Ingen politisk aftale om vandsektorloven:
Det kunne have været bedre, men også en hel del værre

Pressemeddelelse

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har her til eftermiddag forladt forhandlingerne om vandsektorloven.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har her til eftermiddag forladt forhandlingerne om vandsektorloven. Blå blok kunne ikke leve med regeringens udspil, som ville medføre alt for meget bureaukrati og alt for mange omkostninger for de private vandværker, som kun har ét sted at sende regningen hen. Nemlig til forbrugerne.

”Hos de forbrugerejede vandværker er vi kede af, at det ikke er lykkedes at blive enige om en aftale. Vi havde håbet på, at politikerne - og ikke mindst regeringen - havde vilje til at indgå en aftale, der lempede omkostningerne for vandværkerne og sikrede billigere vand for forbrugerne. Men når det er sagt, så er det meget bedre, at der ikke kunne opnås enighed, end at vi fik en dårlig aftale trukket ned over os”, siger Ole Wiil, landsformand for de forbrugerejede vandværker - FVD.

FVD har dokumenteret, at vandsektorloven koster forbrugerne millioner af kroner i øgede omkostninger til administration, revisionsfirmaer og bankfinansiering. Faktisk løber de administrative omkostninger op i 80 øre pr. kubikmeter udpumpet vand, hver gang det er lykkedes at spare 70 øre pr. udpumpet kubikmeter vand.

Desuden kan FVD dokumentere, at de forbrugerejede vandværker allerede driver vandværksproduktionen effektivt, idet de forbrugerejede vandværker har 17 pct. lavere driftsomkostninger, ligesom drikkevandspriserne er 30 pct. lavere end priserne i de kommunale vandværker i samme størrelse.

”Nu må vi leve med en regulering af vandsektoren, som vi kender den. Vi håber på, at der efter et folketingsvalg er vilje til at skabe de ændringer, der kan fjerne usikkerheden hos vandværkerne og forbrugerne”, siger Ole Wiil.

Yderligere information

Ole Wiil
Landsformand i FVD
Mobil: 21 75 72 44
Mail: ow@fvd.dk

Opdateret: 4. december 2014