Fælles vision: Vi forsyner Danmark

En samlet forsyningsbranche inviterer til præsentation af den fælles vision for den offentlige og den forbrugerejede forsyningssektor.

Arrangementet finder sted onsdag 15. marts kl. 14.00-16.00 på Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, 1471 København. 

Drikkevand, varme og håndtering af affald og spildevand er vigtige hjørnestene i vores velfærdssamfund, og i ”Vi forsyner Danmark” definerer vi, hvordan forsyningsområderne skaber stor værdi for samfundet og samtidig udvikler løsninger til, hvordan potentialerne yderligere forløses.

I branchen er vi optagede af at tænke nyt og anderledes, så forsyningerne kan blive endnu mere effektive, når de økonomiske potentialer er høstet om nogle få år. Ifølge Forsyningssekretariatet er der for eksempel kun 100 millioner kroner tilbage i direkte effektiviseringspotentiale i 2020 i vandsektoren, derfor er det nødvendigt at gå andre veje for at sikre danskerne billig og bedre forsyning.

Hovedindsatsområderne i ”Vi forsyner Danmark”, som er udarbejdet af Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA, er innovation og øget samarbejde på tværs. Nye løsninger gavner vores nationale forsyninger, men også beskæftigelsen gennem blandt andet øgede muligheder for endnu større eksport af efterspurgte, danske teknologier og ressourcestyringsmodeller.

Foreløbigt program

14.00-14.10: Velkomst og rammesætning

v. Lars Therkildsen, fmd. DANVA og direktør i HOFOR.

14.10-14.30: Præsentation hovedpointerne i "Vi forsyner Danmark"

v. Mads Jakobsen, fmd. Dansk Affaldsforening og borgmester i Struer Kommune (V).

14.30-14.50: Forsyningsselskabernes visioner i praksis

v. Jesper Frost Rasmussen, adm. dir. DIN Forsyning

14.50-15.10: Forsyningsvisioners betydning for vækst, udvikling og arbejdspladser

v. Jesper Daugaard, senior vice president Kamstrup

15.10-15.25: Hvorfor diskuterer vi fremtidens forsyning?

v. Lars Christian Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister

15.25-15.50: Debat: Hvilke krav stiller politikere, myndigheder og ejere til forsyningernes ejerskab og virke?

  • Jens Joel, forsyningsordfører (S)
  • Morten Slotved, borgmester Hørsholm Kommune (K)
  • Søren Gais Kjeldsen, fmd. KTC

Ordstyrer: Allan Weirup, direktør Danske Vandværker

15.50-16.00: Opsummering, kommentering og tak for i dag

v. Uffe Bro, fmd. Dansk Fjernvarme