Til vandværker omfattet af vandsektorloven: Husk at anvende reglerne for overdækning rigtigt

 

Vandværker under vandsektorloven får i denne tid meddelelse om prisloftet for 2016. Men vær opmærksom på, om reglerne for overdækning er anvendt rigtigt.

 

Hvis vandværket har fået meddelt et for lavt prisloft, kan det skyldes, at man ikke har været opmærksom på regelændringerne i juni 2014.  

De ændrede regler kan ses på retsinfo

 

Reglerne omfatter de indtægter og fradrag, der tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter.  Hvis ændringerne giver anledning til, at der skal ændres i fastsættelsen af prisloftet, skal vandværket meddele Forsyningssekretariatet, at effektiviseringsgevinsten er brugt til enten at nedsætte takster/fastholde gældende takster eller til investeringer/afdrag på lån til investeringer.

 

Er dit vandværk omfattet af vandsektorloven, og har du spørgsmål til reglerne for overdækning, kan du kontakte økonomisk rådgiver Neel Ploug Olsen, på tlf. 56 13 02 05