Skattemæssigt fradrag for lønudgifter ved fusioner

Praksisændring: Det er ikke længere muligt at trække lønudgifter fra i skat i forbindelse med fusioner. Det stadfæstede Østre Landsret i juni 2016.

Østre Landsrets afgørelse giver SKAT ret i, at lønudgifter til fusioner ikke kan anses for at være en del af den daglige drift. Når en virksomhed beregner den skattepligtige indkomst kan driftsomkostninger trækkes fra.

Driftsomkostninger, der er brugt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger.
I mange år har det været kutyme, at virksomheder kunne trække lønomkostninger ved fusioner fra på trods af, at det ikke anses for at være omkostninger, der erhverver, sikrer og vedligeholder indkomsten.

Østre Landsret har dog i afgørelsen fra juni 2016 tilføjet, at den manglende ret til skattemæssig fradrag for udgifter til løn i forbindelse med fusioner, kun gælder fremadrettet. Det skyldes, at SKAT ikke tidligere har gjort tydeligt opmærksom på, at der er sket praksisændring.

Ifølge et notat fra den borgerlige-liberale tænketank Cepos bør politikerne skride ind overfor den indskrænkende afgørelse. Se mere

Øvrige informationer om afgørelser om sagerne 

Østre Landsrets hjemmeside om sagerne: B-3434-13 og B-1971-14

SKATs hjemmeside