Performance benchmarking

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning.

Formålet med denne vejledning er at hjælpe forsyningsselskaber med indberetning til performancebenchmarking.

Læs mere