Pressemeddelelse: Skatteregler spænder ben for grøn omstilling af vandværker

Besynderlige skatteregler gør det alt for dyrt for forbrugerejede vandværker at producere grøn energi til eget forbrug ved at benytte solceller. Skattereglerne udfordrer vandværkernes motivation til at gøre noget godt for miljøet og er stik imod regeringens intentioner om grøn omstilling. Det mener Danske Vandværker – FVD

På mange forbrugerejede vandværker er der vilje til at montere solceller. Dels for at gøre noget godt for miljøet, dels for at energioptimere driften af vandværket. Men motivationen til grøn omstilling udfordres af regler fra SKAT.

I et bindende svar om skattepligt ved solceller på vandværker slår SKAT fast, at en vandforsyning skal betale skat af hele sin formue og sit eventuelle overskud, hvis den producerer el. Samtidig skal vandforsyningen beskattes af el-produktionen.

De fleste forbrugerejede vandværker er ellers undtaget for skattebetaling på grund af hvile-i-sig-selv-princippet, hvor de ikke må tjene penge og derfor heller ikke skal betale skat. Men med det bindende svar fra SKAT, bliver vandværkerne skattepligtige i det øjeblik, de igangsætter produktionen af el fra solceller til eget forbrug.

Dyrt for forbrugerne og i strid med regeringens politik om grøn omstilling
Danske Vandværker er bekymret over, at SKAT nu fortolker reglerne om el-produktion så stramt, at et vandværk bliver gjort skattepligtigt af den almindelige vandværksdrift.

”Skattepligten gør det dyrere at drive vandværk, og det går i sidste ende ud over forbrugerne, der må betale mere for vandet”, siger direktør i Danske Vandværker – FVD, Allan Weirup.

”Samtidig spænder SKAT’s praksis ben for regeringens politiske intentioner om grøn omstilling. Også i forhold til forankringen af den grønne omstilling i lokalsamfundet, hvor flere vandværker allerede har monteret solceller for at dække deres forbrug af strøm med grøn og miljøvenlig energi”, fortsætter Allan Weirup, som også gør opmærksom på de miksede politiske signaler i, at staten giver tilskud til at opstille solceller, samtidig med at vi har nogle skatteregler, der spænder ben for den grønne omstilling på vandværkerne.

Danske Vandværker har sendt et brev til klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen for at opfordre ham til at se nærmere på problemet og åbne spørgsmålet over for skatteminister Benny Engelbrecht. Samtidig går Danske Vandværker videre med sagen i Landsskatteretten.

Danske Vandværker - FVD - er en brancheforening for forbrugerejede vandforsyninger.

Yderligere information
Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker - FVD, telefon 40 20 92 42