Ingen bredbånd i drikkevandet

Det er den melding, som FVD sendte til Folketinget i forbindelse med tingets behandling af et lovforslag om bedre og hurtigere internetadgang for danskerne. Men bredbånd skal altså ikke etableres i drikkevandsledningerne.

Læs høringssvaret