Minister besøger Børkop Vandværk

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besøgte i ugens løb Børkop Vandværk i Trekantområdet. Ministeren arbejder som bekendt på regeringens nye strategi for forsyningsområdet.

Det er blandt andet i det lys, at ministeren havde sagt ja til at besøge det forbrugerejede vandværk til kort snak om aktuelle politiske emner, herunder forsyningsstrategi, vandsektorlov og effektiviseringer.

5

 

Som eksempel på de stigende byrder, man oplever rundt i landet, havde vandværksbestyrer, Per Møller på forhånd regnet på de merudgifter, som vandværket har været nødt til at sende videre til deres forbrugere på grund af øget lovgivning og mere bureaukrati i forbindelse med vandsektorloven.

Tallene viser, at den enkelte forbruger betaler 74 øre ekstra per kubikmeter vand på grund af øgede omkostninger, hvoraf hovedparten går til revision. I næste nummer af Vandposten kan du læse meget mere om ministeren besøg.