Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer

FVD har afgivet høringssvar til Naturstyrelsens forslag til ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Bekendtgørelsen erstatter den eksisterende bekendtgørelse nr. 1265 af 16. oktober 2013 om udpegning og administration af drikkevandsressourcer, som herved ophæves. Bekendtgørelsen er en konsekvens af den ændring af vandforsyningsloven og den nye vandplanlov, der blev vedtaget før jul 2013.

Foreningen af Vandværker i Danmark hilser forslaget velkomment og skal som tidligere støtte, at beskyttelse af drikkevandsressourcerne er udtaget af vandplanerne og tilbageført til vandforsyningsloven og denne bekendtgørelse. Foreningen skal imidlertid stærkt beklage udpegningen af de meget store indsatsområder, der har fundet sted.

Foreningen af Vandværker i Danmark støtter, at de kommende udpegninger efter bekendtgørelsen § 1 offentliggøres via bilag til bekendtgørelsen. Herved skabes et langt mere fleksibelt system end under den tidligere miljømålslov. Foreningen skal opfordre til, at man i forbindelse med offentliggørelse af opdaterede kortbilag også offentliggør en liste over de kommuner, hvor der fremkommer nye eller ændrede områdeaf-grænsninger.