Konference: Fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse

Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og Kooperationen inviterer den forbrugerejede energisektor og forsyningssektoren til konferencen ”Fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse”.

Dato: 14. marts 2017, kl. 10.00-16.00

Sted: Folketinget - Fællessalen, 1240 København K

Tilmeld dig på: http://kooperationen.dk/vores-faellesskab/konference-om-faellesskaber/

Tilmeldingsfrist: 10. marts 2017

Deltagergebyr: Arrangementet er gratis for alle, men da der er begrænset antal pladser i Fællessalen, fordeles pladserne efter først til mølle princippet.

Afbud: Ved manglende afbud på e-mail kontakt@kooperationen.dk vil man blive opkrævet kr. 500.

Fremmøde: Af hensyn til Folketingets arbejde og sikkerhed henstilles det til deltagerne at give fremmøde i god tid (dørene åbnes kl. 09.30) inden arrangementet.

Hvad vil vi med konferencen?

I august 2016 udkom den omdiskuterede McKinsey rapport ”Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale” om mulighederne for at effektivisere forsyningssektoren. Ifølge rapporten er effektiviseringspotentialet i forsyningssektorerne, heriblandt vand, fjernvarme og elektricitet - estimeret til 7,1 mia. kroner årligt frem mod 2025. Rapporten var bestilt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og i en pressemeddelelse udtalte tidligere minister Lars Chr. Lilleholt: "Der er tale om et stort potentiale for effektivisering af forsyningssektorerne, som vil gavne borgere og virksomheder. Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje, så det vil jeg selvfølgelig arbejde for.” Rapporten pegede desuden på en række umiddelbare risici for investeringer, og her nævnes blandt andre de forbrugerejede og de kommunalejede forsyningsselskaber, der ifølge rapporten, mangler professionelle bestyrelser og en uvildig stillingtagen til investeringsbeslutninger.

Med denne konference vil vi se nærmere på spørgsmålet, om den forbrugerejede og kommunalejede forsyningssektor er en så dårlig forretning, som McKinsey og regeringen påstår. Vi vil også forholde os kritisk til regeringens udsagn om, at en effektivisering af forsyningssektoren vil give borgerne større forsyningssikkerhed, renere vand, billigere (vind)energi og varme samt en højere miljøbeskyttelse. Disse spørgsmål vil vi undersøge sammen med repræsentanter fra virksomheder og organisationer, eksperter, tænketanke, og politikere med pulsen på forsyningsområdet.

Ved at samle de forbrugerejede vandværker, fjernvarmeværker og vindmøllelaug, ønsker vi at sætte fokus på, at den forbrugerejede forsyningssektor i Danmark ikke alene er effektiv og veldrevet, men også giver borgerne den bedste pris og den bedste kvalitet. Alt i alt synes vi, at forbrugereje er en rigtig god forretning. Og så er forbrugereje godt for lokaldemokratiet.

Vores forventning til konferencen er, at der vil blive taget hul på mange facetter af de folkeejede og forbrugerejede forsyningssektors vilkår i Danmark – herunder også etablering af netværk blandt forsyningsselskaberne.

Hvad vil dagen byde på?

Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat fra organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere. Se programmet her. Her kan blandt andre nævnes forskerne Thomas Budde Christensen og Bent Greve (RUC), Erik Christiansen, formand for Middelgrundens Vindmøllelaug, Allan Weirup, direktør for Danske Vandværker, Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme og Susanne Westhausen, direktør for Kooperationen. Derudover paneldiskussion om sektorernes udfordringer og fremtid med blandt andre energiordførerne fra en bred vifte af partier fra Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Tillid til de forbrugerejede energi- og forsyningsselskaber

De forbrugerejede energi- og forsyningsselskaber spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. Alle skaber de arbejdspladser og skattegrundlag. Fælles for dem er, at der i befolkningen er generel tillid til det, der foregår i de forbrugerejede selskaber – en tillid til, at prisen holdes lav og kvaliteten høj. En tillid, som besøgende fra udlandet beundrer.

Vindmøllebranchens udvikling kan ses som resultatet af samarbejdet mellem vindmøllelaug og vindmølleproducenterne, ligesom lokale fjernvarmeværker har skabt national og international respekt ved etableringen af store solvarmeanlæg og lagerreservoirer til opvarmet vand. Hvad angår vand, sikrer de 2.000 forbrugerejede vandværker i Danmark rent vand til 2 millioner mennesker. De forbrugerejede vandværker sikrer, at vores drikkevand har den fineste kvalitet. Det er denne tillid, vi vil styrke gennem de kommende år.

Kom og vær med til at udforme vores fælles fremtid i Danmark.