FVD's oplæg til en mere effektiv vandsektor:
Hent 38 mio. kr. fra dag 1 med enkelt middel 

FVD sendte i maj et konstruktivt forslag til Folketingets finansordførere, der forhandler regeringens vækstplan "Danmark helt ud af krisen".   

Den nuværende regulering som følge af vandsektorloven er bureaukratisk og dyr. Den medfører højere priser på vand. Den mindsker husholdningernes rådighedsbeløb og øger virksomhedernes omkostninger. Den svækker produktiviteten i vandsektoren. Den står i vejen for målet om en mere effektiv vandsektor.

Baseret på beregninger, som Copenhagen Economics har foretaget for FVD, er der et effektiviseringspotentiale på 38 mio. kr. om året i den forbrugerejede del af vandsektoren. Denne gevinst kan hentes uden fordyrende regulering, og den kan hentes fra dag 1.

Midlet er alene at undtage de forbrugerejede vandværker fra prisloftreguleringen i vandsektorloven. Beløbet er baseret på dokumenterede meromkostninger, som vandsektorloven direkte pålægger de forbrugerejede forsyninger i dag.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop svaret FVD.

Læs FVD's oplæg til en mere effektiv vandsektor samt miljøministerens svar her