Copenhagen Economics kommentarer til Deloittes evalueringsrapport om vandsektorloven

FVD har bedt Copenhagen Economics om at gennemgå Deloittes evaluering af vandsektorloven.

Gennemgangen sammenholder konklusioner fra evalueringen med konklusionerne i analyse Forbrugerejede vandværker og prisregulering, som FVD publicerede i september 2013.

Copenhagen Economics vurderer samlet set, "...at de forbrugerejede vandværker absolut er mere effektive end de kommunale vandselskaber, og at denne konklusion ikke kan annulleres på baggrund af analyserne i evalueringen af vandsektorloven."

Side 5, Copenhagen Economics, 8. april 2014

Læs Copenhagen Economics kommentarer her