Vandværker og droner i nyt samarbejde

En drone, som drøner rundt i luften over parcelhusområdet og aflæser din vandmåler kan snart blive til virkelighed. Som noget nyt vil Danske Vandværker afprøve, om droneteknologien kan bruges til at aflæse forbrugernes vandmålere. Mange af landets vandværker bruger mange ressourcer på at aflæse målerne. På Strandhuse Nr. Bjert Vandværk ved Kolding bruger man for eksempel i dag i omegnen af to en halv arbejdsdag på at aflæse de cirka 2.400 målere, der sidder ude hos kunderne. Målerne er geografisk fordelt over en strækning på omkring de 175 kilometer.

Læs pressemeddelelsen