FVD's høringssvar til vejledning om: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har foreningen deltaget i en arbejdsgruppe og har gennem dette arbejde været med til at udarbejde det forslag, som høringen omfatter. Dette har været særdeles givende for foreningen i relation til foreningens kursusvirksomhed overfor medlemmerne.

FVD kan oplyse, at man i forbindelse med bekendtgørelsen har udarbejdet to kompendier for henholdsvis drift og henholdsvis hygiejne. Kompendierne vil snarest blive tilgængelige på FVD’s hjemmeside, og FVD vil snarest fremsende oplysning herom. Hvis det er muligt, og det kan nås, ønsker foreningen, at der henvises til kompendierne i vejledningen eksempelvis side 11.

Side 10 punkt 9 i skemaet ønsker foreningen følgende tilføjes efter rolle: ”og hvilke pligter og ansvar” den driftsansvarlige har ….

Læs hele høringssvaret her

Publiceret: 17. marts 2014