Formandsskifte: Ole Wiil stopper til årsskiftet

Ole Wiil har efter otte år som landsformand for Danske Vandværker valgt at lade stafetten gå videre.

I foranderlige tider har Ole Wiil stået som en stålfast kaptajn på det gode skib Danske Vandværker og har styret det gennem både bølgegang og smult vande.

De seneste år har vandværkerne mærket stigende mængder af nye krav til driften af vandværket ikke mindst i forhold til vandsektorloven og med den politikernes ønske om en mere effektiv vandsektor.

Prislofter, benchmarking, kvalitetssikring og årsregnskabsregler er blot nogle af de mange nye ord, som branchen har lært at kende og agere efter.

Sideløbende er der i Danske Vandværker udviklet en række nye tilbud i form af kurser, information og rådgivning, så medlemmerne kan få den hjælp og vejledning de med rimelighed kan forvente fra en organisation, der knokler for dem.

Ole Wiil medgiver gerne, at han ikke altid har været lige begejstret for de politiske reguleringer af vandbranchen, som er kommet fra Christiansborg. Det være sig, når den decentrale vandforsyning har stået for skud, og hvile i sig selv-princippet er i fare.

Der er helt sikkert mange vandværksfolk og ikke at forglemme politikere der har hørt formandens rungende brandtaler i vandsektorens favør. Politikere fra både den ene og anden fløj i det politiske landskab har fået ren besked i notater og over tusindvis af kopper kaffe, når de ville træde den danske drikkevandsforsyning under fode. Og heldigvis har politikerne i rigtig mange tilfælde lyttet.

"Jeg er stolt over, at jeg har været med til at sætte mange vigtige sager på den politiske dagsorden. Og ikke mindst er jeg glad for, at det har nyttet. Gentagne gange er det lykkedes os at få politikerne i tale, og vi har oplevet at blive taget med i maskinrummet. Det har resulteret i, at det, der til en start så rigtig slemt ud, er blevet vendt til spiselige tiltag. For vi ønsker jo ikke at sætte udviklingen i stå vi ønsker egentlig bare, at forandringerne skaber størst mulig værdi for både vandværkerne og deres forbrugere", siger Ole Wiil.

Nu synes Ole Wiil, det er på tide at give stafetten videre og lægger samtidig op til, at der bliver sat fokus på et generationsskifte i Danske Vandværkers politiske ledelse.

"Jeg er meget stolt over det Danske Vandværker, vi har i dag, og er tryg ved at aflevere en brancheforening i yderst fin form", siger Ole Wiil, der til næste år runder de 70 år.

"Når jeg kigger tilbage på otte år i formandsstolen, er jeg især glad for at have bidraget til at udvikle foreningen til en moderne og stærk brancheorganisation. Min afskedssalut er i bund og grund: Fortsæt den gode kurs", siger Ole Wiil.

Som Ole Wiils afløser forventes Per Roth fra Region Nord valgt på et konstituerende bestyrelsesmøde i december.