Vækstpakke: Potentialet i vandsektoren kræver lovændring

Regeringen ønsker at effektivisere de forbrugerejede vandværker for knap 100 millioner kroner. Men omkostningerne til at effektivisere er højere end det potentiale, regeringen håber at indfri. De forbrugerejede vandværker bør løftes ud af vandsektorloven, hvis regeringen skal opnå effektiviseringer, billigere vand til forbrugerne og bidrage til vækst.

Regeringens hævder i sit udspil til en vækstpakke, at vandforsyningerne kan effektivisere for ca. 400 mio. kr. – heraf ca. 100 mio. kr. i de forbrugerejede vandværker.

Men selvom vandværkerne kan blive mere effektive, overstiger omkostningerne til at administrere den regulering, der skal effektivisere vandværkerne, de millioner, vækstpakken har til formål at indfri.

Det viste en analyse af vandsektorloven og de forbrugerejede vandværker, som Copenhagen Economics udarbejdede for Foreningen af Vandværker i Danmark i oktober. Analysen viste, at prisen for at administrere loven er 80 øre per kubikmetervand, mens det maksimalt er muligt at effektivisere for 70 øre per kubikmeter vand.

- Regeringens vækstpakke bygger bl.a. på tal fra Deloittes evaluering af vandsektorloven. Deloitte kommer frem til, at der i den forbrugerejede sektor kan hentes mindst 90 mio. kr. i effektiviseringer i løbet af 6 år. Det svarer til 15 mio. kr. om året. Men nu er det jo sådan, at hvert af de 131 forbrugerejede vandværker, der er omfattet af vandsektorloven, bruger i gennemsnit 156.000 kr. om året på administration af loven, hvilket svarer til 20 mio. kr. om året, siger Ole Wiil, landsformand for FVD.

- Det er tankevækkende, at to anerkendte analysevirksomheder når frem til samme konklusion: At reguleringen, der skal sikre effektiviseringer, koster millioner af kroner i udgifter til revisorer og bureaukrati. Derfor ender det som en underskudforretning – for samfundsøkonomien og for forbrugerne. Hvis regeringen vil sikre billigere vand til forbrugerne og skabe vækst, bør den i stedet løfte de forbrugerejede vandværker, der leverer det billigste rene drikkevand i Danmark, ud af vandsektorloven, uddyber Ole Wiil.

Tallene er i vækstpakken er baseret på evalueringen af vandsektorloven, der viste, at loven er tung, bureaukratisk og præget af unødig detailregulering. Evalueringen skal nu behandles i forligskredsen og i Na-turstyrelsen, men det er uvist, hvornår Miljøministeriet fremsætter et lovforslag til en ny vandsektorlov.

Yderligere information
Ole Wiil
Landformand i FVD
Mobil: 21 75 72 44
Mail: ow@fvd.dk