forslagene til nye retningslinjer.
DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern), 13-04-2017

Non-profit under angreb
Regeringens nye forsyningsstrategi vækker bekymring. Forbrugerne kan nemlig ende med at betale mere i vand- og varmepriser og landets infrastruktur risikerer at blive privatiseret. Sådan lyder advarslen fra brancheforeningerne Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker. Ifølge Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker og Kim Mortensen, direktør i brancheforeningen Dansk Fjernvarme, vil forsyningsstrategien ikke gavne landets vand- og varmeforbrugene. Regeringen vil finde 5,9 milliarder kroner i effektiviseringer af forsyningsområdet dækkende vand, varme og affald frem mod 2025. Det vil spare forbrugerne 2.800 kroner, lyder det. Effektiviseringerne skal hentes ved at erstatte forsyningssektorens non-profit princip også kaldet -hvile i sig selv--princippet med en såkaldt -indtægtsrammeregulering-, hvor forsyningsselskaber kan beholde overskuddet af ekstraordinære effektiviseringer.
Foljeton.dk, lørdag 08-04-2017

Det er ikke vandværkets størrelse, det kommer an på
En sluttet flok er gået sammen om at drive Notmark Almsted Vandværk for at sikre rent og rentabelt grundvand til landområdet, og flokken tror fuldt og fast på vandforsyningens overlevelse tæt på forbrugerne. ”Vandværket er også et socialt foretagende, som knytter folk sammen og skaber sammenhold omkring det. Jeg har regnet på, at det er ikke mere rentabelt at blive slået sammen med Hundslev eller Guderup vandværker. Vi laver akkurat lige så godt vand som de store vandværker, og vi er ikke dyrere end andre”, siger bestyrelsesmedlem i Notmark Almsted Vandværk, Michael Jørgensen. Et femkløver er gået sammen om at sikre værkets fremtid tæt på forbrugerne, efter den gamle bestyrelse gik af - for nogles vedkommende med 35 års frivilligt vandværksarbejde i bagagen.
Jv.dk (Abonnementsområde), 08-04-2017

Viden om vandet skal ud til verden
Både i New York og i Brisbane vil man lære af den måde, hvorpå man i Aalborg sikrer rent drikkevand og skaber ny natur. Gennem en halv snes år har Aalborg især i Drastrup-området gjort en indsat for at sikre, at man i fremtiden kan skaffe rent drikkevand. Den indsats har som en sidegevinst skabt værdifulde naturområder. Over en halv snes år har Aalborg Kommune i Drastrup brugt adskillige millioner på at opkøbe landbrugsjord eller på aftaler, der får landmænd til at omlægge driften. Det handler om bæredygtig anvendelse af jorden, så man hindrer forurening med især nitrat og sprøjtemidler. Resultaterne vækker stor interesse i udlandet, og Aalborg kan på den måde blive model for bestræbelser i USA og i Australien på også i fremtiden at sikre rent drikkevand til borgerne. Målet er at få drikkevand af så høj kvalitet, at vand, der kommer direkte fra hanen, kan drikkes. Resultaterne fra projektet i Drastrup, som EU har ydet betydelig støtte til, har vakt interesse andre steder i Europa. Bl.a. har Aalborg Kommune haft samarbejdsforbindelser både til Holland og England.
Nordjyske.dk, 08-04-2017

Venter på analyse
I løbet af få dage vil det vise sig, om vandet fra Torkilstrup Lillebrænde Vandværk er rent nok til at sende ud til værkets forbrugere. Som tidligere omtalt i Folketidende har vandværket i et stykke tid været lukket ned, fordi der blandt andet var for meget ammonium i vandet. ”Men nu er filtrene på værket blevet skiftet, og der er sendt vand igennem. Vi har fået taget prøver og venter nu på resultatet”, siger Edvard Traberg, der er formand for vandværket.Han regner med, at han får resultatet af prøverne enten i weekenden eller først i næste uge. Mens værket har været lukket, har forbrugerne fået vand fra Eskilstrup Vandværk. Det ligger længere væk, og derfor har vandtrykket været lidt lavere.
Lolland-Falsters Folketidende, 07-04-2017

To måneder uden rent drikkevand: Det er traumatisk
Beboerne i landsbyen Maglebrænde kan igen drikke vandet fra hanen. To måneder uden rent drikkevand har været en voldsom oplevelse, erkender forsyningsselskab. Det var to lettede ledelsesrepræsentanter fra Guldborgsund Forsyning, der fredag eftermiddag troppede op hos 13 kunder i Maglebrænde Vandværk for personligt at overbringe nyheden om, at mareridtet nu er slut.
De 13 kunder i landsbyen Maglebrænde på Falster kan nemlig igen drikke vandet direkte fra hanen. I to måneder har vandet været forurenet. Og mens en del andre kunder tidligere har fået lov at bruge vandet, har beboerne på de 13 ejendomme været nødsaget til at koge vand, der skulle drikkes, bruges i mad eller til tandbørstning. Men nu Guldborgsund Kommune og Sundhedsstyrelsen efter et samråd tidligere på dagen vurderet, at vandet til de 13 ejendomme igen kan anvendes helt uden restriktioner.
TV Øst, 07-04-2017 

Advarer mod sprøjtegift
I to af Fårvang Vandværks fire boringer er der fundet BAM, det mest almindelige pesticidnedbrydningsprodukt der findes i grundvandet, og det siver ned, når haveejere svinger for meget med sprøjtegiften. De to andre boringer er til gengæld helt rene, så når man blander vandet fra de fire boringer, er det stadig muligt at holde sig under grænseværdien for det tilladelige, men på Fårvang Vandværks generalforsamling forleden advarede formand Niels Kristensen kraftigt mod, at man benytter sig af sprøjtegift.
Kjellerup Tidende, 05-04-2017

Vandværk: Veflinge får vandmålinger hver måned
Omkring 100 vandforbrugere deltog mandag aften i vandværkets møde på landsbyens skole, og på nogle punkter kunne deltagerne tage klogere hjem. Fremover vil vandværkets bestyrelse sørge for, at der blive taget prøver hver måned, indtil problemerne med pesticider er blevet løst. Det blev et af de mere konkrete svar, som forbrugerne kunne tage med sig hjem efter aftenens møde. Både Veflinge Vandværks bestyrelse og Nordfyns Kommune måtte stå for skud, da godt 100 mennesker var mødt op for at blive informeret om vandværkets situation med sprøjtemidlet Bentazon, der syv gange har været målt over grænseværdien i drikkevandet. På forhånd havde en lokal arbejdsgruppe udarbejdet en række spørgsmål, som de inden mødet havde sendt til både kommunen og vandværkets bestyrelse.
Fyens Stiftstidende, 04-04-2017

Husejere dropper giften i haven
Danske haveejere dropper i stigende grad sprøjtegiften til fordel for hakkejern, river og de bare hænder, når ukrudtet i blomsterbede eller mosset i græsplænen, skal bekæmpes. Salget af såkaldte bekæmpelsesmidler til private er nemlig raslet ned de senere år. Det viser tal fra Miljøstyrelsen. I 2011 toppede salget af såkaldte bekæmpelsesmidler herhjemme med 119 tons. I 2015 blev der samlet set bare solgt 21 tons sprøjtemidler mod 44 og 29 tons i henholdsvis 2013 og 2014. Årsagen til faldet skyldes både skærpede regler, men også kampagner fra både myndigheder, grønne organisationer såvel som vandværker.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 03-04-2017

Kommunen forsøger at presse vores jord ned i pris
For seks år siden regnede landmænd ved Mjang Dam Vandværk med, de indgik en aftale med kommunen om, hvad den skulle give for ejendom og jordlodder til sikring af pesticidfrit jord omkring fire vandboringer. En skulle sælge sin ejendom med jord, som kunne gå til jordfordeling blandt de andre. Lodsejere på Sydals er utilfredse med kommunens håndtering af vandindsatsplanen, der kræver restriktioner på dyrkning af deres jord. De vil gerne sælge jorden, men mener kommunen har lurepasset i seks år for at skabe den gunstigst mulige situation for sig selv, samtidig med, den sætter høje miljøstandarder på landmændenes bekostning. De har klaget til natur- og miljøklagenævnet over fremgangsmåden
Jv.dk (Abonnementsområde),02-04-2017 

Embedsmænd risikerer påtale for passivitet i grundvandssag
GRUNDVANDSSAGEN: Det er i strid med Finansministeriets regler for embedsmandspligter, når embedsmænd forholder sig passivt over for fejlagtige oplysninger, siger jurist. Der er næppe grundlag for en strafferetssag. Men det kan sagtens komme på tale med tjenestelig forfølgelse af embedsmænd som følge af, at Miljøstyrelsen har set passivt på, at EU-Kommissionen i over tre år har hængt Danmark offentligt ud med alt for overdrevne tal for indholdet af nitrat i grundvandet. Det skønner videnjurist i advokatfirmaet HjulmandKaptain og ph. d. Sten Bønsing.
Effektivt Landbrug, 31-03-2017

Veflinge Vandværk. Bagateller skræmmer unødigt
LOKALDEBAT: Fra politisk hold har man vedtaget en grænseværdi for Bentazon på 0,1 µ g/ liter. Det er så lidt, at en person der hver dag drikker 3 liter " forurenet" vand med for eksempel 0,12 µ g/ liter som i Veflinge, er 400 år om at drikke samlet set én dråbe Bentazon. Bentazon, der i øvrigt er et ukrudtsmiddel, er desuden ikke kræftfremkaldende. Et andet fun fact er, at hvis man bare havde hældt vandet på flasker i stedet for at drikke det af hanen, havde mængden været fin nok, for der er grænseværdien 10 gange højere. Med andre ord: at gå ud igen og igen og informere borgerne om så minimale grænseværdioverskridelser som i Veflinge er at skræmme dem helt unødigt. Det ville svare til, at hver gang en af kommunens biler havde kørt to kilometer i timen for stærkt, skulle det stå i avisen og på kommunens hjemmeside. For så havde borgerne jo været i fare, hvis de gik ude.
Fyens Stiftstidende, læserbrev, 31-03-2017

Politisk dans om vandværket
Sagen fra Veflinge vandværk, som jævnligt har været hjemsøgt af for høje doser af sprøjtegiften Bentazon i drikkevandet, har efter en diskussion i Nordfyns kommunalbestyrelse torsdag aften, skærpet politikernes sanser om vigtigheden af sikker og præcis information fra vandværkerne. Det var den konklusion, borgmester Morten Andersen (V) drog og førte til protokols efter den debat, der var rejst af Enhedslistens Keld Haurholm. For Keld Haurholms vedkommende var der ikke skygge af tvivl: Den forurenede boring skal lukkes.
Fyens Stiftstidende, 31-03-2017

Vand kan blive Danmarks nye vindmøller
Danmark stormer frem med eksport inden for vandteknologiområdet. Visionen er, at Danmark opnår en førerposition på området, og derfor kan vandteknologi blive Danmarks nye vindmøller. Historien om dansk vandteknologi begynder drabeligt. Under koleraepidemien i Danmark i 1853 flød døden bogstaveligt talt i gaderne. Epidemien satte i den grad skub i kloakeringen af verdens største byer. I 2015 eksporterede Danmark for vandteknologi for 16,8 milliarder kroner. 2015 var også året, hvor Miljø-og Fødevareministeriet, den danske vandbranche og Dansk Industri gik sammen om en vandvision. Målet er, at Danmark snupper førertrøjen på at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger, samtidig med at eksporten af dansk vandteknologi er fordoblet i 2025. Det vil ifølge branchen skabe over 4000 nye job. Derfor kan vandteknologi blive Danmarks nye vindmøller.
Jydske Vestkysten, 30-03-2017

EU giver Danmark ny kvægundtagelse
De danske konventionelle kvægbrug må bruge undtagelse, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader. EU-Kommissionen har efterkommet Danmarks ønske om en ny kvægundtagelse. Det blev vedtaget med fuld opbakning i nitratkomitéen ved en afstemning blandt EU-s medlemslande i Bruxelles i dag. ”Det er en glædelig nyhed for Danmark. Beslutningen viser, at EU overordnet er tilfreds med Danmarks implementering af nitratdirektivet. Dét har været forudsætningen for, at vi fortsat kan lade kvægbrug bruge mere husdyrgødning på deres marker. Undtagelsen vil ikke føre til en større belastning af grundvand og vandmiljø”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Mst.dk (Miljøstyrelsen), 29-03-2017

Vandet i Veflinge: Minister afviser at gå ind i sagen
”En sag for statsforvaltningen”, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i Folketinget om sagen om Veflinge Vandværk. Det skete efter spørgsmål fra socialdemokraten Julie Skovsby. Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar for regler med drikkevand, men det er ikke dets opgave at føre tilsyn med kommuner. Det er statsforvaltningens opgave. Hvis ministeriet bliver opmærksom på, at regler om kontrol med drikkevand ikke overholdes, vil vi reagere, men som det fremgår af Nordfyns Kommunes pressemeddelse og hjemmeside, har man løbende været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere kendt som embedslægen, red). De oplyser, at de har taget kontakt til embedslægen i 2013 og fulgt anbefalingerne. Jeg har spurgt Miljøstyrelsen, som på baggrund af informationerne fra kommunens hjemmeside vurderer, at der ikke er grund til at tro, at de ikke har levet op til forpligtelserne, lød svaret fra Esben Lunde Larsen.
Fyens.dk, 29-03-2017

Regionen undersøger grunde for forurening
Region Nordjylland udfører hvert år en række indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som fx autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet. Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet. I foråret 2017 undersøger Region Nordjylland en række grunde i forskellige kommuner, deriblandt i Mariagerfjord Kommune. Til efteråret igangsættes endnu en serie undersøgelser på muligt forurenede grunde. Med undersøgelserne i foråret og efteråret planlægger regionen at udføre i alt ca. 200 indledende forureningsundersøgelser i 2017. Med strategiplanen for jordforureningsområdet i Region Nordjylland lægges stor vægt på den indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden.
Mariager Avis, 29-03-2017

Nordfyn strammer op efter vandskandale
Nordfyns Kommune erkender nu, at der er behov for et markant højere informationsniveau til borgerne, når et af kommunens vandværker oplever overskridelser af grænseværdier i det vand, som bliver ledt ud til forbrugerne. Ifølge forvaltningsdirektør for teknik-, erhverv-og kultur Henrik Boesen er man nu i fuld gang med at stramme procedurerne. Ikke alene for Veflinge Vandværk, men for alle 34 vandværker i kommunen.
Fyens Stiftstidende, 29-03-2017

Cevea: Vand og varme-privatiseringer giver højere priser
Priserne bliver højere og kvaliteten dårligere, når private investorer får lov til at tjene penge på vandforsyningen. Det viser erfaringer fra hele verden. Inden regeringen afmonterer et system, der garanterer gode forhold for forbrugerne og miljøet, bør den lære af vores naboers fejltagelser. Regeringen vil gøre op med hvile-i-sig-selv-princippet for forsyningsselskaberne. Det betyder, at de fremover skal kunne tjene penge på deres levering af centrale forsyningsgoder. Det vil, påstås det, gøre vand- og varmesektoren mere effektiv. Problemet er bare, at det bliver forbrugerne der kommer til at betale profitten, hvis vand- og varmeforsyning skal være en gunstig forretning. Det er hvile-i-sig-selv-princippet, der betyder, at forsyningsselskaberne hverken må give overskud eller underskud, netop en beskyttelse imod.
Altinget.dk, klumme af Kristian Weise, direktør i Cevea, 27-03-2017

Nyt udvalg for vand- og geotermiske borehulle
Et nyt udvalg i Dansk Standard skal udvikle standarder for vand- og geotermiske borehuller, der bidrager til at reducere drivhusgasudledninger. Noget som alle EU-medlemslande har forpligtet sig til. Udvalgsarbejdet skal ifølge Dansk Standard hjælpe branchen med at håndtere aktuelle spørgsmål, forbedre præstationer og tilliden i branchen og udbrede accepten af geotermiske aktiviteter. Udvalget vil primært koncentrere sig om at udarbejde standarder til opnåelse af følgende mål: sikre, at borearbejdet og udviklingen af borehuller planlægges, udføres og styres ved hjælp af god skik for beskyttelse af grundvandet, både hvad angår kvalitet og kvantitet og beskyttelse af miljøet, støtte en voksende sektor ved at udarbejde specifikationer for alle parter, der er involveret i planlægning og drift gennem hele værdikæden. Følgende virksomheder deltager allerede i udvalget: VIA University College, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Danva, GEO og Danske Vandværker.
Building-Supply.dk, 27-03-2017

Danskerne ved, at en ukrudtsbrænder er bedre for vandet
Det er nu den tid på året, hvor mange for alvor begynder at tage fat i haven. Der skal gøres klar til en ny sæson. Det er i forårsmånederne, at det er ekstra vigtigt at tage hånd om ukrudtet, så det er til at styre resten af sæsonen. Desværre bruger alt for mange haveejere stadig gift til ukrudtet. Og det er skidt for drikkevandet! Hvis du sprøjter i din have, kan sprøjtegiftene nemlig sive ned i grundvandet. Men der er et alternativ mellem knofedt og sprøjtemidler og det er en gasukrudtsbrænder. Energi-og olieforum har i en YouGov-undersøgelse spurgt danskerne, om de er klar over, at en gasbrænder er bedre for drikkevandet end brug af sprøjtemidler. Det er langt størstedelen, nemlig 73 procent.
Dagbladet, 25-03-2017

Vand på skemaet
AARS: Godt nok er vi til en vandmesse, men det er ikke det rene vand, der bliver serveret ved standene denne fredag, hvor vandbranchen inviterer 800 medlemmer fra landets vandværker inde for i Messecenter Himmerland i Aars.
Imellem målere, ventiler og pumper går gæsterne rundt og kigger -langt de fleste af dem mænd. Det er Danske Vandværker, der står bag messen, som de afholder tre gange om året i Roskilde, Fredericia og Aars. Messen i dag er indtil videre den største. I dag får knap 100 virksomheder inden for vandbranchen mulighed for at vise deres bedste og nyeste produkter.
Nordjyske Stiftstidende, 25-03-2017

Vandværkssag ender på ministerborde
Det fynske folketingsmedlem Julie Skovsby (S) har fredag formiddag sendt spørgsmål til både fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) og miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Efter Fyens Stiftstidendes dækning af spørgsmålet om den manglende information omkring overskridelser af grænseværdien for sprøjtegifte i vandet vil Julie Skovsby, der er næstformand i Folketingets sundheds-og ældreudvalg, blandt andet have svar på, om Nordfyns Kommune har levet op til sin tilsynspligt. Hun spørger også sundhedsministeren, om ikke Nordfyns Kommune burde have kontaktet embedslægen ved den seneste overskridelse af grænseværdien i 2016.
Derudover har hun bedt om miljøministerens vurdering af, om Nordfyns Kommunes pressemeddelelse fra den 16. marts er udtryk for god kommunikation til forbrugerne og offentligheden omkring forløbet med syv gentagne overskridelser.
Fyens Stiftstidende, 25-03-2017

Vandet i Grejs har høj kvalitet
Borgere i Grejs og omegn, der får leveret vand fra Grejs Vandværk, kan glæde sig over, at vandkvaliteten er i orden. De kan også se frem til at spare på udgiften til vand, når prisen pr. kubikmeter sættes ned fra syv kroner til fem kroner pr. 1 juli år. Årsagen til prisnedsættelsen er den kendsgerning, at regeringen har bestemt, at de små vandværker skal hvile i sig selv, og deres budget skal gå i nul, oplyser Anders Midtiby, formand for Grejs Vandværk. Vandværket har 513 medlemmer, og har nu taget administrationen hjem af 34 husstande i Grejsdalen, som Trefor tidligere stod for. Dertil kommer 47 lejligheder, og der er plads til endnu 20 forbrugere i oplandet, hvis nogle af egnens gårde har lyst til at slutte sig til. Vandværket har netop fået fornyet indvindingstilladelsen, som betydet at der fortsat må pumpes 70.000 kubikmeter vand hvert år frem til 2047.
Vejle Amts Folkeblad, 24-03-2017

Minister afviser fejl i slagsmål om drikkevand
Dele af landbruget mener, at EU ikke bruger korrekte oplysninger, når der udformes regler og tiltag for landbruget. Men det afviste miljø-og fødevareministeren på et åbent samråd torsdag. Der er helt overensstemmelse mellem, hvordan EU opfatter det danske grundvands tilstand, og hvordan Miljøministeriet gør det. Det fortalte miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) torsdag på et åbent samråd. En melding til det sydjyske medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann (DF) fra Europakommissionen har ellers skabt røre i både landbruget og blandt politikere. I et svar til DFpolitikeren har kommissionen nemlig skrevet forkerte tal for det danske grundvand, hvilket skabte forvirring om, om dansk landbrug bliver reguleret ud fra de rigtige oplysninger. Men informationen bliver sendt korrekt fra Miljøministeriet til EU, og tallene bliver forstået på samme måde begge steder, var Esben Lunde Larsens melding på samrådet.
Jydske Vestkysten, 24-03-2017

Vandværket skulle informere
Ifølge den ansvarlige direktør i Nordfyns Kommune Henrik Boesen, ligger ansvaret for den manglende information om sprøjtegifte i vandet hos Veflinge Vandværk. Efter en uges tilløb offentliggjorde Nordfyns Kommune torsdag eftermiddag den redegørelse, som politikere og forbrugere har ventet på. Spørgsmålene som Fyens Stiftstidende gennem en uge nu har stillet de ansvarlige embedsfolk, får dog for de flestes vedkommende fortsat lov at stå ubesvarede efter redegørelsen. Det vil de tilsyneladende få lov til, indtil det brugermøde, som Veflinge Vandværk har varslet. I redegørelsen slår Nordfyns Kommune fast, at drikkevandet trods overskridelserne af grænseværdien ikke sundhedsskadeligt, og at det er vandværkets ansvar at informere forbrugerne ordentligt, og at man har indskærpet dette overfor vandværket.
Fyens Stiftstidende, 24-03-2017

Vandværk overvejer at skille sig af med kalken
Ærøskøbing Vandværk overvejer at anskaffe sig et anlæg, der kan gøre vandet blødere. Ærø har noget af det hårdeste vand i Danmark. Den endelige beslutning er langt fra truffet endnu. Vaskemaskinen, kaffemaskinen og opvaskemaskinen kalker til. Fliserne i brusekabinen bliver gule. Tøjet bliver gråt og stift. Og håret er svært at rede ud. Det kalkholdige vand på Ærø er til stor irritation for mange ærøboer. Så stor, at flere og flere vælger at købe et anlæg, der bliver koblet til vandforsyningen i huset, og som kan skille kalken fra vandet. Men måske skal forbrugerne i især Ærøskøbing og omegn vente lidt med at investere i et anlæg, for Ærøskøbing Vandværk overvejer i øjeblikket at anskaffe sig et ultralydsanlæg, der kan gøre vandet blødere. Siden 1. juli 2016 har det været lovligt at sætte et kalkbehandlingsanlæg på vandforsyningen.
Fyns Amts Avis, 23-03-2017

Vandets Dag blev en flydende succes
Randers Naturcenter lagde lokaler, Gudenå og græsplæner til, da det sammen med Verdo og Randers Spildevand onsdag markerede Verdens Vanddag. Knap 150 3.-klasses elever fra fire Randers-skoler turnerede rundt mellem 11 forskellige poster, hvor de blev udfordret med vand-temaer i alle afskygninger.
”Målet med vores Vandets Dag er, at eleverne bliver mere bevidste om, hvor vandet kommer fra, hvordan vi bruger vandet, og hvordan vi skaffer os af med vandet igen. Og hvordan vi passer bedst på den livsvigtige ressource, som vandet nu er”, fortæller forsyningschef Peter Nordahn fra Verdo.
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 22-03-2017

Ekstern analyse af grundvandsovervågningen
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område, der den seneste tid er blevet debatteret i især landbrugsmedierne. ”Vi hæfter os ved, at ministeren understreger, at han ikke har nogen grund til at tro, at overvågningen eller indberetningen skulle være hverken misvisende eller forkert, men iværksætter undersøgelsen på baggrund af den seneste tids beskyldninger, da han finder det afgørende, at der ikke skal kunne drages tvivl om, hvorvidt opgørelserne er retvisende. Jeg er overbevist om at det faglige grundlag for grundvandsovervågningen (GRUMO) er i orden, og vi forventer, at undersøgelsen kan rydde misforståelserne af vejen”, siger Flemming Larsen, adm. direktør for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.
GEUS.dk (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), 22-03-2017

Politisk spekulation i drikkevandet
I Danske Vandværker fejrer vi i særlig grad vores dejlige, danske drikkevand omkring 22. marts. Anledningen er FN's internationale dag for vand, og normalt er vores budskab, at haveejerne skal lade være med at bruge sprøjtegift, når ukrudtet skal have én over nakken. Og det er da også stadig et meget vigtigt budskab -lad os alle passe på grundvandet, så vi kan blive ved med, at drikke vand direkte fra hanen. Vi skal kort sagt lade sprøjten stå og bruge ukrudtsjernet i stedet. Men i år er der nogle særlige skyer, som truer vores drikkevand, for regeringen sysler med en strategi for forsyningsområdet, der for evigt kan ændre spillereglerne. Energiminister Lars Christian Lilleholdt understregede for nylig på et møde med forsyningssektoren, at han hverken kan eller vil sælge landets vandværker. Og selvfølgelig kan han ikke det, for han ejer dem ikke -det gør enten forbrugerne eller kommunerne. Men selvom det langtfra er første gang, ministeren har sagt det, er der alligevel god grund til at frygte, at vores fælles drikkevand bliver gjort til genstand for kommercielle interesser og spekulation.
Århus Stiftstidende, læserbrev af Allan Weirup, 22-03-2017

Skrot forsyningsstrategien og start forfra
Skrot udspillet til en forsyningsstrategi, ryd bordet. Start forfra, og skab noget nyt i dialog med forsyningsbranchen. Sådan lyder rådet til regeringen fra en af forsyningsbranchens centrale aktører, Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, i forbindelse med et nyt fælles udspil fra fem brancheforeninger inden for varme, vand, spildevand og affald. I udspillet kommer branchen med et bud på, hvordan sektoren kan udvikle sig i fremtiden. Udspillet skal ses som et svar på den forsyningsstrategi, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) offentliggjorde i september i fjor. Strategien var angiveligt et bærende element i regeringens såkaldte 2025-plan.
Danske Kommuner Online, 21-03-2017

Fakta om grundvandsrapporter og nitrat
Der har den seneste tid været offentlig debat om Danmarks indrapporteringer til EU-kommissionen vedr. nitrat i grundvand. Det er et teknisk kompliceret emne, som rummer mange muligheder for, at der kan opstå misforståelser, og derfor giver vi her svar på nogle af de spørgsmål, der har været rejst i debatten. Debatten har haft fokus på myndighedernes overvågning og efterfølgende indrapportering til EU-Kommissionen vedrørende udviklingen i den nitratpåvirkning af det danske grundvand, der er forårsaget af landbrugsaktiviteter. Det handler bl.a. om Danmarks forpligtelser til afrapportering efter nitratdirektivet. Overordnet viser resultater fra flere overvågningsprogrammer et faldende indhold af nitrat i det målte grundvand over en længere årrække. Nedenfor er søgt givet svar på spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med Danmarks indberetning efter nitratdirektivet.
Mst.dk (Miljøstyrelsen), 21-03-2017

Politikere kræver afklaring i grundvand-strid
Konflikten handler om de danske indberetninger til EU-Kommissionen om grundvand. Kort fortalt har Bæredygtigt Landbrug gentagende gange sået tvivl om den måde Miljø- og Fødevareministeriet indberetter tal på til EU. Metoderne giver et helt misvisende billede af tilstanden for grundvandet, som ikke er repræsentative, har det lydt. Det er blandt andet faldet landmændene for brystet, at Kommissionen i januar har svaret EU-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF), at 20 procent af dansk grundvand har et for højt indhold af nitrat. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har dog klart afvist, at Danmark har indberettet forkert, og at EU-regulering af danske landmænd skulle være sket på fejlagtigt grundlag. Bæredygtigt Landbrug har beskyldt ministeriet for at fejloversætte EU’s definition af grundvand til ugunst for landbruget. Men også det er blevet pure afvist. Men Bæredygtigt Landbrug klør på frem mod torsdagens samråd. Organisationen oplyser, at man op til samrådet indrykker store annoncer i blandt andet Berlingske og B.T. samt flere regionalaviser.
Altinget, miljø 21-03-2017

Udsigt til globalt vandspare-eventyr
På bare halvandet år er styringen med navnet Blue Control solgt til knap 100 danske vandværker, og lige nu er systemet ved at blive testet på et stort vandværk i Kina, ligesom en række kinesiske delegationer har besøgt Solrød Vandværk syd for København for at se styresystemet i drift. Solrød Vandværk, Danmarks ottende største private vandværk, begyndte at bruge Roboteks Blue Control-styring i forbindelse med en renovering af vandværket.
Børsen, 21-03-2017

Forsyningssektor til regering: Fingrene væk
Vand i hanen, fjernvarme i stuen og afhentning af skrald -alle er vi dybt afhængige af velfungerende vand-, varme-og affaldsselskaber. Men skal udenlandske kapitalfonde eller forbrugerne selv eje Danmarks " kritiske infrastruktur" i fremtiden? Det er temaet for en konference onsdag i København. Det vakte uro, da forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) i 2016 åbnede for at privatisere de forbrugerejede selskaber, som leverer vand og fjernvarme og håndterer affald. Udspillet kom i en forsyningsstrategi, der baserer sig på beregninger fra det transnationale konsulentfirma McKinsey & Co. Men det bliver dyrere for forbrugerne, en eksport for mange milliarder kommer i fare, og mere effektiv drift bliver bremset, hvis regeringen privatiserer de store forsyningsselskaber eller skærper kravene til dem. Sådan lyder branchens advarsel.
Nordjyske Stiftstidende, 20-03-2017

Borgermøde om sprøjtegift
Veflinge Vandværk på Fyn vil indkalde til borgermøde om vandkvaliteten, men der er ikke sat dato på endnu. I starten af april vil forbrugerne få et overblik over vandsituationen og de løsninger, der bliver arbejdet med. Det lover vandværksformand i Veflinge, Henrik Pøhlsgaard. Han bekræfter, at man sammen med Nordfyns Kommune vil holde et møde om de mange overskridelser af grænseværdierne for sprøjtegiften Bentazon.
Fyens Stiftstidende, 20-03-2017

Det er det rene vanvid at købe vand på flaske
Jeppe Ramlau-Hansen har samlet mere end fire millioner liter vand ind. Nå ja, ikke sådan helt bogstaveligt, så det ligger drikkeklar i flasker. Han har indsamlet penge, så børn, der ikke har adgang til rent drikkevand, kan få det. Det med flasker spiller faktisk en helt central rolle i historien. Danskerne køber nemlig drikkevand på flasker for to milliarder kroner om året. ”Jeg hørte en lydbog, der handlede om, hvordan firmaer som Coca Cola og Nestlé påvirker deres omgivelser. Der er ikke fordi, jeg er et hak bedre eller mere frelst end andre mennesker, men en flaske vand koster 20 kroner, så jeg tænkte, hvis man nu droppede den næste flaske, man ville købe, og donerede pengene til Unicef, kunne de samme 20 kroner skaffe rent vand til et barn i en måned”, siger Jeppe Ramlau-Hansen. Han lavede sin egen Rent Vand Kampagne. Den første tyver kom ind på kontoen midt i december.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 19-03-2017

Minister og landmænd kæmper om grundvand
Bølgerne gik højt, da miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besøgte Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling i Horsens onsdag aften. De omkring 500 fremmødte landmænd gik ministeren godt og grundigt på klingen i den halve time, han befandt sig på Bygholm Landbrugsskole, og et af de helt store stridspunkter var grundvandet. Bæredygtigt Landbrug er af den overbevisning, at de danske myndigheder indberetter forkerte tal til EU. De får grundvandet til at fremstå langt mere forurenet, end det er, og som konsekvens bliver danske landmænd mødt med strengere krav fra EU.
Horsens Folkeblad, 02-03-2017

Sprøjtegifte. Sådan ligger landet
Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug turnerer disse dage rundt i landet med historien om, at Danmarks Naturfredningsforening skræmmer befolkningen, når det gælder sprøjtegifte. Svaret er: Overhovedet ikke. I vores -i øvrigt veldokumenterede pjece " Sådan ligger landet" refererer vi over for læserne de officielle tal om sprøjtegifte. Sprøjtegifte var i 2013 den hyppigste af de menneskeskabte årsager til lukning af drikkevandsboringer. Det skyldtes blandt andet et nedbrydningsprodukt BAM fra et totalafrydningsmidlet dichlobenil -også kaldet " vandværksdræberen". Bæredygtigt Landbrug vil gerne fralægge sig ansvaret for brugen af sprøjtegifte, men den går ikke. Landbruget brugte nemlig også giften.
Vejle Amts Folkeblad, læserbrev 02-03-2017

Vismænd: De grønne afgifter er for høje
Det vil gavne samfundsøkonomien at sænke afgiften på både el og drikkevand, mener de grønne vismænd. Der kan spares 1,8 mia. kroner alene ved at sænke afgiften på el, mener Det Miljøøkonomiske Råd, der også vil have justeret afgiften på både drikkevand og en række forskellige energiafgifter. Fordi de grønne afgifter stammer fra dengang, da el primært blev produceret af miljø-og klimaskadelig kul og olie, og da der var mangel på vand mange steder. Sådan er det ikke mere. Derfor foreslår miljøvismændene, at afgiften på el sænkes fra 89 øre pr. kilowatt-time til 27 øre, og at pengene hentes via en ekstra indkomstskat. I Danmark er elafgiften væsentlig højere end afgiften på andre typer energi. Det hænger ifølge miljøvismændene ikke sammen med, at der skal være en direkte sammenhæng mellem, størrelsen på en grøn afgift, og hvor skadeligt det er for miljøet. Vismændene foreslår, at de grønne afgifter fastsættes, så de svarer til miljøbelastningen. De vil også have virksomheder, der ofte har den største miljøbelastning, til at betale for deres belastning.
Jyllands-Posten, 01-03-2017

Vismænd: Afgift på kvælstof i landbruget
Hvis vi skal nå målet om at begrænse udvaskning af kvælstof fra landbruget, er det nødvendigt med en afgift, mener miljøvismændene. Landbruget afviser afgifter. Læg afgift på landmændenes brug af gødning. Og sørg for at skrue afgiften sammen, så den afspejler den reelle skadevirkning på havmiljøet fra udvaskningen af kvælstof. Det foreslår de såkaldte miljøvismænd i et debatoplæg, som blev fremlagt tirsdag i København.
Nordjyske Stiftstidende, 01-03-2017

Lokal vandværksfusion på vej
På generalforsamlingen den 15. marts i Storring Vandværk vil bestyrelsen fremlægge forslag om, at vandværket fusioneres og overtages af Galten Vandværk i henhold til en udarbejdet samarbejdsaftale. ”I erkendelse af at den nuværende bestyrelse ikke længere overkommer de omfattende regler og krav fra myndigheder, og i den forbindelse de øgede opgaver med vandværkets drift, foreslår bestyrelsen en sammenlægning med Galten Vandværk”, lyder det fra Storring Vandværk. Den forestående fusion sker desuden i erkendelse af, at der målt ud fra interesse og fremmøde på generalforsamlingerne de seneste 10-15 år ikke fremover kan findes frivillige og yngre kræfter til at overtage bestyrelsesansvaret og driften af vandværket i Storring.
GaltenFolkeblad.dk, 01-03-2017

Klagenævn afviser ny vandboring
Natur- og Miljøklagenævnet har givet Stevns Kommune medhold og afvist, at en lukket, privat boring kan erstattes med en ny boring på klagerens ejendom. Sagen har været fire år undervejs. Hele 1285 ejendomme i Stevns Kommune er ikke tilsluttet et alment vandværk, men er registreret med en privat vandboring. En af disse boringer blev erklæret uegnet som drikkevand efter flere kommunale prøver fra boringen i tidsrummet 2009 til 2012, og der blev allerede dengang udstedt et kogepåbud. I 2013 har ejeren af ejendommen således ansøgt kommunen om at etablere en ny privat boring, så den forurenede boring kan lukkes. Det afslog Stevns Kommune dog samme år, hvorefter den private vand-indvinder har klaget over denne afgørelse til Natur-og Miljøklagenævnet. Nu har klagenævnet givet kommunen medhold i dette afslag, som blev givet helt tilbage i oktober 2013.
Dagbladet, 28-02-2017

Hvordan står det til med drikkevandskvaliteten i Rebild Kommune?
I Danmark kan vi heldigvis stadig drikke vandet direkte fra hanen -og sådan skal det helst blive ved med at være. Problemet er blot, at det stadig bliver sværere, at finde pesticidfrit grundvand. Det gælder også i Rebild Kommune. På den baggrund spurgte Enhedslisten Rebild i februar 2016, hvor mange boringer der indenfor de sidste 10 år var blevet lukket fordi indhold af nitrat og pesticider overskred de tilladte grænseværdier. Af svaret fremgår det bl. a. " En nøjagtig opgørelse af hvor mange boringer, der er sløjfet på grund af forurening, vil kræve en nærmere undersøgelse. I Rebild Kommune er de ca. 1500 boringer med krav om drikkevandskvalitet. I forvaltningens sagssystem er der siden 2007 oprettet ca. 330 sager med sløjfning af boringer”. Det fremgår af svaret, at kommunen ikke har det fulde overblik over, hvorfor de mange boringerne er sløjfet.
Nørager Avis, 28-02-2017

Vandet koster næsten gratis i Varde Kommune
En af verdens største udfordringer er ifølge WHO adgangen til rent drikkevand.
Men i Danmark og Varde Kommune har vi rigeligt med rent drikkevand. Og det er rasende billigt og koster næsten gratis. Det viser oversigten over de 22 vandværkers priser for 2017 i Varde Kommune. For en standardfamilie med et forbrug på 130 kubikmeter vand koster det mellem 741 kroner og 2.145 kroner om året. Billigst er Tofterup Vandværk, mens det dyreste vand kommer fra Grærup Vandværk. Oveni kommer så vandafgiften og spildevandsafgiften som ved 130 kubikmeter er 5.201 kroner. Men det har ikke noget med driften af vandværkerne af gøre. Ole Wiil, formand for Oksbøl Vandværk og netop afgående formand for Danske Vandværker, finder, at de mange afgifter slører billedet af, hvad vandet faktisk koster. ”Vand er verdens vigtigste fødevare. Og det koster næsten ingenting. Tænk på hvad folk bruger på mobiltelefon og bredbånd”, siger Ole Wiil.
Jydske Vestkysten, 27-02-2017

Forsyningssektor forventer flere multifusioner
Et overvejende flertal af beslutningstagere i forsyningssektoren på vand-, varme og affaldssiden forventer yderligere konsolidering i de kommende fem år, viser en ny Ernst & Young-undersøgelse. Samtidig ses fusioner på tværs af forsyningsarter som sandsynlige og det bør give anledning til at have bredere politisk fokus end konsolidering inden for én forsyningsart, mener Dansk Energi. Pluss og EY har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beslutningstagere i vand-, spildevands-, fjernvarme- og affaldsselskaber. Undersøgelsen viser, at 66 procent forventer, at der i de kommende fem år vil ske en yderligere konsolidering af forsyningssektoren.
Danishenergyassociation.dk, 23-02-2017

EU-politikere slår et slag for biologisk plantebeskyttelse
EU-Parlamentet vil have EU til at godkende biologisk plantebeskyttelse hurtigere. Biologisk plantebeskyttelse vinder frem disse år, men det går for langsomt mener EU-Parlamentet, som i en ny erklæring, vedtaget denne uge, har opfordret EU-Kommissionen til at blive hurtigere til at godkende biologisk plantebeskyttelse. Indtil videre er syv aktivstoffer godkendt på EU-niveau, og de benyttes blandt andet af økologiske landbrug. Biologisk plantebeskyttelse kan være baseret på mikroorganismer, planter, kemikalier udvundet af planter eller naturlige kemiske stoffer, såsom feromoner eller æteriske olier. Ifølge EU-Parlamentet bliver alle EU-godkendte biologiske pesticider ikke accepteret af alle medlemslande, hvilket er kritisabelt ifølge parlamentarikerne. EU-Parlamentet peger på, at biologisk plantebeskyttelse udgør en mindre risiko for grundvand og miljø. Et af dilemmaerne handler om, hvorvidt effekten af de biologiske midler er dokumenteret i høj nok grad.
LandbrugsAvisen.dk, 19-02-2017

Online-DNA analyser skal holde styr på bakterier i renseanlæg
Et nyt projekt vil revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse. Innovationsfonden investerer 7,5 millioner kr. i projektet. Projektet OnlineDNA vil nu kortlægge de flere tusinde forskellige arter af bakterier, der holder til i renseanlæg. Heraf er 100 til 200 særligt vigtige, fordi de hjælper med at rense spildevandet.
”Når vi kan måle fra dag til dag eller fra time til time, at der begynder at komme de rigtige eller de forkerte bakterier, kan vi reagere på det. For eksempel kan nogle bakterier danne lange tråde, som gør det svært at adskille slam fra vandet, så slammet løber med det rensede vand ud af anlægget”, siger lederen af projektet, professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet.
Veoliawater.Kruger.dk (Krüger), 17-02-2017

Sådan undgår vandværker vandspild
Ingen andre steder i verden spilder vandværker så lidt vand gennem utætte vandrør, som i Danmark. Mere end 90 procent af det vand, der pumpes ud fra danske vandværker, når sikkert frem til forbrugerne. Det lave vandtab gavner både miljø og økonomi. Med hvad er hemmeligheden bag de danske vandværkers succes? Det kan man læse om på en ny hjemmeside, www.mst.dk/vandtab, som Miljøstyrelsen har lavet sammen med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi. Hjemmesiden præsenterer de metoder og teknologier, som danske vandværker benytter for at begrænse vandtab. Hjemmesiden gennemgår blandt andet, hvordan tre vandværker på hver deres måde har arbejdet målrettet med at begrænse vandspildet.
Mst.dk (Miljøstyrelsen), 16-02-2017

Det grænser til det vand-vittige
Debat: I 2010 trådte vandsektorlov 1.0 i kraft. Baggrunden for loven var, at Folketinget åbenbart havde mistillid til, at vandforsyningerne blev drevet økonomisk forsvarligt, og at vand til forbrugere, industri og landbrug derfor var for dyrt. Man pålagde herefter vandforsyningerne, både de kommunalt ejede og de forbrugerejede, de samme krav til indberetning og effektivisering, til trods for at flere rapporter indikerede, at de forbrugerejede forsyninger styret af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse typisk havde lavere vandpriser. Dette regime har til dags dato kostet forbrugerne i vores vandværk, Vandcenter Djurs a.m.b.a., 1,5 mio. kr. i ekstra omkostninger til revision samt til ekstra administrationstid. For de samme penge kunne vi have anlagt ca. 5 km ny forsyningsledning i landzonen til gavn for mindre naboforsyninger. Ærgerligt.
Jyllands-posten, 11-02-2017

Borgere venter på prøver
MAGLEBRÆNDE Hvad der kommer til at ske fremadrettet omkring den vandforurening, som tidligere på ugen ramte vandledninger i Maglebrænde, kommer der måske svar på i dag. ”Der er blevet taget vandprøver torsdag og fredag, og måske er der svar allerede lørdag”, lød det fredag eftermiddag fra vandværksformand i Maglebrænde Dines Kappel. Han har haft nogle travle dage, efter det tidligere på ugen stod klart, at der ved en fejl var koblet en spildevandsledning med en vandledning og dermed opstået en vandforurening i Maglebrænde.
Lolland-Falsters Folketidende, 11-02-2017 

Vandforsýning. Ja tak til den decentrale struktur
Læserbrev: Arbejdet med en revidering af Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan er i fuld gang. Fra flere sider er der kommet ytringer om, at mange af kommunens knap 80 almene vandværker bør slås sammen for at skabe større enheder. Det er vi i SF ikke enige i. Vi bakker fuldt ud op om den decentrale struktur på området. De lokale vandværksbestyrelser gør et fantastisk stort og dygtigt arbejde til gavn for fællesskabet i såvel by som land. I mange mindre samfund er det lokale vandværk, og de frivillige kræfter, som driver dem, et vigtigt samlende element i lokalsamfundet - og et klassisk eksempel på et borgerstyret nærdemokrati, der virker.
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 09-02-2017

Ny viden om blødgøring af vand i Danmark
For første gang vil danske vandværker fjerne kalk fra drikkevandet i større skala. Et nyt forskningsprojekt mellem DTU, NIRAS og HOFOR skal skabe større viden om de forskellige teknologier til brug for blødgøring af vand. Forbrugerne efterspørger i stigende grad en bedre kvalitet af deres drikkevand. Denne kvalitet kan opnås ved at blødgøre vandet i de dele af landet, hvor vandet indeholder meget kalk. At det også er en samfundsøkonomisk fordel centralt at fjerne kalk fra drikkevandet, understøttes af flere nationale og internationale analyser. Både økonomi og miljø drager fordel af længere levetid for husholdningsmaskiner og en reduceret anvendelse af vaskepulver i blødgjort vand. Og forbrugerne skal anvende færre kemikalier og mindre tid på at afkalke brusekabine, elkedler og kaffemaskiner. Holland, Frankrig og det sydlige Sverige har længe fjernet kalk fra vandet.
Kemifokus.dk, 08-02-2017

Vandværkerne i Virklund og Them vil arbejde tættere sammen
Vandværkerne i Virklund og Them overvejer at etablere et tættere samarbejde, muligvis ved at oprette et fælles driftsselskab. Det oplyste formanden for Virklund Vandværk, Lars Viby Mogensen, i sin beretning på generalforsamlingen. En af de løsninger, der ses på, er at danne et fælles driftsselskab, hvor begge selskaber på alle måder beholder deres fulde selvstændighed, men går sammen om driften. Herved vil begge selskaber givet kunne spare en del penge. Endnu er det dog kun på skitseplanen. Bl. a. er der jo en del praktiske og juridiske spørgsmål, som vi skal have afklaret, sagde Lars Viby Mogensen.
Midtjyllands Avis, 08-02-2017

Sag om gifttønder vokser: Nye vidner har meldt sig
Der blev også dumpet gifttønder på Mosekongens losseplads på Kastanievej i midten af 60'erne, fortæller to nye lokale vidner til P1-programmet 'Efterforskerne'. Som drenge legede på lossepladsen. Omfanget af nedgravede gifttønder i Fredensborg-området ser ud til at vokse voldsomt. Det afdækker journalister på P1-programmet 'Efterforskerne' i deres andet program om miljøskandalen, der sendes på P1 mandag kl. 13.03. En annonce i Uge-Nyt i denne uge med efterlysning af personer der for 40-50 år siden havde kendskab til, at der blev gravet gifttønder ned fra Fredensborg-virksomheden Lars Foss Kemi, har givet pote. Redaktionen på 'Efterforskerne' har fået adskillige henvendelser fra lokale borgere, og to af dem er omdrejningspunktet for udsendelsen i morgen, oplyser journalist Gry Hoffmann.
Nytomnordsjælland.dk, 05-02-2017

Venstre kæmpede forgæves for bønder
Det gælder rent vand til fremtidige generationer, men det handler også om, at enkelte landmænd føler, de får taget deres levebrød ud af munden. Sønderborg Byråd har nu i denne uges byrådsmøde vedtaget den endelige indsatsplan for at beskytte grundvandet i Sundeved og på Midtals. Det vil medføre pesticidforbud - altså forbud mod at sprøjte gift på planterne i områder, hvor der er særlige grundvandsinteresser. 20 af byrådets 31 medlemmer stemte for indsatsplanen - kun Venstres ti medlemmer stemte imod. Karsten Høyer Grau fra Nye Borgerlige deltog ikke i byrådsmødet.
Jv.dk (Abonnementsområde), 03-02-2017

Nyt stort vandværk vækker modstand
Planerne om et nyt stort HOFOR vandværk bag det gamle vandværk ved Ledreborg Allé fik knubbede ord med på vejen under et borgermøde torsdag aften. Læg det nye anlæg i industrikvarteret syd for Gevninge, lød det.
Det skriver DAGBLADET Roskilde om fredag. På dagsordenen var HOFOR's ønske om at bygge et nyt vandværk bag den nuværende maskinhal ved Ledreborg Allé, lige nord for Lejre by. To hovedspor tog form undervejs i debatten: hvad skal der ske med de to store bygninger, som bliver frigjort, når det nye anlæg bygges; og hvor skal det nye anlæg ligge.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 03-02-2017

Gifttønder langt fra boring
Det grundvand, som Fredensborg Forsyning pumper op af undergrunden og filtrerer til drikkevand til kommunens borgere, er ikke forurenet, slår direktør Henrik Hansen fast. De steder, hvor Fredensborg Forsyning foretager deres boringer, ligger nemlig langt væk fra de grunde, som er mistænkt for at være forurenede som følge af nedgravning af gifttønder i 1974. ”Der hvor vi henter vores vand, der undersøger vi det løbende, for at være sikre på, at det er rent. Selve boringerne er placeret langs Dronnings Kovang, nord for Slotsparken, nede ved Esrum Sø”, siger Henrik Hansen.
Frederiksborg Amts Avis, 01-02-2017

Drikkevandet er sikret
Som en af de første kommuner i Danmark har Kolding Kommune vedtaget indsatsplaner for alle de områder, som staten har udpeget som væsentlige for at kunne beskytte drikkevandet. Alle kommunens 32 vandværker er nu omfattet af planer, som skal sikre rent drikkevand og sikker vandforsyning nu og i fremtiden.
Ét af de emner, der dog går igen i alle planerne, er beredskabsplaner og vurdering af forsyningssikkerheden i forhold til, hvis der sker forurening på et vandværk eller på vandledningen på vej ud til forbrugerne. Det enkelte vandværk skal som en del af indsatsplanerne afdække mulighederne for at etablere nødforsyninger til andre vandværker, hvis uheldet er ude. Beredskabsplanerne skal sikre, at der kan handles hurtigt, hvis der opstår en forurening, både internt på vandværket og i kommunikationen ud til forbrugerne. Indsatsplanerne er resultatet af et tæt samarbejde -I Miljøudvalget er rent drikkevand et af vores fokusområder, og derfor er det meget positivt, at vi allerede nu er kommet i mål med at få udarbejdet indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet gældende for alle kommunens vandværker, udtaler formand for Miljøudvalget Birgitte Kragh i en pressemeddelelse.
Jydske Vestkysten, 01-02-2017

Nye vandmålere vil forhindre chok-regninger
Det kommer næppe til at ske igen, at en familie modtager en vandregning fra NK-Forsyning på 63.000 kroner. Alle, der får vand fra NK-Forsyning, får i løbet af 2017 skiftet deres vandmåler ud til en digital en af slagsen. Forbrugerne slipper for at aflæse måleren. Det klares af NK-Forsyning, der kan fjernaflæse vandforbruget. Et par, der bor i Rønnebæk, fik for nylig en vandregning på intet mindre end 63.000 kroner. De havde glemt et tal, da de aflæst deres vandmåler forkert og NK-Forsynings bogholderi besluttede i strid med loven at påføre aflæsningen et ekstra tal. Justeringen af parrets vandforbrug var så enorm, at det udløste en regning på 63.000 kroner. Ifølge NK-Forsyning blev der skruet op for hanerne udelukkende for at få parrets opmærksomhed. Missionen lykkedes.
Mega-regningen er nu annulleret og formanden for NK-Vand, tidligere folketingsmedlem Helge Adam Møller, har lovet at besøge parret og give dem hans uforbeholdne undskyldning.
Sjællandske, 01-02-2017

Dømt for bedrageri
Mandag blev en 59-årig kvinde ved retten på Bornholm dømt for bedrageri mod Østermarie Vandværk, mod Tejn Vandværk og mod Værestedet Blæksprutten. Det oplyser TV 2/ Bornholm. Bedragerierne har fundet sted fra 2013 til 2016, hvor hun fungerede som bogholder. Det mest omfattende var mod Østermarie Vandværk, som hun i perioden lænsede for over 1,1 million kroner. Fra Tejn Vandværks kasse berigede hun sig med godt 19.000 kroner og Værestedet Blæksprutten mistede i følge dommen godt 71.000 kroner til kvinden. Retten idømte hende 10 måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år. Hertil 150 timers samfundstjeneste. Desuden skal kvinden betale over en million i erstatning til Tryg Forsikring og godt 97.000 kroner i erstatning til Værestedet Blæksprutten. js.
Bornholms Tidende, 31-01-2017

Grundejerforening hjælper uheldig sommerhusejer
Det er ikke fair, at sommerhusejer Erik Søgaard får en stor vandregning.
Det mener Rude Strand Grundejerforening, som er gået ind i sagen om den uheldige ejer af et sommerhus ved Rude Strand. Det betyder bl. a., at regningen til ham bliver mindre, end han havde frygtet. ”Efter min opfattelse har han ikke begået nogen fejl”, siger Niels Ulrik Bugge, der er formand for grundejerforeningen. Erik Søgaard oplevede, at nogle lukkede op for hovedhanen, mens han havde lukket sit sommerhus ned for vinteren. Han havde selv lukket for hovedhanen og åbnet tre vandhaner i huset, så de ikke skulle blive frostsprængte. Hanerne stod åbne i tre uger, og der løb 2300 kubikmeter vand ud gennem de tre haner. Det meste løb i kloak To af hanerne ledte vandet ud i afløb i køkken og badeværelse, mens resten af vandet via en hane i en lille kælder røg direkte ned i sandet under huset. Selve huset blev ikke skadet, og da der ikke var begået indbrud, ville Erik Søgaards forsikring ikke betale. Han skulle selv afregne med både Odder Vandværk og Odder Spildevand og kunne se frem til en regning på omkring 100.000 kr.
Horsens Folkeblad, 31-01-2017

Hundredvis af gamle gifttønder kan være gemt i Nordsjælland
To steder er flere hundrede tønder med gift angiveligt blevet gravet ned tæt på grundvandet. Den pensionerede chauffør Mogens Bredahl Christiansen står i dag for første gang frem i offentligheden med oplysninger om, at flere hundrede gifttønder er gravet ned i det nordsjællandske landskab. Han kørte i begyndelsen af 70-erne for en anlægsgartner i Nordsjælland og kom tit på områdets lossepladser. Han fortæller i dag til Efterforskerne på P1, at tønder med affald fra den nærliggende fabrik Lars Voss Kemi blev gemt væk efter lukketid.
BT.dk, 30-01-2017

Svampegift fra marker ender i grundvandet
Et nedbrydningsprodukt af et sprøjtemiddel, som landbruget i hele landet benytter til at bekæmpe svampeangreb i hvede-og rapsmarker, ender i mange tilfælde i grundvandet. Det viser forsøg, som Geus og Aarhus Universitet har udført for Miljøstyrelsen. I knap halvdelen af målingerne under de marker, hvor der er sprøjtet med fungicidet Tebuconazol, fandt forskerne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet. I 8 procent af tilfældene er koncentrationen højere end EU's grænseværdi på 0,1 mikrogram pr./ l.
Tebuconazol mistænkes bl. a. for at være hormonforstyrrende.
Miljøstyrelsen afviser dog, at der er grundlag for at forbyde svampemidlet her og nu. Kontorchef Lea Frimann Hansen henviser til, at styrelsen i 2014 nedsatte grænsen for, hvor høj dosis af den gruppe svampegifte, Tebuconazol tilhører, landmændene må benytte. Hun mener, at styrelsen allerede dengang benyttede forsigtighedsprincippet på baggrund af modelberegninger.
Ingeniøren, 27-01-2017

Verdo skaber vækst
Verdo, der har hovedsæde i Randers, er år efter år en af landets mest effektive forsyningsselskaber. Og de topper endnu engang i en ny undersøgelse fra Energitilsynet. Formålet med Energitilsynets undersøgelse er at sikre, at forbrugerne får det bedste produkt til den bedste pris i et marked, der ikke er naturligt reguleret af udbud og efterspørgsel. ”Branchen er for hårdt reguleret. Det er ikke effektivisering i sig selv, der gør en forskel. Hverken for branchen, forbrugerne eller Danmark. Det er investering i udvikling og innovation i branchen, der for alvor skaber værdi og rykker grænserne for, hvad forsyningsbranchen kan præstere”, siger Jesper Sahl, forsyningsdirektør i Verdo. I oktober sidste år fastslog World Energy Council, at Danmark er nr. 1 i verden, hvad angår energisikkerhed, energipriser og bæredygtighed.
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 24-01-2017

Nyt vandværk i Liseleje
Byrådet har tidligere give forhåndstilsagn til Liseleje Vandværk A. m. b. a. om kommunal garanti for et lån på 9,0 mio. kr. til brug for opførelse af et nyt vandværk. Nu foreligger den endelige ansøgning, som behandles i Økonomiudvalget onsdag og efterfølgende skal i byrådet. Det ny vandværk placeres ved det gamle, der er opført i 1936 og ombygget i 1956, suppleret med løbende mindre ombygninger og forbedringer gennem årene. Nu anbefales det at opføre et nyt, da den gamle bygning ikke er egnet til ombygning.
Frederiksborg Amts Avis, 25-01-2017

Ny beregningsmodel til risikovurdering af jordforureninger
Miljøstyrelsen og DTU Miljø har i samarbejde udviklet et nyt beregningsværktøj til risikovurdering af forurenede grunde i forhold til grundvand. Modellen kaldes GrundRisk, og sidste del af modellen, som omhandler stoftransport i ikke-vandmættet jord, er netop publiceret. Modellen skal, når den er implementeret i et IT-værktøj, erstatte den velkendte JAGG-model. Med GrundRisk kan nedsivning og spredning af forurening fra en forurenet grund til jord og grundvand simuleres. Modellen er en tredimensionel model, som inddrager de vigtigste stoftransportprocesser, herunder nedbrydning og stoftilbageholdelse. Som noget nyt kan modellen både håndtere stoftransport i både de umættede jordlag (vertikal stoftransport) og i de grundvandsmættedejordlag (horisontal stoftransport). I forhold til tidligere modeller er GrundRisk en mere realistisk model, når det handler om at vurdere risikoen af jordforureninger i forhold til grundvand. Indsatsen overfor for grundvandstruende jordforureninger forventes derfor at bliver mere præcis og målrettet.
Dakofa.dk (Dansk Kompetencecenter for Affald), 24-01-2017

Vandet trækker i de unge
De unge ser på vand på en helt anden måde i dag end tidligere. Interessen er større, og det samme er spørgelysten. Meget mere end jeg tidligere har oplevet. Der bliver lyttet og spurgt meget mere -også når vi fortæller om rensning af spildevand og behandling af overfladevand fra Tissø -emner som ellers ikke er så sexede. De unge har fået øjnene op for, at der er tale om resourcer og spændende uddannelsesmuligheder, når det gælder vand. Lars Sørensen, teamleder hos Kalundborg Forsyning, er i de kommende uger vært for knap 500 unge fra diverse uddannelsessteder på Sjælland, hvor de unge står overfor at skulle vælge uddannelse. De har alle en naturvidenskabelig baggrund. Besøgene i Kalundborg er målrettet den nye ingeniøruddannelse indenfor bioteknologi, som starter til september.
Kalundborg Nyt, 24-01-2017

Vi skal værne om vores forsyning og energi
Driften af vand, kloak og varme skal forblive i kommunalt regi frem for at overgå til private, der skal hente udbytte fra investeringerne. Mange årtiers effektiv drift har demonstreret modellens styrke, mener formanden for kommunernes tekniske chefer. ”Forsyningssektoren i Danmark med vand, kloak, varme og renovation med mere kan føre sine rødder tilbage til cirka 1850. Vi har en effektiv forsyningssektor, som sikrer danskerne forsyning af vand og af varme, når der er brug for den alt sammen til lave priser. Det skal vi værne om, så private ikke kan komme ind og få del i den formue og de aktiver, som kunder og forbrugere har opbygget over årtier”. Det siger Søren Gais Kjeldsen, formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg.
Business.dk, 23-01-2017

To vandværker går sammen
Morsøs udvalg for teknik og miljø har godkendt, at Vejerslev Vandværk og Ørding Vandværk lægges sammen. I praksis sker fusionen ved, at Vejerslev Vandværk, der kun har 22 kunder, nedlægges og fremover vil blive forsynet med vand via en ny rørledning fra Ørding. Samtidig slipper Vejerslev Vandværk ud af en langvarig diskussion med vognmandsvirksomheden Morsø Taxi & Turisttrafik på hvis grund, værkets eneste vandboring er placeret. Myndighederne forbød oprindeligt parkering på arealet, men det er aldrig blevet efterlevet.
Nordjyske.dk, 23-01-2017

Advarsel: Svampegift fra marker i hele landet ender i grundvandet
En ny undersøgelse af danske forsøgsmarker viser, at nedbrydningsproduktet af et udbredt svampemiddel, som landbruget sprøjter på korn og raps, ender i grundvandet. Naturfredningsforening vil have midlet forbudt, mens Miljøstyrelsen venter på yderligere undersøgelser. Et nedbrydningsprodukt af et sprøjtemiddel, som landbruget i hele landet benytter til at bekæmpe svampeangreb i hvede- og rapsmarker, ender i mange tilfælde i grundvandet. Det viser forsøg, som Geus og Aarhus Universitet har udført for Miljøstyrelsen.
I knap halvdelen af målingerne under de marker, hvor der er sprøjtet med fungicidet Tebuconazol, finder forskerne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet. I otte procent af tilfældene er koncentrationen højere end EU's grænseværdi, der lyder på 0,1 mikrogram per liter.
Ing.dk (Ingeniøren), 22-01-2017

Aqua D'or får kritik for at markedsføre "skolevand"
Kampagne Kildevandsproducenten Aqua D'or i Fasterholt kører lige nu en kampagne, der skal få skolebørn til at drikke mere flaskevand. Men virksomheden er ifølge DR Midt & Vest kommet i massiv modvind på grund af kampagnen. De negative reaktioner er kommet efter, at Aqua D'or med kampagnesiden Skolevand.nu vil markedsføre flaskevand om »et supplement«til skolemælk og vand fra hanen. Det har fået modstandere af kampagnen til at lave en underskriftindsamling på Facebook-siden »Stop Skolevand - NU«, og torsdag formiddag havde 8000 skrevet under.
Aoh.dk (Alt om Herning), 19-01-2017

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet
Ministeriets seks institutioner vil fremover blive samlet i fire styrelser med større fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne. Enkelte opgaver bliver flyttet til en anden styrelse, og NaturErhvervstyrelsen får et nyt og mere retvisende navn. Fra den 1. februar 2017 vil en ny organisation træde i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet. De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af: En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet. NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Og Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 18-01-2017

Forbrugerne skal til fadet
Spørgsmålet om forbrugerstyret vand- og varmeforsyning kommer nu igen til debat. På generalforsamlingen i Den Konservative Vælgerforening blev spørgsmålet om brugerstyring rejst, og Line Vanggaard Pedersen (K), der sidder i bestyrelsen for det kommunalt ejede Brønderslev Forsyning A/S, blev opfordret til at rejse spørgsmålet over for forsyningens bestyrelse. Debatten er ikke af ny dato. Siden skandalen med store investeringer i et affaldsfyret værk på Stadevej i 1970-erne, som aldrig kom i drift, har der været kræfter i gang for, at forbrugerne skal styre vand- og varmeforsyningen. Dengang blev Brønderslev Kommune advaret mod at etablere et affaldsforbrændingsanlæg, og selv om eksperter talte imod, foretog kommunen en stor investering. Det er specielt tidligere formand for Brønderslev Grundejerforening, bygmester Jørgen Jensen, der har talt for, at forbrugerne skal styre vand- og varmeforsyningen.
Nordjyske.dk, 18-01-2017

State of Green fortsætter
State of Green vil også i de kommende år spille en central rolle i synliggørelsen af dansk erhvervs styrkepositioner inden for energi, klima, miljø og vand. I forbindelse med finansloven for 2017 blev finansieringen for State of Green frem til 2020 sikret. Folketinget har afsat 10 millioner kroner årligt til driften af State of Green. State of Green er den offentlig-private markedsføringsorganisation for Danmarks grønne erhvervskompetencer. Det ejes af erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Vindmølleindustrien og staten. De fire erhvervsorganisationer bidrager med et pænt millionbeløb, og resten af den nødvendige private medfinansiering kommer fra virksomheder, fagforeninger og fonde. Dermed kan State of Green fortsætte sit arbejde for at synliggøre danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi, klima, miljø og vand.
Energi.di.dk (DI Energibranchen), 18-01-2017

Lodsejere til kamp mod indsatsplaner
Den lokale landboforening havde hentet eksperter fra København til et møde om grundvandsbeskyttelse - foreningen truer med retssager mod Skanderborg kommune. Fronterne var trukket skarp op, da der i sidste uge blev holdt et lodsejermøde i Borgernes Hus i Veng om beskyttelse af grundvand -et møde, der var arrangeret af Landboforeningen Odder-Skanderborg. Baggrunden for mødet er to lokale indsatsplaner for henholdsvis Ry-og Låsby-området, som Skanderborg Kommune har sendt i en høring frem til 25. januar. Der skal i alt udarbejdes otte indsatsplaner i kommunen, og det her er de to første. Der er tale om 106 hektar i Ry-området, i Låsby-området er det 8,7 hektar. Men Skanderborg Kommunes planer om pesticidforbud i landbrugsområder for at beskytte grundvandet vækker stor modstand blandt lodsejerne i området, og landboforeningen er parat til at gå rettens vej på medlemmernes vegne.
Århus Stiftstidende, 18-01-2017

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2015
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2015, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Overvågningen af grundvandet (GRUMO) og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989. Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.
GEUS.dk (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), 16-01-2017 

Nyt system stopper vandspild og sparer penge
Det er dyrt og besværligt for vandværker at finde og stoppe lækager i vandrørene. Nyt it-system til styring af vandtryk kan spare store mængder vand og energi. Et avanceret nyt system skal bekæmpe vandspild og gøre vandet billigere for forbrugerne. Vandspild fra huller i ledningsnettet udgør en stor udgift for mange vandværker. Men om et par år vil forskere fra Aalborg Universitet sammen med pumpegiganten Grundfos og vandselskaberne i Ballerup og Randers være klar med en løsning, der begrænser problemet. Sample, hedder systemet, der skal sikre et konstant tryk i vandrørene. Det mindsker energiforbrug og slitage. Desuden gør Sample det lettere at lokalisere utætheder i ledningsnettet. Innovationsfonden har skudt 2,2 millioner i projektet.
Frederiksborg Amts Avis, 16-01-2017

Vandforsyning fritaget for erstatningspligt
Plan & Miljøudvalget har besluttet, at bestemmelsen hos Varde Forsyning om, at man ikke er erstatningspligtig over for virksomheder ved driftsforstyrrelser på vandforsyningen, skal videreføres i Esbjerg Kommune. De virksomheder, der ikke allerede har en såkaldt driftstabs-forsikring, opfordres nu til at sikre sig, efter at Plan & Miljøudvalget netop har besluttet at videreføre en såkaldt betalingsvedtægt fra Varde Forsyning. Det er mere end et år siden, at Esbjerg og Vardes forsyninger fusionerede til det fælleskommunale Din Forsyning, og nu er tiden kommet til også at harmonisere vedtægter og regulativer.
Jydske Vestkysten, 02-01-2017

Lov truer lille vandværk på eksistensen
Vester Skerninge Vandværk er med sine 839 forbrugere et lille vandværk. Der er bare lige det til det, at én af forbrugerne, garveriet Scan-Hide, er en storforbruger. Man kunne tro, det var en god forretning med sådan en kunde i porteføljen. Men det er det ikke. I vejen for det står vandsektorloven, forklarer Mogens Find, der er formand for vandværket. ”Jeg synes, lovgivningen krydser klinger med sig selv”, siger han. Vandsektorloven, der blev vedtaget i 2010, siger, at alle vandværker, der sælger mere end 200.000 kubikmeter vand om året, skal betragtes som et stort vandværk. Den grænse kom Vester Skerninge Vandværk over i 2014 og 2015, fordi Scan-Hides vandforbrug har været støt stigende og i dag ligger på 60 procent af det vand, vandværket leverer. Det betyder, at det lille vandværk nu er røget over i kategorien "stort vandværk", og med det følger en række krav.
Fyens.dk, 26-12-2016

Minister vil ikke ændre loven
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser ikke nogen grund til at ændre i vandsektorloven til trods for, at små vandværk som eksempelvis Vester Skerninge Vandværk på Fyn kan komme i klemme og i yderste konsekvens blive truet på deres eksistens af lovens krav. Det har ikke været muligt at få ministeren i tale, men i en mail til Fyns Amts Avis skriver han:
”På baggrund af ovenstående ser jeg ikke grund til at ændre vandsektorloven”, lyder det i mailen med henvisning til Vester Skerninge Vandværk, der er blevet pålagt en betydelig mængde bureaukrati og udgifter i form af registrering, indberetning og regnskabsførelse, fordi det på grund af garveriet Scan-Hides vandforbrug ikke længere betragtes som et lille vandværk trods sine bare 839 forbrugere.
Fyens.dk, 26-12- 2016 

Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning
Fra nytår bliver drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens Kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune samlet i ét fælles ApS - og nu har barnet fået et navn: Samn Forsyning. ”Navnet afspejler, at vi fra nytår indgår i et nyt fællesskab; både med hinanden og med kunderne. Der er ikke mange, der til daglig tænker over deres spildevand eller hvor det rene drikkevand kommer fra, men det nye navn viser meget godt, at det netop er en opgave, vi er sammen om. Ikke for vores skyld som selskab, men for miljøets skyld, for kundernes skyld og for fremtidens skyld”, siger Ole Texel, der i dag er direktør i Horsens Vand A/ S og som efter nytår fortsætter som direktør for det nye fælles driftsselskab Samn Forsyning.
Østbirk Avis, 21-12-2016

Store dale ligger begravet overalt i den danske undergrund
Overalt i Danmark finder man markante dale begravet i undergrunden. Dalene er fyldt op med geologiske lag, og de indeholder vigtige forekomster af grundvand. Indtil videre er der kortlagt 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter. Flere års geologisk kortlægning afslører, at der overalt i den danske undergrund findes begravede dale, som er interessante, fordi de kan rumme rent grundvand. Det viser et mangeårigt studie, som netop er publiceret i to rapporter af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
GEUS.dk (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), 20-12-2016

Ny regnvandsløsning sparer millioner af liter grundvand
I den nye bydel, Byen Nye, nord for Århus skal der opsamles og genbruges regnvand til toiletter og tøjvask. COWI har udviklet en ny regnvandsløsning, som giver en besparelse på ca. 30 millioner liter grundvand om året. Konkret vil der i første etape af byudviklingsprojektet, som omfatter 600 boliger, blive udledt ca. 30 mio. liter vand mindre fra befæstede arealer til det lokale vandløb pr. år, ligesom udledningen af kvælstof og fosfor til Aarhus Bugten bliver mindre.
Byggecentrum.dk, 20-12-2016

Flest pesticider i vand under lerjord
Overvågningen af grundvand og sprøjtemidler viser, at flest stoffer slipper igennem lerjord. Lerjord kan virke stiv og uigennemtrængelig, men i virkeligheden er den fuld af regnormehuller og sprækker, der virker som ' motorveje' ned til grundvandet for de sprøjtemidler, som ikke nedbrydes med det samme, når de er bragt ud på markerne. Derfor finder geologerne flere sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter under lerede marker end under marker på den ellers løsere sandjord. Det er en af konklusionerne i dette års rapport fra det såkaldte Vap-program, et varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand.
Politiken, 20-12-2016

Slut med at koge vandet i Gadevang
Gadevængerne skal ikke længere have gang i elkedlen eller gryden for at koge vandet, inden det skal drikkes eller bruges i madlavningen. Det oplyser Hillerød Kommune. For to uger siden opfordrede embedslægen alle borgere i Gadevang til at koge vandet, efter at der var blevet målt et forhøjet kimtal i vandet. Siden etablerede Gadevang Vandværk et UV-filter for at rense vandet, og Hillerød Kommune har nu modtaget resultatet af vandprøver udtaget den 13. og 15. december på Gadevang Vandværk efter UV-anlægget var blevet etableret. Resultatet af begge prøver viser, at indholdet af mikrobiologiske parametre i vandet er under kvalitetskravene, og dermed ophører anbefalingen med at koge vandet. Der skal fortsat udtages prøver efter UV-anlægget en gang pr. uge.
Frederiksborg Amts Avis, 20-12-2016

Der er styr på vandforsyningen
Solrød Kommune er forpligtet til at sikre rent vand til borgere og virksomheder i kommunen. I Vandforsyningsloven er det fastsat, at kommunerne skal udarbejde planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, og en vandforsyningsplan skal blandt andet indeholde redegørelser for forventet fremtidigt behov for vand, placering af vandforsyningsanlæg og tidsplan for renovering og udbygning. Den gamle vandforsyningsplan for Solrød Kommune er imidlertid udløbet, og der er lavet et forslag til en ny vandforsyningsplan, som skal i otte ugers offentlig høring. Nødforsyning I vandforsyningsplanen kan borgerne til hver en tid gå ind på kommunens hjemmeside og se vurderingen af deres vandværk.
Lokalavisen Solrød, 20-12-2016

Lokale får mere indflydelse på vandområdeplanerne
Folketinget har i dag vedtaget en lov, der vil give kommuner og vandråd mere indflydelse på vandplanlægningen i lokalområdet. Nu kan kommunerne gå i gang med at etablere lokale vandråd og dermed få den lokale viden om vandløb mere ind i vandplanlægningen. De nye vandråd skal have medlemmer fra både de grønne organisationer og landbruget og blandt andet arbejde med afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 19-12-2016

Vandværk har styr på lækage
Igennem flere uger har Juelsminde Vand registreret et unormalt højt vandforbrug i Tofteskov/ Klakring-området. Nu har vandværket fundet ud af, hvad der har forårsaget stigningen. ”Det var en graveskade ved den nye udstykning på Peter Holst Vej. Ledningen bliver repareret i løbet i dag (fredag, red.), og så er det overstået for denne gang”, siger bestyrelsesformand i Juelsminde Vand, Peter Wiin. Det er ikke første gang i år, at en lækage driller Juelsminde Vand. I februar var den eksempelvis også gal. Dengang var det to sommerhuse, der stod for udledningen.
Horsens Folkeblad, 17-12-2016

Ringkøbing åbner porten til nye forbrugstjenester på tværs
Formel 1 har inspireret til en vestjysk målerudrulning mellem el, vand og varme. Det er også blevet et tværgående dataprojekt, der visualiserer forbrug ét og samme sted, som det første sted i landet. Udrulningen af målere på Vestkysten er ikke kun særlig på grund af hastigheden, men også fordi den er tænkt på tværs af el, vand og varme. Og oven på udrulningen er der bygget software, der som det første i landet samler forbrugernes data op og kan visualisere dem i én samlet pakke for både vand, varme og el. Og det projekt inspirerer flere til at følge efter andre steder i landet.
Nyhedsbladet Dansk Energi, 17-12-2016

Ny bestyrelse for GEUS
Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2017 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2020.
Efkm.dkn (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet), 16-12-2016

Nyt studie: Fracking kan skade drikkevand
Det amerikanske miljøagentur har i en ny rapport fjernet tidligere sin påstand om, at man der ikke er videnskabeligt belæg for en forbindelse mellem forurenet drikkevand og fracking. Ud over at det amerikanske drikkevand i visse områder kan blive mere eller mindre uegnet til at være netop drikkevand påpeger man, at brugen af fracking kan være med til lægge pres på ressourcen i visse områder.
Energiwatch.dk, 16-12-2016 

Vandværksformand: Giv landmænd rabat
Landmænd skal have storkundefordele. Og det kan ske ved, at vandværkerne ser deres priser efter i sømmene, så landmænd ikke betaler for meget for vandværksvand. Den opfordring kommer nu fra Ole Wiil, formand for Danske Vandværker. Landmænd har det seneste år i stigende grad droppet det lokale vandværk for i stedet selv at pumpe vand op til dyrene. I august kunne LandbrugsAvisen for eksempel skrive om en landmand med 720 køer, der kunne spare 120.000 kr. årligt på selv at bore vand. Den udvikling finder Ole Wiil uheldig, og det er hverken godt for landmændene eller andre kunder.
Landbrugsavisen, 16. december 2016

Firma bag højt vandforbrug
Årsagen til det høje vandforbrug, Frederikssund Forsyning har oplevet den seneste halvanden uges tid er fundet. Det var et lokalt firma, der var i gang med et projekt, der krævede et konstant vandforbrug, som førte til, at Frederikssund Forsyning mandag ved middagstid sendte en sms rundt til borgere i Frederikssund med beskeden ”Da vi i øjeblikket har et unormalt højt vandforbrug i Frederikssund, bedes du tjekke din vandinstallation for evt. brud. Samtidig beder vi dig holde øje med, om der løber eller står vand på veje, fortove eller lign. steder, hvor der normalt ikke står vand.” Nu har Frederikssund Forsyning imidlertid klarlagt årsagen, og det viste sig, at der heldigvis ikke var tale om et brud, som man ellers først antog på grund af det konstante ekstraforbrug.
Frederiksborg Amts Avis, 15-12-2016

Markvanding efter behov frem for kvote
Holstebro Kommune ændrer på, hvor meget grundvand den enkelte landmand må hente op fra boringer til markvanding. De nye og mere individuelle tilladelser hjælper landbruget og sikrer også, at miljømål for vandløb og våde naturområder kan opfyldes. Før var markvandingstilladelser uanset behov altid på en fast mængde på 1.200 m3 pr. hektar. Det betød at nogle landmænd havde rigeligt med vand, mens andre ikke havde nok. Enkelte havde risiko for slet ikke at få lov til at indvinde, fordi kollegaerne lagde beslag på kvoten med en tilladelse, som de ikke udnyttede fuldt ud. Nu har Udvalget for Natur, Miljø og Klima valgt at gå foran med en ny model, der fordeler grundvandsressourcerne efter de faktiske behov for vanding, som varierer alt efter afgrødetype og lokale forhold.

Holstebro.dk (Holstebro Kommune), 13-12-2016

Her er regeringens køreplan for forsyningsstrategien
Elementerne i forsyningsstrategien ændres ikke som følge af regeringsudvidelsen. Tidsplanen er dog rykket, så arbejdet nu forventes påbegyndt i løbet af 2017, skriver ministeriet til Altinget.
Efterspillet på regeringens forsyningsstrategi er stadig præget af politisk tøven. Og forventes at være det et godt stykke tid endnu. Det viser en række svar, som Altinget har fået fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Heraf fremgår det, at forsyningsstrategien befinder sig i samme politiske flaskehals, som også var årsagen til, at strategien i kølvandet på efterårets præsentation aldrig blev gjort til genstand for reelle politiske forhandlinger.
Altinget.dk/Forsyning, 13-12-2016

Politikere gav FFV hård kritik efter vandprischok
Forsyningsselskabet FFV trænger til en kritisk gennemgang.
Det var der udbredt enighed om i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn, da politikerne var samlet mandag aften. På mødet var politikerne nemlig tvunget til at sige ja til, at FFV's vandselskab næste år hæver vandprisen i Faaborgområdet fra seks kroner til 9,70 kroner pr. kubikmeter vand før moms og afgifter. Og det kunne være gået værre endnu, hvis ikke politikerne havde sat hælen i over for en stribe renoveringsprojekter, der ville have hevet prisen helt op på 12,85 kr. plus moms, som FFV Vand selv havde lagt op til. De projekter bliver nu udskudt.
Fyens Stiftstidende, 13-12-2016

Nyt værk klar til større vandforbrug
Hillerød Forsyning vil bygge et nyt vandværk, da det gamle er nedslidt. Det nye værk skal stå klar i 2019 og være klar til, at vi om 10-15 år forbruger 40 procent mere drikkevand. Hillerød Forsyning er i gang med at lave undersøgelser i Freerslev og i Brødeskov for at se, at miljøet ikke bliver påvirket, når grundvandet pumpes op. På jorden er der lagt jordprøver ud fra de forskellige jordlag, og flere steder er jorden meget leret.
Frederiksborg Amts Avis, 12-12-2016

Dansk vandprojekt trodser ny miljøkurs i USA
Danmark lægger 10 mio. kr. i nyt vandprojekt i Chicago, selvom den progressive amerikanske miljøpolitik står over for at blive rullet tilbage. Bag samarbejdet står Aarhus Vand, Udenrigsministeriet og Miljø-og Fødevareministeriet samt en håndfuld danske vandteknologiproducenter, herunder DHI og Grundfos.
Børsen.dk (Abonnementsområde), 11-12-2016

Nitrit lukker vandværk
Guldbjerg-Nr. Sandager overtager fra nytår Ejlby-Lunde Vandværk. Hermed vil Ejlby-Lunde Vandværks bygning blive nedlagt, og boringerne bliver sløjfet. Forsyningen vil fremover ske fra Guldbjerg-Nr. Sandager Vandværk. Ejlby-Lunde Vandværk har i den del år haft problemer med vandbehandlingen. Det har medført et forhøjet indhold af nitrit ved afgang fra vandværk. Grænseværdien for nitrit på ledningsnettet er til gengæld overholdt. Vandværket har prøvet at forbedre og optimere vandbehandlingen, men uden held. Kommunalbestyrelsen skal torsdag formelt godkende, at en sammenlægning kan sættes i gang.
Fyens Stiftstidende, 10-12-2016

Grundfos-fond giver millioner til vandprojekt
Poul Due Jensens Fond har valgt at give 5,3 millioner dollars til verdens største soldrevne vandværk i Tanzania. Dette i samarbejde med fondens amerikanske partner NGO Water Mission. Water Mission og Poul Due Jensens Fond, eller i daglig tale Grundfos-fonden, er gået sammen for at levere sikker adgang til vand til 250.000 congolesiske og burundiske flygtninge, der bor fire flygtningelejre i det vestlige Tanzania. Projektet sker i tæt samarbejde med regeringen i den Forenede Republik Tanzania og FNs Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) for at støtte bedre sundhed og levestandard i regionen. Poul Due Jensens Fond, som er den globale leder i pumpe-teknologi, har forpligtet sig til at give de 5,3 millioner dollars over en treårig periode til det soldrevne vandværk, hvilket sikrer vandkvaliteten for de mange flygtninge.
Viborg Stifts Folkeblad, 09-12-2016 

Vandværk skifter navn
Nybrovejens Vandværk skifter navn til Slangerup Vandværk ved årsskiftet. Det skyldes, at bestyrelsen gerne vil gøre det tydeligere over for andre vandværker og øvrige parter på vandområdet, hvor de kommer fra. Desuden overtager vandværket fra den 31. december 2016 vandforsyningen til Hørup-området og dækker dermed en større del af den tidligere Slangerup Kommune.
Frederiksborg Amts Avis, 09-12-2016

Der kan gå en uge, før Gadevang igen får rent vand
Det er forhøjede kim-tal og ikke colibakterier, der er fundet i drikkevandet i Gadevang. Beboerne i Gadevang må have elkedlen i sving et stykke tid endnu. For det kan vare op mod en uge, før vandværket igen kan melde om rent drikkevand, fortæller sektionsleder Lone Henriksen fra by-og miljøafdelingen i Hillerød Kommune: " Vi sætter et uv-filter på, som nedbryder bakterierne i vandet. Det kan betyde, at man ikke længere behøver at koge vandet. Det arbejder vi på at få gjort så hurtigt som muligt".
Hillerød Posten Weekend, 08-12-2016

Forslag til grundvandsbeskyttelsesplaner
Byrådet har 26. oktober 2016 besluttet at sende -Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs- samt -Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og kerte- i høring i 12 uger. Du kan ses forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs her og forslaget for Nordfyn og Kerte på assens.dk. Forslagene er i høring i perioden 8. december 2016 til 3. marts 2017.
Assens.dk (Assens Kommune), 07-12-2016

Strid om pris for vandaflæsnings-oplysninger
Rebild Vand & Spildevand A/S har desværre kun kunnet indgå aftaler med 15 almene vandværker om prisen for levering af måleroplysninger i 2016 og årene frem. Det betyder, at Rebild Vand & Spildevand A/S i december 2016 vil udsende aflæsningskort til forbrugerne ved ca. 21 almene vandværker.
Vi har på et møde i maj 2016 med repræsentanter for 7 større vandværker, som leverer vand til ca. 2/3 af forbrugeren i Rebild Kommune, fremlagt en prisanalyse og præsenteret vandværkerne for 4 mulige aftaleløsninger, fortæller bestyrelsesformand Gert Fischer og fortsætter: ”Hovedformålet med aftalerne er, at sikre levering af data fra de almene vandværker til brug for vores afregning af vandafledning, så kunderne ikke skal fremsende oplysninger til såvel vandværk som Rebild Vand & Spildevand A/S. Men det har også været vigtigt, at tilbyde vandværkerneen pris for denne levering, som er i tråd med Østre Landsrets dom. Vi har derfor tilbudt vandværkerne en pris på kr. 10,- pr. måleraflæsning for de oplysninger, som vandværkerne i forvejen er i besiddelse af” lyder det fra Gert Fischer.
Vores-avis.dk, 07-12-2016

Grundvand kortlagt fra helikopter i luften
Over flere dage i sidste uge har en helikopter overfløjet området fra Nørager i syd til Rørbæk i øst og Haverslev i nord i en meget lav højde med et gevaldigt gyngestativ monteret nedenunder. Det er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning SVANA under Miljø-og Fødevareministeriet, der er i gang med at kortlægge forekomsten af grundvand. Overflyvningerne skal måle, hvor der præcist er grundvand i området. Stativet under helikopteren kan " kigge" under jorden og se, hvordan undergrunden er bygget op geologisk, og hvor godt grundvandet er beskyttet. Det skanner jordens elektriske modstandsforhold ned til en dybde af ca. 100-200 meter. Helikopteren flyver i kun 50 meters højde, og måleudstyret svæver i 25-30 meters højde. Hvert område overflyves en gang med 170 meters mellemrum.
Nordjyske Stiftstidende, 06-12-2016

Vandværket er samlingspunkt
I dag mødes hele 303 af Balka Strand Vandværks400 andelshavere for at fejre vandværkets 50 års jubilæum. En overvældende tilslutning, synes formand Jens Haagensen. Mange af dagens deltagere er ikke engang fastboende, men har sommerhus på Balka.”Det er overvældende, vi havde ikke forventet så stor opbakning, det glæder os enormt”, siger formanden. Det kommer dog alligevel ikke helt bag på ham. ”Der har altid været en stor opbakning fra lokalsamfundet til vandværket. Til vores generalforsamlinger kan vi nemt være 50, bagefter får vi smørrebrød og snaps, og for mange mødes man måske kun den ene gang om året. På den måde er vandværket noget, man kan være fælles om på Balka, et samlingspunkt og det bliver det også på jubilæumsdagen, siger Jens Haagensen.
Bornholms Tidende, 03-12-2016

Otte vandværker i tæt samarbejde
Vandforening Skanderborg Nord er stiftet. Otte lokale vandværker har netop dannet den fælles forening Vandforening Skanderborg Nord. Foreningen skal være rammen omkring et tæt samarbejde imellem de otte vandværker i Galten, Skovby, Høver, Storring, Stjær, Sjelle, Herskind og Søballe. I første omgang vil samarbejdet sætte fokus på grundvandssikring. ”Det store dyr i manegen bliver de kommende kommunale krav om grundvandssikring, hvor vi venter spændt på kravene til vores område”, siger formanden for Galten Vandværk, Kim Kusk Mortensen. Områder over vigtige grundvandsressourcer skal beskyttes blandt andet ved forbud mod brug af pesticider, og det kan udløse betydelige erstatninger til de landmænd, der pålægges begrænsninger. ”De kommende år bliver meget udfordrende for vandværkerne, ikke mindst de små vandværker, der ikke har mange forbrugere til at betale gildet”, siger Kim Kusk Mortensen. Han peger på, at Vandrådet, der er et samarbejde mellem alle kommunens vandværker, formentlig også skal fungere som rådgiver og muligvis delvis pengekasse for de nye indsatser. En anden vigtig opgave for Vandforening Skanderborg Nord bliver at styrke forsyningssikkerheden og i den forbindelse anlægge nødforbindelser mellem vandværkerne.
Midtjyllands Avis, 02-12-2016

Et tilbud man ikke bør sige nej til
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg kommune sløjfer gratis ubenyttede brønde og boringer. Vordingborg Forsyning og 25 private vandværker har i fællesskab ind til nu sløjfet 120 ubenyttede brønde og boringer, uden at de private brøndejere har betalt af egen lomme. Har du en ubenyttet brønd, så har vi pengene. Ansøg nu og få din brønd eller boring sløjfet, allerede i år. Den eneste betingelse er, at dit vandværk er medlem af Vordingborg Grundvandssamarbejde. Se mere og udprint ansøgningsskema på www.vordingborggrundvandssamarbejde.dk Når brønde og boringer står ubenyttet hen, er der en risiko for, at mikroorganismer og pesticider siver ned brønden og forurener vores grundvand.
Ugebladet for Møn, 02-12-2016

Drikkevand sikres med nanoteknologi
Den ni år gamle Køge-sag, hvor drikkevandet var forurenet med rester af afføring er stadig et skrækscenarie for de danske vandværker. I fremtiden vil man ved hjælp af avanceret nanoteknologi helt kunne undgå denne forureningsrisiko. Det dokumenterer et forskningsprojekt, som start-up virksomheden BluSense Diagnostics har gennemført sammen med partnerne Kalundborg Forsyning og Institut for Mikro- og Nanoteknologi på DTU. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond VTU-Fonden.
Tekniskfokus.dk, 01-12-2016 

Geologisk forskningsprojekt på vej
EU-projekt med deltagelse af geologer skal give et bud på løsninger, der kan dæmme op for det stigende grundvand i Sunds. Men nu er der hjælp på vej fra GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - som fra 2016 til 2018 vil hjælpe med at fastlægge, hvordan vandet i Sunds bevæger sig i undergrunden.
Der er tale om EU-projektet »Topsoil«, som har til formål at belyse problemerne med terrænnært grundvand i kombination med klimaforandringer.
Aoh.dk (Abonnementsområde), 30-11-2016

Plan skal sikre Orøs drikkevand
Holbæk Kommune er tæt på at vedtage en indsatsplan for drikkevandet på Orø. Et vandværk nægter at indgå frivillige aftaler med landmænd om at bruge mindre gødning. Efter flere års tilløb er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø nu tæt på målstregen. Holbæk Kommunes klima-og miljøudvalg har indstillet planen godkendt, før den sendes til økonomiudvalget og byrådet til endelig godkendelse. ”Indsatsplanen har været undervejs i rigtig mange år. Vi har ikke vidst, hvilket ben vi skulle stå på i forbindelse med nitratudvaskningen. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig fremover og eventuelt revidere indsatsen, hvis det viser sig nødvendigt”, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima-og miljøudvalget.
Nordvestnyt, 30-11-2016

Ny strategi mod jordforurening
Regionsrådet vedtog mandag en ny strategi for arbejdet med at beskytte drikkevand, borgere og natur mod forurening. Blandt de nye opgaver i Jordforureningsstrategi 2017 er beskyttelsen af overfladevand og internationale naturområder. Mest godt grundvand for pengene. Det er hovedfokus i den nye Jordforureningsstrategi 2017, som regionsrådet mandag vedtog.
Ud over beskyttelsen af drikkevandet indeholder strategien også en prioritering af indeklimaproblemer og den nye opgave med at beskytte vandløb, søer, hav og internationale naturbeskyttelsesområder mod forurening.
RegionSyddanmark.dk, 29-11-2016

Cepos: Forsyningsvirksomhederne har et uhelligt forhold til konkurrence
FORSYNINGSDEBAT: På mange områder bliver kommunale ydelser udkonkurreret, fordi private virksomheder er mere effektive. Det bør også gælde forsyningssektoren, mener Henrik Christoffersen, forskningschef i Cepos. Slår man -forsyningsvirksomhed- op på Wikipedia, finder man følgende forklaring: -Virksomheder i den branche, der også omtales som offentlig forsyning. Typisk el, vand, varme og kloak. Det er en rimelig kortfattet og uklar beskrivelse, men noget siger den dog. Først og fremmest, at når vi taler om forsyningsvirksomhed, så taler vi om noget offentligt og altså om monopolvirksomhed. Tillige siger forklaringen, at der er tale om særlige aktiviteter, som er organiseret i virksomheder og altså er unddraget almindelig offentlig indsigt og demokrati. Det passer vist udmærket til den traditionelle opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen. Forsyningsvirksomhedernes lokale natur er for længst opløst, og der udvikler sig regionale, nationale og på væsentlige områder internationale forsyningsområder forbundet via stadig mere udbyggede forsyningsnet.
Altinget.dk, 29-11-2016

Dyrere vandregning, når Banedanmark graver
Arbejdet med jernbaner, letbaner og opgraderinger af eksisterende togstrækninger er i gang mange steder. Bor du tæt på gravkøerne og skinnemaskinerne er det ikke kun larmen du skal leve med, men flere steder også en dyrere vandregning. For det er vandværkerne, der betaler for at få vandledningerne ført igennem de nye banetraceér og gravet langt dybere ned i jorden, så de ikke bliver ødelagt i forbindelse med gravearbejdet. Det skriver DR Sjælland. I Danske Vandværker siger direktør Allan Weirup, at der er mange vandværker, der står tilbage med gigantiske regninger i forbindelse med de igangværende jernbanearbejder. ”Jeg synes, det burde være sådan, at når Banedanmark kommer og vil have flyttet ledningerne, også selv betaler for at få det gjort”, siger Allan Weirup til DR Sjælland. På Christiansborg er Liberal Alliance meget lydhør overfor problemet.
Ritzaus Bureau, 28-11-2016

Kun 15 vandværker accepterer målepris
Forbrugere ved 21 vandværker i Rebild modtager atter aflæsningskort fra både Rebild Vand & Spildevand og deres lokale vandværk. Rebild Vand & Spildevand A/ S har kun kunnet indgå aftaler med 15 almene vandværkerom prisen for levering af måleroplysninger i 2016 og årene frem. Det betyder, at Rebild Vand & Spildevand A/ S i december 2016 vil udsende aflæsningskort til forbrugerne ved ca. 21 almene vandværker. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.
Nordjyske Stiftstidende, 28-11-2016

Rene koblinger sikrer drikkevandet
Drikkevandssektoren har efterspurgt en løsning til at holde MULTI/JOINT Plus-koblingerne rene længst muligt i processen fra levering til brug i ledningsnettet. Georg Fischer har løst udfordringen med MULTI/JOINT 3000 Plus-koblingen, der helt holder støv og snavs ude af koblingerne. Skal dine kunder være helt sikre på, at vandkvaliteten er i top, kræver det blandt andet en sikker kobling af vandrørene. Den nye MULTI/JOINT 3000 Plus-kobling fra Georg Fischer er blevet udstyret med en beskyttende hætte, som erstatter pappet, der tidligere skulle yde beskyttelsen. Hætten skærmer mod det støv og snavs, der naturligt findes på lagre og byggepladser, og som ellers vil finde vej ind i koblinger og forurene dem. Med andre ord betyder den nye beskyttelse, at koblingerne holdes helt rene fra produktion til anvendelse, hvilket i sidste ende reducerer risikoen for forurening af drikkevandet.
Sanistaal.dk, 28-11-2016

Vandværker skal samarbejde for at overleve
Selvom formanden for Odder Vandråd, Eigil Størum, er stor fortaler for decentrale vandråd, så vil han ikke afvise, at der kan komme færre vandværker i fremtiden. ”Der sker rigtig meget på vandværksområdet. Det bliver mere kompliceret med økonomien og samtidig er det også svært at finde nye folk til bestyrelserne”, siger Eigil Størum. Odder Kommune har 19 vandværker, der alle er repræsenteret med to personer i det samlende vandråd. I vandrådet har man i løbet af året arbejdet meget med vandforsyningsplanen og lovmæssige regulativer, der er gældende for alle vandværker. Også forsyningssikkerheden har været på dagsordenen.
Århus Stiftstidende, læserbrev, 28-11-2016

Her er regeringens planer for forsyningssektoren 
"Forsyningssektoren leverer el, gas, varme, drikkevand og teleydelser til danskerne, og den aftager vores affald og spildevand. Det er en stor udgiftspost for danske virksomheder, ligesom familiernes udgifter til forsyning i dag udgør omtrent det samme som deres udgifter til fødevarer. "Globalt er der brug for grøn teknologi til at løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren luft, affald og optimering af vores brug af materialer og ressourcer.
Altinget.dk/Forsyning, 27-11-2016

Kvælstofpåvirkning af grundvand
Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet. GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt. I februar 2016 bad Naturstyrelsen (nu SVANA) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA) levere yderligere beregninger på Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofpåvirkning af grundvandet med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger. Rapportens beregninger bygger på scenarier, som er fastsat af SVANA med forskellig udvikling i kvælstofgødskning, udvikling i det dyrkede areal, effekter af såkaldte baselineelementer samt indførelse af nye planlagte virkemidler og lempelser med Fødevare- og landbrugspakken.
Dce.au.dk (DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi), 25-11-2016

Her er vandforbrug skudt i vejret - har du tjekket din vandmåler?
Gennem de seneste par uger har vandforbruget været unormalt højt i Tofteskov/Klakring-området ved Juelsminde. Onsdag bad Juelsminde Vand derfor dets forbrugere om at tjekke vandmålerne i deres respektive husstande.
”Forhøjet vandforbrug sker engang imellem. Nogle gange finder vi årsagen til det. Andre gange går det i sig selv igen i løbet af et par dage. Ingen af delene er sket denne gang”, siger formand Peter Wiin om baggrunden for vandværkets appel.
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 25-11-2016

Kritik: Nyt lovforslag bringer grundvand i fare
Landbruget skal have bedre muligheder for at øge eksporten. Det skal være med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Med den begrundelse har regeringen sendt et udkast til forslag om ny husdyrregulering i høring. Men forslaget risikerer at skade grundvandet, frygter Danmarks Naturfredningsforening. Og samtidig bringer det Danmark i karambolage med indtil flere EU-direktiver, lyder det. ”Vi har en meget stor bekymring i forhold til vores fælles grundvand. Det udkast, vi ser nu, vil betyde en øget forurening”, siger Lisbet Ogstrup, der er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. ”I den nye regulering inddrager man ikke hensynet til at passe på grundvandet netop på de steder, hvor kvælstoffet fra husdyrgødningen vil sive ned”, siger hun.
Frederiksborg Amts Avis, 24-11-2016

Venstre afviser blankt risiko for grundvandsforurening
Miljøbeskyttelsen bliver ikke forringet, fastslår V-ordfører efter kritik fra Danmarks Naturfredningsforening. Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen, afviser blankt, at nye regler for husdyrregulering vil forringe miljøbeskyttelsen og gå ud over grundvandet. Det er ellers netop, hvad Danmarks Naturfredningsforening frygter, efter at regeringen har sendt et udkast til nye regler i høring. Naturfredningsforeningen peger på, at lovforslaget er så uklart formuleret, at det er umuligt at se, om grundvandet vil blive tilstrækkeligt beskyttet. Men Erling Bonnesen ønsker med egne ord at berolige kritikerne, - Der er overhovedet ikke tale om at lempe reglerne. ”Det kan jeg klart afvise. Både med det her lovforslag, eller med Landbrugspakken i sin helhed, kan jeg klart fastslå, at der ikke er tale om at forringe reglerne”, siger han.
Avisen.dk, 23. november 2016

Vandværket i Ejstrupholm bliver sikret
Ny teknik i Ejstrupholm Vandværk er med til at øge forsyningssikkerheden.
I disse dage kommer de sidste nyskabelser på plads, og det meste af den nye teknik er allerede sat i sving. Først og fremmest har vandværket fået et nyt filtersystem, hvor værket nu har helt lukkede vandfiltre. Det mindsker risikoen for forurening. En anden væsentlig forbedring er ved at blive sat op. Det er en helt ny eltavle -et helt moderne elektronisk styrings-og overvågningssystem, hvor man via en skærm kan tjekke vandledninger, filtre og andet udstyr. En af nyskabelserne er, at nu kan vandværket fjernovervåges.
Horsens Folkeblad, 23-11-2016 

Lokaldebat. Mangler FFV rettidig omhu?
For nogle år siden blev FFV (kommunens forsyningsselskab, red.) udskilt fra den kommunale administration efter megen diskussion. Nu skulle der ansættes en professionel bestyrelse og vel sagtens også en ny direktør, således at man kunne få en moderne og strømlinet organisation, der skulle billiggøre driften og leve op til nutidens forøgede krav. Jeg synes, resultatet er rystende: FFV-direktør Claus Mogensen er overrasket over, at FFV skal overholde landets lovgivning, nemlig at udgifter og indtægter for vand og kloak hver for sig over en årrække skal balancere, og at han til dagens avis giver udtryk for, at FFV i nogle år har været for billige, både når det gælder vand og kloak.
Læserbrev, Fyns Amts Avis, 23-11-2016

Vandprisen falder - men afgifter snupper besparelsen
Det kommer til at gå lige op, når Herning Vand sænker vandprisen og øger afgiften på spildevand. Herning Vand har besluttet at regulere taksterne for både vand og spildevand. Fra 1. januar sættes prisen på vand ned med to kroner pr. kubikmeter, og vandafledningsafgiften sættes op med det samme beløb. Derudover øges vandafledningsafgiften i 2017 med 50 øre, som tidligere meddelt. Der skal være balance i regnskaberne for vand og spildevand, og hvis der er overskud det ene sted, skal det betales tilbage til forbrugerne, mens eventuelle underskud også skal dækkes af forbrugerne. Det er baggrunden for justeringerne, skriver Herning Vand i en pressemeddelelse.
Aoh.dk (Abonnementsområde), 22-11-2016

Fokusplan for grundvandet
Et flertal i Esbjerg Byråd besluttede mandag aften at sende den første af i alt 16 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i høring omhandlende Forumlund-området med særlige drikkevandsinteresser og Forum Vandværk. Formålet med de kommunale grundvandsplanerer at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands-og grundvandsressource, og Forum-planen bygger på Naturstyrelsens udpegning af området som nitratfølsomt indvindingsområde og som indsatsområde.
Jydske Vestkysten, 22-11-2016

Chokstigning på prisen for vand og kloak i 2017
FAABORG-MIDTFYN: Spar på vandet. Eller vær parat til at gribe dybere i lommerne i 2017. Kommunens forsyningsselskab FFV varsler nu dramatiske prisstigninger på vand og kloak. En gennemsnitlig husstand kan i store dele af Faaborg-Midtfyn se frem til prisstigninger på mellem 1100 og 1900 kroner næste år, og især de forbrugere, der får vand fra FFV kommer til at mærke prisstigningerne. FFV's vandpris står nemlig til at blive mere end fordoblet, mens prisen for at komme af med vandet, spildevandsafgiften, i værste fald kommer til at stige med næsten 50 procent.
Fyns Amts Avis, 22-11-2016

Man skal kunne stole på drikkevandet
DEBAT: Danske forbrugere skal fortsat kunne stole på, at de uden risiko kan drikke det vand, der kommer ud af deres haner. Det kræver enkle procedurer og obligatorisk mærkning af armatur, mener Tekniq og Danske Vandværker. Danske forbrugere skal fortsat kunne stole på, at de uden risiko kan drikke det vand, der kommer ud af deres haner. I øjeblikket ruller debatten om den såkaldte -GDV-ordning- (godkendt til drikkevand). Debatten handler om, hvordan vandhaner og andet udstyr, der er i berøring med vores drikkevand, skal godkendes, inden de kan sælges i Danmark. Og én ting er tydelig: Der er brug for at justere ordningen, så den bliver mere enkel og forståelig for både dem, der forhandler og installerer udstyret, og ikke mindst for forbrugerne. Det kræver blandt andet, at man genindfører en obligatorisk mærkning af produkterne. Uden mærkning kan forbrugerne ikke se, om det armatur, de køber, er godkendt og sikkert.
Altinget.dk, 18-11-2016

De største miljøproblemer
Klima og forurening er vigtigst Klimaforandringer og forurening i forskellige former er de miljøproblemer som bekymrer danskerne mest. At plante-og dyreliv uddør kommer helt nede på en 6. plads, idet kun 6% ser dette problem som det vigtigste. Det fremgår af en meningsmåling som Norstat har lavet for Altinget. Der er tendens til at de yngre lægger mere vægt på klima, mens de ældre er mere optaget af drikkevandet. Norstat har tidligere lavet tilsvarende undersøgelser. Den seneste måling fra 2015 viser nogenlunde samme rækkefølge. I 2015 var klimaforandringer dog ikke med på listen.
Skoven, 18-11-2016

Innovation skaber fremtidens forsyningssektorer
Årsmøde i Branchefælleskab for Intelligent Energi: El, vand, varme og gas skal blive bedre til at arbejde sammen for at blive mere effektive og udvikle nye løsninger sammen med det øvrige erhvervsliv. Ved I, hvor meget I betaler for vand? Fem øre literen alt inklusive også moms. Administrerende direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand var i hopla i går på årsmødet i Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi). Her fastslog han i sit indlæg, at vand er billigt for kunderne, at danskerne har et ekstremt lavt vandforbrug, at der er få lækagetab, og at drikkevand og spildevand bliver håndteret med høj energieffektivitet.
Danishenergyassociation.dk, 17-11-2016

Det Internationale Energi Agentur fremhæver danske løsninger i vandsektoren
IEA, det Internationale Energi Agentur, har fokus på vandsektoren i dette års World Energi Outlook. Det drejer sig om energieffektive løsninger. IEA ser frem mod 2040 og ser forandringer i det globale energilandskab. Særligt vedvarende energi og naturgas er de store vindere i kapløbet om at opfylde energibehovet indtil 2040. IEA, det Internationale Energi Agentur, har offentliggjort sin årlige rapport World Energi Outlook. I år bliver et helt kapitel brugt til at beskrive udfordringerne for vandsektoren, der står for fire procent af elforbruget i verden. Rapporten fortæller, hvordan danske virksomheder er lykkedes med at begrænse energiforbruget inden for drikkevandsproduktion og spildevandsrensning.
DI.dk, 17-11-2016

Vandværk får ny teknik
Ejstrupholm Vandværk er ved at lægge sidste hånd på en omfattende modernisering af det tekniske udstyr. Først og fremmest har vandværket fået et nyt filter. ”Det nye såkaldte trykfilter er mere hygiejnisk, fordi det er lukket. Og det fungerer glimrende. Indkøringen af filteret har været meget vellykket. Det har faktisk været helt problemfrit” siger driftsleder Jan Grarup. Samtidig har vandværket øget forsynings-sikkerheden ved at indføre to indgående vandledninger fra hver af de to boringer. Før blev vandet fra boringerne samlet i én ledning ind til værket. Ved at have to separate ledninger fra hver boring kan man stadig forsyne byen med vand, hvis der skulle ske et uheld eller en forurening med den ene boring.
Vejle Amts Folkeblad, 17-11-2016 

Uklarhed om landbrugspakkens forurening af drikkevand
I oktober kom det frem, at der er en reel risiko for, at landbrugspakken kan forurene dele af det danske grundvand. Det beskrev Berlingske i en artikel hvor en række forskere udtalte sig om risikoen ved for meget nitrat i grundvandet, der blandt andet kan føre til blå babyer. Sundhedsministeren har nu i et svar til Folketinget forklaret, at den sundhedsskadelige risiko ikke kan vurderes. Den melding er utilfredsstillende, mener Walter Brüsch grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening. ”Når regeringen nu har lavet en landbrugspakke, så må de også kunne redegøre for konsekvenser for grundvandet”, siger han. Det er ifølge Walter Brüsch især de private boringer, der kan blive ramt af forurening som følge af landbrugspakken. Det er det, fordi de private boringer typisk ikke indvinder dybtliggende grundvand, som de almene vandværker gør. Hvis der gødes mere på markerne, vil det derfor først gå udover de brønde, der ikke er så dybe.
DN.dk (Danmarks Naturfredningsforening), 16-11-2016

Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring
Frederikshavn Kommune har d. 16. november 2016 givet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning tilladelse til at etablere en grundvandsovervågningsboring. Boringen er et led i det landsdækkende overvågningsprogram for grundvandet. Boringen skal anvendes til prøvetagning med henblik på at fastlægge grundvandskvaliteten og eventuel udvikling i denne samt pejling af grundvandsstanden. Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om Vandforsyning, Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016.
Frederikshavn.dk (Frederikshavn Kommune), 16-11-2016 

Landbrugets pesticid-belastning er på retur
Den politiske målsætning om at nedbringe belastningen fra pesticider med 40 procent i 2015 ser ud til at blive opfyldt. Omlægningen af pesticidafgiften virker efter hensigten, lyder forklaringen fra forskere. Det er for tidligt at sige, om faldet er varigt, understreger landbruget. Det viser tal for landbrugets indkøb af pesticider for 2015, som Aarhus Universitet og Københavns Universitet har analyseret. I et notat til Miljøstyrelsen fremgår det, at den såkaldte pesticid-belastning fra indkøbte sprøjtemidler i 2015 lige nøjagtig lever op til det politiske mål om at nedbringe skadesvirkningen fra pesticider med 40 procent i forhold til 2011. 2015 er, ifølge Sprøjtemiddelstrategien 2013-2015, det år, hvor man kan forvente et endeligt billede af strategiens effekt.
Altinget, miljø, 16-11-2016

L&F bakker op om efterafgrødeordning for at få ro om landbrugspakken
L&F forsikrer, at man bakker op om den kommende frivillige efterafgrødeordning. Også selvom man er uforstående over for, at der skulle være behov for så mange efterafgrøder, som der ligges op til i loven. På Landbrug & Fødevareres delegeretmøde i Herning i sidste uge opfordrede miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) igen på det kraftigste landmænd til at gøre brug af den kommende frivillige efterafgrødeordning. Ellers så vanker det med obligatoriske krav, lod han forstå. Nu er sløret løftet for, hvordan ordningen kommer til at se ud. Det sker i et udkast til et lovforslag, der netop nu er i en lynhøring. Den frivillige ordning kommer til at indebære udlægning af cirka 145.100 hektar efterafgrøder i 2017 og udlægning af cirka 121.600 hektar efterafgrøder med en samlet kvælstofreduktion på cirka 2.600 ton kvælstof i 2017 og 2018.
Effektivt Landbrug, 15-11-2016

Vandværk nedlagt
To vandværker på Nordvestlolland bliver fra 1. januar 2017 til ét. Lørdag besluttede en fuldstændig enig ekstraordinær generalforsamling ved Onsevig Vandværk at nedlægge sig selv for at blive lagt ind under Købelev Vandværk. ”Det blev enstemmigt vedtaget, så det gik som forventet. Det er jeg meget tilfreds med”, lyder det fra Troels Kølle, formand for Onsevig Vandværk. Han oplyser, at 17 andelshavere -ud af 72 -var mødt op på generalforsamlingen. Også hos Købelev Vandværk blev overtagelsen af Onsevig Vandværkbehandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Dette skete i aftes, og her blev overtagelsen enstemmigt vedtaget af de fem andelshavere, der mødte op.
Lolland-Falsters Folketidende, 15-11-2016

Minister: Privatiseringsspøgelset i vandsektoren
DEBAT: Klima-, forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt svarer på Danske Vandværkers kritik af den nye forsyningsstrategi. Prislofter og gulerødder skal gøre vand billigst muligt for forbrugerne. Allan Weirup fra Danske Vandværker fortalte den 8. november en skræmmehistorie på Altinget om, at regeringen vil lukke private investorer ind ad bagdøren og gøre den danske vandsektor til spekulationsobjekt.
Det passer ikke, og Weirups indlæg bærer præg af en række misforståelser, som jeg gerne vil rette op på. For det første lægger regeringen med forsyningsstrategien ikke op til at ændre den økonomiske regulering i vandsektoren. Med forsyningsstrategien vil vi igangsætte analyser af reglerne i vandsektoren, så der kan blive skabt et stærkt fagligt grundlag for den videre dialog om den fremtidige regulering af sektoren.
Altinget.dk, 15-11-2016

Landmænd og vandværkerne
Læserbrev: Danske Vandværker har læst i avisen, at en landmands ønske om at etablere egen vandboring skal en tur rundt om byrådet. Som direktør i brancheorganisationen Danske Vandværker mener jeg, at det havde været bedst, hvis et enigt klima-og miljøudvalg havde besluttet at følge indstillingen fra sagkundskaben i kommunes egen forvaltning og give landmanden et afslag.
Men når det nu ikke kan være sådan, må det næstbedste være at sende sagen i byrådet, så det kan træffe den endelige beslutning i denne meget principielle sag. Holdningen hos Danske Vandværker er helt klar, vi synes, det er noget juks, når erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, fravælger at være en del af vandværkets fællesskab. Og vi er helt enige med kommunens forvaltning, når den mener, at der hverken er økonomisk eller miljømæssigt belæg for at give landmanden tilladelse til at etablere egen boring. Egne boringer øger alt andet risikoen for forurening af vores fælles drikkevand og er til stor ugunst for de resterende forbrugere, som kommer til at betale mere for deres vand.
Viborg Stifts Folkeblad, 12-11-2016

Ny teknologi
Unge iværksættere klar med ny teknologi, der afslører forurenet drikkevand på få minutter
Tre ingeniørvenner har skabt et apparat, der reducerer processen med at med teste drikkevand for urenheder fra tre dage til få minutter. Fredag vandt de årets Green Tech Challenge.
Finans.dk, lørdag 12-11-2016

Lettere at byudvikle oven på Favrskovs grundvandsdepoter
Det er blevet lettere at få lov til at udvikle byområderne i Favrskov Kommune efter at de centrale myndigheder har ændret på fortolkningen af reglerne om beskyttelse af drikkevandet. Lige nu er Favrskov Kommune ved at vedtage en bæredygtigheds-og planstrategi for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien, som kommunen kalder for Fremtidens Favrskov, har været i høring og er på vej til at blive godkendt af byrådet. Strategien er lavet ud fra den hidtidige praksis på området, så derfor betyder ændringen, at kommunen vil lave en supplerende plan med tilhørende høring for nogle nye byområder.
Midtjyllands Avis, 12-11-2016

Sønderjyske frustrationer
LandboSyds næstformand, Torben Lei, opfordrede på delegeretmødet miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at gribe ind overfor kommunernes vidt forskellige indsatsplaner for grundvand. ”Det kan ikke være rigtigt, at politikerne i hver enkelt kommune kan gøre, som det passer dem. Det skaber en masse usikkerhed blandt landmændene - lad os derfor få nogle klare regler og samme retningslinjer”, sagde Torben Lei til ministeren. Næstformanden driver selv landbrug i Sønderborg kommune, hvor forvaltningen og politikerne mener at vide, at grundvandet bliver udrikkeligt, såfremt man ikke påfører landmænd i kommunen store dyrkningsmæssige restriktioner på land brugsjorden.
Effektivt Landbrug, 10-11-2016

Verdo konsoliderer vandsektoren
Øgede administrative byrder, fokus på effektivitet og kundernes forventninger til høj forsyningssikkerhed udfordrer vandforsyningerne i Danmark Hos energikoncernen Verdo, der har hovedkvarter i Randers, er man ikke i tvivl om, at konsolidering er den helt rigtige udvikling for den danske vandsektor. Der eksisterer i dag over 2.300 vandværker i Danmark, mens der både i England og Holland er under 20. Det er den model, man i Verdo arbejder hen imod. ”Der er mange fordele ved at samle værkerne i markant færre enheder. Vi opnår blandt andet en mere effektiv drift, 24 timers kundeservice og høj forsyningssikkerhed”, siger Jesper S. Sahl, divisionsdirektør i Verdo.
Randers Amtsavis, 10-11-2016

Miljø- og fødevareminister vil modernisere vandløbslovgivningen
Danske vandløb skal både have naturmæssig værdi og kunne lede vand væk fra markerne. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer nu landbruget og grønne organisationer til et vandtopmøde for at modernisere den lovgivning, der berører vandløbsområdet. Der kommer mere og intens nedbør over Danmark og de danske marker, og det medfører flere oversvømmelser og mere vand i vandløbene. Derfor er der behov for en modernisering af hele vandløbsområdet, hvor alle synspunkter bliver hørt og inddraget i en løsning, der kan håndtere den stigende nedbørsmængde og som på samme til tilgodeser både byer, landbrug og miljø. Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der derfor vil invitere både landbruget og de grønne organisationer til et 24-timers topmøde for at drøfte hele vandløbslovgivningen.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 09-11-2016

Nyt kort viser vej til grundvandet
På det digitale danmarkskort MiljøGIS kan man nu også se hvor grundvandet bliver dannet i Danmark. Det gør det nemmere at beskytte det, fastslår Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning der står bag kortlægningen. Den omdanner avancerede data til et nemt tilgængeligt kort hvor borgere, politikere og fagfolk med et klik kan se hvor der dannes grundvand i kommunen og hvor meget. De kan derfor tage hensyn til det i planlægningen af nye bydele eller industriområder, helt ned til den enkelte matrikel. Det er dog endnu kun 40% af landarealet der er kortlagt, men andelen udvides hele tiden.
Grønt Miljø, 08-11-2016

Tysk forureningssag kan påvirke forhandlinger om landbrugspakken
EU haler nu Tyskland i retten, fordi tysk landbrug forurener for meget, og det er strid med reglerne om grundvandsbeskyttelse. Det er de samme regler, som den danske landbrugspakke er på kant med. Den tyske regering har nu to måneder til at forklare overfor retten, hvorfor man har tilladt mere forurening fra landbruget end reglerne tillader. Ifølge seniorpolitisk landbrugsrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup, så kan den tyske retsag få store konsekvenser for Danmark, der netop med landbrugspakken har tilladt mere forurening fra landbruget. ”Det er klart, at det ser dumt ud, hvis EU med den ene hånd tillader Danmark at lempe gødskningsreglerne, mens man med den anden hånd anlægger retssag mod Tyskland for det samme”, siger Lisbet Ogstrup.
DN.dk (Danmarks Naturfredningsforening), 08-11-2016

Forurenet vand fra Nørre Asmindrup Vandværk
Et forhøjet kim-tal i vandet fra Nørre Asmindrup Vandværk betyder at brugerne skal koge vandet i den næste uge. Problemet har medført travlhed hos formanden for Nørre Asmindrup Vandværk, Max Danielsen, siden Odshered Kommune påbød kogepåbud for vand fra vandværket, har telefonen kimet. ”Det nåede på Facebook og hjemmesider, inden vi kunne nå ud med en seddel til kunderne”, fortæller Max Danielsen. Torsdag bliver der sat et UV-anlæg op, der hurtigt skal få bugt med forureningen, der har medført et øget kim-tal.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 08-11-2016 

Drikkevand sikres med nanoteknologi
En ny danskudviklet metode gør det hurtigt, nemt og billigt at identificere E. coli i drikkevand. Systemet består af et håndholdt apparat og en engangschip, der foretager selve analysen. Metoden, der er dokumenteret i et teknologiudviklingsprojekt med støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, kan også bruges i andre sektorer og rummer store muligheder for at blive et eksporteventyr.
Teknisk Nyt, 08-11-2016

Vandboringssag ender i byråd
En flere år gammel sag om en landmands ønske om at etablere egen vandboring til sin landbrugsvirksomhed lige nord for Viborg og frakoble virksomheden fra Energi Viborg Vand A/S ender nu i byrådet, selvom et flertal i klima- og miljøudvalget (Venstre og Radikale) stemte for at give landmanden tilladelse .Udvalgsformand Mads Panny (S) og Flemming Gundersen (EL) begærede dog sagen sendt videre til byrådet, da de ikke mener, at der er hverken økonomisk eller miljømæssigt belæg for at give tilladelse til den nye boring. Dermed er mindretallet på linje med forvaltningen, som har indstillet, at der skal gives afslag på ansøgningen blandt andet med henvisning til, at en ny boring vil have negativ indflydelse på vandstanden i Nørremølle Å.
Viborg-folkeblad.dk (Abonnementsområde), 06-11-2016

Advokatundersøgelse langt fra alarmerende
Kommunen har begået fodfejl i sagsbehandling af vandindsatsplaner, men de er ikke graverende. På forrige byrådsmøde blev borgmester Erik Lauritzen, S, beskyldt for at have reageret tøsefornærmet, da han fluks bestilte en advokatundersøgelse efter beskyldninger fra landbruget om urent kommunalt trav i behandlingen af vandindsatsplaner. Undersøgelsen foreligger nu, og konklusionen er, der er kun grund til at fremsætte moderat kritik af den kommunale forvaltning af vandindsatsplanerne, som landmændene mener er alt for vidtgående i bestræbelserne på at afværge pesticidforurening af grundvandet. Aftalerne er ifølge advokatundersøgelsen indgået på et juridisk korrekt grundlag.
Jv.dk (Abonnementsområde), 06-11-2016

Naturen overvåges fra Lollandsvej
Fra 1. februar næste år vil den midt-og vestjyske natur blive overvåget fra Lollandsvej i Herning. Da lukker Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning sine to afdelinger i Silkeborg og Ringkøbing og samler de 28 ansatte biologer og teknikere i Herning. Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning -i daglig tale Svana -hørte tidligere under Naturstyrelsen, men blev splittet ud som en selvstændig enhed i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser.
Herning Folkeblad, 05-11-2016

Forbrugere skal stemme om vandværks-overtagelse
De 72 andelshavere, der formelt er tilknyttet Onsevig Vandværk, skal på en ekstraordinær generalforsamling lørdag 12. november stemme om at blive lagt ind under Købelev Vandværk. ”For tre år siden blev vandværket i Onsevig revet ned, og siden har vandværket reelt købt vand fra Købelev Vandværk, forklarer Troels Kølle”, formand for Onsevig Vandværk. Vandværket blev fysisk revet ned, fordi man på vandværket havde vanskeligt ved at holde vandkvaliteten -medmindre man gennemførte store og dyre reparationer. Vandet til forbrugerne er efterfølgende blev købt hos Købelev Vandværk, men bestyrelsen for Onsevig Vandværk bestod -og Onsevig Vandværk har reelt været et distributionsvandværk. Men det skal være slut nu. ”Der er ingen grund til at betale for to gange administration, når drikkevandet til forbrugerne i både Købelev og Onsevig kommer fra Købelev Vandværk. Så derfor vil vi anbefale generalforsamlingen at stemme for, at Onsevig Vandværk bliver lagt ind under Købelev Vandværk”, lyder det fra Troels Kølle.
Lolland-Falsters Folketidende, 05-11-2016

Lilleholt klar til at skærpe rammen for lån til forsyningssektoren
Energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt vil skærpe adgangen til kommunale lånegarantier i forsyningssektoren. Ministeren frygter, at nem og billig adgang til lån kan føre til overinvestering.  
Altinget, Forsyning, 4. november 2016

Vandsektorloven kommer til at koste vandværker væsentligt mere end forventet
En almindelig husstands vandregning kan stige op til 900 kr. om året som en konsekvens af vandsektorloven. Vandværkerne er blevet omdannet til aktieselskaber, men SKAT har vurderet vandværkerne til en væsentligt lavere pris end værkerne selv, hvilket giver dem et skattesmæk i milliardklassen. Ole Wiil, landsformand for Danske Vandværker, forklarer, at politikernes intentioner med vandsektorloven var, at det højst ville koste alle vandværker 100 mio. kr. om året, men at det kommer til at løbe op 25 mia. kr. der skal tørres af på forbrugerne.
DR P4 Radioavisen 12.00 03-11-2016

DN: Dårlig ide at tillade mere gift i grundvandet
Regeringen lægger op til at øge grænseværdierne for nedbrydningsprodukter fra sprøjtegifte i grundvandet. Det er en trussel mod det rene danske drikkevand, mener Danmarks Naturfredningsforening. Forhandlingerne om en ny pesticidstrategi er netop startet op, og her foreslår Miljøstyrelsen, at grænseværdierne for nedbrydningsprodukter fra sprøjtegift i grundvandet skal øges. Hvis forslaget vedtages, betyder det at nogle sprøjtegifte, der i dag er ulovlige i Danmark, fremover vil blive lovlige for landbruget at anvende.
DN.dk (Danmarks Naturfredningsforening), 03-11-2016

Politikerne bør prioritere økologi - ikke bane vej for mere kemi
Formand for Økologisk Landsforening mener, at Miljøstyrelsens forslag til ny pesticidstrategi er helt forfejlet. I dag begynder forhandlingerne om en ny pesticidstrategi i Danmark. Økologisk Landsforening opfordrer politikerne til at bruge økologi aktivt til at reducere brugen af pesticider i landbruget og understreger, at danskerne vil have mere økologi, ikke mere kemi.
Maskinbladet.dk, 03-11-2016

Udskiftning af vand- og varmemålere i Nexø
Borgerne i Nexø skal have nye vand- og varmemålere. Bornholms forsyning går i denne uge i gang med arbejdet, og når det er færdigt, så vil der i alt være udskiftet ca. 2000 vandmålere og 1700 varmemålere.
TV2Bornholm.dk, 03-11-2016

Vandproblemer i Storring
Jordprøver, der skal afsløre graden af forurening i et jordstykke tæt ved en af Storring Vandværks boringer, ankommer i denne uge fra Tyskland. Dermed kan der måske bindes en sløjfe på sagen, der begyndte med et pesticidudslip tilbage i august. En måling fortaget 25. november har vist, at vandkvaliteten i vandværkets boringer overholder de kravværdier, der er udstukket af i Miljø-og Fødevareministeriet. Der er ikke nogen sundhedsfare forbundet med udslippet, da vandværket siden udslippet har hentet vand fra andre boringer.
Århus Stiftstidende, 03-11-2016

Der er igen rent drikkevand i hanerne
Vandet i Fuglebjerg er ikke længere forurenet, og vandet må igen drikkes direkte fra hanerne. Det fortæller formand for Fuglebjerg Vandværk, Otto Hansen. Han fik sent fredag aften besked om, at der var fundet fakæle bakterier i forsyningsnettet. Og siden lørdag har forbrugerne skulle koge vandet eller tappe vand fra de opstilllede palle-tanke rundt om i byen. Forureningen er nu blevet lokaliseret til en rentvandstank på vandværket, som er taget ud af drift.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 02-11-2016

Partierne overvejer at tillade flere rester af sprøjtemidler i grundvandet
Forhandlingerne om en ny pesticidstrategi begynder i morgen. Miljøstyrelsen foreslår at lempe de stramme danske regler for godkendelse af sprøjtemidler. Det kan man efter styrelsens vurdering gøre, samtidig med at man bevarer en høj beskyttelse af grundvandet. Hvis de politiske partier følger forslaget, når de i morgen tager hul på forhandlingerne om en ny pesticidstrategi, kan det ifølge et notat fra Miljøstyrelsen føre til godkendelse af to-fem aktivstoffer, som ikke er godkendt til brug i Danmark i dag. Desuden vil 10-15 stoffer formentlig kunne godkendes til brug i højere doser, hedder det i notatet. De danske krav til godkendelse af sprøjtemidler er skrappere end de krav, der er fastsat af EU. Det vil de også være, hvis lempelsen gennemføres. Det skyldes, at Danmark i modsætning til andre lande næsten udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Udgangspunktet er, at der slet ikke skal være sprøjtemiddelrester i grundvandet. Når Miljøstyrelsen foreslår at lette på kravene, sker det på baggrund af en international evaluering. Den påpeger blandt andet, at de stramme regler betyder færre sprøjtemidler på det danske marked, hvilket skaber større risiko for, at ukrudt og skadedyr udvikler resistens mod midlerne. Forslaget får en blandet modtagelse af eksperter, organisationer og politikere.
Politiken, 02-11-2016

15.000 vandmålere skal skiftes ud
Alle, der får vand fra NK-Forsyning, skal have ny måler.
15.000 gamle vandmålere, der manuelt skal aflæses en gang om året, skiftes ud til elektroniske målere. Hvis der er et umådeholdent stort vandforbrug, får NK-Forsyning straks besked og kan kontakte forbrugeren, inden skaden bliver alt for stor. Samtidig er der mulighed for, at forbrugerne selv kan få en alarm, hvis et rør eller haveslangen springer læk. Arbejdet begynder i december. Det kommer til at koste det kommunale forsyningsselskab 20 millioner kroner at skifte målerne ud.
Sjællandske, 02-11-2016

Vandværket skifter målere
Jelling Vandværks bestyrelse har henover sommeren besluttet at gennemføre et projekt, hvor samtlige vandmålere i vores forsyningsområde udskiftes til digitale målere. Udskiftningen begynder på mandag 7. november, og udskiftningen starter på Højager. Som hovedårsager til at tage fat på det store projekt nævner værkets formand, Bo Grønvall to elementer: ”Dels på grund af at de nuværende vandmålere er ved at være så gamle, at de trænger til at blive udskiftet, dels på grund af et dyrere administrationsgebyr for håndtering af aflæsningskort. Ved indførelse af digitale vandmålere kan vandværket selv aflæse alle vandmålere ved blot at køre forbi og opsamle målerdata elektronisk. Herved undgår vi den mere omstændelige administration ved udsendelse af aflæsningskort og indtastning af målerdata”, forklarer han. Udskiftningen vil desuden betyde, at vandværket hurtigt og effektivt kan kontrollere, hvor meget vand, der pumpes ud. Det gør det lettere for vandværket at finde eventuelle lækager efter vandmåleren.
Fredericia Dagblad, -1-11-2016

Lån fra kommune kunne have sparet vandværk 700.000 kroner
Det kommer til at koste brugerne dyrt for brugerne af Jullerup Vandværk, at Nordfyns Kommune i sidste uge nægtede at give et lån med kommunegaranti.
Faktisk bliver det godt 700.000 kroner dyrere, fordi vandværket skal låne pengene i banken, når renoveringen af vandværket snart begynder.
Det ærgrer formand for Jullerup Vandværk Lise-Lotte Kragh: ”Vi kunne have sparet temmelig mange penge. Det er ikke fordi, at vi er nødlidende, og vi kan godt låne pengene i banken, men de 700.000 kroner, som vi nu skal betale i renter, får vores brugere jo ikke noget for, så det er ærgerligt og irriterende”, siger formanden. Et banklån til en million kroner over 25 år vil koste vandværket seks procent i rente, og det havde vandværket gerne været foruden. Det var et flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge sagde nej til kommunegarantien, fordi der var en frygt for, at andre vandværker så også ville komme og bede om et lån.
Fyens.dk, 01-11-2016

Nye vandhaner giver komfort og store besparelser i travlt kontormiljø
Et samarbejde mellem Odense Kommune og Damixa har givet mindre vandforbrug i et af kommunens belastede kontormiljøer. Der kan spares både vand og energi til varmt vand samt på driftsbudgettet. Pengene fosser ned i afløbet, når vi tænder for det varme vand. Det opdagede Odense Kommune efter et projekt, hvor en udskiftning til nye energirigtige Damixa-armaturer, viste store besparelser på både vand og bundlinje. Det betyd er, at der nu løber 26% mindre vand gennem hanerne i Odense Jobcenter og hele 33 % mindre varmt vand. Forklaringen findes i den energirigtige, danskdesignede Damixa-vandhane Clover Green, som vandhane-producenten FM Mattsson Mora Group har udviklet.
Bygge- & Anlægsavisen, 31-10-2016

Vandværker slår sig sammen
Sammen står vi stærkest. Under den overskrift har Osted Vandværk og Kirkebjerg Vandværk besluttet at forene kræfterne ved årsskiftet under navnet Osted Vandværk. Osted Vandværk har 790 forbrugere og leverer vand til cirka 75 procent af borgerne i Osted by og omegn, mens Kirkebjerg Vandværk mod syd har 269 forbrugere tilsluttet sit net og dækker resten i området. Fusionen har været forberedt flere år. ”Osted og Kirkebjerg Vandværker arbejder allerede sammen på en række områder, så vi kender faktisk hinanden rimelig godt. Vi deler for eksempel et fælles netværk til fjernaflæsning af vandmålere og har skiftet til samme vandmålere. Vi har også sammen investeret i en nødstrømsgenerator, der står på Osted Vandværk, så alle forbrugere kan få vand, selv om strømmen skulle gå”, fortæller Thomas Stokholm, formand for Kirkebjerg Vandværk.
Dagbladet, 31-10-2016

Energibranchen skal tiltrække flere private investorer for at skabe vækst
Innovationsfonden og EUDP offentliggør en ny undersøgelse af danske energivirksomheders erfaringer med at tiltrække privat kapital. Undersøgelsen anbefaler, at koblingen mellem de offentlige og private investorer styrkes, hvis man skal øge udbyttet af de offentlige investeringer på energiområdet. ”Der er mange frøer, der skal kysses, før pengekasserne springer op”, lyder det fra en af de virksomheder, der har deltaget i Damvad Analytics- undersøgelse af danske virksomheders erfaringer med at få potentielle investorer til at investere i den fortsatte udvikling af deres nye energiteknologier. Det er nemlig langt fra nok, at en virksomhed har udviklet en innovativ og spændende energiløsning. Skal produktet kommercialiseres, og markedspotentialet realiseres, kræver det tilførsel af kapital og en forståelse af markedet. I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe private investorer, der er parate til at finansiere den videre udvikling.
Energistyrelsen.dk, 31-10-2016

Første skridt mod et fremtidssikret vandværk
Overfladevandet fra Tissø skal have en bedre kvalitet, og der skal hentes mere af det. Derfor bygger Kalundborg Forsyning et nyt overfladevandværk, og tirsdag den 1. november tages det første spadestik. Det ventes, at det nye over-fladevandværk står klar til brug i september næste år, og det vil kunne behandle 1.600.000 kubikmeter vand om året. Der er hentet overfladevand fra Tissø siden 1961. I dag renses noget af det til drikkevandskvalitet og bruges i produktion hos Novozymes. Andre virksomheder såsom Statoil og Asnæsværket bruger urenset overfladevand som tilskud til kølevand i produktionen.
Sjællandske, 31-10-2016

Colibakterier i drikkevandet i Fuglebjerg
Ved en rutinekontrol har Fuglebjerg Vandværk konstateret et forhøjet antal colibaktrier og E. Coli i vandværkets vand. Det forurenede vand kan forsage dårlig mave, hvis man drikker det direkte fra hanen. Vandet skal koges i mindst 2 minutter, inden det bruges til drikkevand og madlavning. Drikkevand kan hentes ved Fuglebjerg Hallen og Plejehjemmet, hvor der er opsat palle-tanke med rent vand, oplyses det på vandværkets hjemmeside. Fuglebjerg Vandværk vil snarest omdele yderligere information i forbrugernes postkasser, står der videre.
Sjællandske, 31-10-216

68 procent ved godt, at de kan bruge gas til ukrudtet
Mange haveejere bruger sprøjtemidler i haven. Det udgør en risiko for drikkevandet. En ny YouGov-undersøgelse viser, at 68 procent ved, at gas kan bruges i stedet for sprøjtemidler som Roundup. I Danmark kan vi bare åbne for hanen og tage et glas dejligt, koldt vand. Men sprøjtemidler er en trussel mod drikkevandet. Hvis du sprøjter i din have, kan sprøjtegiftene og deres nedbrydningsrester sive ned i grundvandet og forurene det rene, danske drikkevand. Energi-og olieforum har bedt analyseinstituttet YouGov om at spørge danskerne, om de ved, at de kan bruge gas i stedet for sprøjtemidler til ukrudtet, og undersøgelsen viser, at 68 procent af de adspurgte er klar over det. 20 procent har svaret, at de ikke vidste det. Når du bruger en ukrudtsbrænder, sprænges cellerne i ukrudtet, hvorved vandet fordamper, og hele planten går ud eller svækkes.
Sydkysten Weekend, 28-10-2016

De borgerlige i byråd bremser atter vandplan
Det borgerlige flertal i Mariagerfjord Byråd bremser for anden gang vedtagelsen af en ny plan for beskyttelse af drikkevandet i Rold Skov og Valsgaard. Medlemmerne fra Venstre, DF og Liberal Alliance, i alt 15, stemte på byrådsmødet i Hadsund torsdag aften for, at sagen skal retur til teknik-og miljøudvalget. Det blå flertal besluttede samtidig, at hele byrådet skal " på skolebænken". De skal til temamøde med eksperter udefra, så de kan blive klogere. Imod stemte Socialdemokraterne og Alternativet, i alt 14 medlemmer.
Nordjyske Stiftstidende, 29-10-2016

Boligudlejer tørrer kæmpe vandregning af på kommunen
Udlejeren lod stå til, og lejeren står tilbage med en gigantisk ekstraregning på næsten 600.000 kroner. Sådan ser sagen om et enormt vandforbrug i 96 boliger på Birkebjergkollegiet ud. Udlejeren er De Unges Almene Boligselskab, som har overladt det til UBS Bolig at administrere boligerne på Troensevej. Lejeren er Næstved Kommune, som råder over Birkebjergkollegiets 92 boliger til flygtninge.
Kæmperegningen er opstået over et år, og ingen kan præcis forklare, hvorfor vandregningen på Troensevej er eksploderet. I 2015 skal der betales næsten 600.000 kroner ekstra for vand ud over, hvad der i forvejen betales over huslejen. Næste år ventes der også en ekstraregning. Prisen for vand er i Næstved godt 64 kroner pr. kubikmeter vand. 92 beboere burde på et år bruge vand for cirka 240.000 kroner, måske lidt mere. Alene ekstraregningen er på meget mere end det dobbelte. Regningen skal betales af skatteyderne i Næstved Kommune.
Sjællandske, 29-10-2016

Ny rapport om grundvand på vej
GEUS offentliggør i november nye beregninger af landbrugspakkens påvirkning af grundvandet. Fem politiske miljøordførere, Simon Kollerup (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (R) og Trine Torp (SF), har bedt miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen redegøre for, om landbrugspakken give anledning til øget nitratindhold i grundvandet. Det sker efter omtale i Berlingske, hvor avisen på baggrund af udtalelser fra bl.a. forskningsinstitutionen GEUS har skrevet, at landbrugspakken alt andet lige vil øge indholdet af nitrat i grundvandet med ni-ti procent. Dermed er der, i følge avisen, »reel risiko for«, at øget udledning af kvælstof som følge af landbrugspakken vil forurene både grundvandetog drikkevandet. Det kan føre til »blå børn« og flere tilfælde af kræft i tyndtarmen, fremgår det. Men GEUS har efterfølgende præciseret, at beregningerne stammer fra en rapport, som GEUS offentliggjorde i februar.
Landbrugsavisen, 28-10-2016

Tilladelse til etablering af seks stk. moniteringsboringer
Teknik & Miljø har givet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) tilladelse til at etablere seks stk. moniteringsboringer på Bornholm. Etableringen sker som en del af det nationale grundvandsundersøgelsesprogram, og skal tilvejebringe yderligere viden om grundvandets kvalitet. Der indvindes ikke vand fra boringerne, bortset fra ubetydelige mængde ifbm. prøvetagning. Boringerne fores med det vandstandsende stof bentonit og afproppes med tæt og aflåselig afslutning. Teknik & Miljø vurderer, at det søgte ikke vil have negativ indflydelse på grundvand- og vandindvindingsinteresser. Der er screenet i forhold til andre mulige interessemodsætninger, og her er ikke konstateret konflikter.
Brk.dk (Bornholms Regionskommune), 27-10-2016

Randbøldal Vandværk kan få brug for nye boringer
I dag leverer Randbøldal Vandværk til omkring 172 husstande. De får deres vand fra to boringer, som begge ligger på Randbøldal museets grund -lige ved siden af vandværket. Men inden længe kan det være nødvendigt for vandværket at investere i en ny boring, for selvom vandet ikke fejler noget, så kan skærpede krav betyde, at boringerne ikke længere må bruges. Det fremgår af en indsatsplan for Vandel-Vork-området fra Vejle Kommune, som vandværkets bestyrelse er blevet præsenteret for.
Fredericia Dagblad, 27-10-2016

Vandværk får nej til lån
Det lille Jullerup Vandværk får ingen økonomisk håndsrækning fra Nordfyns Kommune til en ny vandboring. Vandværket har søgt kommunen om en lånegaranti på én mio. kroner, men et flertal i Økonomiudvalget, (V,C og I) vender tommelfingrene nedad. Mindretallet, Rene Lundegaard (Nye Borgerlige), Anne-Lise Sievers (SF), Kim Johansen (S) og Dorte Schmidt (Nordfynslisten) er derimod instillet på at hjælpe vandværket med et lån. Jullerup Vandværk forsyner 160 husstande i og omkring Jullerup og Grindløse, og udpumper årligt 80.000 kubikmeter vand. De nuværende to boringer er begge placeret nær den gamle jernbanelinje Bogense-Odense, hvilket udgør en kendt risiko for forurening af grundvandet. Der er derfor ikke sikkerhed for, at vandværket fortsat kan levere rent drikkevand, der lever op til kvalitetskravene. Og derfor ønsker vandværket at etablere en ny og ren boring. Vandværket forventer, at de samlede udgifter til investeringen vil beløbe sig til mellem 1,5 og 1,85 mio. kroner. Nordfyns Kommune har tidligere stillet garanti for en lang række lån i KommuneKredit til blandt andet VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn, HCA Airport samt til et andet vandværk.
Fyens.dk, 27-10-2016

Lokal viden om vandløb skal bringes i spil
Kommuner og vandråd får igen mulighed for indflydelse på vandplanlægningen i lokalområderne. Det sikrer et nyt lovforslag, som Folketinget 1. behandler i dag.
Kommuner og vandråd skal inddrages mere i vandplanlægningen, end de bliver i dag. Den lokale viden om vandløb skal bringes i spil og bruges, for eksempel ved vurdering af vandløb, der skal opnå god økologisk tilstand. Det er formålet med et lovforslag, som Folketinget 1. behandler i dag. Forslaget er en del af Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 27-10-2016

Flertal for nyt fælles forsyningsselskab
Selv om flertallet stemte for, så var det ikke et udelt begejstret Egedal Byråd, der på sit møde mandag sagde ja til, at kommunen træder ind i et nyt fælles forsyningsselskab til at håndtere vand og spildevand. Borgmester Willy Eliasen (V) oplyste, at 11 kommuner gennem et år har arbejdet hen imod en sammenlægning af spildevands-og drikkevandsforsyningen. ”Det er ikke en ide fra kommunerne, men staten, der kræver effektivisering, sagde han om baggrunden for, at Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har talt om at lave et fælles selskab. Siden har Lyngby-Taarbæk og Fredensborg sagt fra, mens Frederikssund er kommet til, og processen er nu så langt, at sagen er oppe i kommunerne.
Frederiksborg Amts Avis, 27-10-2016

Smil trods snublerier
Tilfredse vindere efter afslag på gravetilladelse i Åsted. ”Jeg er rigtig glad for, at et bredt flertal i regionsrådet til sidst vægtede drikkevandsinteresser højere end sand”, siger Helge Hansen, Gærum. Gennem det seneste halve år har han med henvendelser til politikere, læserbreve og et utal af argumenter kæmpet mod, at der blev givet tilladelse til at indvinde grus og sand på Ravnsholtvej mellem Åsted og Gærum. Hans græsrodsarbejde lykkedes, da den socialdemokratiske gruppe tirsdag samlet stemte imod at give gravetilladelse. Beslutningen kan få vidtrækkende konsekvenser. En logisk følge vil være, at regionen efterkommer kommunens ønske om at udtage størstedelen af det nuværende råstofområde ved Åsted-Gærum af den nye Råstofstofplan 2016. Fordi råstofferne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ansøgeren om gravetilladelse, entreprenør Peter Tegllund, som kan anke regionsrådets afslag på gravetilladelse til Natur-og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan også inden seks måneder indbringes for domstolene.
Nordjyske Stiftstidende, 27-10-2016

Holbæk-firma bruger jorden som aircondition
De fleste ved, at grundvandet er en kilde til drikkevand. Men færre ved, at det også kan bruges til nedkøling af bygninger i den varme del af året, og til opvarmning i de kolde måneder. Teknologien kaldes grundvandskøling, og den kender de så udmærket hos Brøker Brøndboring A/ S i Holbæk. Firmaet står, ifølge egen vurdering, for 90 procent af det sjællandske marked for de energiboringer, der kan variere i dybden, men ofte går omkring 100 meter ned, hvor der er kontakt med grundvandet. Systemet går i al sin enkelhed ud på via et antal lodrette slanger at pumpe det typisk ni grader kolde grundvand op til overfladen, hvor det via en varmeveksler bliver brugt til nedkøling -for eksempel af større bygninger med store glasfacader, der ellers kan blive for varme i sommermånederne. I den proces bliver grundvandet varmet op til cirka 20 grader, og det varme vand pumpes så tilbage i jorden, hvor det kan lagres indtil den kolde årstid. Og i princippet i flere år. Så kræver det ikke så meget energi at hente det 20 grader varme vand op og varme det yderligere op til 25 grader, så det kan bruges til opvarmning i vinterperioden. Metoden er venlig over for miljøet, og den er meget stabil.
Sjællandske, 27-10-2017

Ballerups grundvand under forurenings-lup
Region Hovedstaden er netop gået i gang med at undersøge grundvandet i det område, hvor Ballerup Vandværk henter sit drikkevand. I området har der gennem tiden været forskellige aktiviteter, der i dag kan være kilde til forurening af grundvandet. Der er blandt andet tale om renserier og autolakerer, der har brugt klorerede opløsningsmidler til rensning af tøj og rengøring af metaldele. ”Vi har valgt at undersøge seks grunde i det område, hvor Ballerup Vandværk henter vand til drikkevand. Tidligere undersøgelser har vist, at der er forurening på grundene. Nu skal vi have styr på, om forureningerne har spredt sig ned i grundvandet og kan ødelægge det vand, der bruges til drikkevandet”, siger Katja Grunnet, projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.
Ballerup Bladet, 25-10-2016

Skive og Mors flirter om forsyningssamarbejde
Kommunerne Skive og Morsø er ved at undersøge muligheder for at arbejde sammen på flere områder. Der har været et møde mellem borgmestre og kommunaldirektører fra de to kommuner. Mødet mundede ud i, at man etablerede en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne. Muligheder for samarbejde, når det gælder forsyning med vand og varme i de to kommuner, skal undersøges. Også muligheder for samarbejde på andre områder som det sociale område og undervisning er med i overvejelserne.
Skive Folkeblad, 25-10-2016

Vandplan godkendt af byråd
Et flertal i Esbjerg Byråd godkendte mandag aften en ny vandforsyningsplan for Esbjerg Kommune, og dermed er der nu ét samlet administrationsgrundlag. Ifølge formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S), fastholder planen strukturen med store, offentligt-ejede vandværker ved Bramming, Esbjerg og Ribe og mindre forbrugerejede vandværker i kommunens opland. Udkastet til planen har været i offentlig høring, og der er indkommet syv høringssvar, som primært vedrører en kritik af, at husdyrbedrifter vil kunne opnå tilladelse til indvinding af eget grundvand til dyrevand, som erstatning for vandværksvand. ”Når kommunen skal vurdere om husdyrbedrifter vil kunne opnå tilladelse til indvinding af eget grundvand til dyrevand, træffes der en konkret og individuel afgørelse med afvejning af alle lovens hensyn. Vandforsyningsplanen vil i den henseende også følge kommunens politik om at anvende vand, som ikke har drikkevandskvalitet, hvor dette er muligt. Til dato er der alene én landmand, der har søgt og fået tilladelse til at indvinde eget vand til dyrevand som erstatning for vandværksvand”, lød det fra John Snedker. Enhedslisten stemte imod vandforsyningsplanen.
Jydske Vestkysten, 25-10-2016

Ny stor øko-fjerkræfarm til debat
Igangværende planer om en stor økologisk slagtekyllinge-og ægproduktion ved landsbyen Asserballe nær Augustenborg på Als, har skabt både røre og bekymring i og omkring byen. Flere borgere frygter for især byens grundvand. Normalt tages der imod nye virksomheder, vækst og arbejdspladser med kyshånd - ikke mindst ude i landdistrikterne, eller udkanten, som mange ynder at kalde dem. Og borgerne i den lille sønderjyske landsby Asserballe få kilometer fra Augustenborg på Als, har da heller ikke noget imod hverken nye virksomheder, vækst eller arbejdspladser. Alligevel har planerne om en stor produktion af økologiske slagtekyllinger og æg i store stalde placeret tæt op ad landsbyerne Asserballe og Hundslev, betydet, at flere borgere i området er bekymrede - især fordi fjerkræproduktionen, og gyllen fra den, dels kommer til at ligge tæt på det lokale vandværk, og dels tæt på paragraf 3 områder - og det giver bekymring omkring grundvandet i lokalområdet.
Landbrug Syd, 25-10-2016

Flere små vil bukke under
Der er ikke noget særligt ved, at Aastrup Vandværk har slukket for sine pumper. En af de største aktører på den lokale scene, Midtfyns Vandforsyning, der leverer vand til 7500 forbrugere og en række små og mellemstore virksomheder, har siden sin start som Ringe Vandværk i 1893 været gennem 11 fusioner med mindre vandværker, senest Sdr. Nærå 2012. I dag er der 21 vandværker tilbage i Faaborg-Midtfyn Kommune, inklusive de to store, FFV Vand i Faaborg og altså Midtfyns Vandforsyning. Formand for Teknik-og Miljøudvalg, Søren Kristensen (V), forsikrer, det ikke er kommunen, der presser de private vandværker: ”Det er en prisværdig omhu mange lokalsamfund ligger i deres vandværket. Folk sætter virkelig en ære i at passe godt for deres lokale vandforsyning. De kræfter der ligges i det, imponerer mig”, siger han.
Fyens Stiftstidende, 23-10-2016

Høring af plan om vandforsyning
Planen for vandforsyningen i Thisted Kommune frem til 2024 er på vej. 1. november ventes kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til vandforsyningsplan 2016-2024, som herefter sendes i otte ugers offentlig høring. Forslaget er lavet efter forhandlinger med Vandråd Thy, Thisted Vand A/ S og kommunens øvrige almene vandværker. Den nye vandforsyningsplan har fokus på fortsat sikring af forsyningen med drikkevand, hvor alle vandværker som led i det arbejde skal lave en plan for sikring af deres kildepladser, af vandværket, ledningsnet og nødforsyning. Planen arbejder med fortsat mulighed for decentral oppumpning af vand, og indeholder derfor en oversigt over, hvor der fremover kan oppumpes grundvand, hvis eksisterende kildepladser lukkes på grund af dårlig vandkvalitet. Herudover opfordrer planen vandværkerne til at samarbejde.
Morsø Folkeblad, 22-10-2016

Nu bliver ukrudtet skoldet ihjel
Indtil for nyligt benyttede Nordsjællands Park & Vej (NSPV) sig af gasdrevne brændere til at fjerne ukrudtet langs kantstenene i Helsingør og Fredensborg kommuner. Men den metode var ikke uden problemer. For dels udleder maskineriet Co2 og det er et fy-ord i dag, og dels så skete det for ofte, at flammerne kom ud af kontrol og antændte omgivelserne. Men ild er ikke den eneste hurtige måde at få bugt med ukrudtet på. Kogende vand kan gøre det samme. Så nu » koger « NSPV og deres samarbejdspartner anlægsgartner Ebbe Dalsgaard A/ S ukrudtet væk i stedet. Helsingør og Fredensborg Kommuner er to ene af tre danske kommuner, der som de første afprøver systemet, og det kører allerede. I går gik det ud over ukrudtet på Rønnebær Allé.
Helsingør Dagblad, 21-10-2016

Siemens og Kamstrup går sammen om målerløsning
Siemens leverer det batteridrevne vandur, der bliver en del af Kamstrups nye målerløsning til vandindustrien. De fleste kommunale vandforsyninger er spredt ud over et stort geografisk område, og det giver udfordringer, når det handler om at overvåge drikkevandets flow. Det forsøger Kamstrup og Siemens nu at løse i fællesskab med en løsning, der er bygget op om det elektroniske og batteridrevne vandur MAG 8000, som er typegodkendt til brug ved afregning. Vanduret er blevet udstyret med antenne, printkort og et modul, som får vanduret til at opføre sig som en Kamstrup vandmåler, og dermed kan det industrielle vandur integreres i Kamstrups READy system.
Jernindustri.dk (Jern- og Maskinindustrien), 20-10-2016

SUCCES MED TÆT DIALOG OM GRUNDVAND
Som en af de første kommuner er Kolding klar med indsatsplaner for alle de områder, som staten har udpeget som væsentlige for at kunne beskyttegrundvandet. Det har dog langt fra handlet om at blive hurtigt færdig, men i højere grad om at involvere alle relevante parter i en tæt, dialogbaseret proces. Undervejs i processen med at lave indsatsplanerne har en bred interessentkreds været inddraget i arbejdet. Udover samarbejde med de enkelte vandværker er indsatsplanerne blevet til i dialog med bl. a. Vandforum, som er Kolding Kommunes koordinationsforum, Vandrådet, som er sammenslutningen af vandværkerne i Kolding kommune, Region Syddanmark, landbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen. Kolding kommune har 37 vandværker, hvoraf de 36 er privatdrevne. Indsatsplanerne for de enkelte vandværker er forskellige, men ét af de emner, der går igen i alle planerne er forsyningssikkerhed i forhold til forurening på vandværk, på ledningsnettet eller i vandværkets boringer.
Teknik og Miljø, 20-10-2016, Kolding Kommune

Farlig kurs
Debat: Vi skal i fællesskab passe på vores vand, spildevand og varme og ikke lave en ny DONG. Regeringen ønsker at liberalisere og effektivisereforsyningssektoren (vand, spildevand, gas, fjernvarme og affald) og påstår ifølge McKinsey og Struense-rapporten (en samling af 235 slides, hvor ingen må se de nærmere beregninger), at det betyder 7,2 mia. kr. i besparelser. Dette dog kun såfremt alt i rapporten gennemføres, allerede her hopper kæden af. Jeg advarer imod, at man gør forsyningssektoren til at spekulationsobjekt. For det første skal aktionærerne have udbytte og dernæst undlader man ofte de nødvendige investeringer for fortsat at kunne have et robust og sikkert forsyningssystem. Så det bliver dyrere og man får et ringere system. Dernæst bliver det også dyrere, når der skal ryddes op efter tilbagerulning til kommunalt regi. I dag har vi et " hvile-i-sig-selv"-princip, hvor forsyningssektorens overskud skal tilbage til forbrugerne. Hvor for vil regeringen fjerne dette princip? Fordi man vil stille de private købere mest gunstigt -og der er kun forbrugerne til at betale dette. Derfor skal vi sige nej til liberalisering og privatisering på dette område og fastholde vores kommunale model, der har givet os forsyningssikkerhed, lave priser og beslutninger, der gavner miljø og samfundsinteresser.
2770 Tårnby, læserbrev, 18-10-2016

Vandværk: Ingen bekymring
Et nyt byggeri på en stærkt forurenet grund i Brabrand har gjort de nærmeste naboer utrygge. Grunden ligger nemlig tæt på grundvandsboringer, og derfor frygter naboerne, at det vil gå ud over drikkevandet, hvis der ikke bliver ryddet op. Men hos Aarhus Vand, som står for grundvandsboringerne i Aarhus, mener teamleder Jørn Ole Andreasen slet ikke, der er noget at frygte: » Vi var inde og vurdere forureningen for fire-fem år siden sammen med kommunen, og den vurdering støttede op omkring regionens konklusion om, at der ikke var nogen risiko for vores drikkevand, « siger han til DR P4 Østjylland.
metroXpress, 19-10-2016

Ny vandledning i eng og gennem skrænt
Thisted vand er i disse dage i gang med en usædvanlig stor rør opgave i Hanstholm. Nemlig at sikre, Hanstholms vandforsyning fra de syv grundvands boringerne i Saarup, til vandværket i Nytorp 1,8 km. væk. To store blå plastrør i henholdsvis 315 og 250 mm diameter, er netop nu ved at blive lagt 1,2 meter ned i den våde eng jord, som erstatning for den gamle og utætte rørledning. Vandværket i Nytorp får de to tykke plastrør koblet til via en boring gennem den 30 meter høje skrænt. ”Den tidligere ledning var utæt flere steder, og det er bedst helt at forny hovedledningen, fremfor at lede efter huller i den gamle”, fortæller teknisk direktør Gro Heen til thistedposten.dk. Den nye ledning kan lede maksimalt 300 m3 i timen. Det er dobbelt så meget som Hanstholm bruger i dag. I dag koster vand mere og folk er blevet gode til at spare.
Thisted Posten, 19-10-2016

Spadestik for nyt vandfællesskab i Norddjurs
Ni vandværker i det vestlige Norddjurs har dannet et fællesskab og er gået sammen om at sikre forbrugerne godt og forsyningssikkert vand. Omkring 4000 husstande i den vestlige del af Norddjurs vil om godt et års tid få leveret det fineste drikkevand i hanerne vand hentet op fra kridtlag 100 meter under Løvenholmskoven. Tirsdag 4. oktober sidst på eftermiddagen kunne man på en bakketop nord for Auning se omkring 40 mennesker samlet omkring en stor -gruppespade- specialfremstillet til første spadestik i forbindelse med byggeriet af det nye, store vandværk. Det ny vandværk og det omfattende nye ledningsnet, der skal bringe vandet ud til forbrugerne i de eksisterende forsyningsområder, har et anlægsbudget på 45 mio. kroner. Værket bygges med en overkapacitet på 20 pct. så der på længere sigt åbnes mulighed for at koble flere vand- værker på.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende), 17-10-2016

L&F støtter lodsejere i Egedal Kommune
Drikkevandet i kommunen er ikke truet og kommunens forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler er i strid med loven, mener Landbrug & Fødevarer, der nu klager til Natur- og Miljøklagenævnet. ”Vores faglige vurdering er klar. Drikkevandet i Egedal Kommune er på ingen måde truet af brugen af godkendte plantebeskyttelsesmidler”, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer. Det er hverken juridisk eller fagligt berettiget, når Egedal Kommune forbyder en række lodsejere at opbevare og bruge godkendte plantebeskyttelsesmidler. Det mener Landbrug & Fødevarer, som derfor på vegne af ni lodsejere har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Landbrugøst.dk, 16-10-2016

Danskere vil rense vand i rummet
Vandrensning i rummet kan gøres bedre, siger to danske selskaber, som nu får foretaget flere test på rumstationen ISS. Forsøg med vandrensning, som den danske astronaut Andreas Mogensen sidste år gjorde på sin korte rumrejse, videreføres nu af en franskmand. De to danske selskaber Aquaporin og Danish Aerospace Company har udviklet et filter, så man mere effektivt kan genbruge vand på Den Internationale Rumstation (ISS) og på andre missioner i det ydre rum. Dansk udstyr til rummet 17. oktober sendes udstyr af sted fra USA til rumstationen, hvor franskmanden Thomas Pesquet skal gennemføre tre test med filteret Aquamembrane-2. Resultaterne ventes tilbage på Jorden i februar 2017, skriver de to danske selskaber i en pressemeddelelse.
Fyens Stiftstidende, 16-10-2016

Vandet kommer først
På et møde i regionens udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer, var det nogle enige medlemmer, der enstemmigt bakkede op om forslaget til Jord-forureningsstrategi 2017. Den går grundlæggende ud på at sætte beskyttelsen af drikkevand øverst på miljødagsordenen, og det kan betyde, at andre ting -for eksempel indeklima og boliggrunde -ryger bag i køen, hvis der ikke er en alvorlig sundhedsrisiko forbundet med dem. Jordforureningsstrategi 2017 kommer til endelig behandling og afstemning i regionsrådet 24. oktober.
Jydske Vestkysten, 16-10-2016

Ser moler-løsning
Udvalgsformand er sikker på, at der ikke er behov for at tage omstridt område med i planlægning. Den ophedede debat om fortsat gravning af moler på Mors ser ud til at kunne lande forholdsvis blidt. Selv om undersøgelserne ikke er afsluttede, tyder alt på, at der er så store forekomster på nye arealer, at det ikke bliver nødvendigt at tage i hvert fald et af de meget omstridte naturområder ind den råstofplan, som regionen er ved at udarbejde. I foråret blev naturområderne Mosebjerg og Stærhøj taget ud af det oplæg til råstofplan, som et flertal i regionsrådet godkendte. Konkret har Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning, der hører under Miljøministeriet, meddelt regionen, at udtagningen af Mosebjerg og Stærhøj -der betragtes som betydelige graveområder -bør afvente, at kortlægning af nye områder er færdig.
Thisted Dagblad, 15-10-2016

Vandværk får indmad
Den første af to rentvandstanke til Sejerøs nye fællesvandværk ankom torsdag på blokvogn. Det trækker stærkt op til alvor med Sejerøs nye og avancerede vandværk, der skal forsyne hele øen med friskt og afsaltet drikkevand. På det nye vandværk ved Kongstrup blev den 11,75 meter lange ståltank, der kan rumme op til 95 kubikmeter, bakset gennem en stor port og ind i bygningen. Den får efter planen den sidste uge i oktober følgeskab af tank nummer to. Vandværkets indmad i form af tank-og behandlingsanlæg ventes at være installeret i december, lyder meldingen fra Kalundborg Forsyning. Efter en indkøringsperiode på op til tre måneder vil det nye vandværk efter planen kunne tages i brug i begyndelsen af 2017.
Nordvestnyt, 14-10-2016

Har du lagt mærke til det? Derfor er der en advarsel på din mineralvand
Uanset om du er til postevand fra hanen eller mineralvand fra en plastikflaske, så skal du nok få slukket tørsten. Men kravene til de to typer af vand er vidt forskellige. Mineralvandet ville faktisk slet ikke blive godkendt til at løbe ud af din vandhane. Indholdet af fluor er nemlig et af de punkter på indholdslisten, hvor de to drikkevarer adskiller sig betydeligt. Drikker du eksempelvis mineralvand fra svenske Ramlösa, har du måske bemærket, at flasken er udstyret med en advarsel bagpå. Her fremgår det, at mineralvandet ikke bør indtages regelmæssigt af spædbørn og børn under syv år. Det skyldes, at indholdet af fluor overstiger 1,5 milligram per liter. Faktisk ligger indholdet af fluor i flaskevandet fra Ramlösa på mellem 2,3-2,7 milligram per liter.
BT.dk / Plus, 13-10-2016

Plan skal passe på vandet i Fjends
En ny indsatsplan skal sikre vandkvaliteten fra Stoholm Vandværk og andre vandværker i Fjends på den lange bane. Den betyder også, at Stoholm Vandværk skal finde en ny kilde indenfor de kommende to år. Det vil sige et nyt sted til en boring, hvor vandværket også på længere sigt er sikret rent drikkevand til de godt 1300 forbrugere, der får vand i hanerne fra vandværkets nuværende boring. Det fremgår af en omfattende indsatsplan for grundvandet i Stoholm og Skive-området. Indsatsplanen skal i korte træk sikre, at man også i fremtiden kan pumpe rent vand op til forbrugerne, og den gælder for oplandet for vandværkerne i Stoholm, Iglsø, Kjeldbjerg, Fly, Gammelstrup og Tastum og desuden blandt andet Skive Vandværk i Skive Kommune.
Viborg-folkeblad.dk, 12 -10 -2016

Fund af mikrobe åbner nye miljø-muligheder
Professor Barth F. Smets, DTU Miljø har netop modtaget 5 millioner kr. fra VILLUM FONDEN. Bevillingen skal bruges til at forske yderligere i, hvad opdagelsen af en ny mikrobe betyder i forhold til kvælstofkredsløbet, hvor ammoniak og ammonium omdannes til nitrat. En større forståelse og indsigt i nitrifikationsprocessen vil nuancere vores mulighed for at bidrage til at rette op på naturens kvælstofbalance, der er bragt i uligevægt gennem de sidste hundrede års tilførsel af gødning til jordens afgrøder. Og som er en af de største trusler både mod klimaet, men også mod vores sundhed. For meget kvælstof i vandmiljøet øger algeforekomsten og forårsager fiskedød, ligesom for meget nitrat i drikkevandet kan være kræftfremkaldende. I de sidste 100 år har der i alle lærebøger stået, at denne proces nitrifikation skete ved hjælp af to forskellige specialiserede grupper af mikroorganismer, der varetog hver sin del af processen. Men Barth F. Smets har sammen med kollegaer fra DTU fundet en tredje hidtil ukendt mikrobe, der selv kan stå for hele processen med omdannelse af ammoniak til nitrat. En af nyere tids mest betydningsfulde mikrobielle opdagelser. Det åbner helt nye perspektiver.
Kemifokus.dk, 12-10-2016

Intet reelt tilsyn med grusgraven i Siem Skov
Med den forurenede sygehusgrund i Terndrup i frisk erindring må vi konstatere, at Region Nordjylland også svigter sit tilsyn ved råstofgravningen i Siem Skov, hvor vilkår i tilladelsen overtrædes groft, uden at Regionen griber ind. Region Nordjylland er tilsynsmyndighed ved råstofgravningen i Siem Skov. -Det har vi i hvert fald fået oplyst af Rebild Kommune, som skyder ansvaret fra sig. " Det er ikke deres bord". Men Regionen fører intet reelt tilsyn med grusgraven i Siem Skov og det er dog kommunen, der skal føre tilsyn med kvaliteten af drikkevandet. På den måde falder vi vandværker ned mellem 2 borde, når vi vil beskytte vores grundvand og påpeger ulovligheder ved råstofgravningen.
Østhimmerlands Folkeblad, læserbrev, 11-10-2016

Berlingskes skrækvisioner om Landbrugspakken
Det er rent sludder at tale om negative sundhedsmæssige påvirkninger som følge af nye gødningsnormer, lyder det fra Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug. Berlingske skriver i fredagens avis om Landbrugspakken og risikoen for vores grundvand. Sammenhængen fremmanes med et kan og et hvis og følges op med information om, at de røde partier vil indkalde ikke færre end tre ministre i samråd, samtidig med at betænkeligheder ved EU's godkendelse af Landbrugspakken fremføres.
Bekymringerne males på væggen på baggrund af en fuldstændig løsrevet udtalelse fra GEUS. Artiklen går slet ikke ind i de faglige rapporter, disse udtalelser bygger på, og artiklen glemmer at fortælle, at det udelukkende er det iltede grundvand, GEUS har beregnet på. Det fremgår tydeligt af deres rapporter. Det iltede grundvand er populært sagt det vand, der er på vej ned til det egentlige grundvand, og på den vej sker der helt naturligt en reduktion af nitrat til frit luftformigt kvælstof, som er hovedbestanddelen af atmosfæren, og af ilt.
Baeredygtigtlandbrug.dk, 11-10-2016

Det koster at sikre drikkevandet
Alene forbud mod brug af pesticider kan løbe op i 72 mill. kr. Der er stor forskel på vandboringer fra sted til sted og på, hvad det vil koste at sikre dem mod forurening. Men nu er der kommet dels et forslag til en rammeplan for, hvordan grundvandet skal sikres i Skanderborg Kommune og dels forslag til to lokale indsatsplaner for vandboringer i henholdsvis Ry-og Låsby-området. På mødet i miljø-og planudvalget i sidste uge blev det første skridt taget, da et enigt udvalg vedtog at anbefale byrådet at starte en 12 uger lang høring af de tre forslag. I forslaget til rammeplan fremgår det, at alle forureningskilder skal vurderes. Og så skal de nødvendige foranstaltninger til at undgå forurening etableres. Arbejdet skal koordineres mellem alle parter med interesse i drikkevandsområdet, og der skal nedsættes lokale arbejdsgrupper om hver indsatsplan. Der skal i alt laves otte planer for Skanderborg Kommune.
Horsens Folkeblad, 11-10-2016

Tal på vandforbrug i Solrød
Den samlede tilladte vandmængde for de almene vandværker ændres fra de nuværende 4,7 millioner kubikmeter pr år til 3,8 millioner. Det svarer til 3,8 milliarder liter. Vandindvindingstilladelserne til de fleste af kommunens private vandforsyninger løber ud og skal fornys senest i denne måned. Fristen for fornyelse er afhængig af statens Vandplan fra oktober 2014 og kommunens vandhandleplan fra oktober 2015. Ved vedtagelsen af Vandplanen havde kommunerne ét år til at udarbejde en vandhandleplan og derefter ét år til udarbejdelse af indvindingstilladelser. Det er fem mindre vandindvindingstilladelser, der ikke skal fornys i 2016. Der findes fire almene vandforsyninger i Solrød Kommune, som forsyner ti husstande eller flere, samt tyve " ikke almene vandværker", som forsyner 3-9 husstande og " enkelt indvindere", der skal have fornyet deres indvindingstilladelser.
Lokalavisen Solrød, 11-10-2016

Omtale af nitrat i grundvandet
GEUS' vurdering af nitrat i grundvandet, som den seneste tid er blevet omtalt i pressen, stammer fra en rapport, der blev lavet efter ønske fra Naturstyrelsen og offentliggjort i februar. I sidste uge bragte Berlingske en artikel, der omhandler hvorvidt Fødevare- og landbrugspakken vil medføre øgede mængder af kvælstof i grundvandet. Det bliver her refereret, at Fødevare- og landbrugspakken uden modvirkende indsatser, ifølge GEUS' vurdering, vil øge indholdet af nitrat i grundvandet med ni-ti procent. Dette stammer fra rapporten 'Faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof i 2016 - 18', som GEUS offentliggjorde i februar 2016. Se rapporten her: www.geus.dk/geus-general/announcements/geus_rapport_2016-04.pdf
Rapporten blev lavet, da Naturstyrelsen (nu SVANA) i november 2015 bad om vurderingen hos GEUS, der som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution bl.a. yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder. Den faglige vurdering blev udført på et overordnet nationalt niveau og uden at inddrage de kompenserende foranstaltninger, der indgår i Fødevare- og landbrugspakken.
I februar 2016 bad Naturstyrelsen GEUS levere yderligere beregninger på kvælstofpåvirkningen af grundvandsforekomster i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger. GEUS forventer, at disse beregninger vil blive offentliggjort her i efteråret.
I indledningen af Berlingskes artikel fremgik det i øvrigt ved en fejl, at en ekspert fra GEUS ligeledes vurderede den sundhedsmæssige risiko ved nitrat i grundvandet, men dette var en ekspert fra Aarhus Universitet.
GEUS.dk (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), 11-10-2016

BL-advokat: Tre ministre kaldt i samråd på ikke-eksisterende grundlag
Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen kritiserer oppositionen for at hive tre ministre i samråd efter artikel i Berlingske, der kæder Geus-rapport om nitrat i grundvandet sammen med kræft-risiko. Landbrugspakken kan forurene drikkevand og øge risikoen for kræft. Sådan lød den opsigtsvækkende artikel i Berlingske i sidste uge, som straks fik en samlet opposition til at reagere og kræve hele tre ministre i et åbent samråd. Ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen bygger artiklen dog blandt andet på data, som burde være rettet, og derfor mener han, at de tre ministre er kald i samråd på et ikke-eksisterende grundlag.
Effektivt Landbrug, 11-10-2016

Vandværk i Aastrup lukker
Aastrup Vandværk lukker, for der er ikke længere interesse i lokalområdet til at drive det lille, anpartsejede vandværk. Det er generalforsamlingen selv, der har taget konsekvensen og rettet henvendelse til kommunalbestyrelsen, der mandag sagde god for at lade FFV Vand A/ S forsyne forbrugerne i området. ”Det er helt fair, når vandværket selv beder os om det”, sagde Søren Kristensen, formand for Teknik-og Miljøudvalget på kommunalbestyrelsesmødet. Der er allerede lagt en rørforbindelse mellem Aastrup og Faaborg, så området kan let forsynes.
Fyens Stiftstidende, 11-10-2016

Urimeligt at brugere skal betale for vandboring
SKULDELEV: Åbent brev til Regionsrådet ved formand Sophie Hæstorp Andersen: Vedrørende forurenet grund på Vestergade 5 i Skuldelev, 4050 Skibby: Via presseinformation har vi fået kendskab til, at Regionens Miljø og Trafikudvalg på Regionsrådsmødet den 11. oktober 2016 vil indstille til Regionsrådet at stemme for en udsættelse til 2025 med oprensning efter ovennævnte forurening. Som det fremgår af dokumentation fra Regionens Enhed for grundvandvil dette medføre en overskridelse af grænseværdierne i grundvandet og at en drikkevandsboring må lukkes. Bestyrelsen i Skuldelev Vandværk finder det urimeligt, at vore brugere skal belastes af yderligere omkostninger til en ny boring, fordi Regionen planlægger at udskyde oprensningen til 2025. Vi opfordrer Regionsrådet til at den igangværende oprensning fortsætter og afsluttes således, at der ikke opstår fare for en forurening af vort drikkevand, med deraf følgende store økonomiske konsekvenser for vore brugere.
Frederiksborg Amts Avis, 11-10-2016

Forsyningsstrategien vil forhindre prisstigninger
Debat: Per Roth frygter her i avisen, at regeringens nyeforsyningsstrategi vil gøre vandværker til " rene spekulationsobjekter". Jeg kan berolige med, at det kommer ikke til at ske. Regeringen har som en del af vores " Helhedsplan for et stærkere Danmark" fremlagt danmarkshistoriens første strategi for forsyningsområdet, der ved at sætte moderne og mere effektivt rammer for forsyningssektorerne vil gøre forsyningsydelser som vand, varme, affald og el billigere for forbrugerne og øge en almindelig LO-families økonomiske råderum med 2.800 kr. om året i 2025. Vi vil gardere forbrugerne mod spekulanter ved at lægge loft over priserne, som skal være faldende år for år.
Dermed bliver forsyningssektoren ikke attraktive for nogen, der bare vil tjene hurtige penge.
Debatindlæg af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings-og klimaminister.
Hadsund Folkeblad, 11-10-2016

Danmarksmester i grøn fjernvarme
Rye Kraftvarmeværk kalder sig Danmarks grønneste fjernvarmeværk med 80 procent vedvarende energi - baseret på en kombination af grundvand, varmepumpe og solvarme. Som det foreløbige eneste fjernvarmeværk i Danmark anvender Rye Kraftvarmeværk grundvand i en varmepumpe til at producere varme. I kombination med et solvarmeanlæg bringer det Rye Kraftvarmeværks andel af vedvarende energi op på cirka 80 procent, og det er ifølge bestyrelsesformand Søren Frandsen den højeste andel af vedvarende energi på et lokalt kraftvarmeværk. Samtidig har de vedvarende energikilder været med til at nedbringe varmeprisen i Gl. Rye fra 19.370 kroner til 14.800 kroner årligt - svarende til et fald på 23,6 procent for en gennemsnitshusstand.
Maskinmesteren, 10-10-2016

EL kræver svar om forsyningsselskaber og "naturligt monopol"
Vil ministeren oplyse, hvilken konsekvens en indsættelse af en privat driftsherre eller ejer i forsyningsselskaber i naturligt monopol indenfor henholdsvis vand, varme og affald vil have i forhold til muligheden for efterfølgende at opnå lån i KommuneKredit?
Altinget.dk/Forsyning, 09-10-2016
Hvornår kommer GEUS-undersøgelse om gødskningsnormer og grundvandet?
Enhedslisten beder miljø- og fødevareministeren oplyse, hvornår undersøgelsen fra GEUS, der skal belyse effekten af at udfase de reducerede gødskningsnormer på grundvandet, ligger klar.
Altinget.dk/Foedevarer, 09-10-2016

Det koster 72 mio. at sikre drikkevand
Der er stor forskel på vandboringer fra sted til sted, og hvad det vil koste at sikre dem mod forurening. Men nu er der dels et forslag til en rammeplan for, hvordan grundvandet skal sikres i Skanderborg Kommune. Dels forslag til to lokale indsatsplaner for vandboringer i henholdsvis Ry-og Låsby-området. Og en pris på, hvad det koster Alle tre forslag er på vej i offentlig høring. På mødet i Miljø-og Planudvalget i tirsdags blev det første skridt taget, da et enigt udvalg vedtog at anbefale byrådet at starte en 12 uger lang høring af de tre forslag.
I forslaget til rammeplan fremgår det, at alle forureningskilder skal vurderes. Og så skal de nødvendige foranstaltninger til at undgå forurening etableres.
Arbejdet skal koordineres mellem alle parter med interesse i drikkevandsområdet.
Århus Stiftstidende, 09-10-2016

Christiansfeld får helt nytvandværk
De borgere i Christiansfeld, der frygtede, at Bluekolding ville sælge Christiansfeld Vandværk, kan ånde lettet op. Bestyrelsen har besluttet, at Bluekolding, der ejer vandværket i Christiansfeld, beholder vandværket. Desuden besluttede bestyrelsen, at man snarest muligt vil bygge et nyt vandværk som erstatning for det nuværende over 200 år gamle vandværk. I begyndelsen af året var der ellers en del usikkerhed og polemik omkring vandværket, da Bluekolding overvejede at sælge det. Borgere i Christiansfeld protesterede, blandt andet mod at EWII -der før hed Trefor -skulle overtage det. Derfor overvejede borgere i Christiansfeld at stifte deres eget selskab, der evt. kunne købe vandværket, hvis det blev sat til salg. Men nu har en lovændring fået Bluekolding til at skifte mening, forklarer bestyrelsesformand for Bluekolding, byrådsmedlem Knud Erik Langhoff (K). Bluekolding har desuden forhørt sig i byrådet, om politikerne så, at Bluekolding skilte sig af med ChristiansfeldVandværk. Det ønskede de ikke.
Jydske Vestkysten, 08-10-2016

Gilde for nyt vandværk ved Breum
Skive Vand havde torsdag rejsegilde for det nye vandværk nord for Breum. Vandværket skal erstatte Vihøj Vandværk, der ligger over for det nye og blev bygget i 1975. Det nye vandværk skal som det gamle forsyne området nord for Breum og Thise. Den største forbruger er Thise Mejeri. Thise Mejeri er vokset, og det har givet et behov for et vandværk med en større kapacitet. Vandværket får dobbelt så stor kapacitet som det eksisterende vandværk. Vandværket vil årligt kunne producere 250.000 kubikmeter vand. For at få så høj hygiejne og forsyningssikkerhed som muligt bygges værket som en levnedsmiddelfabrik.
Skive Folkeblad, 08-10-2016

JUBIDAG PÅ VANDVÆRKET
På onsdag 12. oktober er det præcis 40 år siden, at værkstedsejer Brendstrup fra Sløsse åbnede hanerne i Godsted Vandværk, hvor han havde stået for gravearbejdet og rørlægningen, og det kræver en fejring. Derfor inviterer bestyrelsen til reception på dagen, hvor den mellem klokken 15 og 16.30 serverer kaffe og " et godt stykke lokalt bagt vandkringle". Især to mænd har præget det lille vandværks historie, nemlig tømrermester Evald Larsen og gårdejer Bent Bring. Med aldre på henholdsvis 95 og 81 år har de to herrer i dag begge lagt deres erhvervsaktive karrierer bag sig, men førstnævnte kom i sin tid med i bestyrelsen lige fra start og fungerede blandt andet som væsentlig drivkraft for projektet i dets første år, mens sidstnævnte har været med i hele det historiske forløb, først som bestyrelsessuppleant og siden 1981 som medlem af bestyrelsen og kort efter som formand -en post, han i øvrigt stadig bestrider.
Lolland-Falsters Folketidende, 08-10-2016

Tre ministre skal i hastesamråd om forurenet drikkevand
Der er en reel risiko for, at blå bloks meget omdiskuterede landbrugspakke kan forurene det danske grundvand, og den kan også påvirke drikkevandet. Det vurderer forsknings- og rådgivningsinstitutionen Geus under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. I yderste konsekvens kan det få sundhedsskadelige konsekvenser, advarer en sundhedsekspert over for Berlingske. På den baggrund indkalder en samlet opposition nu til hastesamråd med miljøminister Esben Lunde Larsen (V), forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) og sundhedsminister Sophie Løhde (V).
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 06-10-2016

Uvished om grundvand kan få EU-Kommissionen til at tøve med godkendelse
Rent vand i danskernes vandhaner er i disse dage omdrejningspunktet i en politisk nervekrig mellem København og Bruxelles. Årsagen er regeringens landbrugspakke, der tillader landmænd at udlede mere kvælstof på markerne, men som ifølge EU-kommissionen risikerer at forurene bl.a. grundvandet. I disse dage forhandler regeringens topembedsmænd på højtryk med EU-Kommissionen om at nå til enighed om landbrugspakken. Ifølge Berlingskes oplysninger tøver kommissionen især på grund af usikkerheden knyttet til grundvand. Desuden er kommissionen skeptisk over for landbrugspakkens element af frivillighed, der indebærer, at landmænd i vid udstrækning selv kan bestemme miljøindsatsen. Derfor har kommissionen stillet en række modkrav til regeringen som betingelse for at godkende pakken. I yderste konsekvens kan kommissionen bremse støtteordninger for millioner af kroner. I disse dage forhandler regeringens topembedsmænd på højtryk med EU-Kommissionen om at nå til enighed om landbrugspakken.
B.dk, 06-10-2016

Pas på forsyningsområdet!
Regeringen har lanceret Danmarks første samlede strategi for forsynings-sektoren, der dækker energi, varme, vand (spildevand og drikkevand) og affalds-området. Målet med strategien er en modernisering af forsyningssektoren og skal give en effektiviseringsgevinst på 5,9 milliarder kroner i 2025. Strategien sigter også mod at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forbedre rammevilkårene for danske virksomheders konkurrenceevne samt sikre forbrugerne lave priser. Ingen af delene kan nogen vel have noget imod. Det kan give god mening med en forsyningsstrategi. Desværre bygger strategien på en konsulentanalyse, den såkaldte McKinsey-rapport, der temmelig enøjet fokuserer på effektivisering og indtjening, mens de samfundsopgaver, som forsyningerne er med til at løse, desværre overses. Det samme gælder det potentiale for vækst, eksport og beskæftigelse, som findes på forsyningsområdet. Forsyningssektoren er til for borgere og virksomheder og er styret af både krav om effektivitet og krav om at bidrage til arbejdet med vigtige samfundsopgaver. Derfor giver det også god mening med kommunalt ejerskab. Det har givet forsyningssikkerhed, lave priser og løsninger, der gavner miljø og samfundsøkonomi. Det sker gennem aktivt ejerskab og kommunernes ejerstrategier.
Danske Kommuner- Nyhedsmagasinet, 06-10-2016

Første spadestik til nyt vandværk
4. oktober er der første spadestik til nyt fælles vandværk nord for Auning, der skal forsyne ni mindre vandværker med drikkevand. 100 meter under Løvenholmskoven, nede i det hvide kalklag, løber det reneste drikkevand. Om et års tid løber noget af det lige ud i vandhanerne hos husstandene i den vestlige del af Norddjurs Kommune. De fire boringer, der skal hente vandet op til forbrugerne, er nu etableret, og de første vandprøver viser, at forventningerne holder helt stik. ”Der er masser af vand under Løvenholmskoven, og det har den fineste kvalitet. Det bliver let og simpelt at behandle det til færdigt drikkevand, ” fortæller en begejstret formand for Vandsamarbejde Vest Djursland (VSVD), Brian Pedersen. VSVD er et unikt fællesskab mellem ni vandværker, der i stedet for at investere i deres egne ældre vandværker, har valgt at gå sammen om at etablere et helt nyt vandværk, der skal producere vand til deres forbrugere. Det er en fremtidssikring af både vandkvaliteten og forsyningssikkerheden. Vandet fra Løvenholmskovene er godt beskyttet af fredskov -helt upåvirket af bysamfund og landbrugsdrift.
Folkebladet Djursland, 04-10-2016

Brunt vand i vente
Rudkøbing: Langeland Forsyning oplyser, at der frem til nytår kan forekomme brunt vand ud af vandhanerne og manglende tryk i tilstødende gader. Det skyldes forsyningens renoveringsarbejde i Rudkøbing By.
Forsyningen forsikrer dog, at vandet trods farven ikke er sundhedsfarligt.
Mitfyn.dk, 04-10-2016

Verdenskongres og udstilling i Australien
Den 9.-14. oktober deltager vi ved den internationale World Water Congress & Exhibition i Brisbane, Australien. Arrangementet samler vandbranchens fagfolk fra over 100 lande og gør det muligt at dele viden og udvikle nye innovative vandløsninger. VandCenter Syd er stærkt repræsenteret med en række oplæg og workshops på konferencen med så forskellige emner som grundvandsbeskyttelse, borgerinddragelse i klimatilpasning, bæredygtig udvikling og innovation i forsyningssamarbejde.
Vandcentersyd.dk, 04-10-2016

Vand til skagboer prioriteres højst
For høj risiko ved at grave i vandindvindingsområde, mener kommune.
”Vi er tvunget til at være forsigtige med vores drikkevand -mere forsigtige end andre kommuner”, siger Anders Brandt Sørensen (S), formand for plan-og miljøudvalget i Frederikshavn. Han står fast på kommunens krav om, at regionen afslår at udstede tilladelse til indvinding af sand i Åsted/ Gærum. Baggrunden for hans kompromisløse holdning er, at det kommunale forsyningsselskab henter en stor del af sit drikkevand ved Åsted. Indvindingen her øges de nærmeste år. Det skyldes omlægning af drikkevandsforsyningen til Skagen. Kommunens forsyningsselskab har inden for de seneste tre år anlagt en ny rørledning til næsten 100 mio. kr., som skal sikre skagboerne rent drikkevand. Det har de ikke været forvænt med. Vandet fra kildeområderne i Skagen er forurenet med humusstoffer og vanskeligt at rense. Derfor skal en stor del af boringerne dér udfases. Den nye rørledning er 35 kilometer lang og forbinder Skagen med boringer i Tolne i Hjørring Kommune.
Nordjyske Stiftstidende, 04-10-2016

Pas på forsyningsområdet!
Regeringen har lanceret Danmarks første samlede strategi forforsynings-sektoren, der dækker energi, varme, vand (spildevand og drikkevand) og affalds-området. Målet med strategien er en modernisering af forsyningssektoren og skal give en effektiviseringsgevinst på 5,9 milliarder kroner i 2025. Strategien sigter også mod at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forbedre rammevilkårene for danske virksomheders konkurrenceevne samt sikre forbrugerne lave priser. Ingen af delene kan nogen vel have noget imod. Det kan give god mening med en forsyningsstrategi. Desværre bygger strategien på en konsulentanalyse, den såkaldte McKinsey-rapport, der temmelig enøjet fokuserer på effektivisering og indtjening, mens de samfundsopgaver, som forsyningerne er med til at løse, desværre overses. Det samme gælder det potentiale for vækst, eksport og beskæftigelse, som findes på forsyningsområdet.
Danske Kommuner Online, 03-10-2016

Drikkevandsminiput fejrer 40-års jubilæum
Godsted Vandværk holder åbent hus onsdag 12. oktober Samme dato for 40 år siden blev hanerne nemlig åbnet for første gang af værkstedsejer Brendstrup fra Sløsse, som havde stået for gravearbejdet og rørlægningen, og vand af god kvalitet strømmede ud til de første halvt hundrede andelshavere.
Siden er antallet af husstande, som modtager vand fra Godsted Vandværk fordoblet. Men på grund af den lokale befolkningssammensætning og driftomlægningerne i landbruget er det samlede vandforbrug efterhånden stagneret og gennem de seneste år endog reduceret. Det lille vandværk i Godsted, som er Guldborgsund Kommunes yngste, pumper nu årligt blot 8.000 kubikmeter vand op fra sine to boringer - ikke meget i forhold til det samlede danske drikkevandsforbrug på godt 394 millioner kubikmeter.
Til gengæld er vandet af bedste kvalitet.
Saxkjøbing Avis, 04-10-2016

Roslev Fjernvarme beder forbrugere tjekke drikkevandet
Der tilføres to-tre kubikmeter varmt vand hvert døgn hos Roslev Fjernvarme. Og det tyder på, at der er flere utætte varmtvandsbeholdere, skriver Skive Folkeblad. Normalt må et fjernvarmeselskab tit efterfylde systemet med vand, fordi der sker lidt spild. Men i Roslev er de næsten nødt til at tappe vand af i stedet. For hvert døgn tilføres værket to-tre kubikmeter varmt vand.
Formand Arne Larsen ved Roslev Fjernvarme opfordrer alle forbrugere til at tjekke, om vandmåleren tæller, når alle haner er lukket. Det er en snegl med varmt vand fra varmeværket, der varmer vandet op forbrugernes varmtvandsbeholdere, og er beholderen så utæt, kommer der rent drikkevand ind i den snegl og sender det til varmeværket, fordi trykket på drikkevand er større end på fjernvarmevand. Udover, at det kan blive dyrt for de forbrugere, der har en læk, kan det også betyde, at deres drikkevand kan blive forurenet af det varme vandværksvand.
Danskfjernvarme.dk, 03-10-2016

De resterende forbruger betaler regningen
I søndagsudgaven den 25. september har jeg med undren læst, at Plan og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune fastholder den vandforsyningsplan, der vil give landmænd mulighed for at melde sig fra deres lokale vandværk. Og så lade resten af forbrugerne betale regningen, for det vil ganske sikkert blive dyrere for de resterende forbrugere, når omkostningerne ved at producere drikkevandet skal fordeles på færre skuldre. Overskriften på artiklen er, at vandværkerne overdriver problemet, pyt, siger John Snedker, som er formand for udvalget. Det er jo kun et enkelt landbrug, som har fået lov. Men selv om det i første omgang kun handler om ét landbrug, mon så ikke, at der snart kommer flere? For mig er det ubegribeligt, at man melder sig ud af det fællesskab, som for år tilbage sikrede, at alle har adgang til vand, også dem, som bor langt væk fra vandværket. Nu har jeg kun et håb tilbage, nemlig at Natur og Miljøklagenævnet giver os medhold i den klage, vi har indsendt over kommunes afgørelse.
Jydske Vestkysten, læserbrev, 03-10-2016

Borgere demonstrerede for rent drikkevand
Vandværker ved Siem Skov i Rebild Kommune vil have planerne om en grusgrav ændret. Borgere og foreninger stod lørdag eftermiddag sammen om at skabe opmærksomhed om det drikkevand, der nu er ved at være truet ved Terndrup. Det blev skålet i læskende vand og sunget ved Siem Skov lørdag eftermiddag, da "Værn om vandet" løb af stablen - en demonstration for at beskytte grundvandet, som er truet af forurening ved Terndrup, lyder advarslen. Den største trussel er grusgraven ved Siem Skov. Skoven har ellers længe været medvirkende til at give Terndrup Vandværk noget godt drikekvand med et meget lavt nitratindhold, men det er ved at blive sat over styr af boringer ved skoven - boringer, som kan blotte grundvandet og gøre det sårbart for forurening.
Tv2 Nord, 01-10-2016

Løb på vandet og bliv klogere
Der var vand på programmet, da 4. til 6. klasse fra Bøgeskovskolen besøgte vandværket i Bjerringbro for at blive klogere på grundvandet. Klasserne besøgte i går vandværket for at høre om grundvandet, og de fik fuld valuta for pengene, da vejrguderne i dagens anledning valgte at lukke op for hanerne og lade vandet dryppe fra oven. Elevernes besøg var en del af »Løb på Vandet-kampagnen«, som er et samarbejde mellem Viborg Kommune og de lokale vandværker. Arrangementet skal gøre eleverne opmærksomme på at beskyttegrundvandet, og gøre dem klogere på hvor drikkevand kommer fra, hvordan vandet behandles på vandværket, og hvordan man bedst beskytter de vigtige dråber.
Viborg Stifts Folkeblad, 30-09-2016

Veflinge Vandværk - Ophør af kogeanbefaling
Forbrugerne på Veflinge Vandværk kan igen bruge vandet uden at koge det først. Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø har modtaget besked fra laboratoriet om, at analyserne af de vandprøver, der blev udtaget d. 27.09.2016 ikke længere indeholder coliforme bakterier. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, vurderer på baggrund af de nye analyser, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Kogeanbefalingen ophører således.
NordfynsKommune.dk, 29-09-2016

SAMRÅD: Ministeren skulle torsdag forsvare sin forsyningsstrategi over for en kritisk opposition. Men en times samråd var ikke nok til at komme til bunds i substansen.
Én ting kunne parterne efter torsdagens åbne samråd om effektiviseringspotentialet i forsyningssektoren blive enige om: Nemlig at de havde brug for at komme til bunds i tallene.
Og som tilskuer var det svært ikke at være enig med Lars Christian Lilleholt (V), da han efter en lille times teknisk tung debat politikerne imellem foreslog, at en teknisk gennemgang af regeringens forsyningsstrategi måske kunne være en idé. En tanke, som Jens Joel (S) straks greb og anbefalede blev udvidet til en høring, så alle relevante parter havde mulighed for at komme til orde.
Altinget, 30-09-2016

Rød kritik af Esben Lundes nye grundvands-regler
VAND: Miljøministeren tager for let på beskyttelsen af grundvandet, når han lemper kravene til kommuners grundvandsredegørelser ved byplanlægning, mener Socialdemokratiet og Enhedslisten. ”Det er helt utilstrækkeligt, at vi arbejder så hårdt for at beskyttegrundvandet, og så giver man tilladelse til at udvide byområder uden at lave en vurdering af, hvad det kan betyde for grundvandet”, siger Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten, der erklærer sig stærkt kritisk over for de nye regler.
Altinget.dk, 30-09-2016

Det bliver ikke en walkover at få ændret vandløbsloven
Venstres vandløbsordfører Kristian Pihl Lorentzen er optimist, når det kommer til at få ændret vandløbsloven. I går trak han gummistøvlerne på og så på vandløb i Nordsjælland. Som loven er i dag, er det i praksis meget svært for lodsejere at lave ændringer til deres vandløb, når der skal laves klimatilpasningstiltag. Det var hovedbudskabet til Venstres vandløbsordfører - sådan en har regeringspartiet nemlig - Kristian Pihl Lorentzen, da han i går var på besøg i markerne hos planteavler Carsten Hansen i Harløse på Nordsjælland sammen med repræsentanter fra både lokale vandløbslaug og Landbrug & Fødevarer.
Effektivt Landbrug, 30-09-2016

Bakterier lukker Nr. Søby Vandværk
Et ukendt dyr -muligvis blot et insekt -er årsag til, at Nr. Søby Vandværk for tiden er lukket ned. Nr. Søby: Omkring 600 husstande, der normalt får drikkevand fra Nr. Søby Vandværk, får i disse dage i stedet vand fra naboværket i Nr. Lyndelse. Nr. Søby Vandværk er nemlig efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune lukket, fordi der er fundet såkaldte coliforme bakterier i vandet. Ifølge miljøchef i Faaborg-Midtfyn Kommune Olav Bojesen kan bakterierne meget vel stamme fra så undseelige væsener som et par bænkebidere eller en edderkop.
Fyens Stiftstidende, 30-09-2016

Giften siver fra gammel losseplads
Det siver farlige stoffer ud af bunden fra en gammel losseplads, som ligger klods op ad Vembvej mellem Holstebro og Bur. Lossepladsen lukkede for 16 år siden, men de miljøskadelige stoffer siver fortsat ud fra det gamle affald, og det strækker sig som en fane under jorden mod syd, hvor det nærmer sig Storåen - og hvor der er risiko for, at det vil skade de dybere magasiner med grundvand.
Der bliver årligt taget prøver fra fem målebrønde syd for lossepladsen, og de viser, at der er større mængder end tilladt af især tungmetaller, pesticider og opløsningsmidler i undergrunden. ”Det er grotesk, at man ikke gør andet end tage nogle få målinger. Det er som om, både Holstebro Kommune og Miljøstyrelsen er ligeglade med, at giften siver fra lossepladsen og truer grundvandet og Storåen”, siger Holger Dalgaard, som bor ved Naur, og som er formand for et lokalt Samvirke, som i sin tid kæmpede mod en stor udvidelse og siden for at få lossepladsen lukket.
Dagbladet Holstebro, 29-09-2016

Energiminister affejer kritik: Tallene er gode nok - men I får dem ikke endnu
Der kan spares milliarder på forsyningen af el, vand og varme, mener regeringen. Men tallene er fejlbehæftede mener branchen. Der er penge at hente i en effektivisering af forsyningsområdet, mener regeringen, som i sin 2025-plan lægger op til at spare 5,9 milliarder kroner på danskernes regninger til vand, varme og affald. Det vil give en såkaldt LO-familie med to børn en årlig besparelse på 2.800 kroner fra 2025. Men bag besparelsen ligger ubrugelige beregninger, mener forsyningsselskaberne. "Der er en række klare indikationer af, at potentialet er mindre, end McKinsey (konsulentfirma, red.) finder frem til", skriver konsulentbureauet Damvad i en analyse for Dansk Fjernvarme.
DR.dk, 29-09-2016

Hold fingrene fra vand- og forsyningssektor
Læserbrev: Regeringen med forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, ligger op til en privatisering af vand- og fjernevarmeområdet. Det til trods for dårlige erfaringer i udlandet, med privatisering af denne sektor. Vi risikerer at grådige kapitalfonde går efter at malke området, så det i den sidste ende er forbrugerne der kommer til at betale mere. Jeg er helt på linie med formanden for Struer Forsyning, Niels Viggo Lynghøj, som på Socialdemokratiets kongres i sidste weekend, rejste spørgsmålet og bad kongressen om at komme med en klar melding for at sikre forbrugerne. Vi er trygge ved at sektoren i dag, fungerer som et hvil-i-sig-selv område, hvor der ikke er noget incitament til at tjene penge, og hvor et eventuelt overskud kommer direkte tilbage til forbrugerne i form at lavere priser. På Socialdemokratiets kongres fik vi den klare og tydelige melding. Mette Frederiksen sagde på talerstolen »at det altid vil være en socialdemokratisk mærkesag, at det vi kan kalde offentlige monopoler, forbliver offentlige monopoler, og at området skal kunne hvile i sig selv«. Dermed kan vi give forbrugerne en klar garanti for, at Socialdemokratiet vil modarbejde en privatisering af området. Samt at en kommende Socialdemokratisk ledet regering, vil sikre forbrugerne mod grådige kapitalfonde så det stadig vil være forbrugerne, og kun forbrugerne, som vil nyde godt af et eventuelt overskud. Det er vigtigt at vi selv er herrer over vores forsyningssektor!
Folkebladetlemvig.dk, 29-09-2016

Vandet er igen rent i Veflinge
Efter otte dage med besværlig kogning kan forbrugerne tilknyttet Veflinge Vandværk nu ånde lettet op, og drikke vandet direkte fra hanen igen.
Alle brugere af vand fra Veflinge Vandværk har siden sidste torsdag været nødt til at koge vandet på grund af en colibakterie-forurening, men i en sms-besked ophæves kogepåbudet nu. Torsdag sidst på eftermiddagen kom nemlig resultatet af de seneste prøver, og de viste at vandet igen var fri for bakterier.
Da forureningen blev konstateret i torsdags viste prøven et colibakterieindhold på 130 bakterier pr. 100 milliliter vand. Grænseværdien ligger på et stort rundt nul.
Fyens.dk, 29-09-2016

Dansk teknologi kan hjælpe tørkeramt USA
Amerikanerne vil i de kommende år investere milliarder i vandteknologi. Det kan medføre ordrer for millioner hos danske vandteknologiske virksomheder, der er førende på området. Forbud mod at vande græsplæner, drikkevand, der siver ud af vandrør, og gamle, slidte rensningsanlæg. Det er virkeligheden i en lang række stater i USA som for eksempel Texas, Florida og Californien, der i disse år oplever store problemer med både tørke og vandtab. For at løse problemerne skal der ifølge den amerikanske miljøstyrelse investeres over 600 milliarder dollars i ny teknologi frem mod 2030.
Mmf.dk (Maskinmestrenes Forening), 29-09-2016

For dyrt at redde drikkevand
De sidste otte år har Region Hovedstaden postet over 50 millioner kroner i oprensning af jorden i Skuldelev efter omfattende forurening med klorerede opløsningsmidler fra industrivirksomheden Stelton, som ophørte med produktion på stedet i 1983. Den sidste fjerdedel af forureningen, der stadig er tilbage, vil koste mellem 29 og 47 millioner kroner at fjerne, og derfor lægges der nu op til at slå bremsen i og udskyde den sidste oprensning i 10 år. Også selvom det med sikkerhed vil betyde, at forureningen vil lukke én af Skuldelev Vandværks tre boringer. En boring som står for tre fjerdedele af vandværkets nuværende drikkevandsforsyning. Men det er nødvendigt at prioritere, siger udvalgsformand Jens Mandrup (SF), regionsrådets miljø- og trafikudvalg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I Skuldelev modtages den besked med stor vrede og undren. Beslutter regionsrådet at følge indstillingen, betyder det, at vandværket skal ud og etablere mindst én ny vandboring til en pris af en til to millioner kroner. Den regning vil havne hos vandværkets forbrugere.
Tidende.dk, 29-09-2016

Vandværker: Lokaldemokratiet i forsyningssektoren fungerer
DEBAT: If it ain-t broke, don-t fix it. Sådan lyder Danske Vandværkersklare holdning i debatten om forsyningssektorens hvile i sig selv-princip, som direktør Allan Weirup mener styres fint af lokaldemokratiet og de dertilhørende vakse, lokale vagthunde.
Altinget.dk, 29-09-2016

Region Sjælland trækker amerikansk firma til Danmark
Det er dyrt at rense store grundvandsforureninger. Derfor er der behov for nye, billigere og mere effektive metoder. Region Sjælland har ladet sig inspirere af udenlandske erfaringer med oprensning af grundvandsforureninger og har i USA fået kontakt til virksomheden Piper Environmental Group, Inc. Firmaet er specialiseret i løsninger til rensning af grundvand og har samtidig været på udkig efter et sted til at udvikle nye metoder. ”Jeg kom til Danmark i efteråret 2015 og ville ikke hjem igen, efter at jeg havde set, hvor effektivt og dygtigt arbejdet foregår i Danmark. Nu ser jeg frem til at kunne skrive » Made in Denmark « på vores produkter og kunne bruge vores nye base i Danmark til at udvide vores aktiviteter i Europa og resten af verden”, fortæller Jane Piper til DR Sjælland. Piper Environmental Group har udviklet en metode til at rense forurenet grundvand med luftarten ozon, og Region Sjælland har stillet en losseplads i Hvalsø til rådighed for firmaet. Her er det planen at arbejdet skal tiltrække interesse fra Universiteter og nye virksomheder.
Dagbladet, 27-09-2016

Staten spænder ben for eget mål om mere skov
Folketinget når aldrig sin målsætning for mængden af dansk skov, hvis man ikke giver større tilskud, siger Skovdyrkerforeningen. Et flertal i Folketinget har vedtaget en officiel målsætning om, at Danmarks skovareal skal være fordoblet i år 2089, da det vil gavne bådemiljø, dyrelivet og drikkevandsressourcerne.
DR.dk, 27-09-2016

Veflinges vand skal stadig koges
Colibakterier har ramt Veflinge Vandværk - formentlig som følge af rørarbejde. Alle brugere af vand fra Veflinge Vandværk har siden torsdag været nødt til at koge vandet på grund af colibakterie-forurening. Og det skal de blive ved med. Først om tre dage håber vandværket at kunne give meldingen om, at der igen er fred og ingen fare i vandrørene. Det fortæller såvel miljøsagsbehandler i Nordfyns Kommune Christina Kittner som vandværkets formand Henrik Pøhlgaard.
Fyens Stiftstidende, 27-09-2016 

Minister: Tiden er løbet fra hvile i sig selv
GRAVSKRIFT I: Regeringens forsyningsstrategi siger farvel til en forsyningssektor, som økonomisk hviler i sig selv. Altinget tager afsked sammen med de efterladte. Her først Lars Christian Lilleholt (V). Flygtige begreber som moral, samfundssind og pligt er ikke længere nok til at sikre en effektiv forsyningssektor. Det er den måske mest markante konklusion i regeringens bud på Danmarks første samlede forsyningsstrategi. Borte er troen på, at selskaberne, som forsyner danskerne med vand og varme, agerer økonomisk hensigtsmæssigt uden de nødvendige incitamenter. “Jeg finder, at tiden er løbet fra hvile i sig selv. Man kan se, at vi i forsyningssektoren hverken har fået den effektivisering eller produktivitetsfremgang, som vi har fået i andre dele af samfundet. Og når vi kan konstatere, at udviklingen er gået i stå, må konklusionen være, at hvile i sig selv-princippet i dag ikke længere fungerer godt nok,” siger Lars Christian Lilleholt (V).
Resume Altinget, 27-09-2016

Strategi alt for dyr for forbrugerne
FORSYNING: Forhandlingerne om regeringens 2025 plan er i fuld gang, og et af elementerne i planen er den nye samlede strategi for forsyningsområdet.
Det er godt, at energi-, forsyningsog klimaminister Lars Chr. Lilleholt har offentliggjort den nye strategi, for så har vi et fælles udgangspunkt til at diskutere, hvad der skal ske med vores vand, varme og affald. Strategien, som bygger på anbefalinger fra McKinsey, lover forbrugerne store besparelser, men som bestyrelsesmedlem i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for landets vandværker, kan jeg kun understrege, at drikkevandsområdet her i landet allerede drives effektivt og professionelt. Vi er endda så godt kørende, at udlandet henter inspiration hos os. Men selvfølgelig kan vi effektivisere, for man kan jo altid gøre tingene bedre, så langt er vi enige med ministeren. Men jeg er nødt til at istemme det kor af eksperter og universitetsprofessorer, der alle advarer imod at åbne op for, at forsyningsområdet kan blive privatiseret.
Får regeringen magt, som den har agt i den her sag, bliver vandværkerne gjort til rene spekulationsobjekter. Skal der tjenes penge på vores fælles drikkevand, kan det i den sidste ende blive meget dyrt for forbrugerne, for hvem skal ellers betale regningen, når drikkevandet er blevet gjort kommercielt?
Nordjyske Stiftstidende, 27-09-2016

Virksomheder får hjælp til rent drikkevand
KONTRAVENTIL: Forsyning Helsingør tjekker i år tilbageløbssikringer hos op mod 500 virksomheder. Når svinebesætninger skal have vand til truget, et plejehjem skal have renset brugt plejeudstyr eller når en virksomhed udvikler medicin eller lægemidler, så bliver der ikke bare brugt store mængder vand. Vandet bliver også ofte brugt på installationer, i kredsløb eller på måder, så der er risiko for forurening af drikkevandet. Faren ligger i mangelfuld eller utilstrækkelig brug af nødvendige tilbageløbssikringer. Derfor besøger Forsyning Helsingør i år op til 500 halvstore eller store virksomheder i kommunen, for at tjekke og sikre, at der er styr på de såkaldte kontraventiler, så beskidt vand, der er brugt og behandlet, ikke blandes sammen med drikkevand.
Frederiksborg Amts Avis, 27-09-2016

Første spadestik til nyt vandværk
100 meter under Løvenholmskoven, nede i det hvide kalklag, løber det reneste drikkevand. Om et års tid løber noget af det lige ud i vandhanerne hos husstandene i den vestlige del af Norddjurs Kommune. 4. oktober er der første spadestik til nyt fælles vandværk nord for Auning, der skal forsyne ni mindre vandværker med drikkevand. 100 meter under Løvenholmskoven, nede i det hvide kalklag, løber det reneste drikkevand. Om et års tid løber noget af det lige ud i vandhanerne hos husstandene i den vestlige del af Norddjurs Kommune.
Stiften.dk (Århus Stiftstidende), 26-09-2016
Tegnefilm gør det lettere at forstå svære emner
Hvordan fortæller man bedst børn, at det er vigtigt at beskyttegrundvandet og undgå at bruge sprøjtemidler i haven? Viborg Kommune har blandt andet brugt tegnefilm til en kampagne for beskyttelse af grundvandet.
DR.dk, 26-09-2016

Offentligt debatmøde, Borgermøde om pesticider og drikkevand i Beder
Mandag d. 26. september indbydes interesserede borgere i Beder og omegn til offentligt møde vedr. drikkevandssituationen i Beder-området. Aarhus Kommune ønsker at pålægge en række lodsejere i Beder-området forbud mod at de kan benytte pesticider på marker beliggende direkte over et vigtigt grundvandsmagasin i området. Dette vil de pågældende lodsejere ikke finde sig i og afkræver nu Aarhus Kommune en klækkelig erstatning på 65.000 kr. pr. ha. Dette krav ønskes opfyldt, selv om lodsejerne fortsat kan dyrke de pågældende marker uden brug af kunstgødning og pesticider altså økologisk. For at sikre rent drikkevand til borgere i Beder / Malling-området og rent drikkevand til Aarhus Kommune i øvrigt har Enhedslisten og andre miljøinteresserede inviteret flere fagfolk og politikere til dette møde.
Arbejderen.dk, 25-09-2016

Nye pumper giver billigere vand
2,7 millioner liter rent vand kan der ligge i rentvandstanke under en græsplæne bag Ringsted Forsynings vandværk på Havemøllevej. Men alle millionerne skal ud til forbrugerne, og det sker gennem et nyt pumpeanlæg med flere fordele. Pumperne erstatter nogle efterhånden godt gamle tyske pumper. De nye er fra Grundfos og fylder så lidt, at der lørdag var god plads i vandværket til de omkring 150 borgere, der tog med på forsyningens dag. ”De sparer 30 procent på strømforbruget. Før kostede det 1,5 kroner at pumpe en kubikmeter vand. Nu koster det 60 øre. Det sparer cirka en million kroner om året”, fortalte ingeniør Tarek Elawad blandt andet. Forsyningens dag førte også deltagerne til renseanlægget, klimaprojektet i Benløseparken og på rundtur i Ringsted Halmværk og varmeværket. I vandværket på Havemøllevej gik deltagerne gerne den høje trappe ned til de nye pumper
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 24-09-2016

Ensartet regulering vil løfte effektivitet
En række selskaber driver flere regulerede monopolaktiviteter inden for el-, varme-og vandforsyning. De vil blive mere effektive, og flere vil slå sig sammen, hvis reguleringen af områderne kommer til at ligne hinanden. Regeringen med energi-, forsynings-og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spidsen har sat sig for at ruske godt og grundigt op i den danske forsyningssektor, der blandt andet sørger for at give os rent vand i hanerne, varme i stuerne og strøm i kontakterne. Ministerens problem er ikke kvaliteten, men han peger i fem overskrifter en vej ud, der skal høste en række gevinster og opnå endnu større effektivitet i sektoren - der med affaldsforbrænding som undtagelse - består af naturlige monopoler, hvor kunderne ikke selv kan vælge deres leverandør.
Nyhedsbladet Dansk Energi, 23-09-2016

Dyrt for forbrugerne
Forhandlingerne om regeringens 2025-plan er i fuld gang, og et af elementerne i planen er den nye samlede strategi for forsyningsområdet. Det er godt, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har offentliggjort den nye strategi, for så har vi et fælles udgangspunkt til at diskutere, hvad der skal ske med vores vand, varme og affald. Strategien, som bygger på anbefalinger fra McKinsey, lover forbrugerne store besparelser, men som bestyrelsesmedlem i Danske Vandværker, brancheorganisation for landets vandværker, kan jeg kun understrege, at drikkevandsområdet her i landet allerede drives effektivt og professionelt. Vi er endda så godt kørende, at udlandet henter inspiration hos os. Men selvfølgelig kan vi effektivisere, for man kan jo altid gøre tingene bedre, så langt er vi enige med ministeren. Men jeg er nødt til at istemme det kor af eksperter og universitetsprofessorer, der alle advarer imod at åbne for, at forsyningsområdet kan blive privatiseret. Får regeringen magt, som den har agt i denne sag, bliver vandværkerne gjort til rene spekulationsobjekter. Skal der tjenes penge på vores fælles drikkevand, kan det i den sidste ende blive meget dyrt for forbrugerne, for hvem skal ellers betale regeringen, når drikkevandet er blevet gjort kommercielt?
Af Palle Christensen medlem af landsbestyrelsen i Danske Vandværker
Fyens.dk, 23-09-2016

INTERVIEW: Mange kræfter i og omkring forsyningssektoren frygter konsekvenserne af regeringens forsyningsstrategi.
Men det er der ingen grund til, siger direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard.
Man er gået fra 200 selskaber i 1999 til cirka 60 selskaber i dag. Og i årene fra 2008 til 2014 er der i elsektoren i alt givet effektiviseringskrav på godt 670 millioner kroner. “Da vi fik den nye regulering i 2004, var vi bange for, hvad det ville betyde for elsektorens fremtid. En bekymring, som jeg kan høre, at de andre sektorer i dag deler. Og derfor er det interessant at kigge på, hvad der rent faktisk skete med vores bekymringer,” siger adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard. Han peger på to primære konsekvenser af, at den økonomiske regulering blev ændret fra at hvile i sig selv til indtægtsrammeregulering. “Dels er det i dag mere klart, hvad elbranchens rolle er. Nemlig at drive selskaberne så effektivt som muligt. Dels har konkurrencen mellem selskaberne betydet, at man i mange tilfælde har set en økonomisk interesse i opkøb og fusioner,” siger han.
Altinget, 23-09-2016

Forslag gøder jorden for private investorer
FORSYNING: Regeringens nye forsyningsstrategi Regeringen vil åbne for, at private kan drive forsyningen af vand, spildevand, fjernvarme og affald som en forretning. Det vil angiveligt kunne spare milliarder. Adskillige tvivler dog på tallene. Der kan spares milliarder i den danske forsyningssektor. Det er budskabet til danskerne i regeringens nye forsyningsstrategi, som energi-og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt fremlagde tidligere på måneden. Milliarderne kan især findes ved at åbne op for at drive forsyningen af vand, spildevand, fjernvarme og affald som en forretning, som private kan tjene penge på.
Arbejderen, 23-09-2016

Fagfolk: Løfterne i forsyningsstrategien holder ikke vand
FORSYNING Forsyningsstrategiens løfter om store besparelser og øget teknologieksport holder ikke, mener analytiker og virksomheder inden for miljøteknologi. Regeringens forsyningsstrategi, som blev lanceret i sidste uge, vil efter al sandsynlighed hverken føre til de lovede besparelser for danskerne eller den teknologiudvikling i miljøbranchen, som strategien også lægger op til. Det vurderer henholdsvis en analytiker og de førende miljøteknologivirksomheders brancheforening.
Ingeniøren, 23-09-2016

Udvalg: Vandværker overdriver problemer
Plan & Miljøudvalget i Esbjerg har vedtaget ny vandforsyningsplan, men vandværker er ikke tilfredse med, at kommunen levner mulighed for, at forbrugere kan have egen boring til vanding af dyr.
Politikerne i Plan & Miljøudvalget er ret tilfredse med den nye, kommunale vandforsyningsplan, som udvalget netop har vedtaget, men langt mindre tilfreds er De Danske Vandværker. Planen har netop været i høring, og de forbrugerejede vandværker i kommunen har tilsluttet sig den protest over en lille del af planen, som De Danske Vandværker har fremført. Kernen i kritikken er, at Esbjerg Kommune i visse tilfælde kan give tilladelse til, at forbrugere etablerer egen indvinding til at vande deres dyr med i stedet for at bruge vand fra vandværket, og det bryder vandværkerne sig bestemt ikke om. De mener, at det kan gå ud over kvaliteten af vandet fra vandværket, fordi man risikerer at stå med en overkapacitet, ligesom andre forbrugere kan risikere at skulle betale mere, hvis landmænd med store husdyrbesætninger vil kobles fra og etablere egen boring til dyr. Udvalgsformand John Snedker (S) fastholder på udvalgets vegne vandforsyningsplanen, der er den første samlede plan for kommunen og skal sikre ens vilkår for kommunens borgere og virksomheder.
Jv.dk (Abonnementsområde), 22-09-2016

Landbruget ser store muligheder for biomasse i ny forsyningsstrategi
Regeringen præsenterede i sidste uge sin nye forsyningsstrategi. Ifølge L&F og Danske Halmleverandører kommer den til at give en øget efterspørgsel på biomasse, heriblandt halm. Regeringen fremlagde i sidste uge sin samlede forsyningsstrategi, der omhandler forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Et af de vigtige punkter i forsyningsstrategien er fjernvarme. Her ser man et effektiviseringspotentiale i fjernvarmesektoren på 2,3 til 2,7 milliarder kroner. Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, og formand i Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, ser nu begge store muligheder for øget anvendelse af halm til varmeværker, med de lempeligere bindinger til krav om el-produktion og valg af brændsel for varmeværker.
Effektivt Landbrug, 22-09-2016

Nu graves der for at spare på vandet
Langeland Forsyning er gået i gang og vil i den kommende tid at lave gravearbejde for millioner. Målet er i sidste ende at spare penge for forbrugerne. Teknologien bliver smartere og smartere. Og om en årrække vil det blive billigere for borgerne på Langeland. ”Vi forsøger hele tiden at kigge på, hvordan vi kan bruge borgernes penge mest fornuftigt”, siger Lars Birk Rasmussen, direktør for Langeland Forsyning til Fyns Amts Avis. Forsyningen har gennem de seneste mange måneder installeret nye ventiler rundt omkring i Rudkøbings vandrør for at blive klogere på, hvor meget vand der egentlig går til spilde. Og overraskende nok viser det sig, at de gamle jernvandrør i centrum af Rudkøbing står for cirka fem procent af hele Langelands samlede vandspild. Derfor går forsyningen nu ind i kampen og vil i løbet af det næste halve år foretage gravearbejder for cirka to millioner kroner.
Fyns Amts Avis, 22-09-2016

Skrappe krav til UV-bestråling
Arinco får kun betinget ja til UV-bestråling af brugsvand i dele af mejerivirksomhedens produktion. Virksomheden havde søgt om opsætning af permanent UV-bestråling af brugsvand, men dette kan teknik-og miljøudvalget ikke gå med til. I stedet får Arinco lov til at opstille UV-anlæg, og opstår der problemer med bakterier i vandet, kan man ringe til kommunen og få en midlertidig tilladelse til at tage anlægget i brug. Arinco har efter en eksplosion i 2000 haft problemer med bakterier i brugsvandet og har af den grund tilsat klor. Takket været klortilsætningen har man ikke målt overskridelser på bakterier i længere tid, men virksomheden ønsker altså i stedet at bruge UV-bestråling. Når kommunen siger nej, skyldes det, at Danmark har en politisk målsætning om, at drikkevand skal være rent grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. At Arinco har problemer med bakterier, skyldes formentlig, at dele af ledningsnettet tog skade ved eksplosionen i 2000.
Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 21-09-2016

Regeringen tror på sin forsyningsstrategi
Kvalitet, forsyningssikkerhed og miljøkrav vil blive fastholdt, og der vil ikke blive stillet urealistiske krav til forsyningssektoren, garanterer ministeren. Det har knebet for regeringen og ikke mindst energi-, forsynings-og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) at få budskabet om regeringens nye forsyningsstrategi til at bundfælde sig som en glad nyhed. I ugerne op til præsentationen fredag og efterfølgende er initiativet til at lette borgernes årlige regning med 2800 kroner blegnet lidt i forhold til ekspertkritik af den bagvedliggende rapport og vantro fra kommunerne og forsyningssektorens side over for de opstillede mål. Ikke overraskende er Lars Chr. Lilleholt grundlæggende uenig i kritikken. ”Vi tror på det besparelsespotentiale, der er lagt frem i forsyningsstrategien. Vi er overbevist om, at forsyningssektoren også kan effektiviseres. Vi bruger op imod 100 milliarder kroner på forsyning om året, og i modsætning til andre dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, som løbende udsættes for produktivitetskrav, har produktivitetsfremgangen i forsyningssektoren været meget, meget lille over en lang årrække”. Han anerkender dog, at der, som anført af vandsektoren, er sket effektiviseringer i de senere år, og at de er kommet forbrugerne til gode.
Nordjyske Stiftstidende, 21-09-2016

Hvor dyrt er dansk vand?
UENIGHED: Vandselskaberne i clinch med ministeriet om argumentationen for at regulere sektoren. Ifølge Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet betaler de danske forbrugere klart mest for deres vand sammenlignet med en stribe andre vestlige lande. Det er ifølge et notat fra ministeriet årsagen til, at regeringen vil " analysere, hvordan der kan skabes incitamenter til ejerne til at effektivisere" i overensstemmelse med det generelle mål i regeringens nye Energiforsyningsplan. Men udgangspunktet er ifølge Danske Vandværker, de danske vandværker og vandselskabers organisation, ikke retvisende. Danske Vandværker mener ikke, at enhedsprisen er det rigtige at tage udgangspunkt i, eftersom danskerne igennem mange år med held er blevet opdraget til at spare på vandet. ”Det interessante er jo ikke hvad en kubikmeter koster, men hvad en familie med et gennemsnitsforbrug betaler i kroner og øre. Og her ligger Danmark pænt under Tyskland og England, som begge har forsøgt sig med privatisering, og nogenlunde på niveau med naboerne i Sverige”, siger Dorthe G. Rasmussen, pressemedarbejder hos Danske Vandværker.
Nordjyske Stiftstidende, 21-09-2016 (redigeret resume)

Debat: Ingen forestiller sig fri leg i forsyningssektoren
Vi hilser det velkomment, at V-regeringen som den første i årtier har formuleret en samlet strategi for, hvordan vi får mere effektive leverandører af el, vand, gas, fjernvarme og affaldshåndtering. Sandheden er jo, at mange forsyningsselskaber - også inden for vand og varme - lige som i fødevaresektoren består af andelsselskaber, og dette kan være en aldeles fortræffelig og effektiv ejerform, når forbrugerne har andel i de fordele, det giver at være medejer.
Børsen, 21-09-2016 Karen Hækkerup, adm. direktør, L & F og Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

Super godt vand fra nyt vandværk
Når et nyt vandværk i udkanten af Lundby Krat i nær fremtid begynder at tappe undergrunden for noget af det bedste drikkevand inden for kommunegrænsen, får det alt andet lige konsekvenser for den beskyttede natur, der udgør en del af værkets indvindingsopland. Det gælder således et engareal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf tre. For at afbøde de negative effekter af vandindvindingen blev der i tilladelsen til værket stillet krav om, at eksisterende dræn i engområdet skal afbrydes. Om det nye vandværk konstaterer forvaltningen, at vandet fra Lundby Krat har en væsentlig bedre kvalitet end på en række andre kildepladser, og at værket i nær fremtid kan blive forudsætningen for, at der fortsat kan leveres tilstrækkelige mængder urenset drikkevand til Aalborg By og omegn. Det nye universitetshospital får således drikkevand direkte fra værket. Det nye vandværk indvies inden for kort tid.
Midt-Vest Avis, 21-09-2016

Grundvand har forsinket nyt flisværk i Løsning
Overraskende meget grundvand var en streg i regningen, der forsinker og fordyrer flisprojektet. Selvom opførelsen af det nye flisværk på Ribevej i Løsning går planmæssigt, så blev der alligevel stukket en kæp i hjulet på det ambitiøse projekt, da man i forbindelse med den lempegrav i bygningen, hvor lastbilerne skal læsse flisen af, stødte på mere grundvand, end man umiddelbart selv kunne pumpe væk. Hele anlægget vil blive testet i løbet af december måned, og man håber at kunne køre kontinuerlig drift i januar.
Hedensted/Juelsminde Avis, 21-09-2016

Tavler til fremtidens vandværk
EL-TA leverer tavler med ABB-komponenter til et nyt topmoderne vandværk i Esbjerg, der skal forsyne størstedelen af byens indbyggere og har fokus på både forsyningssikkerhed og fødevaresikkerhed. I Esbjerg er byens nye store vandværk skabt ud fra tanken om, at vand er et levnedsmiddel, og derfor er byggeriet inspireret af moderne fødevareproduktion. I de fleste danske vandværker opbevares vores drikkevand i rentvandsbeholdere af beton under jorden, men for at mindske risikoen for udefrakommende forurening bliver vandet i fremtidens vandværk i Esbjerg opbevaret i store, indendørs ståltanke på 1500 kubikmeter. Her har EL-TA leveret tavlerne, hvorfra vandværkets 16 pumper forsynes, styres og overvåges, så de hver time vil kunne sende op til 1000 kubikmeter vand ud til forbrugerne.
Building-Supply.dk, 21-09-2016

Skanderborg Forsyning opfører kraftcenter for vandteknologi
CUBO Arkitekter har slået stregerne. Kamstrup, Grundfos og AVK er med-initiativtagere. Skanderborg Forsyningsvirksomhed står bag projektet AquaGlobe, opførelsen af et nyt innovations- og formidlingscenter for den danske vandbranche. Her skal blandt andet fremmes salg og eksport af dansk vandteknologi, men der er også udvikling, demonstration af løsninger samt læring og leg på programmet. Ud over Skanderborg Forsyning er Grundfos, Kamstrup og AVK gået ind i projektet som med-initiativtagere.
Building-Supply.dk, 20-09-2016

Kalk på glassene? Her er årsagen
Din opvaskemaskine skal være indstillet til vandets hårdhed i dit område. Ellers får du pletter på dit service og måske en ødelagt maskine.
Opvaskemaskinen er ofte "problembarnet" i husstandens samling af hårde hvidevarer, fordi mange faktorer skal spille sammen, for at du får rent og skinnende service. Måske husker du at rense filtre for madrester og påfylde salt og afspændingsmidler i din maskine. Men har du stadig problemer med kalkaflejringer på glas og service, kan det skyldes, at maskinen ikke er indstillet korrekt i forhold til vandets hårdhed i dit område, fortæller Richard Schalburg, forbrugerekspert ved Dansk Energi.
Avisen.dk, 20-09-2016

Energi af spildevand kan blive nyt, dansk eksporteventyr
De renser allerede vores spildevand med et stadig lavere energiforbrug, men det varer ikke længe, før de faktisk kan producere energi og råstoffer ved at gøre beskidt vand rent-, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. I en rapport fremlægger fire eksempler på danske forsyninger, der allerede nu producerer mere energi, end de bruger; Aalborg Kloak, Billund BioRefinery, BIOFOS i København og Marselisborg spildevandsanlæg under Århus Vand.
Globalnyt.dk, 20-09-2016

VandTek 2016: Viden om vand er en eksportvare
Vandsektoren regnes som en af de mest lovende sektorer til eksport af dansk viden og teknologi. I den danske vandbranche taler man om, at vand skal være det nye vind, siger professor og international rådgiver Torkil Jønch Clausen i anledning af messen VandTek, som åbner i dag.
Altomteknik.dk, 20-09-2016

Forsyningsdirektør: McKinsey er afkoblet fra virkeligheden
I en rapport når konsulentfirmaerne McKinsey og Struensee & Co. frem til, at den danske forsyningssektor kan effektiviseres for adskillige milliarder kroner, og at danskerne kan se frem til lavere priser på el, gas, varme, vand og spildevand, hvis politikerne følger rapportens anbefalinger. Men konsulenternes udregninger på spildevandsområdet overlever ikke et realitetstjek i forhold til Brønderslev Kommune. Det konstaterer direktør Thorkild Neergaard fra Brønderslev Forsyning. ”Tallene holder ikke til et møde med den økonomiske virkelighed, vi lever i”, siger han. McKinsey-rapportens tal siger, at der fra 2025 årligt kan spares i alt 7,1 milliarder kroner i den danske forsyningssektor, hvis politikerne følger rapportens anbefalinger. ”Ud af Danmarks samlede befolkning bor de 0,64 procent i Brønderslev Kommune. Hvis vi skal realisere en tilsvarende andel -altså 0,64 procent -af de påståede besparelsesmuligheder på spildevandsområdet, så svarer det til, at vi skulle kunne effektivisere eller spare for over 13 millioner kroner”, siger han. Det er lig 80 procent af udgifterne.
Nordjyske Stiftstidende, 20-09-2016

Kig på virkeligheden
Når vores energi-, forsynings-og klimaminister lover forbrugerne store besparelser i forsyningssektoren, synes jeg måske lige de, som har lavet beregningerne, fortjener en tur ud i den virkelige verden. Jeg sidder i såvel bestyrelsen for det lokalevandværk som i bestyrelsen for varmeværket, der forsyner samme område. Da vandværket blev bygget, fik forbrugerne kniven for struben: Betal, eller vi lukker for vandet. Vandværket er gældfrit - vi har billigt vand, og bestyrelsen kan vælge rigtige og langtidsholdbare beslutninger. Som Venstremand rundet af andelsbevægelsen, mener jeg, forsyningerne skal ejes og styres af de forbrugere, som betaler gildet.
Debatindlæg i Sjællandske, 19-09-2016

Skyggebolde redder Californiens drikkevand
96 millioner sorte plasticbolde blev sidste år hældt ud i drikkevandet i Los Angeles for at beskytte vandet mod at fordampe. Det virkede. Californien var sidste år - ligesom i år - plaget af hård tørke. Det fik myndighederne i Storbyen Los Aangeles til at bekymre sig for, at byens drikkevand skulle fordampe i varmen. Derfor fik de den ide at hælde i alt 96 millioner sorte plastickugler - eller 'skyggekugler', som de bliver kaldt - ud i byens drikkevandsreservoirer. Kuglerne skulle lægge vandet i skygge, beskytte det mod UV-stråler og forhindre algevækst. Samtidig skulle de forhindre, vandet fordampede. Flere hundrede millioner liter vand fordamper nemlig hvert år. Boldene har kostet 0,36 dollars stykket, og de er en del af en plan til 34,5 millioner dollars, som skal beskytte drikkevandet. Og det er meget billigere, end andre beskyttelsesmetoder. Det virkede, og skyggekuglerne blev en succes.
TV 2 /Nyhederne Online, 18-09-2016

Vandet i danskernes haner er for varmt
Mange danske familier har for varmt vand i hanerne, viser tal fra forsyningsselskabet Hofor. Sænkes temperaturen i varmtvandsbeholderen med cirka ti grader til de anbefalede 55 grader, kan der årligt spares mange hundrede kroner på varmeregningen, lyder meldingen. Selvom vandet har den rette temperatur i varmtvandsbeholderen, kan det også være fordelagtigt at få isolereret rørene. Har man eksempelvis otte meter u-isolerede rør, kan det let koste 1.000 kroner ekstra om året, viser tallene. Hofor råder derfor forbrugerne til at undersøge, om rørene med varmt vand er isolerede, eller om det kan betale sig at efterisolere.
Erhvervsmagasinet Installatør, 17-09-2016

Arrogant tankegang
Københavns Lufthavn i Kastrup er et afgørende stykke dansk infrastruktur -som i den hellige privatiserings navn blev solgt til udenlandske pensionskasser. Resultatet kender mange passagerer alt for godt: Alenlange køer ved sikkerhedskontrollen, elendig plads til indcheckning og et prisniveau, der kan overraske selv en nordmand. Men pensionskasserne henter milliarder i overskud. Nu kan turen komme til de forsyningsvirksomheder, der sikrer danskerne blandt andet vand, varme og renovation. Regeringen har fremlagt en ny plan, der klogeligt taler om " effektivisering" og nøjes med at lade privatisering være underforstået. Den enkelte husstand bliver stillet en besparelse på 2800 kroner om året i udsigt -om ni år. Grundtanken er den simple -måske for simple -at de kommunale forsyningsvirksomheder ikke drives effektivt nok, fordi de økonomisk skal hvile i sig selv. Altså: Regeringen og dens dyrt betalte konsulenter mener, at kommunale embedsmænd og politikere er dvaske og ligeglade med borgernes udgifter, fordi ingen må tjene på forsyningerne. Det er arrogant og nedladende, for overalt effektiviserer og forbedrer forsyningsvirksomheder med mindst to vigtige formål: Priserne skal holdes ned og miljøet skal gavnes. Det går faktisk godt mange steder, omend der naturligvis er plads til forbedringer. Vi har et ualmindeligt velfungerende system i Danmark, som de fleste lande misunder os -der er meget på spil.
Leder, Morsø Folkeblad, 17-09-2016

Vandværker: Regeringens forsyningsforslag er mangelfuldt
Regeringen stikker blår i øjnene på vandforbrugerne, når den i sit oplæg til et mere effektivt forsyningssystem siger, at en almindelig familie vil få 2800 kroner mere mellem hænderne hvert år, hvis strategien gennemføres. Det mener Allan Weirup, direktør i brancheforeningen Danske Vandværker. "Det er dejligt, at der kommer en samlet forsyningsstrategi. Men jeg synes, at de forventninger, ministeren stiller i udsigt til forbrugerne, er skudt over målet," siger han. Ministeren er allerede blevet kaldt i samråd om strategien. Oppositionen har stillet en stribe spørgsmål om, hvordan regeringen er nået frem til, at det skulle være muligt at effektivisere for knap seks mia.
Børsen.dk, 16-09-2016

Dyr kompressor stjålet fra vandværket
Natten til fredag blev der begået et lidt usædvanligt indbrud på Lindeballe Vandværk uden for Gadbjerg. En port og en dør er brudt op, og der er fjernet en stor, tung og dyr kompressor af mærket Ardua Reno 480 fra værket. Maskinen har en værdi af 20.000 kroner, og den er blevet kørt væk fra stedet, idet der er efterladt markante hjulspor.
VejleAmtsFolkeblad.dk, 16-09-2016

Oust Mølle Folkeskov er lige om hjørnet
På lørdag 19. november bliver store plantedag i den kommende Oust Mølle Folkeskov. Denne dag inviteres kommunens borgere til at komme og være med til at plante de sidste af de i alt 24.000 træer, som kommer til at udgøre den nye folkeskov i Randers Vest på arealet syd for jernbanen mellem Oust Møllevej og motorvejen. Skovrejsningen sker i et samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, hvor borgerne i Danmark via konceptet www.folkeskoven.dk kan donere penge til træer i nye Folkeskove og herved opnå skattefradrag for deres godgørende bidrag. Randers Kommune arbejder således efter de samme principper som for et par år siden lå bag rejsningen af den syv hektar store Høgshøj Folkeskov ved Spentrup -hvilket vil sige med støtte fra virksomheder der køber og private der donere penge til træerne via Growing Trees Networks hjemmeside samt en høj grad af borgerinddragelse omkring projektet.
Din Avis Randers, 14-09-2016

Ny metode skal rense jord for pesticider
Firmaet BioREM vil udvikle og teste en ny teknik på testgrunden ved Stengårdens losseplads, der kan fjerne kilden til forurening af grundvandet.Kan det virkelig lade sig gøre at oprense pesticider fra jorden? Det er bestemt ikke utænkeligt, og det jyske firma BioREM, med direktør Jørgen Mølgaard Christensen i spidsen, er ét af de fem firmaer, som nu går i gang med at udvikle et anlæg til at rense jord for pesticider på den nye testgrund ved Hvalsø.
Sjællandske, 16-09-2016

EurEau kongres 2016 i København
Forud for COP 22 mødes den europæiske vandsektor i næste uge i København for at diskutere, hvordan Europas drikkevands- og spildevandssystemer skal kunne håndtere verdens ændrede klimatiske forhold. Den 19. og 20. september 2016 mødes den europæiske vandforening (EurEau) i København til sin årlige kongres. På kongressen diskuterer eksperterne, hvordan drikkevands- og spildevandssystemerne i Europa i fremtiden skal drives under hensyns tagen til klimaændringerne. Præsident i EurEau forudser, at teknologiudvikling vil få en central betydning i fremtidens løsninger.
Avisen.dk, 15-09-2016

Vandværker: Regeringens forsyningsforslag er mangelfuldt
Et af de centrale punkter i en strategi fra energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) er, at det fremover bør være muligt at tjene penge på at drive fjernvarmeværker. Ny forsyningsplan skal give 2800 kroner mere om året til forbrugerne. Men det er urealistisk, mener forening. Regeringen stikker blår i øjnene på vandforbrugerne, når den i sit oplæg til et mere effektivt forsyningssystem siger, at en almindelig familie vil få 2800 kroner mere mellem hænderne hvert år, hvis strategien gennemføres. Det mener Allan Weirup, direktør i brancheforeningen Danske Vandværker.
BT.dk, 15-09-2016

Regeringen vil effektivisere forsyning for seks milliarder
Regeringen vil have forsyningsselskaberne til at effektivisere for 5,9 milliarder kroner.
En almindelig familie bruger cirka 37.000 kroner på el, varme og lignende. Det er for meget, mener regeringen. Forsyningssektoren - altså de selskaber, der blandt andet leverer el, vand og varme - kunne drives langt mere effektivt til gavn for danskernes pengepung, mener regeringen.
En effektivisering af sektoren er derfor et af nøglepunkterne i regeringens plan for dansk økonomi frem til 2025, og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil torsdag løfte sløret for, hvordan regeringen vil sikre billigere regninger til forbrugerne. Samlet set vil regeringen have forsyningsselskaberne til at effektivisere for 5,9 milliarder kroner i 2025. "Vi bruger i gennemsnit 37.000 kroner årligt på forsyning som vand, varme og el, hvilket er omtrent det samme, som vi bruger på mad og fødevarer. Det er mange penge på et husholdningsbudget", mener Lars Christian Lilleholt. En almindelig familie vil ifølge regeringens beregninger få 2800 kroner mere mellem hænderne hvert år, hvis strategien gennemføres. Det vil også være af stor betydning for dansk økonomi, som den fremstilles i regeringens 2025-plan. Forsyningsstrategien, der altså præsenteres torsdag, ventes at bidrage med 5,5 milliarder kroner til væksten i 2025. Det vil sige, at mere end en femtedel af den vækst, regeringens initiativer skal skabe i 2025, forventes at komme fra effektivisering af forsyningssektoren.
Fyens.dk, 14-09-2016

Politisk strid om at sikre drikkevand
Venstre mener, at flertallet i byrådet nedgør de mange private vandværker og -boringer med et forslag til vandforsyningsplan er nu sendt i høring. Man skulle tro, sikring af rent drikkevand kunne samle hele byrådet. Men det er ikke tilfældet i Skanderborg Kommune, hvor et flertal har vedtaget at sende et forslag til en vandforsyninsplan for perioden 2016-2024 i offentlig høring. Men med forslaget udsendes en mindretalsudtalelse fra Venstre, der mener, at byrådet -populært sagt, skyder gråspurve med kanoner. ”Vand er livsvigtig, derfor er det en vigtig opgave at sikre rent drikkevand til alle”, sagde Karen Lindemann (S) under byrådsdebatten. Hun opregnede, at der findes 46 almene vandværker i kommunen, 117 fællesanlæg og 456 enkelt indvindere.
Århus Stiftstidende, 15-09-2016

Minister vil sikre rent drikkevand
Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten af det danske drikkevand, fastslog transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) under et samråd i Folketingets miljø-og fødevareudvalg, hvor han skulle redegøre for et sæt nye regler for godkendelse af vandhaner. Reglerne er kritiseret for at indebære en risiko for, at sundhedsskadelige stoffer forurenerdrikkevandet. Er det konsekvensen, skrotter ministeren den nye bekendtgørelse, fastslår han.
Kristeligt Dagblad, 15-09-2016

Redaktør: Sådan vil regeringen hente milliarder på forsyning
Regeringens nye forsyningsstrategi skal øge en dansk husstands rådighedsbeløb med 3.000 kroner i 2025, men modtager hård kritik fra banche organisationerne. Altingets forsyningsredaktør forklarer her, hvad strategien indebærer. Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt præsenterede torsdag danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi. Målet med strategien er at give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kroner årligt i 2025. Det skal ske gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas.
Altinget.dk, 15-09-2016

CG Jensen går sammen med tyske vandeksperter
Den danske entreprenørvirksomhed CG Jensen A/ S, der blandt andet beskæftiger sig med beton og vandbygning, har etableret et nyt selskab i samarbejde med tyske Hölscher Wasserbau GmbH, der har grundvandshåndtering og brøndboringer blandt sine kerneområder.
Det nye selskab får navnet Hölscher Jensen A/ S og får lokaler i CG Jensens hovedkvarter i Glostrup. Her kommer firmaet til at arbejde sammen med den danske entreprenørs afdeling for jord, kloak, forsyning og gartneri.
Licitationen - Byggeriets Dagblad, 15-09-2016

Vester Ørum får nyt vandværk til tre mio. kr.
130 vandforbrugere kan se frem til bedre vand. I går blev kransene hejst til rejsegilde på et nyt vandværk på Bøgballevej i Vester Ørum. Det gamle vandværk er fra 1960 og er blevet renoveret af nogle omgange. ”Men nu er det ved at være helt udtjent, og ved at bygge en helt ny bygning har vi kunnet få plads til en større rentvandstank”, fortæller Henry Breinbjerg fra vandværkets bestyrelse. Den nye bygning er ved at blive rejst meget tæt på vandværkets to boringer, der blev renoveret for fem år siden. Hele værket koster tre mio. kr. ”Forbrugerne får en bedre vandkvalitet og en større forsyningssikkerhed, fordi vi får bedre filtre og en større akkumulationstank”, forklarer Henry Breinbjerg. Det nye vandværk bliver taget i brug sidst på året.
Hedensted/Juelsminde Avis, 14-09-2016

Kommuner: Umuligt at spare 7 milliarder på vand og varme
KL-formand og venstreborgmester Martin Damm retter en skarp kritik af McKinseys rapport for at være blind for samfundshensyn. Rapporten fra McKinsey, der fastslår, at man kan spare 7 milliarder kroner på forsyningen af vand, varme, el, gas og på affaldsforbrænding, er teoretisk og vil aldrig blive omsat i praksis. Og hvis man gennemfører McKinseys forslag om i højere grad at lade private overtage monopoler som vand-og varmeforsyning vil det helt sikkert blive dyrere for forbrugerne. Det er holdningen i Kommunernes Landsforening, der retter en skarp kritik mod McKinseys rapport, som regeringen har bestilt og med den som afsæt har lagt en besparelse på mellem 5,9 og 7 milliarder kroner ind i sin nye 2025-plan. ”Langt de fleste af McKinseys gevinster er teoretiske og vil aldrig blive omsat i praksis”, siger formanden for KL, Martin Damm (V).
Politiken, 14-09-2016

Vestjyske plastrør til nicheanvendelse
Rotek A/ S startede for præcis 25 år siden den 1. september i en garage. Næste generation af ejere er på vej, og med et tæt samarbejde og bofællesskab med plastrørsproducenten Emtelle ser fremtiden lys ud. Rotek er specialister i at lave specielle rør og rørkoblinger, der bruges i forbindelse med brøndboringer, grundvandssænkninger og miljøundersøgelser. Karsten Kristensen har gennem årene specialiseret sig i samlinger, gevindrør og muffer, borerigge samt meget andet specialudstyr. Sidenhen er der kommet forhandlinger af pumper og andet udstyr til arbejde med grundvand.
I dag beskæftiger virksomheden 16-17 medarbejdere, og selvom virksomheden ikke oplyser omsætning, så ligger den ifølge chefen i omegnen af et halv hundrede mio. kroner og med en ganske fornuftig bundlinje.
Licitationen - Byggeriets Dagblad, 14-09-2016

80 år med vand i Manna
Manna Vandværk kan i denne måned fejre 80 års fødselsdag. Det bliver fejret med åbent hus i Vandværket lørdag 17. september fra klokken 10 til klokken 12. Vandværket kostede i oprettelse i 1936 den nette sum af 16.118,78 kr., og der var dengang 76 brugere. I dag har værket 209 brugere. Vandværket har indenfor de seneste 10 år gennemgået en større renovering. I 2008 blev hele udpumpningssystemet udskiftet og bygningen blev renoveret. I 2015 blev alle boringerne renoveret og ført op til jordhøjde, og de blev beskyttet med boringshætter. I 2016 blev filtreringsanlægget og el-hovedtavlen udskiftet. Formanden for vandværket, Villy Jensen, håber, at rigtig mange interesserede vil møde op til åbent hus. Man kan klokken 11 se, hvordan filtrene bliver renset.
Nordjyske Stiftstidende, 14-09-2016 

Høring ændrer intet i Egedal
Egedal Kommune står fast efter høring og vil snart gøre det forbudt for otte af kommunens landmænd at bruge sprøjtemidler i et nyt beskyttelsesområde. Retssag synes uundgåelig. Snart må 8 landmænd og 25 boligejere i Egedal Kommune ikke længere bruge sprøjtemidler i et nyt beskyttelsesområde. Dermed har en netop overstået høring ikke flyttet noget som helst. I foråret gjorde kommunen brug af en særlig paragraf for at beskyttedrikkevandet i et 67 hektar stort beskyttelsesområde ved landsbyen Søsum. Grundejerne og landmændene modtog den 26. maj et varsel om, at kommunen agtede at nedlægge forbud mod sprøjtning på arealerne, fordi kommunen mener, at der er risiko for, at sprøjtemidlerne siver ned og forurener Bjellekær Kildeplads, der hvert år leverer 1,2 millioner kubikmeter drikkevand til 30.000 mennesker i hovedstadsområdet. Varslet om sprøjteforbuddet har givet 11 høringssvar fra borgerne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
Effektivt Landbrug, 13-09-2016

Første plastrør til sikker transport afdrikkevand i forurenet jord
Forurenet jord i bymæssige områder skaber potentielle risici for befolkningens helbred. Standard polyethylenrør er gennemtrængelige for smag og lugt af de kemikalier, der ofte findes i forurenet jord. Uponors nye Barrier PLUS system løser problemet. For første gang erstattes aluminiumslaget nu af uigennemtrængelige polymer. Resultatet er et holdbart og fuldt genanvendeligt rørsystem. ”Initiativet til udvikling af Barrier PLUS kom faktisk fra nogle af vores danske vandforsyningskunder”, siger Jan Lunding, Project Manager hos Uponor Infra. Den vigtigste drivkraft var aktuelle bekymringer vedrørende holdbarheden af rør med aluminiumsbarriere, når de kommer i forbindelse med Trichlorethylen (TCE).
HVAC Magasinet, 13-09-2016

Motorvej for giften til grundvand
Grundvandet skal beskyttes, og private lodsejere opfordres til at undlade gift, men når kommunen skal ukrudtsbekæmpe, så sker det med gift, og det får SF til at kritisere. Grundvandet har typisk været 100 år undervejs, og det vand, vi kan drikker nu, er derfor behageligt fri for pesticider, men sådan bliver det ikke ved med at være, og det gør det afgørende at lave en plan for at passe på det kommende grundvand. Derfor har flere af Odsherreds vandværker foretaget overvågningsboringer for at holde øje med grundvandskvaliteten samtidig med, at private lodsejere opfordres til at være særdeles varsomme, når de bruger pesticider og anden gift, når de ukrudtsbekæmper. Ren kommunal dobbeltmoral, lyder det fra SF, hvis medlem af miljø-og klimaudvalget, Michael Kjeldgaard, er vred over, at kommunen får udført ukrudtsbekæmpelse med pesticider, og særligt på helt vanvittige tidspunkter.
Nordvestnyt, 10-09-2016

Sønderborg Kommune går en hård tid i møde
Landbrug & Fødevarer og LandboSyd følger arbejdet med indsatsplaner i forbindelse med drikkevandsboringer tæt og med kritiske øjne. Det er ikke ligetil for Sønderborg Kommune at pålægge lodsejerne ikke at anvende pesticider i områder, hvor vandværker har deres boringer. Det konstaterede omkring 50 landmænd fra kommunen på et møde hos LandboSyd, som havde besøg af chefjurist Charlotte Bigum Lynæs og chefkonsulent Nicolaj Ludvigsen fra Landbrug & Fødevarer.
LandboSyd, 09-09-2016

Ud i verden med dansk vandteknologi
Vandressourcen på verdensplan er under et stort pres, men på en række områder er danske virksomheders produkter og løsninger markedsledende, og derfor har den samlede danske vandbranche en ambition om at fordoble eksporten inden 2025. Vandbranchen i Danmark er opdelt i mange forskellige leverandører af udstyr, løsninger og rådgivning. Hver for sig har de klaret sig relativt godt, men som følge af en manglende samlet strategi, tog Miljø-og Fødevareministeriet, Danva, DI og Dansk Miljøteknologi initiativ til "Vandvision 2015", der blandt andet rummer en fælles ambition om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi inden 2025 - fra de nuværende 15 mia. kr.om året til 30 mia. kr. om året i 2025.
Jyllands-Posten, 09-09-2016

Danske virksomheder er klar til vildt vejr
Pionerånd og et tæt samarbejde har betydet, at danske kommuner, forsyninger og virksomheder har haft modet til at kaste sig over nødvendige klimatilpasningsprojekter. Derfor er vi herhjemme nu blandt de førende vandteknologilande i Europa, og interessen viser sig fra hele verden. Men vedholdenhed er altafgørende for, at udviklingen ikke går i stå. Klimaforandringerne er bogstaveligt talt skyllet ned over Danmark de senere år, og mange husker nok de voldsomme skybrud i hovedstadsområdet i juli 2011, stormfloden efter Bodil i december 2013 og oversvømmelserne ved nordjyske vandløb i oktober 2014.Derfor er der behov for, at vi tilpasser os den nye virkelighed med et nyt ' mindset' og nye former for teknologi,« påpeger Charlotte Sinkbæk Schow, chefkonsulent i Rambølls afdeling for Forsyning & Klimatilpasning.
Jyllands-Posten, 09-09-2016

Grundvandet vil stige i Sunds
Når Herning Vand lægger nye kloakker, kangrundvandet stige. Det skete på Nørholmvej i Herning og ventes også at ske i Sunds. Da Herning Vand i 2012 lagde nye kloakrør under asfalten på Nørholmvej, fik nogle af husejerne store problemer. De gamle kloakrør var så utætte, at de fungerede som dræn af det højtstående grundvand i området. Og da kloakrørene blev lige så tætte, som de var fra ny, kunnegrundvandet ikke længere løbe den vej. Resultatet var, at vandet i stedet løb ind i nogle af beboernes kældre. Belært af erfaring fra Nørholmvej har Herning Vand grebet situationen anderledes an i Sunds. Her er selskabet allerede i gang med udskiftning af kloakledninger, der skal separeres i et tostrenget system til spildevand og regnvand. Arbejde er opdelt i fire etaper og ventes først tilendebragt i 2022.
Aoh.dk (Abonnementsområde), 08-09-2016

Ny byskov skal sikre os rent drikkevand
Naturstyrelsen går nu i gang med at forsøge at købe jord af lodsejere i området lige øst for Ringkøbing. ”Jeg håber, at vi om 10 år kan se på en stor fin skov med en masse glade brugere”. Sådan afsluttede skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen Vestjylland sit indlæg, da der torsdag aften var borgermøde om skovrejsningsprojektet Ringkøbing Skov lige øst for bygrænsen.
Om det går sådan, er ingen given sag. Men Thomas Borup Svendsen noterede sig, at hverken i forbindelse med forudgående møder med lodsejere i det område, der er udpeget til skovrejsning eller på mødet på Hotel Fjordgården torsdag aften var der udtalt modstand mod projektet. ”Dem vi har talt med, har været rimeligt positive; det gør, at vi går videre med projektet”, fastslog han.
Thomas Borup Svendsen lagde dog ikke skjul på, at skovrejsningen vil tage tid. Man skal have købt jorden af lodsejerne, og pengene skal selvfølgelig også være til stede; projektet vil selv i bedste fald strække sig over en årrække.
DagbladetRingSkjern.dk, 08-09-2016

Testgrund ved losseplads skal hjælpe med udvikling af nye metoder til at sikre rent grundvand
Region Sjælland åbner en ny testgrund ved Stengårdens lukkede losseplads i Hvalsø. På testgrunden kan virksomheder, myndigheder og videninstitutioner udvikle og afprøve nye teknologier til oprensning af jord og vandforurening. Testgrunden bliver indviet onsdag den 14. september mellem klokken 11 og 14 af regionrådsformand Jens Stenbæk (V) og borgmester Mette Touborg (SF), Lejre Kommune. ”En af Region Sjællands opgaver er at sikre, at forurening ikke spredes og skader drikkevand, overfladevand eller indeklima. Testgrunden ved Stengårdens losseplads i Hvalsø bliver en 1.200 kvm stor grund, der vil fungere som et center til udvikling og afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening. Det er vores ønske, at testgrunden kan fungere som et udstillingsvindue for dansk viden og kunnen på vand- og jordforureningsområdet overfor omverdenen”, siger regionrådsformand, Jens Stenbæk (V).
RegionSjaelland.dk, 08-09-2016

14-09-2016: Åbent samråd om hvordan den nye bekendtgørelse om godkendelse af vandhaner m.v. vil påvirke kvaliteten af det danske drikkevand
Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt i samråd om, hvordan den nye bekendtgørelse om godkendelse vandhaner vil påvirke kvaliteten af det danske drikkevand. Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan den nye bekendtgørelse om godkendelse af bl.a. vandhaner vil påvirke kvaliteten af det danske drikkevand, herunder indholdet af kemikalier som eksempelvis formaldehyd, fenol, akrylonitril samt indholdet af bly, nikkel og cadmium. Endvidere har udvalget bedt ministeren redegøre for, hvilke hensyn der ligger til grund for udstedelsen af den nye bekendtgørelse om godkendelse af vandhaner og andre drikkevandsinstallationer jf. artiklen i Politiken - Nye regler vil forurene drikkevandet- den 15. juli 2016. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Kollerup (S).
Folketinget.dk, 07-09-2016

Her er danskernes værste miljøfrygt
Klimaforandringer er det største miljøproblem, mener danskerne. Forurenet drikkevand bekymrer også mange danskere, men aktuelt er andre problemer vigtigere, vurderer grønne aktører. Klimaforandringer er den største udfordring for miljøet, mener danskerne. Det viser en ny meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget. Danskerne er blevet spurgt, hvilket dansk miljøproblem de bekymrer sig mest om. Her peger 30 procent på klimaforandringer, mens 25 procent svarer forurening af drikkevand. På en tredjeplads ligger forurening af hav, fjorde, åer og søer med 14 procent, mens 10 procent har valgt skadelige kemikalier. Seks procent peger på henholdsvis luftforurening, og at plante- og dyrearter uddør. Det mindste miljøproblem er støj, som tre procent angiver som største udfordring.
Altinget.dk, 06-09-2016

Miljøstyrelsen igangsætter nye forskningsprojekter
Projekterne skal gøre Miljøstyrelsen klogere på, hvordan bekæmpelsesmidler kan spredes i miljøet. Resultaterne fra projekterne vil give mere viden til brug i arbejdet med at regulere brugen af bekæmpelsesmidler. Projekterne er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, der skal give Miljøstyrelsen den nyeste viden til brug i arbejdet med at nedbringe bekæmpelsesmiddelbelastningen af miljø og menneskers sundhed mest muligt. 
Mst.dk (Miljøstyrelsen), 06-09-2016

Sodastream slår på miljøet for at sælge maskiner
Sønderjyder er mest miljøbevidste, når det kommer til plastikforurening. Firmaet SodaStream har spurgt 800 danskere om deres forhold til vand og demiljømæssige konsekvenser ved at købe vand på flasker. Undersøgelsen viser, at sønderjyder er den befolkningsgruppe herhjemme, som tænker mest over konsekvenserne ved, at plastikaffald ender i havene eller at brugte flasker bliver smidt i vejkanten og skaber problemer for dyreliv og miljø. 27 procent af de adspurgte sønderjyder svarer i YouGovs undersøgelse, at de i meget høj grad tænker over konsekvenserne ved at købe vand på flasker. Til sammenligning svarer kun 21 procent af midtjyderne, at de høj grad tænker på plastikproblematikken. I Nordjylland siger 48,5 procent ligefrem, at de i mindre grad eller slet ikke tænker på konsekvenserne ved at købe vand fra flasker.
Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted, 06-09-2016

Skal gammelt mejeri være nyt vandcenter?
Ejerne af Fanefjord Mejeri forsætter jagten efter nyt indhold til den faldefærdige bygning. Til trods for, at RealDanias » Underværker-kampagne « i foråret donerede godt 800.000 kroner til Fanefjord Mejeri, så er der endnu ikke megen udvikling at se ved det gamle mejeri i Damme. Bortset fra lidt kosmetiske reparationer for få år siden, står den markante bygning stadig tom og faldefærdig i bybilledet. Og sådan bliver det formodentligt ved med at være en rum tid endnu. Bag kulisserne er der dog anderledes meget aktivitet, forsikrer Karsten Sørensen, der er formand for Fonden Møns Bygningsfornyelse. ”Mindst hver 14. dag har vi mejeriet oppe på vores møder, men der arbejdes på projektet ugentligt”, forklarer formanden. Han tilføjer, at arbejdsgruppen så sent som i sidste uge var på tur til Jylland for at finde ny inspiration fra en række jyske vandværker. De seneste år har budt på mange sammenlægninger af små vandværker til større og større enheder, og undersøgelser peger på, at det er en udvikling, der vil fortsætte i de kommende år. ”Vi er på ingen måde eksperter i vand, men vi vil gerne have gang i et samarbejde medvandværkerne”. Hvis det er lige så billigt eller billigere at indrette et nyt fælles vandværk i mejeriet i stedet for at bygge et helt nyt, så kunne vi sagtens se det som en måde at bevare bygningen på, forklarer Karsten Sørensen.
Sjællandske, 07-09-2016

Fremtidens energioptimering ligger i vandhanen
I regeringens 2020 og 2050 planer er der fokus på begrænsning af CO 2 energiforbrug og brugen af de fossile brændstoffer. Der er lavet en række lovgivninger på områder, hvor der er høje krav til energibesparende materialer og metoder, men vandforbruget er et område med et stort potentiale, der er glemt. Der mangler viden, krav og fokus omkring vandhåndtering i både private hjem og større bygninger. Det er den direkte melding fra FM Mattsson Mora Group Danmark.
Bygge- & Anlægsavisen, 05-09-2016

Det bløde vand overholder alle krav
Vi fjerner noget af kalken i vandet ved at tilsætte sand og natriumhydroxid. Det bevirker, at kalken bindes til sandet og synker til bunds i en beholder. De små kalkkugler fjernes og kan bruges blandt andet til jordforbedring. Denne metode er velafprøvet i vores nabolande, for eksempel i Holland, Tyskland og Sverige, hvor man har brugt den i mange år uden bivirkninger. Der kommer ikke natriumhydroxid ud i drikkevandet. Vandkvaliteten kontrolleres løbende både undervejs i vandbehandlingen og med prøver, der udtages til laboratoriekontrol. Vandet overholder ikke alene de almindelige krav til drikkevand, men også de skærpede krav, HOFOR stiller til det drikkevand, der leveres til hoved-stadsområdets forbrugere, herunder skærpede krav til natrium. Der har været foretaget mange analyser af det blødere vand, indhentet erfaring fra nabolande, gennemført pilotforsøg og embedslægen har fået forelagt resultaterne. Kon-klusionen er, at vi fortsat kan levere det gode, rene danske grundvand blot med mindre kalk i.
BallerupBladet.dk, 05-09-2016

Flot modernisering af Vang Vandværk
Vang Vandværk er netop blevet renoveret for lidt over en million kroner. Lørdag eftermiddag vistevandværkets bestyrelse derfor stedet frem for andelshaverne, og det var tydeligt, at der var blevet brugt penge. Alt inventaret var funklende nyt, og de nye investeringer gør det nu muligt at overvågevandværket fra en hvilken som helst computer eller smartphone med internetadgang.
Bornholms Tidende, 05-09-2016

Seminar om klima, vand og byers bæredygtighed
Klimaændringer vil medføre hyppigere oversvømmelser, og byudvikling presser grundvandsressourcen. Det kræver nye metoder til afledning og opmagasinering af vand, og fornyet forståelse af byernes hydrologiske systemer og tilhørende modeller. Men hvordan griber vi det an? Det sætter dette miljøseminar spot på. Hvornår er det nødvendigt at se på mere end vandafledning og kloaknet? Hvilke komponenter af byens hydrologi skal simuleres, hvis vi vil forbedre vores beslutningsgrundlag og målrette investeringer i byens infrastruktur? Hvordan kobles modeller sammen med måleudstyr til at danne intelligente styresystemer? Hvad er det rigtige detaljeringsniveau til opgaven: Hvornår er et Excel regneark tilstrækkeligt, og hvornår skal der mere til? Disse spørgsmål og mange flere vil blive diskuteret på IDA Miljøseminar -Modeller af vand i byer: Så meget mere end vandafledning og kloakker-, som afholdes den 28. september 2016, fra kl. 08:30 16:00 i Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.
Gts-net.dk, 05-09-2016

Folkeskoven er snart en realitet
Kommunens borgere er 19. november inviteret til at komme og være med til at plante de sidste af de i alt 24.000 træer, som kommer til at udgøre den nye folkeskov i Randers Vest på arealet syd for jernbanen mellem Oust Møllevej og motorvejen. Skovrejsningen sker i et samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, hvor borgerne i Danmark via konceptet folkeskoven.dk kan donere penge til træer i nye folkeskove og få skattefradrag for bidraget. 
Randers Amtsavis, 05-09-2016

Grønt lys til vandet byggeri i Snaptun
25 for og ingen imod. Sådan fordelte stemmerne sig, da Glud Vandværksbestyrelse bad dets medlemmer stemme for et forslag om byggeri af et nyt vandværk i Snaptun. Afstemningen foregik på en ekstraordinær generalforsamling. Her fik de 25 fremmødte ud af godt og vel 1000 medlemmer indledende serveret flere argumenter for, hvorfor et nybyggeri til i omegnen af 12 millioner kroner er at foretrække frem for en renovering.
Horsens Folkeblad.dk, 04-09-2016

Dansk Miljøteknologi: Fokus på investeringer og innovation er et must
DEBAT: Effektivisering er positivt og kan bidrage til teknologisk udvikling og øget eksport. Effektiviseringen i forsyningssektoren skal have fokus på investeringer, ny teknologi og innovation. Sådan skriver Jørn Jespersen, der er direktør i Dansk Miljøteknologi. Regeringen har meddelt, at den agter at fremlægge en ny strategi for forsyningssektoren på baggrund af en rapport fra McKinsey som skulle vise et effektiviseringspotentiale på 7,1 milliarder kroner.
Heraf et effektiviseringspotentiale på 2,1 inden for spildevand og 1,2 mia. kr. inden for drikkevandsområdet. Dansk Miljøteknologi er tilfreds med, at rapporten nu er offentliggjort, så de beregningsmetoder, forudsætninger og estimater, der ligger bag det anførte effektiviseringspotentiale, kan granskes og debatteres. Bland dig i debatten!
Altinget.dk, 02-09-2016

Ny skov skal sikre rent drikkevand og friluftsliv til os alle
By-og kulturrådmand Jane Jegind (V) underskrev torsdag en ny aftale sammen med Naturstyrelsen og Vandcenter Syd. Den giver en ramme for at udbygge Elmelund Skov de næste mange år. Indtil videre har samarbejdet resulteret i opkøb af jord og plantning af halvdelen af projektområdet på 740 hektar. Inden for projektområdet har Naturstyrelsen allerede skovarealer på ca. 270 hektar og Odense Kommune på ca. 80 hektar. ”Vi tager det ofte for givet, at det vand, der kommer ud af vores haner, er rent og uden eksempelvis bismag af klor. Men det er absolut ikke en selvfølgelighed i den verden, der omgiver os. Det er vigtigt, at vi samler alle gode kræfter for fortsat at sikre grundvandet i Odense”, siger Jane Jegind. Der er allerede plantet 700.000 træer i Elmelund Skov, og med den nye aftale kan antallet af træer runde en million. Dermed bliver der plads til endnu mere friluftliv, endnu mere natur, og at endnu flere af Odenses borgere kan få rent drikkevand fra grundvandet under skoven.
Fyens Stiftstidende, 02-09-2016

Nye øjne i vandrørene
Hvordan ser man, om et underjordisk vandrør er sprunget, og vandet fosser ud? Det gør man ikke lige med det samme. Medmindre man har fjernaflæsningssystemet READy fra virksomheden Kamstrup. READy kombinerer præcise målinger af vandflow med sensorer, der måler vandtryk og overvåger sektioner i distributionsnettet. Cloud-softwaren opsamler, analyserer og visualiserer datastrømmene via internettet. Og sammen med Kamstrups digitale vandmålere er READy et værktøj, der så at sige giver øjne i vandrørene. ”Vandværkerne kan få data fra særlige dele af vandnettet hver femte minut. De kan se, hvad der er galt, hvor det er galt og beslutte, hvad de vil gøre”, forklarer Senior Vice President i Kamstrup Jesper Daugaard. De mange data fra vandrørene sendes til vandværkets smartphone, tablet eller computer. READy er samtidig så nem at installere og bruge, at den også er for mindre vandværker. Kamstrups udenlandske kunder rapporterer, at de på et år har reduceret lækager svarende til en besparelse på 35 procent på driften.
DI Business, 31-08-2016

Byggeri forsinker blødt vand
Renoveringen af det 50 år gamle Brøndbyvester Vandværk har budt på flere uforudsete problemer, så Brøndby må vente til foråret 2017 på at blive den første kommune i landet, der får afkalkningsanlæg for drikkevand. Det skyldes, at der undervejs er opstået problemer i forbindelse med moderniseringen af det gamlevandværk, som har forsinket byggearbejdet. Hofor, som er ansvarlig for byggeriet, forventer, at de kan levere blødere vand i Brøndby til marts 2017.
Søndagsavisen Vestegnen, 31-08-2016

Landbrugsjord sikret til at udvide skov ved Hinnerup
Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune indgik i december 2015 en samarbejdsaftale om at etablere 180 hektar ny skov over en årrække, hvoraf de nyindkøbte 95 hektar er starten. Formålet med den nye skov er at beskyttedrikkevandet i området og samtidig skabe et bynært rekreativt område. Det nyerhvervede areal får den nye skov til at hænge sammen med den nærliggende Himmerig Skov. De tre parter er alle med til at betale for jorden, og sammen med lokale interessenter vil de også planlægge skovens opbygning og indretning. Naturstyrelsen står derefter for at plante skoven til, den fremtidige drift og administrationen. Ideen med at etablere en skov går helt tilbage til 2006, hvor det daværende amt fremlagde en plan for at sikre drikkevandet i området. Dengang blev skovrejsning nævnt som et løsningsforslag. De 95 hektar landbrugsjord er nu opkøbt og dermed formelt klar til at blive en del af skovrejsningen.
FavrskovKommune.dk, 30-08-2016

Metro skaber oversvømmelse i kloak
Grundvand: Gennem flere dage har det boblet med vand op af en kloak på Østerbrogade ved Trianglen. Det skyldes metrobyggeriet under jorden. Her har boret Alice, som er i gang med at bore mod Nordhavn, sendt et tryk videre gennem jorden, som er nået frem til grundvandet. Det har fået grundvandet til at sive op af kloakken, som selvom den er 90 meter fra tunnelboremaskinen, oplyser Metroselskabet, som forklarer, at den slags hændelser kan forekomme, når der er sprækker i kalken.
Entreprenøren på Nordhavnslinjen, MetNord, forsøger ellers at forebygge, at det sker ved at forsegle de brønde og kloakdæksler, der ligger inden for en afstand af 30 meter fra tunnelstrækningen, lyder det fra Metroselskabet. Det pågældende kloakdæksel er nu også blevet forseglet, men det kan ikke lade sig gøre fuldstændigt, og derfor er det blevet ved med at boble af grundvand i dagevis.
Minby.dk/oesterbro-avis, 30-08-2016

Gilleleje Vandværkaflæser selv vandet
Gilleleje Vandværk har det sidste halve år arbejdet på at udskifte samtlige vandmålere til elektroniske vandmålere og er næsten i mål! Ud af cirka 5.500 forbrugere mangler kun cirka 600 at få installeret en elektronisk vandmåler. Disse har modtaget et aflæsningskort i deres postkasse i sidste uge og skal derfor aflæse vandmåleren på gammeldags vis. Resten af forbrugerne kan læne sig tilbage og lade Gilleleje Vandværk aflæse vandmåleren for dem. Det er ikke kun ved den årlige måleraflæsning, at forbrugerne får glæde af de smarte nye vandmålere. Vandværket kontrolaflæser alle vandmålere hver tredje måned og vil kunne reagere ved et uforholdsmæssigt stort vandforbrug, som kan skyldes et brud eller en utæthed.
Ugeposten Gribskov, 30-08-2016

Danskerne har ikke styr på deres vand
Mange danskere ved tilsyneladende ikke, hvor meget de betaler for deres drikkevand. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for brancheorganisationen Danske Vandværker. Ifølge undersøgelsen svarer hele 69 procent, at de ikke ved, hvor meget de betaler for en kubikmeter vand. Og det er en skam, for der kan være mange penge at spare, hvis man har styr på sit vand. En person bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen, og nedenstående eksempler er udregnet ved en gennemsnitlig pris på en uopvarmet liter vand på syv øre, altså 70 kroner inklusive afledningsafgift per kubikmeter. Og et af de steder, vi typisk bruger meget vand er i badeværelset, her ligger faktisk næsten to tredjedele af hele hjemmets vandforbrug. Vi skyller ud i toilettet og tager bade, og mange har badeværelser med både spa og vandmassage. Bedre badevaner kan betyde store besparelser.
Salling Avis, 30-08-2016

Møder med kommunalpolitikere flytter holdninger og skaber resultater
Det bliver taget godt imod, når Gefion besøger borgmestre og formænd for teknik-og miljøudvalgene i kommunerne. Der er aktuelle emner på dagsordenen, og der bliver lyttet, når vi fortæller om BNBO, vandløbsvedligeholdelse og taler om sagsbehandling. Med jævne mellemrum holder Gefion et møde med borgmester og udvalgsformand i alle de kommuner, hvor foreningen har interesser. Det bliver til en del møder, men møderne er vigtige. Det er på møderne, vi blandt andet fortæller kommunerne, hvordan de kan være med til at skabe bedre vilkår for landbruget i deres kommune. BNBO på dagsordenen I foråret varslede Egedal kommune stop for brug af pesticider i store områder, hvor der var drikkevandsinteresser -de såkaldte BNBO'er. På vores møder har vi for eksempel fortalt kommunerne, at helt almindelig og lovlig anvendelse af pesticider ikke udgør en trussel modgrundvandet -det har vi Miljøstyrelsens ord for. Når vi sidder sammen med borgmesteren og udvalgsformanden kan vi levere vores budskaber direkte til dem. Vi kan fortælle om fagligheden bag vores holdninger. Dermed får vi fortalt om de ting, som ikke altid kommer ud til politikerne, fordi dagsordenen er en anden for eksempel i forvaltningen.
Landbrugsnyt, 30-08-2016

Plastrør til sikker transport af drikkevand
Forurenet jord i bymæssige områder skaber potentielle risici for befolkningens helbred. Standard polyethylenrør er gennemtrængelige for smag og lugt af de kemikalier, der ofte findes i forurenet jord. Uponors Infra A/ S' nye Barrier PLUS-system løser problemet: For første gang erstattes aluminiumslaget nu af uigennemtrængelige polymerer. Resultatet er et holdbart og fuldt genanvendeligt rørsystem. Uponor Barrier PLUS -det første plastrør til 100 procent sikker transport af drikkevand i forurenet jord.
Teknisk Nyt, 30-08-2016

Permanent niveauovervågning afgrundvand, spildevand mv.
STS har udviklet en ny serie niveautransmittere, kaldet ATM. ECO/ N, som er specielt designede til langtidsovervågning af vandniveauer som f. eks. grundvand eller i spildevandsbassiner. Tryktransmitterne, som er beregnet til neddykning, anvender 4-20 mA output, fås med rustfri stål-eller titankappe og kan forsynes med Kevlar-belagt kabel. Optioner er ballastvægte samt datalogger, hvilket i høj grad udvider installationsmulighederne. Den modulære opbygning giver mulighed for hurtig levering for alle trykområder og standardversioner. Anvendelsesområderne inkluderer brønde, søer og vandreservoirer, borehuller, overfladevand, overrislingskanaler og åer, spildevand og renseanlæg samt tankanlæg.
Dansk kemi, 30-08-2016

Det centralistiske Venstre
Venstres energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt foreslår nu, at forsyningssektoren, vand og varme skal effektiviseres. Der skal stordrift til, helst i privat regi. Små enheder skal væk. Dermed forsvinder mange lokalt valgte bestyrelser for vandværker og fjernvarmeværker også. Stordriften skal give milliard besparelser for forbrugerne, siger ministeren. Så er det, at man ikke kan lade være med at tænke, at sådan sagde Venstre også, da Venstre med hård hånd centraliserede væsentlige dele af skattevæsenet. I det hele taget er det sådan, at når Venstre er i en ledende regeringsposition, så bliver der centraliseret! Skattevæsenet er nævnt, og man kunne også nævne kommunalreformen, der reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98, nedlæggelsen af amterne til fordel for fem regioner med reduceret ansvar (og uden skatteudskrivningsret), centralisering af politi og domstole, centralisering af amternes natur-og miljøarbejde til fem statslige centre ude i landet, der endda endnu engang er blevet centraliseret til tre centre, hvoraf det ene ligger i den centrale styrelse i København.
Viborg Stifts Folkeblad, 29-08-2016, læserbrev

Nye kloakker, renere vand og en bedre vej
I et år har et sjak på 10 mand arbejdet med at separere kloakkerne i Nørregade-området i Store Heddinge, og drikkevandet er lagt i nye rør. Samtidig har Nørregade fået helt ny belægning og nyt fortov. Med KLAR Forsyning i spidsen har entreprenører, rådgivere og vejfolk de sidste 12 måneder arbejdet med at skille regnvand og spildevand. Samtidig er de gamle og rustne vandledninger på strækningerne skiftet ud. Det omfattende projekt udmærker sig ved, at kloakeringen, udskiftningen af vandledningerne og renoveringen af Nørregade skulle klares i samme arbejdsgang for ikke at forstyrre trafikanter og beboere i flere omgange. KLAR Forsyning, Stevns Kommunes vejteam, Store Heddinge Vandværk, rådgivere fra Nielsen & Risager samt entreprenørfirmaet Arkil har sammen planlagt og udført arbejdet, så alt er gået så effektivt og gnidningsfrit som muligt.
Stevnsbladet, 27-08-2016

Luk for vandet
Vandforsyningerne har cirka 150 millioner kroner til gode i ubetalte spildevandsregninger. Det viser en ny opgørelse fra vandsektorens brancheorganisation, Danva. Skat skal inddrive pengene, men det går naturligvis helt ad helvede til, så vandværkerne vil gerne selv overtage opgaven. I en pressemeddelelse udtaler formand for Danva Lars Therkildsen: ' Det er forkert at eftergive gæld på vand, hvis Skat mener, det ikke kan betale sig for dem at inddrive den. Vi oplever, at inddrivelse via Skat fungerer trægt, så der konstant mangler trecifrede millionbeløb i ubetalte regninger. Den træge inddrivelse øger risikoen for, at restancerne falder for forældelsesfristen, hvilket medfører økonomiske tab og alt andet lige højere takster for øvrige kunder.' I modsætning til svenske og finske vandværker må de danske ikke lukke for vandet, hvis kunder undlader at betale deres spildevandsregning. Det bør ændres hurtigst muligt, når Skat nu tydeligvis ikke er sin opgave voksen.
Ekstra Bladet, 27-08-2016

Danskerne siger nej til privatisering af forsyningssektoren
MÅLING: Hver anden dansker svarer i ny måling, at de er modstandere af privatisering af forsyningssektoren, som en rapport fra McKinsey lægger op til. Minister afviser planer om privatisering, men vil gerne gå efter hele gevinsten. Hele 7,1 milliarder kroner kan samfundet hente årligt ved at gå forsyningssektorens økonomi grundigt efter i sømmene. Det viser rapporten fra konsulentfirmaet McKinsey, som regeringen lagde frem tidligere på ugen. Analysen konkluderer, at en markant del af gevinsten kun kan realiseres ved at gøre forsyningssektoren til genstand for de frie markedskræfter. Men en måling foretaget af Norstat for Altinget viser, at en hel eller delvis privatisering af forsyningssektoren går imod hver anden danskers ønske. Mens kun én ud af fem er positiv over for privatisering.
Altinget.dk/Energi, 26-08-2016

Dropper vandværket og sparer 120.000 kr. pr. år
Flere landmænd har set en mulighed for at spare et sekscifret beløb årligt på selv at hente vand op af jorden. Det gælder bl.a. Lars Lauridsen i Bramming, som søgte og fik tilladelse hos Esbjerg Kommune til at pumpe vand op af jorden til sine 720 køer. ”Jeg ville spare nogle penge. Med den krise, vi har, må man tage det hele med,” siger han. Tidligere fik han alt vand fra det lokale vandværk. Prisen var 3,50 kr. pr. kubikmeter. Det bliver til en del kroner, for der skal meget vand til 720 køer, der producerer 22 ton mælk dagligt. Nu koster det ham cirka 50 øre pr. kubikmeter, og med en tilladelse på 41.000 kubikmeter, sparer han lige godt 120.000 kr. årligt.
Landbrugsavisen, 26-08-2016

Møde om grundvandet hos LandboNord
Omkring 50 landmænd var mandag i denne uge samlet til møde hos LandboSyd for at høre om, hvordan de kan handle i forhold til Sønderborg Kommunes forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Sundeved og Midtals. Kommunens forslag vil blandt andet forbyde brug af pesticider i de områder, hvor vandværkerne har deres boringer. Dermed følger Sønderborg Kommune i kølvandet på Egedal og Århus Kommune. I forlængelse af mødet var de lokale kommunalpolitikere inviteret til en snak hos LandboSyd.
Landbrugsavisen, 26-08-2016

Danske Vandværker: Forbrugerne har stadig grund til at være bekymrede
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har nu offentliggjort rapporten fra McKinsey med anbefalinger til forsyningssektorens fremtid. Han lægger dermed op til en mere åben debat om emnet. Det er meget glædeligt, og i branchen forventer vi nu en god debat til gavn for forbrugerne og demokratiet.
Samtidig slår Lars Christian Lilleholt meget klart fast, at han ikke ønsker en privatisering af den danske vand- og varmeforsyning. Det er også et glædeligt budskab. Både fordi undersøgelser fra Gallup og Analyse Danmark viser, at et massivt flertal af danskerne er imod dette. Men også fordi, det slet ikke er nødvendig for at sikre forbrugerne lavere priser.
Altinget, 26-08-2016
Læs Allan Weirups debatindlæg her.

Skarp advarsel mod privatisering
Formand for KL’s Teknik Jørn Pedersen (V) mener, at en privatisering af de danske forsyningsselskaber kan gå galt på længere sigt. Han mener, at kommunerne fortsat skal spille en helt central rollen på vand- og varmeforsyningsområdet. Jørn Pedersen tager afsæt i McKinsey-rapporten, som angiveligt lægger op til privatiseringer af sektoren, men på langt sigt vil det betyde nogle store udfordringer i Danmark. Sektoren er præget af langsigtede investeringer og han frygter at meget få private vil kaste sig ud i det.
Danske Kommuner, Nyhedsmagasinet, 25-08-2016

Professor kritiserer hemmeligholdt McKinsey-rapport: Ubrugelig
Et potentiale på besparelser for over 7 milliarder i forsyningsbranchen er ude at trit med virkeligheden, siger professor. Det giver ingen mening, når højtbetale konsulenter fra McKinsey i en rapport udarbejdet for Finansministeriet har regnet sig frem til, at der potentielt kan spares og effektiviseres for 7,1 milliarder kroner om året i forsyningsbranchen. Det mener professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, der har speciale inden for forsyning af vand, el og varme. Han betegner direkte rapporten som ubrugelig som grundlag i den strategi for forsyningsområdet, der er undervejs. ”Rapporten som sådan kan man ikke bruge. Det er et teoretisk statistisk studie udi at bruge nogle generelle tal for forsyningssektoren for at sige noget konkret, og det kan man ikke”, siger professoren til TV 2. Rapporten har været et stort stridspunkt mellem Finansministeriet og forsyningsbranchen. Gennem længere tid har konklusionerne været kendt for branchen, men ikke beregningerne bag.
TV2 /Finans Online, 24-08-2016

Debat: Vandforbrugerne har stadig grund til at være bekymrede
En rapport fra McKinsey lægger op til, at det skal gøres muligt at tjene penge på at drive vandforsyning, og at det skal være muligt for selskaberne at udbetale udbytte til ejeren. Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt har nu offentliggjort rapporten fra McKinsey med anbefalinger til forsyningssektorens fremtid. Han lægger dermed op til en mere åben debat om emnet. Det er meget glædeligt, og i branchen forventer vi nu en god debat til gavn for forbrugerne og demokratiet. Samtidig slår Lilleholt meget klart fast, at han ikke ønsker en privatisering af den danske vand-og varmeforsyning. Det er også et glædeligt budskab.Både fordi undersøgelser fra Gallup og Analyse Danmark viser, at et massivt flertal af danskerne er imod dette. Men også fordi det slet ikke er nødvendigt for at sikre forbrugerne lavere priser.
Jyllands-Posten, 25-08-2016 

Melsen advarer mod at lade landbrug forladevandværker
RINGKØBING-SKJERN: Direktør Ib Melsen sendte i går på vegne af samtlige vandværker i kommunen en mail til politikerne i teknik-og miljøudvalget, hvori han opfordrede dem til at stryge to punkter på udvalgsmødet. De to punkter, som Ib Melsen gerne så udsat, handler om, hvorvidt det skal være muligt at blive frakoblet vandværket, når man først er tilsluttet og hvilke kriterier, der i givet fald skal være opfyldt. Ringkøbing-Skjern Kommune har haft flere ansøgninger fra forbrugere om at kunne blive afkoblet vandværket og bruge egen boring i stedet. Kommunen har givet tilladelse til egen boring, for der eksisterer ikke retningslinjer om det i vandforsyningsplanen -og det bør der være, uanset om det bliver muligt at afkoble sig eller ej, hedder det fra administrationen. Men konsekvenserne ved at lade forbrugere forlade vandværkerne til fordel for egen boring er ikke undersøgt godt nok, forklarer Ib Melsen, der er direktør for Videbæk Energiforsyning og vandværkernes repræsentant i Vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 24-08-2016

235 byer har trukket vand-privatiseringer tilbage
PRIVATISERING Efter negative erfaringer Regeringens planer om at privatisere den danske vandforsyning går stik resten af verden. 37 lande har forsøgt privatisering afdrikkevandet - og tilbage på offentlige hænder. imod udviklingen i har trukket forsyningen. Mens den danske regering pusler med planer om, at lade private komme ind i vandsektoren, så går tendensen i mange lande verden over den modsatte vej. Det viser en kortlægning af de internationale erfaringer med privatisering af vand, som den hollandske tænketank Transnational Institute (TNI) har foretaget. I perioden marts 2000 til marts 2015 har myndighederne i 37 forskellige lande taget forsyningen af drikkevand tilbage i 235 byer med i alt 100 millioner indbyggere. 
Arbejderen, 25-08-2016

Se Sjørup Vandværk indefra på lørdag
Lørdag den 27. august får brugerne af Sjørup Vandværk mulighed for at opleve deres vandværk indefra. Bestyrelsen holder denne dag Åbent hus, dels for at fejre, at man nu er færdig med en million-investering, dels for at markere, at værket i 2008 fyldte 100 år uden at der dengang rigtig blev gjort nogen festivitas ud af det. ”Nu slår vi det hele sammen og holder Åben Hus, hvor bestyrelsen vil være til stede til at fortælle, og hvor vi byder på pølser, øl og vand”, fortæller Børge Rosborg, formand for vandværket. Sjørup Vandværk har blandt andet investeret i nyt trykfilter samt et såkaldt SRO-anlæg og ny eltavle. ”Vi har et gældfri vandværk, en fin vandkvalitet, og så har vi nok Danmarks bedste priser på vand. Vandprisen er på 2,25 kroner pr. kubikmeter, fortæller Børge Rosborg. Sjørup Vandværk har p. t. 235 forbrugere som alle kan besøge den 22 år gamle bygning på Vestre Skivevej i Sjørup.
Fjends Folkeblad, 24-08-2016

Ny drikkekilde i Solvangsparken
Glostrup Forsyning har opstillet en drikkefontæne i Solvangsparken med lokalt indvundet vand i anledningen Glostrup 825 år Byjubilæum. Den er til glæde og fri afbenyttelse for alle byens borgere og forbipasserende. Fontænen blev indviet til Glostrup Park Stafet den 23. august.
Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk, 24-08-2016

Kom og hør om nyt vandværk i Ishøj Landsby
Ishøj Forsyning vil hente 75 procent af produktionen af drikkevand hjem til Ishøj. Det skal ske med et nyt vandværk i Ishøj Landsby, som du kan høre mere om på et informationsmøde mandag den 29. august klokken 19 i Ishøj Forsamlingshus. Ishøj Forsyning har et ønske om at bygge et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby på hjørnegrunden ved Ishøj Bygade og Pilemøllevej.
I dag køber Ishøj Forsyning alt drikkevand til Ishøj Kommune af Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR, der producerer vandet på Thorsbro Vandværk i Ishøj og vandværket ved Regnemark i Bjæverskov.
Sn.dk (Sjællands Nyheder), 24-08-2016

McKinsey: Lad kommuner sælge forsyningsselskaber
McKinsey og regeringen baner vejen for privatisering af kommunale forsyningsvirksomheder i en meget omtalt rapport fra konsulentfirmaet. Det siger ekspert, efter at Information har fået aktindsigt i rapporten. Brancheforening frygter, at private aktørers fokus på profit vil gå ud over infrastruktur og miljøkvalitet. Kommunerne får et stort incitament til at privatisere deres forsyningssektor, hvis regeringen lytter til McKinsey. Information har fået aktindsigt i den rapport om effektiviseringspotentialet i forsyningssektoren, som i de seneste dage har trukket overskrifter i danske medier, og her fremgår det, at konsulentvirksomheden råder energi-, forsynings-og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til en »lempelse af modregningsregler ved salg af kommunalt ejede selskaber«. En sådan lempelse vil gøre op med den såkaldte stoplov og i stedet tillade kommunerne at tjene penge på salget af forsyningsselskaber. Sidste mandag beskrev Jyllands-Posten nogle af McKinseys bud på, hvordan forsyningssektoren kan effektiviseres.
Information, 24-08-2016

Ny og bedre filterløsning til vandværk
Dansk drikkevand hører til verdens bedste. Sager om drikkevandsforureninger har medført stigende fokus på at forebygge, så de svage punkter i vandforsyningen sikres, inden det går galt. På et mindre vandværk valgte man at udskifte stålfiltret ved ind- og udluftning fra den underjordiske rentvandsbeholder. I stedet blev monteret en to-filterløsning med et filterhus bestående af et HEPA-13 filter samt et forfilter til grovfiltrering i filterklassen G3. Tidligere filtrerede man kun grove partikler - den nye løsning tager også fine partikler og mikroorganismer. Forbedringen blev iværksat ud fra et ønske om at forebygge og forbedre sikkerheden. Filterhusløsningen var nem, enkel og billig. Samtidig opnåede man langt større sikkerhed mod uønskede partikler fra luften.
Metal-Supply.dk, 24-08-2016

Har du styr på vandregningen?
Et løbende toilet kan koste dig en formue, men mange forbrugere betaler alt for meget. 20 KRONER? 50 kroner? 100 kroner? Rigtig mange danskere har ikke styr på, hvor meget de betaler for deres vand. Faktisk svarer hele 69 procent af danskerne, at de ikke ved, hvor meget de betaler for en kubikmeter vand. Det afslører en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for brancheorganisationen Danske Vandværker.
Nørresundby Avis, 24-08-2016

Nyt byggeri på vandværket
RANDERS: Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, og det stiller store krav til de lokale vandforsyninger. Kristrup Vandværk a. m. b. a. har derfor foretaget en renovering af vandværketog i den forbindelse også bygget til, således at driften har kunnet optimeres. Vandværket er nu opdelt i en driftsdel og en administrationsdel, hvilket betyder en bedre styring af vandværkets hygiejnezoner. Lørdag 27. august kl. 10-13 er der åbent hus på vandværket, hvor man kan besigtige de nye lokaler.
Randers Onsdag, 24-08-2016

Billigere vand og varme skal give familier 2.000 kr.
Regeringen ønsker at give hver dansk husstand en besparelse på 2.000 kroner om året ved hjælp af effektiviseringer i forsyningssektoren. »En form for skattelettelse,« siger energiministeren. Det skal blive billigere at gå i bad, skrue op for varmen og komme af med af faldet for den almindelige danske familie. Med en ny analyse af den danske forsyningssektor i hånden gør regeringen det nu klart, at den agter at give hver enkelt husstand en årlig besparelse på 2.000 kroner gennem mærkbare effektiviseringer af blandt andet de danske vandværker og fjernvarmeværker. »Der er et samlet potentiale for effektiviseringer i forsyningssektoren på omkring syv milliarder kroner om året. Det svarer til, at en ganske almindelig husstand vil kunne få et par tusinde kroner mere mellem hænderne om året i økonomisk råderum, og det er uden, at vandet bliver ringere, eller varmen bliver koldere. Det vil være en form for skattelettelse,« siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
Berlingske, 23-08-2016

Melsen advarer: Lad ikke landbrug forlade vandværker
Politikerne i teknik- og miljøudvalget bør udskyde to punkter om vandværker på dagens udvalgsmøde, opfordrer Ib Melsen på vegne af vandværkerne i Ringkøbing-Skjern. Direktør Ib Melsen har på vegne af samtlige vandværker i kommunen i dag sendt en mail til politikerne i teknik- og miljøudvalget, hvori han opfordrer dem til at stryge to punkter på dagens udvalgsmøde. Politikerne skal til møde klokken 14, så mailen kommer i elvte time. De to punkter, som Ib Melsen gerne ser udsat, handler om, hvorvidt det skal være muligt at blive frakoblet vandværket, når man først er tilsluttet og hvilke kriterier, der i givet fald skal være opfyldt. Ringkøbing-Skjern Kommune har haft flere ansøgninger fra forbrugere om at kunne blive afkoblet vandværket og bruge egen boring i stedet. Kommunen har givet tilladelse, for der eksisterer ikke retningslinjer om det i vandforsyningsplanen - og det bør der være, uanset om det bliver muligt at afkoble sig eller ej, hedder det fra administrationen. Men konsekvenserne ved at lade forbrugere forlade vandværkerne til fordel for egen boring er ikke undersøgt godt nok, forklarer Ib Melsen, der er direktør for Videbæk Energiforsyning og vandværkernes repræsentant i Vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern) 23-08-2016

For 27 milliarder kroner vand
Læseren må undskylde, men jeg vender for en kort bemærkning tilbage til min obskure fortid i forsyningssektoren, hvor jeg gennem små fem år forsøgte at underholde folk i og omkring Aalborg med, hvorfra og hvordan de fik deres daglige forsyninger af el, varme og vand. Det vand, der kommer ud af hanen derhjemme, er nærmest gratis. I eksempelvis Aalborg koster en liter i øjeblikket 1,3 øre. Selv når man lægger det såkaldte " vandafledningsbidrag" til -altså hvad det kommunale spildevandsselskab skal have for at lede vandet gennem kloakken og rense det -ender prisen på under 4 øre pr. liter. Jeg har fuld forståelse for, at man i mange lande er nødt til at købe drikkevand i plasticflasker, fordi der ikke er rent vand i nærheden, man kan pumpe ud i hanerne. Men at der kan gå mærkevare i vand, er ganske enkelt utroligt. For pokker, de færreste kan smage forskel på en S. Pellegrino til 22 kroner for en liter og hanevand til 4 øre for en liter. Men der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for nogen. For eksempel verdens største fødevare-producent Nestlé, der sidste år solgte vand -altså ganske almindeligt drikkevand -for ikke mindre end 27 milliarder kroner. I halvårsregnskabet melder hovedkvarteret i Schweiz om tocifrede vækstrater og et støt stigende salg af " premiumbrands" som S. Pellegrino og Perrier.
Nordjyske Stiftstidende, 23. august 2016 Sektion 4 (Erhvervsliv), Side 2

Vangboerne har igen eget vand
En større renovering af VangVandværk er vel overstået, oplyser Morten Sloth fra det private vandværksbestyrelse i beboerbladet Vang nu & da. Gamle rør og gammelt udstyr er blevet erstattet med nye rør, filtre og pumper, og gulve og vægge er blevet gjort i stand. Vandværket har fået et fjernstyringssystem, som gør det muligt med overvågning og styring af den, der aktuelt har vagten. Vang Vandværk har været lukket ned i ombygningsperioden, idet man i slutningen af 2015 fik etableret en reserveforbindelse til den kommunale vandledning, således at vangboere i en periode har haft kommunalt vand.
Bornholms Tidende, 23-08-2016

Skarp advarsel mod privatisering
Regeringen har planer om at privatisere vand- og varmeforsyningsområdet. KL-udvalgsformand advarer om, at det kan få store konsekvenser. En privatisering af de danske forsyningsselskaber risikerer at gå galt på længere sigt. Derfor skal kommunerne fortsat spille hovedrollen på vand- og varmeforsyningsområdet. Det mener formanden for KL-s teknik- og miljøudvalg, Jørn Pedersen (V).
Danske Kommuner Online, 22-08-2016

Brug for reform af forsyningssektoren
Landbrug & Fødevarer er enig med regeringen i, at der ligger milliarder at hente i at effektivisere forsyningssektoren. Mens vi kan glæde os over, at danske atleter har klaret sig godt ved OL, ligger det tungere med konkurrenceevnen hos danske virksomheder. De konkurrerer så at sige med en klods om benet i form af høje omkostninger til blandt andet vand og energi. Derfor er det rigtigt set af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at tage fat på en effektivisering af forsyningssektorerne, siger direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen
Avisen.dk, 22-08-2016

Derfor blødgør HOFOR vandet
Ballerup Bladet bragte i sidste uge en artikel om blødgøring af vand. Det kan ud fra artiklen være svært at forstå, hvorfor HOFOR, som leverer vand til cirka en million mennesker her i hovedstadsområdet, ønsker at gøre vandet blødere. Det vil vi gerne forklare. Vandet her på Sjælland indeholder meget kalk, og det er til stor gene for forbrugerne, samtidig med at det belaster miljøet. Vi har gennemført flere undersøgelser, der klart viser, at forbrugerne meget gerne vil slippe for problemerne med den megen kalk. Disse undersøgelser er sammen med de økonomiske og miljømæssige fordele baggrunden for, at vi planlægger at blødgøre vandet. Hårdhedsgraden på det vand, som vi leverer til Ballerup, er hårdt med en hårdhedsgrad på omkring 20. Vi ønsker at fjerne noget af kalken, så hårdheden kommer ned på 10 det samme som vandet mange steder i Jylland. Den teknologi, vi anvender i forbindelse med blødgøringen, er gennemprøvet og anvendes mange steder i udlandet for eksempel i Sverige, Holland og Tyskland.
BallerupBladet.dk, 22-08-2016

Giv forsyningssektoren bedre rammer til selv at finde effektiviseringer
Den netop offentliggjorte rapport fra McKinsey peger på flere oplagte værktøjer, der kan give danskerne en effektivt drevet forsyningssektor. Dog har McKinsey begået en regnefejl for effektiviseringspotentialet for elsektoren, der giver en afvigelse på 25 procent. Dansk Energi opfordrer til, at tallet rettes inden forhandlinger om forsyningssektorernes fremtid går i gang. Danskerne skal kunne stole på, at de har en stabil leverance af el, vand og varme, til konkurrencedygtige priser. Derfor skal forsyningssektorerne have bedre rammer til at drive selskaberne effektivt, både når det gælder drift og de langsigtede milliardinvesteringer, som sektoren gennemfører hvert år.
Dansk Energi.dk, 22-08-2016

Regering: Vi skal have billigere varme
Der kan effektiviseres for op mod syv milliarder kroner årligt i forsyningssektorer, så borgerne kan få billigere vand og varme. Det viser en rapport fra konsulenthuset McKinsey, som har været omtalt i pressen, inden den blev offentliggjort mandag. Regeringen siger, at effektiviseringerne skal gå til lavere priser og ikke bruges som økonomisk råderum eller skattelettelser, "som det fejlagtigt har været anført visse steder i medierne." ”Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje”, siger forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V).
Ritzaus Bureau, 22-08-2016

Minister: ' Forsyningsbranchen har brudt min tillid'
Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser, at regeringen har planer om at privatisere det danske forsyningsnet. Det er en skræmmekampagne fremført af en branche, der ikke tænker på forbrugerne, mener ministeren. Han vil nu overveje, hvor meget branchen skal inddrages i det fremadrettede arbejde. Siden tirsdag har en hemmelig McKinsey-rapport givet anledning til bekymring for, hvorvidt regeringen pønser på at privatisere det danske forsyningsnet, herunder vand-, varme-og elforsyningen. I medierne har en række direktører fra forsyningsbranchen givet udtryk for deres dybe bekymring.
Information, 22-08-2016

40 år i værkets tjeneste Knud Jakobsen fejret af Serritslev Vandværk
Serritslev Vandværk har holdt et velbesøgt åbent hus arrangement i vandværket i forbindelse med, at det er 80 år siden vandværket blev etableret. Omkring 25 borgere besøgte værket i løbet af dagen, og udover en rundvisning på værket, blev der også nydt en forfriskning, som i det blæsende vejr blev serveret hos naboen, Spejderhuset, ligesom værkets fremtid og vandets kvalitet blev drøftet. Dagens store højdepunkt var imidlertid, da værkets folkevalgte revisor Knud Jakobsen blev hædret for 40 års tro tjeneste på forskellige poster i vandværket.
Nordjyske.dk, 21-08-2016

Blå rør er til drikkevand - ikke regnvand
Introduktionen af blå rør til regnvand har skabt røre i branchen, da de kan forveksles med drikkevandsrør, der har samme farve. Dansk Vand-og Spildevandsforening advarer om at indføre blå rør til afløbssystemer. En strid om farver i plastrørsindustrien er opstået i kølvandet på at finde en løsning på fejlkoblinger af spildevandsrør og regnvandsrør i afløbssystemerne. Det er især spildevandsselskabernes introduktion af et blåt rør til regnvand, der har skabt debat i plastrørsindustrien om signalfarver og anvendelsen af disse.
Erhvervsmagasinet Installatør, 20-08-2016

Giftig debat om private vand- og varmeselskaber vil ikke dø ud, selvom der søges lagt låg påKommentar: Nye kritiske rapporter om vand- og varmeselskaberne med de mange tusinde kommunale bestyrelsesmedlemmer sætter fokus på en stor og overset sektor i dansk erhvervsliv. Spørgsmålet er om den kan fungere bedre under private ejerformer. Kig på Lars Chr. Lilleholts titel. Han er ikke bare som sine forgænger energi- og klima-minister han er faktisk energi-, forsynings- og klimaminister. Energien og klimaet er der stor opmærksomhed om i dansk erhvervsliv. -Forsyningerne-, nemlig el, gas, affaldshåndtering, vand og varme, er knapt så meget i fokus. Men det kommer de til efteråret, når regeringen fremlægger sin nye "forsynings-strategi".
Idag.dk, 19-08-2016

Intelligent vandstyring reducerer energiforbrug
Intelligent vandstyring og driftsoptimering har reduceret Skanderborg Forsyningsvirksomheds energiforbrug med 15 procent. I et netop afsluttet udviklingsprojekt har Skanderborg Forsyningsvirksomhed i samarbejde med Kamstrup, DHI og EnviDan indsamlet data på vandforbruget hos omkring 1.500 private husstande og virksomheder i Skanderborg Øst via nyligt installerede intelligente vandmålere, og sendt tilbage til forsyningsselskabet.
Undervejs overvågede målestationer på ledningsnettet tryk og flow. På vandværket sørgede avancerede algoritmer for at justere vandindvinding og udpumpning, så der blev brugt mindre energi på at pumpe vandet rundt i systemet.
Jernindustri.dk (Jern- og Maskinindustrien), 19-08-2016

Ny rørtype lægges uden sandlomme
Ringkøbing Skjern Forsyning er i gang med at etablere en forsyningsstruktur, der skal reducere antallet af vandværker fra 11 til 3. Det betyder, at der blandt andet skal anlægges flere nye transportledninger. Leverancen af 33 km drikkevandsledninger er blevet vundet af Emtelle, som med sin nyudviklede rørtype RC Protected -Resistance to Crack -kunne sikre en række vigtige omkostningsbesparelser gennem hele projektet.
Dagens Byggeri, 19-08-2016

37 lande har krævet vandet tilbage på offentlige hænder
Mens Danmark snakker privatisering, har kommuner og lande i 235 tilfælde gennationaliseret vandforsyningen siden år 2000. Det viser en rapport fra en hollandsk tænketank. Brudte løfter og høje priser er de primære grunde til, at man vender det private marked ryggen, forklarer ekspert, der advarer Danmark mod at gamble med grundvandet. Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige og en række andre lande har siden år 2000 gennationaliseret hele eller dele af deres vandforsyning efter mislykkede forsøg med privatisering. Det fremgår af rapporten Our Public Water Future udgivet i april 2015 af den hollandsk baserede tænketank Transnational Institute. I alt dokumenterer rapporten 235 tilfælde af gennationaliseringer af vandforsyning, der strækker sig over hele verden fra Indonesien til Argentina, Tanzania og Tyrkiet. Sammenlagt har over 106 millioner mennesker i 37 lande fået deres vand tilbage på offentlige hænder de seneste 15 år.
Information, 19-08-2016

Regeringen vil spare milliarder ved at privatisere forsyningsområdet
PRIVATISERING En endnu fortrolig rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden McKinsey & Company for Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet peger på, at der kan findes 7,1 milliarder kroner i besparelser ved en effektivisering af forsyningsområdet. Det skriver Jyllands-Posten Rapporten undersøger den danske forsyningssektor på flere områder. Både vand-og varmeforsyning, forsyning af el-og gas samt affaldshåndtering har været under luppen, og konsulenterne bag rapporten konkluderer, at der kan være store gevinster at hente, hvis forsyningsområdet overlades mere til de frie markedskræfter.”Alt tyder på, at der er et potentiale, og så skal vi skabe nogle rammer for, at det kan realiseres. Jeg vil ikke som minister sidde med hænderne i skødet og se på, at der er udsigt til at kunne drive selskaberne mere effektivt, og så ikke gøre det”, siger energi-og klima minister Lars Christian Lilleholt til Jyllands-Posten.
Ingeniøren, 19-08-2016

Ballerup kæmper imod blødgøring af drikkevand
Forsyning Ballerup vender sig imod planerne om at drikkevandet i hovedstadsområdet skal gøres blødere. Ny rapport understøtter Forsyning Ballerups argumenter. Hvis det står til det fælleskommunale forsyningsselskab Hofor, så skal drikkevandet gøres blødere end det er i dag. Derfor skal der bygges en række centrale blødgøringsanlæg på vandværkerne rundt om i hovedstaden. Men det er slet ikke nødvendigt. For det første er vandet slet ikke så hårdt, som påstået og desuden er gevinsterne ved at blødgøre vand langt mindre end antaget, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Det mener Forsyning Ballerup, der nu får opbakning fra en helt ny rapport fra konsulentfirmaet Deloitte. Den nye analyse viser nemlig, at gevinsten ved at blødgøre vandet er op til tre gange mindre end tidligere antaget i den tidligere rapport fra COWI, der ligger til grund for planerne om at udbrede blødgøringen.
BallerupBladet.dk, 18-08-2016

4.500 forbrugere uden varmt vand i Kalundborg
Et brud på en hovedledning fra Asnæsværket betyder at forbrugerne må tage deres brusebad i Kalundborg Hallen. Onsdag formiddag registrerede Kalundborg Forsyning et brud i et af de store Ø 450 mm hovedforsyningsrør fra Asnæsværket. Siden har 4.500 forbrugere været uden varmtvand. I første omgang har Kalundborg Forsyning meldt ud, at skaden vil være udbedret senest ved middagstid fredag den 19. august 2016, men det ser nu ud til at blive før.
Energy-Supply.dk, 18-08-2016

Nyt byggeri på vandværket
RANDERS: Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, og det stiller store krav til de lokale vandforsyninger. Kristrup Vandværk a. m. b. a. har derfor foretaget en renovering af vandværket og i den forbindelse også bygget til, således at driften har kunnet optimeres. Vandværket er nu opdelt i en driftsdel og en administrationsdel, hvilket betyder en bedre styring af vandværkets hygiejnezoner.
Lørdag 27. august er der åbent hus på vandværket, hvor man kan besigtige de nye lokaler.
Randers Amtsavis, 18-08-2016

Drikkevand i høring
KOLDING: Miljøudvalget sender nu fem nye indsatsplaner for grundvandet i høring. Planerne skal sikre godt vand direkte fra hanen i Kolding Kommune. Med de nye indsatsplaner har Kolding kommune aftaler med alle 38vandværker i kommunen. ”I Miljøudvalget har vi rent drikkevand som et af vores fokusområder, og jeg er som udvalgsformand meget glad for det tætte samarbejde, vi har med vandværkerne, og at vi allerede er kommet så langt med indsatsplanerne for grundvandet”, siger formand for Miljøudvalget Birgitte Kragh i en pressemeddelelse. Birgitte Kragh understreger, at drikkevandet har det godt i Kolding kommune, og at vandværkerne generelt har rigtig godt styr på at sikre drikkevandet for de næste generationer.
Kolding Ugeavis, 17-08-2016

Danske Vandværker: Hemmelig regeringsrapport er et skønmaleri
Ifølge en hemmelig rapport fra konsulentfirmaet McKinsey, som regeringen har bestilt, kan forbrugerne få billigere vand, varme med videre, hvis der kommer konkurrence til, skriver Jyllands-Posten. Det foreslås bl.a. at sælge nogle selskaber til private og mere professionelle ejere, og angiveligt vil der kunne hentes 7,1 mia. kr. Forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser det ifølge JP som sin opgave som forbrugertalsmand at sikre effektivitet. Men der er tale om skønmaleri og ønsketænkning, og konklusionen er helt forkert, mener Allan Vejrup, adm. direktør for Danske Vandværker. Han konstaterer, at alle forhold omkring rapporten er mørkelagt, og regeringens lukkethed omkring noget så fundamentalt som vores alle sammens vandforsyning gør ham utryg. Allerede i 2004 sagde Det Økonomiske Råd til VK-regeringen, at man kunne hente penge ved at effektivisere og privatisere, men når alt i dag ikke lægges frem, må sagen være, at man vil sælge offentlige virksomheder for at skaffe penge til at finansiere velfærd og skattelettelser i finansloven, siger Allan Vejrup.
DR P1 Radioavisen 08.00 (resumé), 16. august 2016

Vandbranchen køber ikke McKenzie-rapport
Formand for Hjørring Vandselskab Peter Duetoft, der også er byrådsmedlem for Socialdemokraterne, advarer om, at det ikke er penge at spare ved at sælge ud af den offentlige vandforsyning. Ifølge Jyllands-Posten viser en hemmelig McKinsey-rapport, som regeringen har bestilt, at man kan hente over 7 mia. kr. ved at øge konkurrencen indenfor varme- og vandforsyning, men Duetoft kan ikke se et sådan økonomisk potentiale - med mindre forbrugerne kommer til at betale mere. Adm. direktør for Danske Vandværker Allan Weirup er af samme opfattelse. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Regeringen vil fremlægge en forsyningsstrategi i løbet af de kommende måneder.
DR P1 Radioavisen 09.00 (resumé), 16-08-2016

Lilleholt: Meget tyder på potentiale for lavere priser på varme og vand
Forbrugerne vil få billigere vand og varme, hvis disse sektorer udsættes for mere konkurrence, og nogle tilfælde vil det give god mening at privatisere vand- og varmeværkerne, lyder det i en fortsat hemmelig McKinsey-rapport bestilt af regeringen. Energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) påpeger, at regeringen til efteråret kommer med en samlet forsyningsstrategi, da man vurderer, at forbrugerne i dag betaler for meget for vand og varme. Ifølge Jyllands-Posten vurderer McKinsey, at der er over 7 mia. kr. at hente ved at øge konkurrencen på området. Adm. direktør for Danske Vandværker Allan Weirup advarer dog om, at privatiseringsstrategien kan føre til højere priser for forbrugerne, og René Christensen (DF) vurderer, at borgere i mindre attraktive områder kan risikere at stå alene tilbage med en højere regning for forsyning af vand og varme. Energiordfører Jens Joel (S) er enig i, at privatisering ikke altid er evigt lyksaliggørende, mens Villum Christensen (LA) gerne havde set forslag om privatisering på området langt tidligere. Lektor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet fortæller, at der er lavet omfattende internationale studier omkring privatisering af vandsektoren, og her er man nået frem til, at området ikke bliver mere effektivt af at blive privatiseret. Han vurderer, at milliardbeløbet derfor kan dække over en hurtig gevinst ved at frasælge aktiver på området.
DR P1 Radioavisen 12.00 (resumé), 16-08-2016

Sådan leveres vand og varme
Omkring halvdelen af befolkningen får vand fra et forbruger-ejet vandværk. Resten får vand fra kommunale vandselskaber. Vandværksdrift er omfattet af hvile i sig selv-princippet. Derfor må forbrugerejede vandværker ikke tjene penge. Vandværks-drift er altså nonprofit. I Danmark har flere end seks af 10 boliger fjernvarme. Varmen bliver produceret på cirka 430 lokale værker. Prisen afhænger blandt andet af, hvilke energikilder det enkelte værk eller den enkelte forsyning har adgang til. 60 procent af fjernvarmen leveres af de 55-60 største fjern- varmeværker (mange af dem er kommunalt ejede).
Kilder: Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme, Fjernvarme.info og Energistyrelsen
Mitfyn.dk, 16-08-2016

Regeringen vil sikre billigere drikkevand med privatisering: Katastrofe - mener brancheforening
Privatisering kan give lavere priser for forbrugerne, viser hemmeligholdt rapport ifølge Jyllands-Posten. Danske Vandværker er uenige. Vand og varme kan blive billigere for forbrugerne, hvis der kommer mere konkurrence og privatisering på området. Det er konklusionen i en hemmeligholdt rapport, som regeringen har bestilt af konsulentvirksomheden McKinsey, skriver Jyllands-Posten. Men vandværkernes brancheforening er stærkt uenige i rapportens konklusion.”Der bliver jo netop ikke konkurrence. Det bliver et privatejet monopol, hvor der kommer nogle og skal tjene penge på noget, som man i dag ikke tjener penge på. Og det vil være en katastrofe”, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker, til TV 2.
TV 2 /Nyhederne Online, 16-08-2016

Giftfri midtjyske haver
1.370 haver kan nu erklæres giftfrie i Region Midtjylland efter, at haveejere har meldt deres grønne plæner, frugttræer og blomsterbede ind i initiativet Giftfri Have. Midtjylland er fyldt med havemennesker, der holder af at pleje deres haver. Og flere af dem vælger giften fra og hakkejernet til, når de skal frisere havens grønne lokker. Sidste år lancerede Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi projektet Giftfri Have, der i dag har 7.091 haver i folden, der kan erklæres for giftfrie zoner. Det svarer til 13,5 millioner giftfrie kvadratmeter. Midtjydernes 1.370 haver udgør i dag en femtedel af alle tilmeldte haver til initiativet Giftfri Have.
Fritidsmarkedet, 17-08-2016

Varmt vand mod ukrudt, alger og mos
MILJØOPTIMERING Nesbo A/ S under GMR Maskiner har fået agenturet i det meste af Europa for HOT2O, som er et enkelt anlæg til ukrudtsbekæmpelse med varmt vand. Perspektiverne er store for den miljørigtige metode. Ukrudtsbekæmpelse med cirka 98 grader varmt vand er et nyt, effektivt supplement til andre pesticidfri metoder.
Mester Tidende, 17-08-2016

Selvfølgelig skal vi høste effektiviseringspotentiale i forsyningssektoren
Politiske nyheder: Forsyningssektoren har længe lidt under en sløj produktivitetsudvikling, der gør ydelserne for dyre. Mere konkurrence og kommercielt fokus vil effektivisere og det er der plads til og brug for, mener Dansk Erhverv. Der bliver brugt godt med vand, elektricitet og andre forsyningsydelser på de danske virksomheder. Men en sløv udvikling i produktiviteten i store dele af forsyningssektoren, gør ydelserne uforholdsmæssigt dyre. Dansk Erhverv vurderer, at der er, at der er flere mia. kr. at hente i årlige besparelser. ”Prisen på forsyninger af eksempelvis vand, energi og affaldshåndtering påvirker virksomhedernes bundlinje og dermed konkurrenceevne, og vi var positivt stemte over Energi-, forsynings- og klimaministerens initiativ til at gennemføre en konsulentundersøgelse af effektivisering af forsyningssektoren”, siger energipolitisk chef i Dansk Erhverv, Søren Büchmann Petersen.
DanskErhverv.dk, 16-08-2016

Pensionskasser klar til at investere i vand og varme
Tophistorie fra EnergiWatch distribueret af Ritzau.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****
Med en hemmelig rapport fra McKinsey, der lover milliardgevinster ved en privatisering af varme- og vand-sektoren, har regeringen erklæret sig åben for en kraftig ændring af forsyningsområdet - og allerede er interessen fra de mulige investorer stærkt til stede. Det skriver EnergiWatch
Hvis planerne bliver ført ud i livet, kan vand-forsyning og fjernvarme blive en oplagt investeringsmulighed for institutionelle investorer, som stadig leder efter langsigtede, lovende investeringsområder. Det fremgår at en rundspørge, EnergiWatch har foretaget tirsdag formiddag.
Ritzaus Bureau, 16. august 2016 , , EnergiWatch.

Forsidehenvisning: Regeringen er åben for en øget privatisering af vand og varme
En hemmelig McKinseyrapport lægger op til mere konkurrence og privatisering af forsyningsområdet. Det kan give billigere vand og varme. Vand og varme kan blive billigere for forbrugerne, hvis de eksisterende forsyningsvirksomheder udsættes for konkurrence og i flere tilfælde privatiseres. Sådan lyder konklusionen i en hemmeligholdt rapport, som regeringen har bestilt hos konsulenthuset McKinsey, og energi-, forsynings-og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er åben for at gå den vej, som McKinsey anviser.
Jyllands-Posten, 16-08-2016

Skal vores vand og varme privatiseres?
Rapport: Danskerne får deres varme, vand og elektricitet uden de store problemer. Men kan det gøres billigere? Det mener man i en hemmeligholdt rapport, som regeringen har bestilt i forbindelse med en ny forsyningsstrategi. Konklusionen mødes med kritik. Strengt taget regnes Danmark som lidt af et mønstereksempel på området: Rent drikkevand i hanerne, kollektiv varmeforsyning - og ikke noget affald, der flyder i gaderne. Der er med andre ord styr på hele forsyningsområdet, så besøgende kinesere og andre ser måbende til, når de besøger kongeriget. Men betaler vi for meget for det? Kan hele forsyningsområdet drives mere effektivt og dermed også billigere for forbrugerne, uden at det går ud over forsyningssikkerheden? Det lægger regeringen, som vil fremlægge en ny forsyningsstrategi til efteråret, op til.
Jyllands-Posten, 16-08-2016

Danskerne har ikke styr på vandregningen
Syv ud af ti danskere har ingen anelse om, hvor meget de betaler for vand. Det kan give dyre overraskelser. Her får du de nemme spare tricks. 20 kroner? 50 kroner? 100 kroner? Rigtig mange danskere har ikke styr på, hvor meget de betaler for deres vand. Faktisk svarer hele 69 procent af danskerne, at de ikke ved, hvor meget de betaler for en kubikmeter vand. Det afslører en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for brancheorganisationen Danske Vandværker.
Lolland-Falsters Folketidende, 13-08-2016

Spar på giften
Drikkevandet er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven. Kvaliteten i Danmark er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og iltergrundvandet, inden de sender det ud til vores vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Blot en dråbe aktivt sprøjtegift kan nemlig gøre 10 millioner liter drikkevand - eller hvad der svarer til vand til 100 familier i et år -ubrugeligt. På www.danskevv.dk kan man blive klogere på, hvordan man klarer sig uden brug af kemi i haven.
Dagbladet, 13-08-2016

De store får allerede rabat
Ny undersøgelse fra Danske Vandværker: Landmænd må ikke rende fra regningen. Hele 70% af danskerne synes ikke, det er i orden, at land -mænd og andre erhvervsvirksomheder kan melde sig fra deres vandværk og lade de resterende forbrugere betale regningen. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for brancheorganisationen Danske Vandværker. Baggrunden for undersøgelsen er, at landets vandværker oplever en stigende tendens til, at landmænd vil melde sig ud af det lokale vandværk for selv at bore efter vand, som skal bruges til mælkekøling, drikkevand til dyr eller andre erhvervsrettede aktiviteter. Danske Vandværker har be -regnet, hvad det betyder for et vandværk med 100 forbrugere, hvis de fire største kunder forsvinder. Beregningen viser, at de resterende 96 forbrugere hver især kommer til at betale 2.158 kroner mere om året for deres drikkevand.
Ugeavisen Vestfyn, 9-08-2016

Kommune melder godsejer til politiet for forurenet vand
OVERTRÆDELSE: Birgitte Natorp fik ni måneder til at tilslutte sig Gammelsø Vandværk i Damsholte på Møn, efter at det i flere år havde været klart, at vandet fra godsets egen boring er forurenet. Da hun ikke efterkom Vordingborg Kommunes påbud, faldt hammeren, og politianmeldelsen var en realitet.
Sjællandske, 11-08-2016

Klar til kinesisk vand-eventyr
Sunstone Water Group Europe har indgået samarbejde med en kinesisk partner.
Sunstone Water Group Europe er leverandør af vandrensnings-teknologi, og netop vandrensning er et hot emne i Kina. Derfor har Vejle-virksomheden indgået et samarbejde med den kinesiske koncern Kingair. Det skriver Børsen.
Sunstone ejer 49 procent af det fælles joint venture og kineserne de resterende 51 procent. Planen er at levere vandrensningsanlæg til industrivirksomheder danskerne skal levere teknologi og knowhow, mens Kingsair står for produktion og salg. Mads Schytz Haaning, administrerende direktør hos Sunstone Water Group Europe, forventer at kunne omsætte for et trecifret millionbeløb i løbet af tre-fire år.
Energy-Supply.dk, 08-08-2016

Forslag om nyt vandværk i Snaptun
Vandværket i Glud er for gammelt og skal derfor skiftes ud med et nyt. Det forslår vandværkets bestyrelse, som har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 1. september, så medlemmerne kan tage stilling i sagen. Siden vandværkets generalforsamling tidligere i år har bestyrelsen undersøgt, om en renovering var mere fordelagtig. Det har vist sig ikke at være tilfældet.
Fredericia Dagblad, 03-08-2016

Vandværker og droner i nyt samarbejde
En drone, som drøner rundt i luften over parcelhusområdet og aflæser din vandmåler kan snart blive til virkelighed. Som noget nyt vil Danske Vandværker nemlig afprøve, om droneteknologien kan bruges til at aflæse forbrugernes vandmålere. Mange af landets vandværker bruger mange ressourcer på at aflæse målerne.
Odense.lokalavisen.dk, 01-08-2016

Vand og spildevand skal på skoleskema i Norddjurs
Skoletjenesten i Norddjurs Kommune er klar med to nye tilbud til skolerne, der skal give eleverne større interesse og forståelse for, hvordan vi passer bedre på drikkevandet og håndterer spildevandet. Norddjurs Vand råd og de skolenærevandværker samt spildevandselskabet AquaDjurs tilbyder nu, at indgå i undervisningsforløb om vand i Norddjurs Kommunes skoler. Hver især har parterne arbejdet sammen med skoletjenesten og naturfagsnetværket om at udvikle undervisningstilbud fra og med skoleåret 2016-17.
Århus Stiftstidende, 02-08-2016

RVV efterlyser kandidater
Rønnes forbrugerejede vand-og fjernvarmeselskab, RVV, er ved at gøre klar til årets ordinære generalforsamling, selv om den først finder sted på Hotel Griffen onsdag den 21. september. I den forbindelse efterlyser selskabet kandidater til bestyrelsen. Kandidaterne kan komme fra en af tre valggrupper, som repræsenterer henholdsvis parcelhuse og ejerlejligheder, andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt erhvervsejendomme og offentlige ejendomme. Kandidatforslag skal sendes til RVV senest en måned før generalforsamlingen, og de foreslåede kandidater skal acceptere opstillingen skriftligt.

Rytterknægten, 27-07-2016

Nyt vandværk skyder op i Lundby Krat
Helt tilbage i 2005 fandt de første forundersøgelser sted til et nyt vandværk i Lundby Krat ved Gistrup. Nu, 11 år senere, er vandværket under opførelse. Placeringen i skoven sikrer grundvandet god beskyttelse mod forurening. Det er vand af fineste kvalitet, som boringerne i Lundby Krat kommer til at levere til det østlige Aalborg, herunder det ny universitetshospital. Der kan leveres op til 1 million kubikmeter vand fra det ny vandværk, som vil kunne forsyne 10.000 husstande.
Ugeavisen Svenstrup, 27-07-2016 

BL klager over vandområdeplaner
Mens Landbrug & Fødevarer kalder det både dyrt, tidskrævende og nyttesløst at klage over de nye vandområdeplaner, har Bæredygtigt Landbrug valgt at indsende en klage. Det sker på vegne af fire medlemmer, som hver især berøres af de nu tre uger gamle planer -fordi foreningen ikke selv har klageret. ”Det er helt urimeligt, at større interesseorganisationer som f. eks. Bæredygtigt Landbrug slet ikke har klageadgang for så væsentlige indgreb, som vandområdeplanerne er. Det er desuden katastrofalt, at der fortsat ikke er klageadgang, hvad angår vandområdeplanernes indhold, men at klageadgangen alene angår vandområdeplanernes tilvejebringelse”, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i BL. Han kalder de nye vandområdeplaner bedre end de gamle -men understreger, at udgangspunktet også var historisk ringe, og at man fortsat er langt fra at være i mål. Det største problem er, at lodsejerne stadig ikke har haft mulighed for at kunne klage over vandområdeplanernes konkrete indhold.
Landbrugsnyt, 26-07-2016

Blødere vand til hovedstadsområdet
De kommende år vil beboerne i hovedstadsområdet få blødere vand ud af deres vandhaner. Dette sker efter ønske fra forbrugerne selv. Blødere vand gavner både samfundet, miljøet og din økonomi. Københavnerne vil opleve at få blødere og mindre kalkholdigt vand i den nærmeste fremtid. Frem mod 2024 opfører Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, nemlig afkalkningsanlæg i deres vandværker. Brøndby Kommune bliver den første kommune med det blødere vand, hvor HOFOR forventer at være færdig med opførelsen af afkalkningsanlægget i 2017.
Energihjem.dk, 25-07-2016

Ballum skal have nyt vandværk
Siden 1969 har Ballum haft deres nuværende vandværk og efterhånden er værket ikke længere tidssvarende.
Derfor har bestyrelsen bag Ballum Vandværkprojekteret og indhentet tilbud på et helt nyt værk. Fornylig kunne vandværkets formand Marcel te Brake og formand for teknik og miljø Bo Jessen tage første spadestik til et nyt og tidssvarende vandværk. Projektet er lagt i hænderne på " Silhorko-Eurowater A/ S i Skanderborg" med en entreprisesum på 5,7 millioner kroner og Silhorko har så hyret underentreprenører fra egnen, til at udføre selve bygningsarbejdet.
Digeposten, 19. juli 2016 

HVIDOVRES DRIKKEVAND: Vi bor på det vand, vi drikker
Når man åbner for vandhanen tænker de færreste på, at drikkevandet faktisk er oppumpet grundvand, som har ligget i vores grundvandsmagasindybt under jorden i mange år. Før det, var det regnvand, som er sivet ned gennem jorden og endnu tidligere var det fordampet havvand eller lignende. Vandet gennemløber således flere stadier inden det bliver til godt drikkevand. Hvor tykt det jordlag er, som regnvandet skal sive ned igennem for at blive til grundvand, er afgørende for beskyttelsen og kvaliteten af drikkevandet. I Hvidovre er dette dæklag ikke særligt tykt, hvilket gør vores drikkevandsressource ekstra sårbar for påvirkning fra aktiviteter på jordoverfladen -for eksempel sprøjtning med pesticider, vejsaltning, oliespild og anden forurening. Kultur, Miljø og Vækst arbejder løbende med beslutninger vedrørende kommunens drikkevand og står nu foran at skulle udarbejde ny vandforsyningsplan og indsatsplan. I disse planer beskrives blandt andet mål for indvinding af drikkevand og mål for beskyttelse af vores grundvand.
Hvidovre Avis, 19-07-2016

Nye vandhaneregler fastholdes trods kritik
Trafik-og Byggestyrelsen kan ikke sige, hvornår eftersyn af kritiserede regler er overstået. Der kan gå måneder, før Trafik-og Byggestyrelsen kan komme med en endelig konklusion om nye regler for salg af vandhaner, der ifølge en lang række eksperter giver højere doser af sundhedsskadelige kemikalier i drikkevandet. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Trafik-og Byggestyrelsen Keld Ludvigsen, efter at transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har bedt styrelsen om at give den udskældte bekendtgørelse et grundigt eftersyn. ”Vi vil umiddelbart efter sommerferien tage initiativ til en drøftelse med Styrelsen for Vand og Naturforvaltning samt med de relevante aktører i branchen for byggevarer, der er i kontakt meddrikkevand”, skriver Keld Ludvigsen i et svar til Politiken.
Politiken, 19-07-2016

Minister bøjer sig for vandhane-kritik
En bekendtgørelse fra transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har fået kritik for at skade vandkvaliteten, fordi den sænker kravene til vandhaner. Fredag besluttede han derfor at give bekendtgørelsen om salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder vandhaner, et fornyet eftersyn. Bekendtgørelsen trådte ifølge ministeriet i kraft i starten af juli. Den gør det muligt at sælge eksempelvis vandhaner, der er godkendt med certifikater fra Tyskland, Sverige og Holland, i Danmark. Kritikken er kommet fra blandt andet Institut for Vand og Miljø, der vurderer kemikalieindholdet i drikkevandsinstallationer for virksomheder.
Berlingske, 17-07-2016

Drikkevand til millioner i Paris
Når indbyggerne i Paris drikker deres café au lait, er den højst sandsynligt lavet med drikkevand fra Seinen. Floden løber gennem den franske hovedstad, og en smart desinfektionsløsning gør flodvandet drikkeligt. Men inden vandet når frem til slutbrugerne, er der blevet gjort et stort arbejde for at rense det. Og det er vigtigt, da meget af det er overfladevand fra Seinen. Siden 1923 har SEDIF, Syndicat des Eaux d-Ile-de-France, været ansvarlig for at rense det vand, der pumpes ud til kunderne, så det er drikkeklart. Nyt udstyr på rensningsanlægget i Choisy-le-Roi i Paris, gør det arbejde lidt lettere: En opdateret version af Selcoperm fra Grundfos blev installeret.
csr.dk, 14-07-2016

Hvad sker der dog på vandværket i Suldrup?
Gennem de seneste par måneder har mange i Suldrup undret sig over, hvad der sker på vandværkets grund i sydenden af Suldrup. Formanden for Suldrup-Hjedsbæk Vandværk, Claus Nødgaard Hansen, forklarer, at man er ved at opføre en ny rentvandstank og en ny vandværksbygning, som skal rumme et filteranlæg til rensning af vandet før det kommer ud til de godt 765 forbrugerne i Suldrup og nærmeste omegn. Ud over filteranlæg skal bygningen også rumme velfærdsfaciliteter til de personer, som vil skulle tage sig af vandværkets daglige drift. Alt pumpeteknik og filteranlæg m. v. bliver nyt, således at det er den nyeste teknologi, der bliver indbygget i værket. Dette betyder, at alt overvåges elektronisk og alle måledata m. v. indhentes og lagres i værkets nye computersystem, så vi bliver helt papirløse fremover. Dette betyder også en meget mere økonomisk drift af hele værket til glæde for forbrugere.
Midthimmerlands Folkeblad, 13-07-2016

ATOMKERNERNES SPIN FORTÆLLER OM GRUNDVANDET
Med en teknik kaldet overflade-NMR kan man måle direkte på grundvandet i jorden. Denys Grombacher arbejder på at forbedre metoden, så den kan blive et udbredt værktøj til hjælp for kortlægningen af de vandførende lag og til en bæredygtig forvaltning af vores grundvand. Drikkevand kan uden at overdrive betegnes som et af verdens allervigtigste råstoffer. I Danmark får vi 98 % af vores drikkevand fra grundvand, og vi bruger derfor meget krudt på at kortlægge vore grundvandsressourcer. I praksis vil vi gerne vide, hvor grundvandet er lokaliseret, hvor meget vand, der er i et grundvandsreservoir, hvilke egenskaber reservoiret har - og ikke mindst, hvor sårbart grundvandet er.
Aktuel Naturvidenskab, 13-07-2016

Tilladt at fjerne kalk fra vandet
Danske villaejere får mulighed for at undgå kalk på fliserne i badeværelset og i kaffemaskinen. Hidtil har det ikke været tilladt at fjerne kalk fra drikkevandet, men efter en ændring af reglerne får danske villaejere nu mulighed for at undgå kalk på fliserne i badeværelset, kaffemaskinen, el-kedel og opvaske-og vaskemaskine. Der kan spares mange penge på reduceret energiforbrug til opvarmning samt rengøringsmiddel og vaskepulver og ikke mindst besværet med at afkalke badeværelset. Kalk i drikkevandet medfører meget besvær og koster mange penge for danske hustande. Fra praktiske dagligdagsproblemer med kalk på fliser i badeværelset og afkalkning af husholdningsapparater til øgede udgifter til opvarmning samt stort forbrug af sæbe og rengøringsmidler.
En ændring af reglerne fra den 1. juli 2016 betyder, at du fremover må fjerne kalk fra vandet i boligen på samme måde som i bl. a. Sverige og Tyskland. Hidtil har byggevarer som vandhaner og vandfiltre skullet have en særlig dansk godkendelse, men fra den 1. juli, må man også benytte enheder, der allerede er godkendt i Sverige, Holland og Tyskland. Dermed kommer de danske regler til at minde om reglerne i resten af Europa.
Lokalavisen Frederikshavn, 13-07-2016

Region Hovedstaden sætter rekord i antal giftfrie haver
Region Hovedstaden er fyldt med havemennesker, der holder af at pleje deres altaner, kolonihaver, gårdhaver og hushaver. Og rigtigt mange af dem vælger giften fra og hakkejernet til. Sidste år lancerede Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi projektet Giftfri Have, der i dag har 7091 haver i folden, der kan erklæres for giftfrie zoner. Det svarer til 13,5 millioner giftfrie kvadratmeter. Region Hovedstaden er førende med hele 2.841 haver, hvilket svarer til 40 procent af alle de haver, der er tilmeldt og erklæret giftfrie.
Lokalavisen Nordsjælland, 12-07-2016

Beder-landmand: Kommunen vil kun betale for indpakningspapiret
Embedsmænd, teknikere og politikere fra Aarhus Kommune har været på besøg for at se på forholdene hos de 13 landmænd, som ikke frivilligt vil droppe sprøjtemidler, fordi de er utilfredse med erstatningen. Landmænd vil have penge for ikke at sprøjte overdrikkevand. Rent drikkevand er en ressource, som skal skånes, og derfor vil politikerne i Aarhus have 13 landmænd på Beder-egnen til at droppe sprøjtemidlerne på de marker, som ligger over store dele af byens drikkevandsressourcer. Det fortæller DR Østjylland. Nu har embedsmænd, teknikere og politikere været på besøg for at se på forholdene hos de 13 landmænd, som ikke frivilligt vil gå ind i ordningen, fordi de er utilfredse med erstatningen. En af dem er Jens Bøje fra Fløjstrup, der føler, at kommunen vil stjæle fra ham. "Det er ligesom, som hvis jeg har fundet en god gave til min kone. Og så siger til butikken, at jeg vil kun betale for papiret, den er pakket ind i. Alt det indeni vil jeg ikke betale for," siger Jens Bøje til DR Østjylland.
LandbrugsAvisen.dk, 08-07-2016

Ny undersøgelse: Landmænd må ikke rende fra regningen
Hele 70% af danskerne synes ikke, det er i orden, at landmænd og andre erhvervsvirksomheder kan melde sig fra deres vandværk og lade de resterende forbrugere betale regningen. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for brancheorganisationen Danske Vandværker. Baggrunden for undersøgelsen er, at landets vandværker oplever en stigende tendens til, at landmænd vil melde sig ud af det lokale vandværk for selv at bore efter vand, som skal bruges til mælkekøling, drikkevand til dyr eller andre erhvervsrettede aktiviteter. Danske Vandværker har beregnet, hvad det betyder for et vandværk med 100 forbrugere, hvis de fire største kunder forsvinder. Beregningen viser, at de resterende 96 forbrugere hver især kommer til at betale 2.158 kroner mere om året for deres drikkevand.
Avisen.dk, 08-07-2016

Forbedret luftfilterløsning til vandværker
Dansk drikkevand hører til verdens bedste. Det er af afgørende betydning, at man kan have tillid til drikkevandets kvalitet i alle henseender. Derfor er det oplagt at arbejde med løsninger rettet mod mulige forureninger. På et mindre vandværk valgte man, som et led i at forbedre sikkerheden, at udskifte stålfiltret ved ind- og udluftning fra den underjordiske rentvandsbeholder. I stedet blev monteret en to-filterløsning med et filterhus bestående af et HEPA-13 filter samt et forfilter til grovfiltrering i filterklassen G3. Hvor man tidligere kun filtrerede grove partikler, tager man nu også fine partikler og mikroorganismer. Forbedringen blev iværksat ud fra et ønske om at forebygge og forbedre sikkerheden. Filterhus løsningen var en nem, enkel og billig løsning. Samtidig opnåede man langt større sikkerhed mod uønskede partikler fra luften, der kan forurene drikkevandet.
Metal-Supply.dk, 08-07-2016

Kommune har 1.400 hektar med restriktioner på pesticider og nitrat
Aalborg Kommune har dyrkningsrestriktioner på et stort areal, viser en opgørelse fra kommunen. Aalborg Kommune er formentlig den af landets 98 kommuner, der har det største areal med restriktioner på dyrkning af landbrugsareal for at beskytte grundvandet for nitrat og pesticider. I alt 1.400 hektar bliver det til. Eller med andre et areal svarende til cirka 2.500 fodboldbaner. Det fremgår af en opgørelse, kommunen har udarbejdet på forespørgsel af landbrugsavisen.dk. Det er kommunen, der udarbejder indsatsplaner, og vandværkerne der gennemfører blandt andet dyrkningsrestriktioner.
LandbrugsAvisen.dk, 07-07-2016

Overblik: Syv kommuner har indført eller på vej med dyrkningsrestriktioner
Foreløbig syv kommuner har i varierende grad enten indført dyrkningsrestriktioner med hensyn til pesticider og nitrat eller er godt på vej med planer for det. Det viser en oversigt, landbrugsavisen.dk har udarbejdet. En stor del af landets 98 kommuner er i øjeblikket i færd med eller skal til at udarbejde indsatsplaner for områder, der kræver en ekstraordinær beskyttelse af grundvandet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er i gang med at kortlægge og udpege de områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats. Når et område er kortlagt af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, bliver kortlægningen overdraget til de berørte kommuner. Senest et år derefter skal kommunerne udarbejde udkast til en indsatsplan for det kortlagte område. På landsplan er fristen for udarbejdelsen af indsatsplaner sat til 2017.
LandbrugsAvisen.dk, 07-07-2016

Tagvand kan blive til grundvand -men sjældent i Holstebro Kommune
Nogle steder i landet kan borgerne få penge for selv at lede regnvand fra taget ned i jorden på deres egen grund. Men det sker sjældent i Holstebro, selv om kommunen skriver, at uforurenet vand bør blive til grundvand. Det fremgår af kommunens spildevandsplan. Oveni kan det spare penge til kloakering og mindske presset på kloaksystement og oversvømmelser, hvis vandet ledes ned i jorden. Nu vil politikerne i byrådets natur-og miljøudvalg diskutere området.
»Det er meget nærliggende, at borgere siver tagvand ned på engen grund. Vi er opmærksomme på muligheden, og vi vil diskutere det efter sommerferien,« siger Karsten Filsø (SF), formand for byrådets natur-og miljøudvalg.
Dagbladet Holstebro, 07-07-2016

Dansk vandteknologi er gået fra bistand til business
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i morgen til Singapore for at diskutere løsninger på verdens vandproblemer med danske og internationale virksomheder og beslutningstagere. Eksporten af dansk vandteknologi er steget med omkring 25 procent på under 10 år, og danske virksomheder er blandt de førende globalt. Vandmangel er den store udfordring verden over de kommende år, hvor klimaforandringer og stigende befolkningstilvækst vil udgøre et stort pres på verdens vandressourcer. Det drøfter miljø-og fødevareminster Esben Lunde Larsen med beslutningstagere fra hele verden og erhvervsfolk fra blandt andet Nestlé og Coca Cola, når han den 10. og 11. juli deltager i Singapore International Water Week. Her er der fokus på det stigende behov for vandteknologi, som sparer på vandet og mindsker miljøbelastningen.
Danske virksomheder er blandt verdens førende, og dansk vandteknologi kan på én gang medvirke til at løse store globale udfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.
Mfvm.dk (Miljø- og Fødevareministeriet), 06-07-2016

Ny godkendelsesordning skuffer
Der er taget mere hensyn til producenterne end til forbrugerne i den nye ordning for byggevarer i kontakt med drikkevand, mener flere organisationer Den nye godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV), der trådte i kraft 1. juli i år, er som udgangspunkt positiv, men der er en alvorlig mangel. Sådan lyder kritikken fra flere brancheorganisationer af den nye bekendtgørelse, som eksempelvis vandhaner og armaturer er underlagt. GDV-ordningen har gennem en årrække vist sig at være administrativt tung, og i mange tilfælde har det været vanskeligt for virksomhederne at få godkendt deres byggevarer. Derfor valgte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) i forsommeren at lave reglerne om. De nye regler giver blandt andet mulighed for, at producenter, importører og forhandlere k