FVD-høringssvar om skifergasprøveboring

(Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning)

FVD har indgivet høringssvar i forbindelse med, at staten overtager VVM-kompetence fra Frederikshavn Kommune i forbindelse med prøveboringen efter skifergas.

FVD mener, det er yderst fornuftigt at staten overtager denne opgave, da kompetencen ligger bedre her. I forvejen har staten samme ansvar ved en eventuel fuld-skala indvinding af skifergas, så det er logisk, at staten har samme forpligtelse i forbindelse med den kommende prøveboring.

Samtidig mener foreningen, at indvinderen af skifergas ideelt set skal pålægges objektivt ansvar, så hvis der sker skade på grundvandet skal indvinderen af gassen holde vandværker skadesløse, og eksempelvis etablere erstatningsforsyninger.

Læs hele høringssvaret her.