Deloitte rapport bekræfter FVD’s analyse om forbrugerejede vandværker

FVD hilser Deloittes evaluering af vandsektorloven velkommen. Deloitte dokumenterer, at vand fra de forbrugerejede vandværker er væsentligt billigere end vand fra kommunalejede vandværker.

Deloitte peger også på, at vandpriserne er faldet en smule i de forbrugerejede vandværker, der er omfattet af vandsektorloven. Det får Deloitte til at konkludere, at vandsektorlovens prisregulering lever op til de tilsigtede mål.

”I FVD mener vi, at Deloitte foretager en fejlslutning og overser en vigtig pointe hér: Vandpriserne i de lovomfattede forbrugerejede vandværker er kunstigt lave, fordi vandværkerne på grund af prisreguleringen er tvunget til at returnere tidligere års opsparinger til forbrugerne”, udtaler Ole Will, landsformand i FVD.

Ole Wiil uddyber: ”De penge var øremærket til investeringer i ny teknologi i vandværket. Når opsparingen er væk, skal vandværkerne låne til at finansiere investeringer i ny teknologi, hvilket vil få priserne til at stige igen”.

FVD har bedt Copenhagen Economics, om at sammenholde Deloittes konklusioner og konklusionerne i FVD’s analyse ”Forbrugerejede vandværker og prisregulering”, som Copenhagen Economics udarbejdede i september 2013. Copenhagen Economics skriver blandt andet:

”Samlet set vurderer vi, at de forbrugerejede vandværker absolut set er mere effektive end de kommunale vandselskaber, og at denne konklusion ikke kan annulleres på baggrund af analyserne i evalueringen af vandsektorloven”.

”Vandsektorlovens administrative byrder og bureaukrati betyder, at det koster 80 øre at spare 70 øre for hver kubikmeter vand, vi pumper op til forbrugerne. Derfor mener vi stadig i FVD, at forbrugerne vil være bedre tjent med, at de forbrugerejede vandværker løftes ud af vandsektorloven, så vandpriserne kan holdes stabile også i årerne fremover”, udtaler Ole Wiil, landsformand i FVD.


Yderligere information

Ole Wiil
Landsformand for FVD
Mail: ow@fvd.dk
Mobil: 21 75 72 44

Publiceret 11. april 2014