Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for vandværk.

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort Vejledningen om årsregnskab efter årsregnskabsloven for mindre vandværker. 

Vejledningen er blevet til i et samarbejde imellem Erhvervsstyrelsen, Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening. Vejledningen indeholder et modelregnskab, som vandværkerne kan bruge. Når vandværkerne følger modelregnskabet, lever de op til lovens krav. 

Vejledningen er skrevet til mindre vandselskaber, men det kan også bruges af større vandselskaber, der kan finde inspiration i vejledningen.

Erhvervstyrelsen skriver i forbindelse med offentliggørelsen af vejledningen:
Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at tidspunktet for offentliggørelsen af vejledningen kan betyde, at nogle vandværker allerede er i gang med den kommende regnskabsaflæggelse, hvorfor det kan være vanskeligt fuldt ud at tage højde for vejledningen ved førstkommende regnskabsaflæggelse.

Læs vejledningen her