Benny Engelbrecht er klar til at ændre skattereglerne for mindre vandværker

 

Inden der blev udskrevet valg, nåede Skatteminister Benny Engelbrecht at svare på Danske Vandværker - FVD henvendelse om beskatning af mindre vandværker, der opsætter solceller til at dække vandværkets elforbrug. SKAT har i et bindende svar slået fast, at vandværker, der opsætter solceller, skal beskattes af hele deres formue og eventuelle overskud, hvis den producerer el. Samtidig skal vandforsyningen beskattes af el-produktionen. FVD ønsker reglerne ændret, således at vandværker fortsat et fritaget fra skat selvom de producerer el via solceller til vandværkets drift.

Benny Engelbrecht skriver, i sit svar:

"Jeg er enig i, at dette ikke er hensigtsmæssigt og jeg er indstillet på at foreslå lovgivningen ændret, så et vandselskab ikke mister sin skattefrihed for indkomst ved vandværksvirksomhed, når der etableres elproducerende anlæg. Skattepligten for indtægt ved produktion af elektricitet foreslås opretholdt.”

Danske Vandværker er positive over Benny Engelbrechts svar og afventer nu, at valget er vel overstået, så arbejdet for at ændre loven kan tages op igen.

 

Læs Skatteminister Benny Engelbrechts svar her

Læs FVD’s brev til  Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og Skatteminister Benny Engelbrechts her