Fejl og udokumenterede påstande fra Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet forsøgte i en pressemeddelelse fredag den 18. oktober at så tvivl om rapporten ”Forbrugerejede vandværker og prisregulering”, som den uafhængige analysevirksomhed Copenhagen Economics har udarbejdet for FVD.

Copenhagen Economics har i et skriftligt svar afvist og tilbagevist påstandene i Forsyningssekretariatets pressemeddelelse, der bygger på fejl og misforståelser. Læs Copenhagen Economics’ svar her.

FVD er enige i det svar, Copenhagen Economics har afgivet.

Analysen fra Copenhagen Economics er baseret på Forsyningssekretariatets egne tal og viser:

  • At de forbrugerejede vandværker i gennemsnit har øgede omkostninger på 80 øre/m3 på grund af vandsektorloven. Til sammenligning er det effektiviseringspotentiale, Forsyningssekretariatet håber at indfri 70 øre/m3. Dvs. at administrationen af vandsektorloven er dyrere end de potentielle besparelser, Forsyningssekretariatet håber at kunne realisere.

  • At de forbrugerejede vandværker er 17 procent mere effektive end sammenlignelige kommunale vandværker.

  • At de forbrugerejede vandværker er 30 procent billigere end sammenlignelige kommunale vandværker.

  • At de forbrugerejede vandværker har sikret et reelt prisfald på vand siden 2000, da prisudviklingen har ligget under udviklingen i forbrugerpriserne.

Forsyningssekretariatets pressemeddelelse indeholder ingen nye fakta, beregninger eller anden dokumentation, der ændrer på disse resultater.

Hos de forbrugerejede vandværker er forbrugerne både ejere og kunder, og derfor kommer de i sidste ende til at finansiere de ekstra omkostninger, som vandsektorloven pålægger vandværkerne.

Derfor fastholder FVD, at vandsektorloven kommer til at koste forbrugerne millioner af kroner, og at der er behov for at løfte de forbrugerejede vandværker ud af loven.