Naturstyrelsen siger god for betaling for brandvand

Det står vandværkerne frit for at opkræve betaling for brandvand, så længe det er beskrevet i regulativet og i øvrigt foregår efter de almindelige regler for opkrævning.

Henover sommeren udsendte Naturstyrelsen sit længe ventede forslag til regulativ for vandforsyninger. FVD undrede sig i den forbindelse over, at bestemmelserne om vandværkernes opkrævning for brandvand pludselig var forsvundet.

I en mail til FVD forklarer Naturstyrelsen hvorfor, og præciserer samtidig, at vandværkerne er frit stillet til selv at indføre eventuelle bestemmelser om betaling for brandvand i deres regulativer.

"Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det som hidtil er muligt at fastsætte regler om betalingen i det enkelte regulativ. Reglerne kan dermed fastsættes, så de bedst muligt er tilpasset forholdene i det enkelte forsyningsområde," skriver styrelsen til FVD.

Svært at regulere fra centralt hold
Som begrundelse for, hvorfor betaling for brandvand ikke figurerer i styrelsens udkast til regulativ, skriver Naturstyrelsen:

"I et høringssvar er der gjort opmærksom på, at det er svært at administrere opkrævning af afgift efter forbrug til brandslukning, idet tankvognene fylder op, hvor det er muligt, herunder fra branddamme,"
 
"Naturstyrelsen har derfor taget det foreslåede punkt 7.4 om oplysning om vandforbruget ved indsats og afprøvning ud af normalregulativet, da det forekommer uproportionalt generelt at stille krav om målere, når disse anvendes sjældent og/eller ikke afspejler det reelle forbrug."

På linje med klagenævn
Svaret fra Naturstyrelsen kommer i slipstrømmen af en nylig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, som underkendte en kommunalbestyrelses forsøg på at fjerne bestemmelser om betaling for brandvand fra et fælles regulativ for vandværkerne i kommunen.

FVD arbejder for tiden på at opdatere foreningens forslag til regulativ, så bestemmelser om brandvand kommer med her.

Læs mere om klagenævnets afgørelse her.