Administration og fakturering af vandværksforsikringer er overtaget af RTM

Du har nu modtaget den første forsikringsfaktura fra RTM i et brev. Brevet indeholder:  

  • Årlig forsikringsinformation – Certifikat
  • Årlig opkrævning

Brevet fra RTM er fulgt op med en mail fra RTM, som fortæller, at betalingsfristen på fakturaen er udvidet med 14 dage.

Ny administrator - samme forsikring gennem TRYG 

Administrationen af Danske Vandværkers skræddersyede forsikringer til branchen er overtaget af det professionelle forsikringsmæglerfirma RTM Insurance Brokers A/S. 

De skræddersyede vandværksforsikringer er stadig tegnet hos Tryg. Det nye er, at RTM står for administrationen af dine forsikringer.

Rådgivning og anmeldelse af skade

Hos RTM Insurance Brokers A/S kan du få rådgivning om alle spørgsmål om dine forsikringer.

Hvis du får en skade, så er det også RTM, der håndterer dine skadesanmeldelser. Men du anmelder en skade via danskevv.dk – helt som du plejer – skadesanmeldelsen bliver automatisk sendt til RTM’s forsikringsmæglere.

Cyber forsikring
I brevet fra RTM kan du også finde information og priser på en forsikring, der beskyttelser dig mod økonomiske konsekvenser af et cyberangreb.