Vandværker skal bruge årsregnskabsloven

Alle vandværker skal udarbejde årsregnskab efter årsregnskabsloven, fordi det er praksis at vandværker tilsender deres årsregnskaber til kommunen, når kommunen kontrollerer, at vandværket lever op til ”hvile i sig selv” princippet. En ny vejledning er på trapperne.

Den kommende tid skal vise, hvornår Naturstyrelsen vil kræve, at alle vandværker aflægger årsregnskab efter årsregnsskabsloven.  Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra Danske Vandværker, Danske revisorer, kommunerne og Naturstyrelsen, valgt at få udarbejdet en vejledning til, hvordan et årsregnskab fra et vandværk kan se ud. Den vejledning kommer snart på gaden, og Danske Vandværker vil i løbet af efteråret komme med forslag til både kontoplaner og modelregnskaber, som vandværkerne kan bruge i deres daglige virke.

Vi vil også inddrage disse i de kurser, som Danske Vandværker udbyder til bestyrelses- og kassererarbejdet for at sikre, at vores medlemmer kan løfte opgaven med at aflægge regnskab efter årsregnskabslovens regler.

Hold derfor øje med Nyhedsbrevet og hjemmesiden, hvor vi løbende vil lægge forslag ud, ligesom vi vil gennemgå reglerne grundigt i en artikel i den næste udgave af Vandposten, der udkommer midt i november 2015.