Danske Vandværker må indstille til nyt nævn

På mandag 19.december 3. behandler Folketinget L 44 Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Loven betyder blandt andet, at Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer bliver til ét nyt, uafhængigt nævn. Loven, som forventes at træde i kraft 1. februar 2017, skal også modernisere, forenkle og ensarte retstilstanden, da det nye nævn vil kunne dække hele Miljø- og Fødevareministeriets sagsområde.

Det nye nævn bliver en del af Nævnes Hus, som får adresse i Viborg. Det nye klageorgan etableres 1. januar 2017 som en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det er erhvervs- og vækstministeren, som nedsætter nævnet efter høring af miljø og fødevareministeren, og nævnet kommer til at består af:

 • 1 formand, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren
 • 2 medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt retternes medlemmer
 • 16 sagkyndige medlemmer, der beskikkes af erhvervs- og vækstministeren
 • 4 læge medlemmer, der udpeges af Folketinget.

Nævnet inddeles i ni afdelinger:

 • 2 sagkyndige i industriforhold
 • 2 sagkyndige i jordforureningsforhold
 • 2 sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold
 • 2 sagkyndige i jordbrugsforhold
 • 2 sagkyndige i marine forhold
 • 2 sagkyndige i ferskvandsforhold
 • 2 sagkyndige i fødevareforhold
 • 2 sagkyndige i veterinærforhold eller
 • 4 læge medlemmer.

Danske Vandværker kommer sammen med DANVA og Danmarks Naturfredningsforening til at kunne indstille i alt tre sagkyndige kandidater til den afdeling, som beskæftiger sig med jordforureningsforhold. Og sammen med de to førnævnte plus Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforening kommer Danske Vandværker til at indstille i alt tre sagkyndige kandidater til afdelingen for grundvands- og vandforsyningsforhold.